József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

57 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2009-06-01A festményvászon szálaiszövegszerűség és képszerűség Czóbel Minka Pókhálók c. novellájábanmegtekintés
2008-10-01A nyelv anarchistájaCéline magyarul megjelent regényeiről: Utazás az éjszaka mélyére, Halál hitelbemegtekintés
2004-01-01Képek és jelképekCsanádi Imre: Baglyok mámoramegtekintés
2000-03-01Odi et amoCatullus Gyűlölök és szeretek c. epigrammájának fordításairól, értelmezéseirőlmegtekintés
2000-02-01Utazás az éjszakábanCsoóri ándor Álmatlanság c. versérőlmegtekintés
2000-02-01Antropológiai perspektívák az irodalomban és az irodalomtör-ténet elméletében. A sötétség mélyén / Joseph Conrad és a degenerált, vad (irodalom)történetmegtekintés
1997-12-01Egy költészet holdudvaraCsoóri Sándorról dióhéjbanmegtekintés
1997-02-01Allegória és szimbólum J.Conrad:(Sötétség szíve) c. regényA sötétség mélyén (magyarul)megtekintés
1997-01-01AgathaAgatha Christierőlmegtekintés
1996-05-01Csanádi Imre: "Kitérő" c. versérőlCsanádi Imre: Kitérőmegtekintés
1996-02-01Megjegyzések A.P.Csehov írói törekvései és a korai egzisztenciabölcselet hasonlóságárólCsehov és az egzisztenciabölcseletmegtekintés
1995-04-01Csáth Géza: A varázsló kertjeCsáth Gáza összegyűjtött novelláirólmegtekintés
1995-03-01"Gyilkolni könnyű"Az Agathe Christie-regények tanulságaimegtekintés
1995-02-01A merkantilista utópiaA Candide Eldorádó-epizódjának értelmezésemegtekintés
1994-12-01A betűk, a számok és a regényekOuLiPo, Queneau, Calvino, döngicsélés és zümmögésmegtekintés
1994-05-01Csokonai : A tavaszCsokonai Vitéz Mihály: A tavaszmegtekintés
1994-03-01A kortalan CsehovCsehov: Három nővérmegtekintés
1992-02-01A Marosvásárhelyi gondolatok helye Csokonai életművébenCsokonai Vitéz Mihály: Marosvásárhelyi gondolatok c művérőlmegtekintés
1991-11-01Három Csorba Győző-versCsorba Győző: Ébredés, Az utolsó, Simeon tűnődése c. versekrőlmegtekintés
1991-11-01Vers és egyensúlyAz emlékezet alakzatai Csorba Győző költészetében.megtekintés
1991-04-01A halál tükrében élt élet: Csáth Géza naplójárólCsáth Géza: Naplómegtekintés
1991-04-01A pillangó halálaCsokonai gondolatvilágának alakulása 1795 után. Az 1801-es filozófiai fordulat, új filozófia felé: Az ember a poézis első tárgya; A pillangóhoz; Halotti versek (374-385)megtekintés
1989-04-01Csokonai programjaCsokonai Vitéz Mihály A vidám természetű poétamegtekintés
1988-10-01Csokonai Vitéz Mihály: A magánossághozCsokonai Vitéz Mihály A Magánossághoz c. versérőlmegtekintés
1988-04-01Csehov, Anton Pavlovics: A kutyás hölgyCsehov: A kutyás hölgymegtekintés
1988-01-01A gyermek toposza Csáth Géza novelláibanCsáth Géza novelláirólmegtekintés
1987-05-01Paradoxonok abszurd tornyaCanetti, Elias: Káprázatmegtekintés
1987-04-01Küzdelem a szecesszióvalEgy novella-forma rehabilitációjáértmegtekintés
1987-04-01Szecesszió és világkép összefüggése Csáth Géza prózájábanCsáth Gáza prózai munkáirólmegtekintés
1987-04-01A szecesszió mint formateremtő elv Csáth Géza novelláibanCsáth Géza novelláirólmegtekintés
1987-04-01Mese és elbeszélésCsáth Géza: Vörös Eszti. Mesemotívumok Csáth Géza elbeszéléseiben.megtekintés
1987-04-01Konvenciók és új poétikai jelenségek Csáth elbeszélő művészetébenCsáth elbeszélő művészetéről.megtekintés
1987-04-01Az azonosság/hasonlóság relációi Csáth Géza novelláibanCsáth Géza novelláiról.megtekintés
1987-04-01Létélmény-variációk Csáth Géza műveibenCsáth Géza műveirőlmegtekintés
1987-02-01Álmok és pokoljárások (Vázlat Csáth Gézáról)Csáth Gézárólmegtekintés
1987-01-01Első lépések a lírai művek elemzésébenCsokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi a táborozáskormegtekintés
1984-02-01Egy modern kísértetlátó : Cholnoky ViktorCholnoky Viktorrólmegtekintés
1984-01-01Hagyomány és újítás ötvöződése Cholnoky Viktor művészetébenCholnoky Viktor Taddeusz lovag vacsorája című novellájának elemzése.megtekintés
1983-10-01Égő rózsamáglyaTruman Capote novelláiról: Karácsonyi emlék, Miriam, Gyerekek születésnapi díszbenmegtekintés
1981-07-01Versről versreCsorba Győző: Följegyzés. A versről a költővel Lator László beszélget.megtekintés
1980-10-01A mulandóság lovagrendjeCervantes: A Don Quijote mint mítoszregénymegtekintés
1979-07-01Teremtő szomorúságCsokonai Vitéz Mihály: A Magánossághozmegtekintés
1977-04-01Csaplár VilmosrólCsaplárrólmegtekintés
1976-03-01Czuczor Gergely (1800-1866)Czuczor Gergelyrőlmegtekintés
1974-02-01Szatíra-e a Dorottya?Csokonai Vitéz Mihály: Dorottyamegtekintés
1973-09-01"A tihanyi ekhóhoz"Jegyzetek Csokonai Vitéz Mihály költeményérőlmegtekintés
1970-05-01Csokonai Vitéz Mihály: Az állatok beszélgetéseCsokonai Vitéz Mihály: Az állatok beszélgetése. A bagoly és a kócsag, A pillangó és a méh.megtekintés
1969-02-01Csokonai Vitéz Mihály: A magánossághozCsokonai Vitéz Mihály versérőlmegtekintés
1968-01-01Capote, Truman: HidegvérrelCapote, T. Hidegvérrel c. regényérőlmegtekintés
1967-05-01A gyilkosság és a módszerCapote, Truman: Hidegvérrelmegtekintés
1963-06-01Camus két kisregényérőlCamus: A pestis, A bukásmegtekintés
1963-04-01A "tevékeny fatalizmus" misztikája és bukásaCamus: A pestis, A bukás c. műveirőlmegtekintés
Csokonai Vitéz Mihály /1773-1805/A felvilágosodás eszméi és stílusáramlatai Csokonai költészetében - néhány mű elemzése alapján.Lilla-versek Csokonai lírájában.megtekintés
Csokonai Békaegérharcának keletkezéséről, politikai vonatko-Csokonai Vitéz Mihály: Békaegérharcmegtekintés
Első lépések a lírai művek elemzésébenCsokonai Vitéz Mihály : Szegény Zsuzsi, a táborozáskor 20-27 Kölcsey Ferenc : Régi várban, Huszt 27-29 József Attila : Nyár 30-32 Berzsenyi Dániel : Fohászkodás 32-33megtekintés
"Lehettem volna rézbaltás szegénylegény"Csoóri Sándorrólmegtekintés
Csoóri Sándor: Berzsenyi elégiájaCsoóri Sándor: Berzsenyi elégiájamegtekintés