József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

89 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2010-10-01Épülés és bomlásAz én olvashatósága Ady Endre A vár fehér asszonya c. versében.megtekintés
2010-04-01Arany János: Születésnapomraaz alkalmi versek egy csoportjáról (születésnapi önköszöntők; parafrázis, imitáció egy mű bűvöletében: Arany János: Sejtelem ("66") és Illyés Gyula: 77, Kosztolányi: Most harminckétéves vagyok...Nemes Nagy Ágnes: Most 64 éves vagyokmegtekintés
2008-11-01Arany János történeti balladáinak...múltszemlélete: hagyománykövetés és távolságtartásmegtekintés
2008-11-01Útban a Szondi két apródja feléArany János: Szondi két apródjamegtekintés
2008-09-01A hűség balladája (?!)A Szondi két apródjának példájamegtekintés
2007-12-01"Én voltam Úr, a Vers csak cifra szolga"a versről szóló vers Ady Endre költészetébenmegtekintés
2007-11-01"A Nap korán kelt Holdja, én"Ady Endre Hold-motívumárólmegtekintés
2006-10-01Az egésztől a részigAdy és Kosztolányi egy-egy verséről. Kocsi-út az éjszakában; Kétségbeesés. Összehasonlító elemzés.megtekintés
2006-08-01Egy kézirat közegváltása: a konzervativitás mint olvasástapasztalatAz Őszikék lírájamegtekintés
2006-08-01Széthasadó narratívákTöredékesség és heterogenitás Arany epikájábanmegtekintés
2006-05-01Vallomás egy versrőlAdy Endre: Krisztus-kereszt az erdőnmegtekintés
2005-05-01Arany János: Ágnes asszony(versértelmezés)megtekintés
2005-03-01Ady Endre: Hiszek hitetlenül Istenbenverselemzés-értelmezés. Közelítés Ady istenes verseihez, "hitetlen hit"-éhez.megtekintés
2004-04-01Ágh István és Nagy László Balassi-verseiÁgh István: Balassi (1969) és Nagy László: Balassi Bálint lázbeszéde (1977)megtekintés
2000-12-01Andersen - nem holmi gyerekmeseHans Christian Andersenről (1805-1875)megtekintés
2000-04-01A Leláncolt Prométeusz / Aiszkhüloszszerkezetemegtekintés
2000-04-01Aiszkhülosz Perzsák c. darabjáról- az "idegenség hermeneutikájának" nézőpontjából.megtekintés
2000-03-01Ady Endre költészetének archetipikus elemeiI. Ady Endre évszak-szimbolikája.Ciklikus egyetemes szimbólumok. Ösz.A halál eufémizálása - Tavasz.A magvak ígérete - Tél.A halottság szimbóluma - Nyár.A társadalmi forrongás jelképe - A Hold mint ciklikus egyetemes szimbólum - A Hold és a nő. Idő és Hold - A Hold - negatív minőségek hordozója - ellentéteket magába sűrítő fogalom. II. A bensőség (intimitás) archetípusa : a hajó III. Magasságok és mélységek vonzásában. IV. Állat-mintájú és éjszaka-típusú egyetemes szimbólumok V. Néhány Ady-versmegtekintés
1999-07-01A pásztortűz lángjaAz eposz és a regény őrségváltásának néhány vonása a magyar irodalomban. Arnay János kapcsánmegtekintés
1999-01-01Ady Endre jelképvilágának jellemzői néhány versének tükrébenSírni, sírni, sírni, Jó Csönd-herceg, Nagyúr, Öskaján, Eltévedt lovas, Héja-nász az avaron, Úr érkezése/megtekintés
1998-04-01Még egy táltosküzdelem?Arany János: Toldi estéje. Az öreg Toldi táltos-jegyeiről.megtekintés
1998-03-01A kultusz és a műfaji hagyományok - Két Arany versFurkó Tamás, Évnapra / Arany Jánosmegtekintés
1997-05-01Ady és az IstenAdy világnézete, istenfogalma.megtekintés
1997-04-01Két Áprily-versrőlTavaszodik I., Március / Áprily Lajosmegtekintés
1997-04-01Tömörség és változatosság a százötven éves ToldibanArany János: Toldi. Tömörség, nyelvi erő a Toldiban. Névelőhasználat más példák a változatosságra.megtekintés
1996-08-01A kötelességeszme regényeAsbóth János : Álmok álmodójamegtekintés
1996-05-01A mítosz írói átalakulása...Ambrus Zoltán: Ninive pusztulása c. novellájábanmegtekintés
1995-12-01A fikció historizálásárólArany János: Ál-Kont versének, A walesi bárdoknak genealógiája kapcsán. Kont-versek: Kisfaludy Károly: Az álmatlan király, A lantos; Garay János: Kont, Kont fegyvernöke, hunyadi lászló; Petőfi Sándor: Hunyadi László, A király esküje, Kont és társai; Arany János: V.László, A walesi bárdok.megtekintés
1995-05-01A Szondi két apródja című ballada narratív hely- és időviszonyaiArany János: Szondi két apródjamegtekintés
1995-05-01Arany János három Szondi-verseArany János: Szondi, A két apród, Szondi két apródjamegtekintés
1995-05-01Ady Endre: Jó Csönd-herceg előttVerselemzésmegtekintés
1995-01-01"A nagyidai cigányok" mint a "Szigeti veszedelem" travesztációjaArany János: A nagyidai cigányokmegtekintés
1995-01-01"A balladák virtuóz komp.."Három közismert Arany-ballada szövegtanielemzése. Ágnes asszony, Szondi két apródja, V.Lászlómegtekintés
1994-06-01Dávidházi Péter: Hunyt mesterünkPásztor Bertalan recenziója Dávidházi Péter: Hunyt mesterünk.Arany János kritikusi öröksége c. könyvéről.megtekintés
1994-01-01Szimbolikusság: az át-alak-ulás elméleteAdy Endre: A vár fehér asszonyamegtekintés
1993-03-01A pásztortűz motívum a Toldi előhangjábanArany János: Toldimegtekintés
1992-11-01Korlátozott gondviselésAsimov: Alapítvány Alapítvány és Birodalom Második Alapítvány Az Alapítvány pereme Alapítvány és Föld Az Alapítvány előttmegtekintés
1992-04-01Ady Endre: A megőszült tengerAdy Endre: A megőszült tengermegtekintés
1992-02-01"Ötszáz, bizony, dalolva ment lángsírba welszi bárd"Arany János: A walesi bárdokmegtekintés
1991-07-01Két bírálat egy könyvrőlAsbóth János: Álmok álmodójamegtekintés
1989-06-01DelelőközelbenAmbrus Zoltán novellái 1895-1903megtekintés
1989-01-01Csingiz Ajtmatov és hőseiAjtmatov prózájárólmegtekintés
1988-06-01Ady Endre: Az eltévedt lovasverselemzésmegtekintés
1987-11-01"...s tölgyfák zuhannak át a völgyeken..."Áprily Lajos költészetérőlmegtekintés
1987-04-01Az Áprily-költészet motívumaiA zene motívuma és motivikus kaocsolatai Áprily költészetében.megtekintés
1986-07-01A mese halála vagy lélekvándorlása 3.részA rezonőrhang és a reflexív eleszélés Ambrus Zoltánról (1861-1932) 75-83. ld.o.! Az alaphelyzetek életképe Gárdonyi Gézáról (1863-1922) 83-88. ld.o.! A drámai leírás Bródy Sándorról 88-96. ld.o.!megtekintés
1986-04-01A novellista Ambrus Zoltán indulásaAmbrus Zoltánrólmegtekintés
1986-03-01A "Tengeri hántás" versformájáhozArany János: Tengeri-hántásmegtekintés
1986-01-01Midás királyA századvégi művészsors Ambrus Zoltán regényébenmegtekintés
1984-04-01Arany János Toldijának versmértéke és ritmusaArany János Toldi című művérőlmegtekintés
1983-04-01A nagyidai cigányok értelmezéséhezArany János: A nagyidai cigányokmegtekintés
1983-01-01Otthonunk: a FöldAjtmatov, Csingiz: Az évszázadnál hosszabb ez a napmegtekintés
1982-09-01Ady Endre verses regénye. Margita élni akar.Ady Endre: Margita élni akarmegtekintés
1982-07-01Versről versreA somvirágos oldal / Áprily Lajosmegtekintés
1982-03-01Eszmények és kételyek jegyébenArany László: A délibábok hősemegtekintés
1982-02-01Reminiszcencia, idézet, paródiaArany László: A délibábok hősemegtekintés
1981-07-01A kuruc motívum Ady háború alatti költészetébenKét kuruc beszélget / Ady Endremegtekintés
1979-01-01Arany János: Az örök zsidó című versének értelmezéseArany János: Az örök zsidómegtekintés
1977-04-01Ady Endre : Párisban járt az ősz, Kocsi-út az éjszakábanFunkcionális metrikai elemzésmegtekintés
1976-11-01Az eltévedt lovasAdy Endre: Az eltévedt lovasmegtekintés
1976-03-01Egy késői Ady-versrőlAdy Endre: Az eltévedt lovasmegtekintés
1976-02-01Távolodás a romantikától, egy összetettebb személyesség jegyébenArany János: Évek, ti még jövendő évekmegtekintés
1972-04-01Ajtmatov: Fehér hajóelemzésmegtekintés
1972-01-01Ady Endre:Margita élni akarelemzésmegtekintés
1970-05-01A rehabilitált idill: Ady Endre : A Kalota partjánAdy Endre: A Kalota partjánmegtekintés
1969-05-01Kirgiz sztyeppéken az eltűnt idő nyomábanAjtmatov, Csingiz: A versenyló halálamegtekintés
1964-01-01Három félreértett Arany János-versArany János: Gondolatok a békekongresszus felől verselemzésmegtekintés
1964-01-01Az örök zsidó / Arany Jánosverselemzésmegtekintés
1964-01-01Arany János és Gustave Planche Vojtina Ars poéticájaVojtina Ars poeticája / Arany Jánosmegtekintés
Apollinaire, Guillaume: A megsebzett galamb és a szökőkútApollinaire azonos c. versérőlmegtekintés
Arany János /1817-1882/Érettségi-felvételi témakörök, tételek Részletesebben tárgyalt művek : Toldi estéje 59-61 Öszikék 61-63megtekintés
Három Apollinaire-dalApollinaire, G.: Kikericsek, A Mirabeau-híd, A megsebzett galamb és a szökőkútmegtekintés
Apollianire, Guillaume: A Mirabeau-hídHárom Apollinaire-dal.megtekintés
Apollinaire, Guillaume: A megsebzett galamb és a szökőkútHárom Apollinaire-dal.megtekintés
A Páris, az én Bakonyom élménytörténeteAdy Endre: Páris, az én Bakonyommegtekintés
Ady és CsokonaiAdalék a "Vitéz Mihály ébresztésé"-hezmegtekintés
Buda halálaArany János: Buda halálamegtekintés
Arany Toldija és a magyar verselés történeteArany János: Toldimegtekintés
A Toldi mitológiai háttereArany János: Toldimegtekintés
A Szovjet-kelet üzeneteAjtmatov, Csingiz: Dzsamila szerelmemegtekintés
Ivo Andric : Kelet-európai íróportrék II.Ivo Andricrólmegtekintés
Hamu és gyémánt - A film és a regényAndrzejewski, Jerzy: Hamu és gyémánt Rendezte: Andrzej Wajdamegtekintés
Anouilh Antigonéja és az aktáns modellAnouilh: Antigonémegtekintés
Ady Endre /1877-1919/Érettségire, felvételire készülőknek segédlet. Én-szerep és ars poetica Ady költészetében. : Góg és Magóg fia vagyok én, A magyar Messiások/1907/, A muszáj Herkules /1908/, Hunn, új legenda/1913/ Léda-versek Ady lírájában : Ady és Léda, Temetés a tengeren /1906/ Héja nász az avaron /1905/, Lédával a bálban /1907/, Áldásadás a vonaton /1910/, Elbocsátó szép üzenet /1912/.megtekintés
Búcsú / Guillaume Apollinaire - Vas IstvánA Búcsú c. Apollinaire-vers magyar fordításairól. Letéptem ezt a hangaszálat Már tudhatod az ősz halott E földön többé sose látlak Ó idő szaga hangaszálak És várlak téged tudhatod / Vas István /megtekintés
Arany János : Az elkésettVerselemzésmegtekintés
Narrátori technikák Arany János két művébenNarráció Arany János Családi kör és Ágnes asszony c. művében.megtekintés
Arany János: Kertbenverselemzésmegtekintés
Az Ady-líra poétikai dilemmái. Alakulástörténeti vázlat.Modernség, lírai én szerepei, kötetkompozíciók, egész-elvűség, szimbólum és allegória, hagyományhoz fűződő viszony.megtekintés