József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

159 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2010-10-01A szöveg mint az ihlet tereJózsef Attila: Nyári délutánmegtekintés
2009-02-01"Anna örök, mert Annát én szerettem"Juhász Gyula szerelemképe az Anna-versek tükrébenmegtekintés
2008-12-01Politikum, nyelv, médium a romantikus regénybenJókai Mór: Az élet komédiásai, Mikszáth Kálmán: Két választás Magyarországonmegtekintés
2005-05-01Az éltető erejű halottJuhász Ferenc: Karácsonyi ének József Attila sírjánál (verselemzés)megtekintés
2005-02-01József Attila Medáliákcímű ciklusának szerkezetemegtekintés
2005-02-01József Attila: Érik a fényverselemzésmegtekintés
2005-02-01Költőnk és utókoraJózsef Attila: "Költőnk és Kora" A.J. verselemző esszéjemegtekintés
2004-11-01Jung és JoyceA tudat eloldozódása. Jung véleménye Joyce Ulysseséről.megtekintés
2004-02-01Juhász Gyula: Magyar táj, magyar ecsettelstilisztikai elemzésmegtekintés
2003-01-01Szerkesztési párhuzamok...Juhász Gyula költészetébenmegtekintés
2002-04-01Önmegvalósítás és együttlétJókai Anna műveinek metafizikája és társadalomképemegtekintés
2002-03-01Az \"igaz\" és a \"valódi\": Thomas Mann fogalmi ellentétpárjaJózsef Attilának az írót üdvözlő költeméyében.megtekintés
2002-03-01Nyelv és pszichoanalízis a Finnegans Wake-benJoyce, James: Finnegan ébredése című művéről.megtekintés
2002-03-01Miért volt az Ulysses főhőse magyar (is)?A magyar motívumok szerepe Joyce műveiben. Az Ulysses és a Finnegan ébredése c. művek alapján.megtekintés
2002-01-01A versciklus és a vers közötti átmenet típusaiJózsef Attila Isten, Istenem c. verseiről, a (Borostyánkőbe én be nem fagyok...) és a Medáliák c. ciklusról, műfaji problémákról.megtekintés
2002-01-01\"Egy becsületes ember gonosztettei\"Jókai Mór: De kár megvénülnimegtekintés
2001-10-01"Apácaszappan"A köznapok történelmi tablója Jókai Anna Napok c. regényében.megtekintés
2001-04-01József Attila Szentháromsága - Nem én kiáltok!József Attila költészetében a tükör, az iker-állapot mitologémája a Nem én kiáltok! c. vers felől értelmezvemegtekintés
2000-03-01Az Eszmélet paronomázikus lakhelye - Az újra-olvasás retori-kai újraolvasásamegtekintés
2000-02-01Jókai Mór: A kőszívű ember fiaiSegédlet a házi olvasmány órai feldolgozásáhozmegtekintés
1999-06-01"Egy darabot mindig kiharap az Isten a nekünk szánt kenyérből"A kritikus naplójából Jókai Anna: Ne féljetekmegtekintés
1999-04-01Verselés és poétika a századelőnJuhász Gyula portréjáhozmegtekintés
1999-01-01Gondolatok József Attila istenes verseirőlIsten/1924/, Nem emel föl/1937/.megtekintés
1999-01-01Egy verskompozíciótípus megjelenése századunk költészetében..jelenése századunk költészetében. A nagykompozíciójú versek vizsgálata József Attila A Kozmosz énekén (szonettkoszorú), Medáliák cikluson át a Téli éjszaká-ig /136-8/, Óda /138-9/, Eszmélet /140-2/. A J.A. utáni költészet ezirányú törekvései.(Szabó Lőrinc, Weöres Illyés Gyula, Juhász Ferenc) Weöres Sándor : Háromrészes ének /143-144/ stb.megtekintés
1998-11-01Bevezetés a " thanatológiábaavagy Jókai Anna "három fronton vívott" hadjárata az emberi test, lélek és szellem megidvezüléséért. Reflexiók Jókai Anna: Ne féljetek c. regényéremegtekintés
1998-01-01Talán eltűnök hirtelen...Egy József Attila-vers "én"jemegtekintés
1997-10-01Romlott kölykökA szülő-gyermek motívum variációi Sylvia Plath és József Attila költészetében. /Összehasonlító elemzés/megtekintés
1997-04-01Még nincs kész a világJókai Anna: Perc-emberkék dáridójamegtekintés
1997-03-01Idő és individuum két költemény párbeszédében.József Attila : Eszmélet és T.S.Eliot :Négy kvartett/ Four Quartets /megtekintés
1997-01-01A klasszikus irodalom esélye a dialogikus poétikai gyakorlatArs poetica / József Attilamegtekintés
1997-01-01"Még nincs kész a világ"Jókai Anna: Perc-emberkék dáridójamegtekintés
1996-06-04József Attila istenképe a "Bukj föl az árból" és más versei tükrében-megtekintés
1995-12-01A "jelenné gyülemlő múlt"Egy József Attila-teoréma kialakulása és funkcióimegtekintés
1995-04-01Az "elrejtőzött világegész" kereséseJózsef Attila gondolkodói alkatárólmegtekintés
1995-02-01Finnegan ébredése, magyar nyelvenFinnegan ébredése (Finnegans Wake) / James Joycemegtekintés
1995-02-01A halottak rendjeJuhász Ferenc emlékezetstílusáról: leginkább József Attilát idéző verseiről.megtekintés
1994-11-01Juhász Gyula: Magányelemzésmegtekintés
1994-10-01Fráter György: Jókai regénye mai szemmelJókai Mór Fráter György c. regényérőlmegtekintés
1994-04-01"Bennem a múlt hull, mint a kő..."Az emlékezés folyamata a kései József Attila-versekben.megtekintés
1994-01-01Juhász Ferenc: Krisztus levétele a keresztrőlelemzésmegtekintés
1993-10-01Gyermekké tettél...József Attila személyisége egy új lélektani fogalom tükrében. Nem elmzés!megtekintés
1993-05-01Látomás és szó-sakkJuhász Ferenc: Krisztus levétele a keresztrőlmegtekintés
1993-04-01Tudod, hogy nincs bocsánatversértelmezés és motívumértelmezésekmegtekintés
1993-01-01József Attila: Medáliákverselemzésmegtekintés
1993-01-01A megkínzott emberiségJózsef Attila Emberiség c. szonettjéről.megtekintés
1992-04-01Mintha mindegy volnaJózsef Attilárólmegtekintés
1992-04-01Jókai Mór: Az arany emberFilológiai megközelítés; Életrajzi háttér; Mese a regényben; A mű témája; Társadalmi értékrendmegtekintés
1991-06-01A "Szabad-ötletek jegyzéké"-rőlKísérlet József Attila szövegének értelmezéséremegtekintés
1991-05-01Népdalmotívumok József Attila költészetébenelemzésmegtekintés
1991-03-01József Attila: "Kései sirató"verselemzésmegtekintés
1991-03-01A bűn és a semmiJózsef Attila kései verseinek motívumairólmegtekintés
1991-01-01Halál és föltámadás Juhász Gyula költészetébenHalál-motívum kb. félszáz versében, "tiszta" halálversek közül csupán öt versben szerepel az öngyilkosság (Egy fiatal öngyilkosnak, Öngyilkosok, Vita somnium breve, Örök búcsú, Nosztalgia) Föltámadás-motívum: A föltámadott, Pilátus, Lázár föltámadása.megtekintés
1990-04-01Jókai Anna: Szegény Sudár AnnaJókai Anna regényérőlmegtekintés
1990-02-01Juhász Ferenc mitológiája: A Fekete Saskirályelemzésmegtekintés
1990-02-01Vallomás a reményrőlJókai Anna: Szegény Sudár Annamegtekintés
1990-02-01Idő és térviszonyok Jókai Mórtársadalmi regényeibenmegtekintés
1989-12-01Jókai Anna: Szegény Sudár AnnaA regényről.megtekintés
1989-07-01Juhász Ferenc költészetének alaprétegeiÉletrajzi háttér, önvallomások.megtekintés
1989-05-01A falu-motívum helye József Attila világképében----------megtekintés
1989-04-01"A csöndbe térnek a dalok"Készülődés a halálra József Attila költészetében.megtekintés
1988-11-01Az emberélet keresztúti stációiFekete saskirály / Juhász Ferencmegtekintés
1987-12-01"Talán eltűnök hirtelen..."József Attila betegségéről és halálárólmegtekintés
1987-12-01"Sírás a mamának"József Attila ismeretlen kéziratamegtekintés
1987-04-01József Attila szocializmus-képe-megtekintés
1987-03-01A szürrealizmus ésa Szabad-ötletek jegyzékeJózsef Attila Szabad-ötletek jegyzéke c. könyvérőlmegtekintés
1986-09-01József Attila szókultusza I-II.József Attilárólmegtekintés
1986-07-01A "világvalóság hosszúéneke"Juhász Ferenc: Halott feketerigómegtekintés
1986-06-01Egy élet foglalataJuhász Ferenc: Halott feketerigómegtekintés
1986-04-01Mit tehet az eposzköltő?Juhász Ferenc: Halott feketerigómegtekintés
1986-04-01József Attila nyelvesztétikájának forrásaiJózsef Attila költészetének nyelvezetérőlmegtekintés
1986-04-01Az élet és a halál katalógusaJuhász Ferenc: Halott feketerigómegtekintés
1986-02-01"Bronzba öntve már dicsőséged"Jeszenyin költészetének néhány jellegzetességemegtekintés
1986-01-01József Attila nyelvszemlélete II. (A névtől a szóig)József Attilárólmegtekintés
1985-10-01"Félek a játszani nem tudó emberektől"A játék és a rend József Attila-i világamegtekintés
1985-04-01József Attila: HatárStilisztikai elemzés szövegnyelvészeti alaponmegtekintés
1985-04-01Juhász Ferenc: A boldogságelemzésmegtekintés
1985-02-01A szabadvers metrikai és poétikai megközelítéséhezKülvárosi éj / József Attila. Metrikai és poétikai elemzésmegtekintés
1984-07-01Jókai Anna: Jákob lajtorjájaelemzésmegtekintés
1983-04-01Az első fáklyajelJókai Anna: Jákob lajtorjájamegtekintés
1983-04-01"Annára gondolok, emléke enyhe, szép!"Juhász Gyula szerelmi lírájárólmegtekintés
1983-04-01Az örök út képzeteJuhász Gyula Anna-verseirőlmegtekintés
1983-03-01Közelképek Juhász Gyula költői eszközeirőlElemzés Juhász Gyula költészetérőlmegtekintés
1983-01-01Jókai 1848-49-es témájú novelláinak tanulságáhozJókai novelláirólmegtekintés
1982-03-01Élet és halál Juhász Ferenc lírájában-megtekintés
1982-01-01Verstípus és lírai kifejezésmód József Attila kései költészetébenJózsef Attila költészetérőlmegtekintés
1982-01-01József Attila magyarság-élményeJózsef Attila költészete, magyarság-élményemegtekintés
1981-06-01"A boldogságra jogosak vagyunk" II.részSzintézis-törekvések Juhász Ferenc lírájában. A mindenség szerelmemegtekintés
1981-05-01"A boldogságra jogosak vagyunk" I.részSzintézis törekvések Juhász Ferenc lírájábanmegtekintés
1981-04-01\"Egy dalt zöngicsél\"József Attila dalairól és dallamairól,kapcsolata népdalainkkal.Kirakják a fát, Mikor az uccán átment a kedves, Jut eszembe, Altató, Tószunnyadó, Tedd a kezed, Két vers stb...megtekintés
1981-02-01A modern fizika forradalma és József AttillaJózsef Attiláról.megtekintés
1981-01-01Ismét MedvetáncJózsef Attila "scherzói"megtekintés
1981-01-01Hiánytudat és teljességigény József Attila költészetébenJózsef Attila költészete megtekintés
1981-01-01József Attila : Karóval jöttél nem virággalverselemzésmegtekintés
1981-01-01József Attila: Flórának c. versének elemzése-megtekintés
1981-01-01József Attila: Faluelemzésmegtekintés
1980-09-01A halál közelsége József Attila kései verseibenTalán eltűnök hirtelen..., Szürkület / József Attila-verselemzésmegtekintés
1980-08-01József Attila: ŐszVerselemzésmegtekintés
1980-08-01A fordító vallomása Juhász Ferenc József Attila-siratójárólJuhász Ferenc József Attila sírja c. költeményérőlmegtekintés
1980-07-01"Mert tudom, hogy a sorsom a te sorsod"Babonák napja csütörtök : amikor a legnehezebb / Juhász Ferencmegtekintés
1980-04-01József Attila: ÁkácokhozÁkácokhoz / József Attila kétféle "ars politika", a vers két változatamegtekintés
1980-04-01Társadalmi valóság és metafizikai léthelyzetJózsef Attila Füst c. versének elemzésemegtekintés
1980-04-01József Attila - szerkezetekTéli éjszaka / József Attila verselemzésmegtekintés
1980-03-01Az Altató és az altató mint műfaj József AttilánálAltató / József Attila megtekintés
1979-02-01József Attila világképének kozmológiai vonatkozásaiJózsef Attila költői világképének harmadik eleme: természetfilozófiai elképzelései, kozmológiai világképemegtekintés
1979-01-01József Attila: Világosítsd fölverselemzésmegtekintés
1977-03-01József Attila A Dunánál című versének értelmezéséhezA Dunánál / József Attila verselemzésmegtekintés
1977-03-01Hétért- hatotJózsef Attila A hetedik c. versének elemzésemegtekintés
1977-03-01Elidegenedés és emberi teljességJózsef Attila Téli éjszaka c. versének elemzésemegtekintés
1977-01-01Juhász Gyula ismeretlen verseJuhász Gyula Munkácsy c. versének elemzésemegtekintés
1975-03-01Jókai regényei a hetvenes évekbenJókai Mór regényeirőlmegtekintés
1975-03-01Életképforma és regényA Jókai-olvasás állomásaimegtekintés
1975-03-01A valóságteremtő.Az örök Jókaimegtekintés
1975-03-01Kezdés és lezárás Jókai elbeszéléseibenJókai Mór elbeszéléseirőlmegtekintés
1975-03-01A tények és a képzeletNégy Jókai-mű forrásáról és írójuk alkotói módszeréről.Két lángész egy házban, A lőcsei fehér asszony, És mégis mozog a föld, Sárga rózsamegtekintés
1975-03-01Egy Jókai elbeszélés értelmezéséhezA gyémántos miniszter c. elbeszélésrőlmegtekintés
1975-03-01Jókai Milton c. drámájaJókai Mór: Miltonmegtekintés
1975-03-01Kommentárok könyveJuhász Ferenc Írás egy jövendő őskoponyán c. esszékötetérőlmegtekintés
1975-02-01"Jobb idők reményét.."Jókai Mór: A kőszívű ember fiaimegtekintés
1975-01-01Az "Eszmélet" gondolati felépítéseEszmélet / József Attila verselemzésmegtekintés
1975-01-01Az "Eszmélet" verstípusaEszmélet / József Attila - verselemzésmegtekintés
1975-01-01Az "Eszmélet" előzményeiJózsef Attila Eszmélet c. versérőlmegtekintés
1974-01-01Várad-Velence-MedvevárJanus Pannonius Búcsú Váradtól c. versérőlmegtekintés
1973-04-01A "hosszú vers" világa és szervezeteJuhász Ferenc: Titkok kapujamegtekintés
1972-10-01A kompozícióban megformált koncepcióJuhász Ferenc: A halottak királyamegtekintés
1971-12-01Juhász Ferenc: A halottak királyaelemzésmegtekintés
1971-11-01A halál trónfosztása: Az élet királypuccsaJuhász Ferenc: A halottak királyamegtekintés
1971-10-01Juhász Ferenc új eposzárólJuhász Ferenc: A halottak királyamegtekintés
1971-04-01"Míg össze nem rogysz-"Karóval jöttél.../ József Attila ; Te bolond / Váci Mihály. Összehasonlító verselemzésmegtekintés
1970-05-01Két halál ellen-az emberértJuhász Ferenc: Anyámmegtekintés
1968-12-01József Attila: Az a szép, régi asszonyAz a szép, régi asszony / József Attila. Verselemzés megtekintés
1968-11-01A "Klárisok" és magyarázataiKlárisok / József Attila - verselemzésmegtekintés
1968-04-01A tartolom és forma kérdései József Attila Kései siratójábanKései sirató / József Attila. Verselemzés Hiányos!megtekintés
1966-11-01Jarry: Übü Királyelemzésmegtekintés
1962-12-01Szabálytalan verselemzésFüst / József Attila. Verselemzésmegtekintés
1962-12-01Az Óda és a VarázshegyÓda / József Attila verselemzésmegtekintés
1962-11-01Juhász Ferenc költeményérőlAz éjszaka képei / Juhász Ferencmegtekintés
1959-01-01Jókai Mór: Az aranyemberJókai regényérőlmegtekintés
1958-01-01Jókai Mór: Az új földesúrelemzés Jókai Mór: Az új földesúr regényérőlmegtekintés
1954-01-01Jókai és A fekete gyémántok néhány kérdéseJókai Mór Fekete gyémántok c. regényérőlmegtekintés
Szemelvények Juhász Gyula hangulati lírájábólÉrettségi, egyetemi, főiskolai felvételitételhez. Juhász Gyula költészetének jellemzői. Megemlített versek: Himnusz az emberhez, Milyen volt..., Testamentum, Tápai lagzi, Anna örökmegtekintés
József Attila /1905-1937/Érettségi-felvételi segédanyag J.A. Lírai vallomás a magyar tájról: Külvárosi éj /1932/, A város peremén /1933/, Téli éjszaka /1933/, Elégia /1933/ A költő igaz hazaszeretete: A Dunánál /1936/, Hazám /1937/megtekintés
Posztmodern József Attila?József Attilárólmegtekintés
Jókai Mór: Sárga rózsaÉrettségire - felvételire készülőknek segédletmegtekintés
József Attila : "Költőnk és kora"Költőnk és kora / József Attila - verselemzésmegtekintés
A "Téli éjszaka"József Attila versének elemzésemegtekintés
\"A szó kihül\"József Attila csönd-verseiről.1933-as versei. Reménytelenül, (Lassan, tűnődve...) Vasszínű, égboltban..., Elégia, Óda, Szürkületmegtekintés
Közelítés József Attila költői világához.Megfáradt ember c. vers elemzése.megtekintés
Kiindulás a címbőlJuhász Ferenc Tűzliliom az éjszakában c. verse elemzésének logikai menetemegtekintés
Az áldalak búval, vigalommal c. vers elemzéseJózsef Attila versérőlmegtekintés
A Gyöngy c. vers elemzéseJózsef Attila versemegtekintés
József Attila: Holt vidékműelemzésmegtekintés
Az ünnep Juhász Gyula költészetében"Oly szép is volt ez a nyáréji álom". Fejezet egy terjedelmesebb tanulmánybólmegtekintés
Egy boldogtalan asszony lélek- és sorsrajzaJókai Mór: A tengerszemű hölgymegtekintés
Juhász Gyula: Anna örökA vers mondatszerkezeti, hangtani, verstani kompozíciójárólmegtekintés
Juhász Gyula néhány verséről, versfajtájárólFlaubert emlékének, Baudelaire halála, A csönd felé, Per omnia saecula, A költő / Juhász Gyulamegtekintés
Versolvasó naplóJuhász Gyula: Gellért püspökmegtekintés
A nyelvi én és az ismétlésGeorg Trakl és József Attila nyelvi módszereinek összehasonlításamegtekintés
"iramló fényt a tengeren"Menekülés- és természetmítosz József Attila lírájábanmegtekintés
"Van olyan jó, mint bármelyik hülye darab a Queen's Royal színházban"A nemzet paródiája James Joyce Ulyssesének "Küklopsz"-fejezetébenmegtekintés