Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

264 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2015-03-01Kálnay Adél - Régi képekKritika a regényről
2012-04-01Az egység kétségeA személyiség lehetetlensége Agota Kristof Trilógiájában
2008-11-01Ingajáraton a konfesszió és a fikció két partja közöttKukorelly TündérVölgyének műfaji rejtelmeiről
2008-02-01A követhetetlen normaKözelítések Kafkához. Kafka három regénye, Az elkallódott fiú, A kastély, de különösen A per, mint a regény modernségének egészen különleges, elszigetelt, nem kanonizált esete.
2007-08-01"Anyai szeretet ez, a bánatost elringatja"A tragikum mibenlétéről. Tragikum és regény a 19. században. Kemény Zsigmond regényeinek tragikumáról
2006-12-01Az olvasás dicséreteKrúdy Gyula Régi regények c. novellájáról
2006-11-01Egymásra komponált hangokKovács András Ferenc: Hazatérés Hellászból
2006-10-01A látás obszcenitásaHeinrich von Kleist: Amphitryon. Vígjáték Moliere nyomán.
2006-06-01A város mint nőKrúdy Gyula: Aranyidő
2006-06-01A város testeKonrád György: A városalapító
2006-02-01Metaforikus szövegmozgásKrúdy Gyula: Asszonyságok díja
2006-01-01Kányádi Sándor istenképeKányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén
2005-02-01Az elvágyódás könyve nyomábanKrasznahorkai László: Rombolás és bánat az Ég alatt
2004-06-01Írói meg:oldásKarinthy Márton: Ördöggörcs
2004-03-01Kertész Imre leszámolása - mindennelFelszámolás / Kertész Imre
2002-12-01Kisfaludy Károly (1788-1830) Témavázlat.Érettségi és felvételi előkészítő. Vázlat.
2002-05-01Kosztolányi Dezső : Halotti beszéd(verselemzés)
2002-01-01Kormos István létösszegző verseiOktóber; Rigó kiált fölöttem; Egész évben Lucázás
2001-09-01Kis apokaliptikus keringő. Lenni vagy nem lenni : Ruzena és..az apaság. Milan Kundera : Búcsúkeringő c. regényéről
2001-09-01KérdésMilan Kundera: Nemtudás
2001-07-01A washingtoni EkhóhozBeszélgetés Kányádi Sándorral Halottak napja Bécsben c. verséről
2001-03-01Az elsajátítás alakzatai (Emlékezés, álom és történet Krúdy..Gyula Szindbádjában.
2001-03-01Túlvisz mindenen az időKukorelly Endre : Rom A Szovjetónió története
2000-12-01Himnusz és Szózat, vagy a sorsközösség rituáléiMagyar hazafias metaforák és rítusok a Himnuszban, és a Szózatban.
2000-07-01A "balsors" a HimnuszbanKölcsey Ferenc: Himnusz
2000-02-01A Himnusz és a Szózat történetérőlKölcsey Ferenc Himnusz és Vörösmarty Mihály Szózat c. versének összehasonlítása. Fénymásolatot ld. Kölcseynél
2000-02-01Miért szép?Kassák Lajos: Fehéren fehér
2000-01-01Az Édes Anna szerkezetérőlKosztolányi regényéről
2000-01-01Elrontott regényeinkKálnay Adél : Örökség
2000-01-01A kizökkent idő helyretolása - A látogató időszerkezeteA látogató / Konrád György
1999-06-01Megváltás és gondolkodás. Jegyzetek Kodolányi Jézus-regényéhezÉn vagyok / Kodolányi János
1999-06-01Kodolányi Pilátus előtt. Zárt tárgyalás / Kodolányi JánosA zárt tárgyalás eszméi és eszményei
1999-05-01"én félek még reménykedem"A remény és félelem motívuma Kányádi Sándor lírájában
1999-04-01Egy remekmű poétikai megközelítése.Kassák Lajos : A ló meghal a madarak kirepülnek
1999-03-01A költő és hőseHomburg hercege / Heinrich von Kleist
1999-03-01Lócsere és költői szárnyalás.Kassák L.:A ló meghal a madarakkirepülnek "hitváltása" és egy motívum "ars poeticája"
1999-03-01"El volt tévesztve egész életünk"Kemény Zsigmond: A rajongók
1999-02-01Irányzati poétikák együttélése Kassák költészetében. 18.sz.18. számozott költemény
1999-02-01A tipográfia disszerminatív teljesítménye.Kassák Lajos : 18. számozott költemény
1999-02-01Szemben a hatalommal. Kassák Lajos és a Kassák-hagyományAz avantgard születése.
1999-02-01Kabdebó Tamás: Danubius Danubia-
1999-01-01"...félig tréfásan félig komoly hangsúllyal..."Az irónia alakzatai Krúdy Gyula: Boldogult úrfikoromban
1998-08-01A vers élettanaKálnoky László: Egy régi sörtalp paleográfiája
1998-05-01\\\"Az örvénylő szívű vándor\\\"Kormos István: Szegény Yorick
1998-04-01Utalások, célzások, ákombákomokSzövegszintek és jelentésrétegek Kosztolányi Dezső: Fürdés c.elbeszélésében.
1998-04-01"Penetráns tekintet"Kosztolányi Dezső: Pacsirta
1998-04-01A Hymnus geneziséhezKölcsey Ferenc: Himnusz
1998-02-01Intertextuális szövegfogalom és irodalomtörténeti olvasat :egy új Vanitatum Vanitas-értelmezéshez.
1998-01-01Az érzelemnélküliség iskolájaAgota Kristof: Trilógia
1998-01-01"Szilárdságunk csak illúzió"Agota Kristof: Trilógia
1998-01-01Irodalmi kvartett. Agota Kristof Trilógia c. könyvérőlKristof, Agota Trilógia c. könyvéről beszélget Angyalosi Gergely, Bán Zoltán András, Németh Gábor, Radnóti Sándor
1997-09-01Lupus in fabulaDíszelőadás / Kárpáti Péter
1997-08-01Ebvész a Kárpátok alattDíszelőadás / Kárpáti Péter
1997-04-01Groteszk avagy az évszázad portréja: Josef K.Kafka, Franz: A per
1997-04-01A szignifikáció \"törése\"Alakzat és szövegköziség Kosztolányi Dezső műveiben. (Esti Kornél)
1997-04-01Toldott-foldott balladaKovács András Ferenc: Toldott-foldott ballada KAF Jack Cole dalaiból c. verének pre- és architextusairól.
1997-04-01Kovács András Ferenc Kufstein-versérőlKAF: Erős várunk nekünk az Isten
1997-03-01Hazautazások vörös postakocsi nélkülKálnay Adél: Fénykép anyám kezében; Szindbád ismét elindul; Kövek ideje
1996-10-01Kornis Mihály / Kádár (magyar dráma)elemzés
1996-09-01A per: teljes metaforaKafka, Franz: A per
1996-06-01A kulcstulajdonosMilan Kundera: Nevetséges szerelmek
1996-06-01Szent Garta kasztráló árnyaFranz Kafkáról
1996-04-01A differenciált bánásmód és a tanári magatartás ábrázolása Karinthy Frigyes írásaiban-
1996-02-01Kafka* Tartalom és kifejezésFranz Kafkáról
1995-06-01Tündér és koboldKarinthy Frigyes Kosztolányiról. "A szegény kis trombitás szimbolista klapec nyöszörgései" című ciklusból. / így írtok ti
1995-05-01"Letérdelek, fölugrom, jajgatok..."Éjjel az alvó mellett / Kosztolányi Dezső
1995-05-01Civil a pályánKukorelly Endre: Napos terület
1995-05-01Karinthy Frigyes Kötéltánca és...Az ember tragédiája
1995-04-01Avantgárd-e a \"magyar avantgardizmus első kötete?Kassák Lajos: Éposz Wagner maszkjában
1995-04-01Konrád György: Kőóraelemzés
1995-03-01"Hangok, jelek"Kovács András Ferencről
1995-02-01"Álcázza és élvezi magát"Kornis Mihály: Napkönyv
1995-02-01Poétikai és műfaji változásokKányádi Sándor 80-as évekbeli költészetéről
1995-01-01"Mi van az ajtón túl..."Kálnay Adél : Szindbád ismét elindul
1995-01-01A Nap arcaiKornis Mihály: Napkönyv
1994-10-01Kálnoky László : De profundiselemzés
1994-10-01Őszi konstruktivitásKassák Lajos költészetének utolsó évtizedéről.
1994-07-01"Mindent elkövettem, hogy ne legyek zseni" 2.Bűntudat és örömhír Karinthy Frigyes életművében az Így írtok ti és néhány más műve, ill. az el nem készült nagy mű (a fiktív Nagy enciklopédia) alapján.
1994-06-01"Mindent elkövettem, hogy ne legyek zseni" 1.Bűntudat és örömhír Karinthy Frigyes életművében az Így írtok ti és néhány más műve, ill. az el nem készült nagy mű (a fiktív Nagy enciklopédia) alapján.
1994-05-01Egy korán jött polgárKarácsony Benő, erdélyi prózaíróról.
1994-05-01LabirintusbanKrasznahorkai László: A Théseues-általános
1994-04-01Az átjárhatóság természetérőlNéhány megjegyzés Kovács András Ferenc Lázáry René-ciklusának történelemszemléletéhez
1994-03-01Saulius Tomas Kondrotas: A kígyó pillantásaA kígyó pillantása / Saulus Kondrotas
1994-03-01Az elrugaszkodásKemény István két kötetéről
1994-03-01Egy hanyag kobold írásairólKemény István négy kötete
1994-02-01Kafka és az önfeladás, mint az önmeghatározás egyetlen lehetőségeKafka, Franz: Az éhezőművész
1994-02-01Kosztolányi Dezső: Februári ódaverselemzés
1994-01-01Kassák Lajos: 18. számozott költeménytanulmány
1993-12-01Az okinavai guvatKrasznahorkai László: A Théseus-általános
1993-11-01Lábjegyzetek egy lábjegyzetelt palimpszestushozKovács András Ferenc: Novecento, fecsegés
1993-10-01Egy közepes regény erényeiKundera, Milan: A nevetés és a felejtés könyve
1993-04-01Heinrich von Kleist különös személyiségének tükreiKleistről
1993-03-01Ki mondja azt, hogy...Kukorelly Endre: Egy gyógynövény-kert
1993-03-01Költői számadások 2.Kosztolányi Dezső: Szeptemberi áhitat
1993-03-01Egy határvonal - Kálnoky pillanataKálnoky Lászlóról
1993-02-01Filozófiai jegyzetekA csábító Naplója / Sören Kierkegaard
1993-01-01"Lopott fény" III. a tájékozatlanság kitágított órájaBánk bán / Katona József
1993-01-01Költői számadások 1."...bírjuk mi is, ha ők kibírják..." Kosztolányi Dezső: Ének a semmiről
1993-01-01"elhervadott a szeretet édes melege alatt"Kármán József: Fanni hagyományai... értelmezéséhez
1992-10-01"Lopott fény" I., II.Katona József: Bánk bán
1992-07-01"Az okos fő zabolázza a tüzes ifjúi szivet!"Kármán József: Fanni hagyományai
1992-04-01Narratív struktúrák a harmincas évekbenKosztolányi Barkochba és Móricz Tyúkleves című novellájának összehasonlító elemzése. (Ld. Kosztolányi: Barkochba)
1992-04-01A hiten túl, a pusztulás előttEsszé Kertész Imréről, és az írói mítoszról
1992-01-01Gondolatok Kölcsey Parainesis című művérőlKölcsey Ferenc: Parainesis
1991-11-01A lírikus Katona József "Világokat álmod a világ határa"Katona József lírája
1991-11-01Töprengés egy kötelező olvasmányonKatona József Bánk bánjáról
1991-07-01A befogadás kihívásai, 4.: NovellaállapotokMiroslav Krlezáról
1991-03-01"A helybenlét erotikája"Konrád György regényeiről
1991-01-01A sorsregénytől a példázatigKosztolányi Dezső: Édes Anna
1990-12-01Egy beteljesedő jóslatKrasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája
1990-12-01Kertész Imre: Kaddis a meg nem született gyermekértelemzés
1990-11-01Egy alapkérdés "levezetése"Az ellenállás melankóliája / Krasznahorkai László
1990-11-01RegénysiratóKertész Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért
1990-11-01A jobb sorsra érdemes ember Kertész Ákos regényeibenKertész regényeiről
1990-09-01Mesék az egyetlen bizonyosságrólA holtak enciklopédiája / Danilo Kis
1990-09-01Egy himnusz avagy: hogyan lesz az ember himnuszköltő?Kölcsey Ferenc: Himnusz
1990-08-01Konrád György: A cinkoselemzés
1990-05-01A hiányzó összefüggésAz ellenállás melankóliája / Krasznahorkai László
1990-05-01A pusztulás anatómiájaAz ellenállás melankóliája / KrasznahorkaiLászló
1990-05-01A hímfarkas bőreKovács András Ferenc verseiről
1990-05-01Jövő múltidőben. Rezeda Kázmér szabadsága.Krúdy Gyula: A vörös postakocsi
1990-03-01Vonzás és választás 10. Dekonstrukció -rekonstrukcióAgenda, 1. Kerti mulatság / Konrád György
1990-03-01A lehetséges regényKertész Imre: A kudarc
1990-02-01Karinthy Frigyes utazása a pszichoanalízis körülEmlített művek: Melankólia, Szomjúság, Utazás Faremidóba, Együgyű lexikon, Én és Énke, Capillária.
1990-01-01Elbeszélői magatartás és értékelés az Özvegy és leányábanKemény Zsigmond
1989-12-01Örökség, s nem divatKonrád György: A cinkos
1989-10-01Két bírálat egy könyvrőlAz ellenség művészete / Kemény István
1989-10-01A folytatás és az átmenet regényeKonrád György: A cinkos
1989-09-01A politikus és a büntetésKodolányi János: Vízözön
1989-09-01Mert hátha válaszolKukorelly Endre költészete.
1989-08-01Jászol és koporsóKányádi Sándor Feket-piros c. verséről
1989-07-01A felemelkedés ethoszaKassák Lajos önéletrajzáról
1989-05-01A "semmi" birodalmából kirekesztveKosztolányi Dezső: Nero, a véres költő
1989-04-01Komjáthy Jenő költői világképének alakulásaIdeál-reál és szubjektivizmus; a szubjektum expanziója; tiszta szellemiség; szómágia - szimbolista közlésmód; K."forradalmisága"
1989-03-01Kaffka Margit és a premodernekBodnár György a mese lélekvándorlása c. monográfiája kapcsán követi a premodernek, /Tömörkény, Ambrus, Cholnoky, Lovik, Gozsdu/ a századforduló novellisztikájának változását, fejlődését Krúdiig, Móriczig, Kaffka Margit Színek és évek c. regényéig.
1989-01-01Egy legendárium utórezgéseiSzubjektív párbeszéd Danilo Kis prózavilágával
1988-07-01OdakozmaKozma / Kornis Mihály /Pesti Színház/
1987-10-01Szél, tűz, vízKarinthy Frigyes obszessziói Északi szél (nov.) Égő ház (nov.) Karácsonyi Karének (vers)
1987-09-01Egy hetvenéves dokumentarista kísérletÁllomások / Kaffka Margit
1987-07-01A gondolkodás börtönébenKísérlet Karinthy Frigyes művészetének értelmezésére.
1987-07-01Kassák klasszicizálódásaKassák Lajos. Költészet a meditáció s a kontempláció jegyében.
1987-07-01Halálközeli létezésmámorAz érett Kosztolányi világlátásáról
1987-07-01Karinthy Frigyes antifreudista regényeKarinthy Frigyes: Kötéltánc
1987-07-01Egy klasszikus tényregényKarinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül
1987-06-01Alkat és emlékezetKassák Lajos kisepikájának egy típusáról. Egy emlék hálójában Mélyáram
1987-04-01Kassák Lajos: Egy ember életeEgy ember élete / Kassák Lajos
1987-03-01A megbolydult városAnarchistatemetés / Kassák Lajos novellaelemzés
1987-03-01Híd önmagunkhozHídépítők / Kassák lajos
1987-03-01Kassák dadaista-szürrealista \\\"kiáltása\\\"Számozott versek / Kassák Lajos Tisztaság könyve
1987-03-01Felemelő, megsemmisítő erőkKassák novellisztikája a tízes években.
1986-06-01A Nagy Falon innen (vagy túl)Kornis Mihály: Kozma
1986-06-01A "Fogságom naplója" regényeKazinczy Ferenc: Fogságom naplója
1986-06-01Az egzisztencializmus és KosztolányiKosztolányi Dezsőről
1986-03-01A jelképesség változatai Kemény Zsigmond Férj és nő-jébenKemény Zsigmond: Férj és nő
1986-01-01A bizonyosságtól a viszonylagosságigAranysárkány / Kosztolányi Dezső
1986-01-01A hiány szerepe és jelentése a Nero, a véres költő című regénybenNero, a véres költő / Kosztolányi Dezső
1986-01-01A regény és a lélektani regényKosztolányi Dezső regényeiről
1986-01-01A rossz orvos elbeszélő szerkezetének néhány elemeA rossz orvos / Kosztolányi Dezső
1986-01-01Szindbád és Esti KornélEsti Kornél / Kosztolányi Dezső és Szindbád / Krúdy Gyula összehasonlító elemzése. (Fénymásolatot ld. Krúdynál)
1986-01-01Megtartó hagyományKányádi Sándor: Fekete-piros
1986-01-01Kós Károly, a reneszánsz emberKós Károlyról
1986-01-01Megtartó hagyományKányádi Sándor Fekete-piros c. versének elemzése
1986-01-01"A szegény kisgyermek panaszai"Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai
1986-01-01"Ködképek a kedély láthatárán"Egy különös Kemény-regényről
1986-01-01Kemény Zsigmond három regényének értelmezéseKemény Zsigmond: A szív örvényei, Ködképek a kedély láthatárán, A rajongók című regényeiről.
1986-01-01Az Édes Anna egy lehetséges nézőpontjárólKosztolányi Dezső: Édes Anna
1986-01-01Konfliktushelyzetek az Édes AnnábanKosztolányi Dezső: Édes Anna
1985-12-01"Nagyon meg van ez csinálva"Sátántangó / Krasznahorkai László
1985-11-01Esti Kornél humoraEsti Kornél / Kosztolányi Dezső
1985-11-01Az Esti Kornél-novellák összefüggéseiEsti Kornél / Kosztolányi Dezső
1985-11-01Színképelemzés: egy viszonyulás variánsaiHajnali részegség / Kosztolányi Dezső
1985-11-01Halotti beszéd. Kosztolányi Dezső kései verseinek...személyiség-képe
1985-10-01Erdélyi emlékírókKemény János (1607-1662)
1985-09-01Krúdy Gyula: Asszonyságok díjaKrúdy Gyula művéről
1985-06-01KölcseyEszmei-politikai fejlődésrajz
1985-03-01A kínai kancsóKínai kancsó / Kosztolányi Dezső novellaelemzés
1985-02-01A Kalevala és a finn irodalom Magyarországon-
1985-02-01Valóság és fantasztikumEpepe / Karinthy Ferenc
1985-01-01Tártság és zártság Kosztolányi verskezelésébenTártság és zártság Kosztolányi verskezelésében-
1984-08-01Kardos G. György három regényeAvraham Bogatir hét napja, A történet vége, Hová tűntek a katonák? / Kardos G. György
1984-05-01Egy ember életeKassák Lajos életregénye
1984-03-01Kodolányi Boldog MargitjaKodolányi János: Boldog Margit
1984-02-01Egy ironikus magyar "pikareszk-regény"A boldogtalanság művészete / Kolozsvári Grandpierre Emil
1983-12-01Kelet és/vagy NyugatJuliánus barát / Kodolányi János
1983-12-01Egy regényről és az életműrőlBoldog békeidők / Kodolányi János
1983-12-01A mítoszregény próbájaKodolányi János: Én vagyok
1983-11-01Megkínzott, révbeérő ifjúságEgy házasság előtörténete / Kolozsvári Grandpierre Emil
1983-06-01A csoda mindig elodázhatóNincs út Avilába / Károlyi Amy
1983-03-03Az "örök Róma"Nero, a véres költő / Kosztolányi Dezső
1983-01-01"Mostan színes tintákról álmodom..."Kosztolányi Dezső Szegény kisgyermek panaszai c. ciklusból. Egy Kosztolányi-vers irodalomlélektani elemzése
1982-07-01Vers és közösségKányádi Sándor költészetéről
1982-01-01Meglepetések vagy egy közérzet módosulásai?Kísérlet Kálnoky László Egy magánzó emlékirataiból c. ciklusának értelmezésére
1982-01-01Karinthy Frigyes lírája-
1981-02-01Szempontok a korai Szindbád-novellák értelmezéséhezKrúdy Gyula: Szindbád
1981-01-01Kölcsey Ferenc: Zrínyi második énekeverselemzés
1980-04-01Kosztolányi Dezső: A vad kovácsverselemzés
1980-02-01Egy vers és a költői magatartásImpromptu / Kalász Márton
1980-01-01Versről versreVonszolnak piros delfinek / Kormos István
1979-12-01A megcsonkított cédrus jajszavaDe profundis / Kálnoky László verselemzés
1979-12-01Egy magánzó jegyzetfüzetébőlKálnoky László Egy magánzó emlékirataiból c. művéről
1979-07-01Kosztolányi Dezső: Szent László jelenéseelemzés
1978-04-01A történet és az elbeszélés szereplői Kemény Zsigmond regényeibenKemény Zsigmond: Özvegy és leánya
1978-04-01Konrád György: A városalapítóelemzés
1978-02-01Az irodalmi mű jelentéseA látogató / Konrád György
1977-04-01Kiss Anna versmítoszaiKiss Anna verseiről
1977-02-01Komját Aladár avantgardizmusaKomját művészetéről
1976-04-01Karinthy Frigyes: Kötéltáncelemzés, Kötéltánc
1975-04-01A Fanni hagyományai értelmezéséhezKármán József: Fanni hagyományai
1975-03-01A "szép" moráljaA rossz orvos, Nero a véres költő, Pacsirta, Aranysárkány, Édes Anna / Kosztolányi Dezső regényei
1974-09-01A Bánk bán jellemeiBánk bán / Katona József
1972-04-01Egy hiányérzet társadalomtörténeteMég egyszer a Makráról - Kertész Ákos könyve
1972-02-01A búcsú pillanataÖszi reggeli / Kosztolányi Dezső verselemzés
1972-01-01Egy novellatípus teherbírásaFürdés / Kosztolányi Dezső. Novellaelemzés
1971-04-01EpepeKarinthy Ferenc regényéről
1971-03-01Kaffka Margit kisregényeiKaffka Margit: Hangyaboly, Lírai jegyzetek egy évről, Két nyár
1970-12-01Jehuda bar Simon emlékirataiKodolányi János regényéről
1970-10-01Virágot AlgernonnakKeyes, Daniel regényéről
1970-04-01Különvélemény egy vers értelmérőlMarcus Aurélius / Kosztolányi Dezső verselemzés
1970-01-01Egy regénysiker nyománAvraham Bogatir hét napja / Kardos G. György
1969-09-01Konrád György: A látogatóelemzés
1969-08-01Konrád György: A látogatóelemzés
1969-08-01Egy hivatalnok pokolra szállA látogató / Konrád György
1969-07-01Az Édes Anna 1.2.r.Édes Anna / Kosztolányi Dezső
1969-07-01Egy realista regényrőlAvraham Bogatir hét napja / Kardos G. György
1969-07-01Konrád György: A látogatóelemzés
1969-02-01Kazinczy "A tanítvány"-aKazincz Ferenc: A tanítvány
1968-06-01Az Asszonyságok díjaKrúdy regénye születésének félszázados évfordulója elé. Krúdy Gyula: Asszonyságok díja
1968-04-01Egy Kavafisz-versrőlEgy kisázsiai községben / Konsztantinosz Kavafisz
1968-03-01A "Szeptemberi áhitat "Kosztolányi Dezső versének elemzése
1967-07-01Kafka Kastélya és Comenius Fortuna-váraJegyzetek Kafka világképének előtöténetéhez.
1967-05-01Cím vagy megtévesztés?Kemény Dezső írása az irodalmi alkotások címének fordításairól ill. félrefordításairól
1966-08-01Hét írónak hét munkájaKemény Dezső: Tirk a sofőr
1966-06-01Hét új könyvről tömörenKemény Dezső: Tirk, a sofőr
1965-06-01Franz Kafka: A kastélyelemzés
1964-09-01Kemény Dezső :Címe nincsKönyvismertetés
1963-07-01Kafka Pere a világgalKafka, Franz: A per
1960-06-01Korhűség és időszerűség a Bánk-bánbanBánk bán / Katona József
1958-12-23A fantasztikus regény bebocsátást kér az irodalombaKemény Dezső: A legrövidebb út
1958-02-01Két tanár-regény új kiadása. Aranysárkány, Hannibál föltámasztásaAranysárkány / Kosztolányi Dezső (Ld. itt!) Hannibál föltámasztása / Móra Ferenc
Kafka, Franz: Az átváltozásÉrettségi-felvételi segédanyag
Katona József: Bánk bánÉrettségire, felvételire készülőknek segédlet
Kazantzakisz,Nikos: Akinek meg kell halniaKazantzakisz regényéről
A kritkai ész cseleKonrád György: Kőóra
Kosztolányi Dezső: Mint aki a sínek közé esettelemzés
Kosztolányi Dezső /1885-1936/Kosztolányi Dezső Érettségi, felvételi tételekhez segédlet. K.D. lírája néhány vers értelmezése, elemzése alapján : A szegény kisgyermek panaszai /1910/, Boldog, szomorú dal /1917/, A Számadás /1935/ kötet néhány verse : Öszi reggeli, Októberi táj, A vad kovács, Hajnali részégség, Szeptemberi áhítat. Édes Anna /regény, 1926/ - móelemzés 100-103.
"Nincs labirintus, csak eltévedtünk"Krasznahorkai László: A Théseus-általános-ról
Krúdy Gyula: A vörös postakocsielemzés
Kölcsey Ferenc /1790-1838/Érettségi-felvételi témakörök. A haza és emberiség gondolata Kölcsey lírájában : Himnusz /1823/ A szabadságharcos emlékek felidézése. Új verstípusok Kölcsey lírájában. K. pesszimizmusának értékelése néhány verse alapján : Zrínyi dala, Vanitatum vanitas.
Minden megbocsátott jóságKassák Lajos költészete, életműve
"Csak az él, aki megtalál.."Kassák Lajos
Kosztolányi nagy regényeiA középosztály válságának epikus ábrázolása: Édes Anna, Aranysárkány, Pacsirta
A rejtőzködő főműNéhány szempont Krúdy Gyula Boldogult úrfikoromban c. regényének elemzéséhez
A beérkezés magányosságaKassák a harmincas évek közepén.
Bánk bán tanulmányokBánk bán / Katona József Arany János tan. fm. is! Gertrúd jelleme, Gertrúd köre,Bánk köre,Endre..
A metropolis fogságábanEpepe / Karinthy Ferenc
Virtuális világokKrasznahorkai László: Háború és háború
Kiindulás a költői transzpozícióbólA szegény kisgyermek panaszai / Kosztolányi Dezső
Vogul énekek hatásának nyomai Kodolányi János magyar történelmi regényeibenJulianus barát
Irodalmi kvartettKukorelly Endre Kedvenxc c. könyvéről beszélget Angyalosi Gergely, Bán Zoltán András, Németh Gábor és Radnóti Sándor
Egy-egy vers "ma"Kormos István: Tengermély
Az összehasonlító elemzésKosztolányi Dezső Litánia, Radnóti Miklós Töredék c. művének összehasonlító elemzési vázlata
Látja, az egész nincsenKrasznahorkai László prózájáról.
A magyarságélmény: Életre-halálraKosztolányi Dezső: Életre-halálra
Új ég, új földKodolányi János mitikus témájú, ókori tárgyú regényé(ei)nek keletkezéstörténete. Vízözön (1946), Új ég új föld (1949), Én vagyok (1950), Az égő csipkebokor (1953)