Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

85 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2013-11-01Mesterek közt - tanítványNémeth László: A másik mester c. könyvéről
2013-09-01A Nap és a Hold szerelmeseiAssisi Szent Ferenc hatása Dsida Jenő világképére
2013-09-01Herczeg Ferenc-revidiusavagy töprengések az író születésének 150. évfordulóján
2013-09-01Wass Albert, a megosztó személyiségW.A. élete és halála az asztrológia (és grafológia) tükrében
2013-09-01Nosztalgikus novellahármasságZsávolya Zoltán: Égi Rozi ideje c. elbeszéléskötetéről
2013-05-01Feltámadások enciklopédiájaPályatársi szakmegjegyzések Szappanos Gábor Szindbád-novelláihoz. Boldog Szindbád pokoljárásai
2013-03-01Wass Albert antiszemitizmusának cáfolataAdalék A patkányok föltámadása c. írás félreértelmezéséhez
2013-03-01Selmecbánya Kosáryné Réz Lola műveiben 2. részA selmecen játszódó regények. (laurácska meggyógyul, Álom, A selmeci diákok, A János-utcai leánykolóniához, A Balassi-vár kincse) Selmec városának regényei: Ulrik inas, Vén diák.
2013-03-01Tényregény egy lányról, aki gyermeket gyilkoltRubin Szilárd: Aprószentek
2013-03-01Fiatal(abb)kori önarcképMegkésett utószó Potozky László első kötetéhez. Áradás
2013-03-01A nőiség megélésének aspektusaiMiklya Anna: Eső
2013-03-01Jékely Zoltán költészetének erdélyi gyökereiemlékezés a száz éve született költőre
2013-01-01Valóság és meseKosáryné Réz Lola gyerekkönyveiről
2013-01-01Kosáryné Réz Lola regénytetralógiája:kísérlet a női történelmi regény megteremtésére - az Asszonybeszéd előzményei és forrásai
2013-01-01Világ TanítónőiKosáryné Réz Lola: Aszonybeszéd
2013-01-01Hogyan lett Ulrik inasból bíró uram?Kosáryné Réz Lola: Ulrik inas
2005-10-01A szabadság és a rend motívumaJózsef Attila költészetében.
2005-10-01"Nem hal meg senki szebben..."Dsida Jenő a halál közelében.
2005-07-01A lélek vesszőfutása - az archaikus rítusmint metaforaképző elem. A Medvezsoltár c. Nagy László-vers elemzése
2005-06-01Pier Paolo Pasolinia borzalmas teljesség költője.
2005-04-01Szórakoztató regény és politikai propaganda a Kádár-korbanSzilvási Lajos
2005-04-01A rejtjelek feloldásaJózsef Attila: Medáliák c. ciklusáról
2005-04-01József Attila: Medáliákc. ciklusának szerkezete
2005-04-01A magyar próza magaslatánGion Nándorral
2005-03-01A szabadság értelmezéseaz ókortól Rudolf Steinerig
2005-03-01Az anyanyelv vértanúságaavagy sorsanalízis Radnóti Miklósról
2005-03-01GondolatokBágyoni Szabó István: A lovak estére hazaérnek c. regényéről.
2005-02-01Az égi és a földi szépség elfelejtett szószólóiKözépkori esztétika: művészet és szépség a középkor teoretikusainak elképzeléseiben.
2004-06-01A sorsvállalás drámája: Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus
2004-06-01A Psalmus Hungaricus előzményei és helye a költői életműben
2004-06-01Az ismertnek vélt rapszódia. Psalmus Hungaricus / Dsida Jenő
2004-06-01A "magyar zsoltár" polifóniája. Psalmus Hungaricus / Dsida J
2004-06-01A Gibson-passió. A Passió / rend. Mel Gibsonamerikai film, 2004.
2004-06-01A költő és a szövegek:avagy töprengés elmaradt recepció......miatt Szilágyi Domokos: Bartók Amerikában c. versének "előzményei" Vendégszövegek Szilágyi Domokos költészetében (intertextualitás) pl. költő-halál tematikájú verseiben: Törpe ecloga; Apokrif Vörösmarty-kézirat 1850-ből; Héjasfalva felé.
2004-06-01Ördöggörcs. A százéves Karinthy piramis
2004-04-01Bűnbánó húsvéti ének. Szempontok egy Dsida-vers elemzéséhezHúsvéti ének az üres sziklasír mellett / Dsida Jenő
2004-02-01Sorsvállalás 2: Wass Albert antológiákban a háború idején
2004-02-01A nemzethalál víziója és a feltámadás prófétai sürgetéseA temető megindul / Wass Albert
2003-12-01Kodolányi János Jézus-regénye (Én vagyok)
2003-12-01Wass Albert debreceni évei (1928-1931)
2003-10-01Sorsvállalás 1: Wass Albert első pályaszakaszának elbeszélé-sei antológiákban 1. A két világháború között (1931-1940)
2003-08-01Észrevételek Dsida Jenő költészeténekrecepciótörténetéhez
2003-06-01Utószó Wass AlbertA kastély árnyékában c. regényéhez
2003-04-01A hagyománytudat szerepe a XXI. sz-banHamvas Béla hagyomány-felfogása nyomán
2003-04-01Hol "lakott"a funtineli boszorkány?Wass Albert: Kunyhó a Komárnyikon c. regényének nyelvi világa (tájszavak)
2003-02-01Wass Albert az elágazó történetek parkjábanW.A. emlékezete VII. rész
2003-02-01Madách drámaelméleteMadách drámelméleti töredéke nyomán.
2002-12-01A legyőzött nagyvad szemével. A Risorgimento ábrázolása ...Giuseppe Tomasi di Lampedusa A párduc c. regényében
2002-12-01A léleklángra figyelő írójegyzetek a 70 éves Jókai Annáról
2002-10-01Wass Albert és az emigrációs irodalom tanulmányTanulmány Wass Albertről
2002-10-01Megtérés az új BabilonbanTanulmányok a Dekameron 2. novellájáról
2002-06-07Kilátás ItáliáraE.M. Forster: Szoba kilátással c. regényéről. ("itáliai utazások")
2002-06-01A kétszeresen magányos halál a TrisztánbanA Trisztán-mítosz üzenete
2002-04-01Wass Albert életpályája az emigrációba kényszerüléstől halál-ig (esszé, folyt.)
2002-02-01Az együttélés emberiessége.Wass Albert és a háborús fordulatok
2002-02-01Wass Albert életpályája a kezdetektől az emigrációba.....kényszerülésig (esszé)
2002-02-01Szexuálmisztika (Evola és Sade - tanulmány recenzió)Julius Evola (olasz fil.) A szexus metafizikája c. könyvének Sade-dal foglalkozó fejezetének kritikája. Sade-percepció problémaköre.
2001-06-01Kelet nagyregénye. Amin Maalouf : Szamarkand
2001-04-01József Attila Szentháromsága - Nem én kiáltok!József Attila költészetében a tükör, az iker-állapot mitologémája a Nem én kiáltok! c. vers felől értelmezve
2000-12-01Andersen - nem holmi gyerekmeseHans Christian Andersenről (1805-1875)
2000-12-01A humanista író, próféta: Antoine de Saint-Exupéry emlékezeteAntoine Marie Roger de Saint-Exupéry születésének (1900. jún. 29.) 100. évfordulója alkalmából íródott esszé
2000-12-01Két mai erdélyi költő. Ferenczes István, Orbán János DénesFerenczes István : Didergés és Orbán János Dénes : Párbaj a Grand Hotelban c. köteteiről.
2000-12-01Lilliput, avagy Lászlófffy Csaba panoptikuma
2000-10-01Rajz és szöveg összefüggése Szentkuthy Miklós életművében
2000-08-01Megmentett nyelv. Tan. Turcsány Péter költői eszközeiről
2000-08-01Wass Albert - Ember a világ szélénWass Albert: Ember az országút szélén
1999-12-01"Egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten"Vallásos alapélmények a klasszikus erdélyi lírában (Áprily Lajos, Reményik Sándor, Tompa László), és (Dsida Jenőn át) az újabb mai költészetben
1999-04-01Verselés és poétika a századelőnJuhász Gyula portréjához
1999-04-01Se benne, se kívüleEgyéniség és szerep tragédiája Stendhal Vörös és feketéjében
1999-01-01A perbefogott "újjászületés"Várkonyi Nándor reneszánsz-kritikája. Az ötödik ember
1998-11-01Így marad?Szabó Lőrinc: A budai várban
1998-07-01Fodor fejér bárányBeszélgetés a Júlia szép leány balladánkról
1998-03-01Egy ártatlan Krúdy-mese. Krúdy Gyula: Az ördög alszikVáltozatok az általános érvényű manipulációmodellre
1998-01-01Ihlet és sors. Tanulmány Nagy László Tűz c. versérőlTűz / Nagy László tűz-vérző madár-virágzás-sors-virrasztó ige
1998-01-01Az ördögi márki.Sade-paradoxonok
Juhász Gyula: Anna örökA vers mondatszerkezeti, hangtani, verstani kompozíciójáról
"pincékben, padlásokon hányódik a fennköltség" tanulmányKányádi Sándor költészetéről
Juhász Gyula néhány verséről, versfajtájárólFlaubert emlékének, Baudelaire halála, A csönd felé, Per omnia saecula, A költő / Juhász Gyula
Wass Albert prózai műveinek stílusatanulmány
Vajda János: Harminc év utánverselemzés
Érvényes modernségKós Károly Varju nemzetségéről
A nemzethalál víziója és a feltámadás prófétai sürgetéseWass Albert: A Temető megindul c. kórusművében
Műsorról levett nemzeti fájdalomWass Albert: Tavaszi szél c. drámájáról
Adjátok vissza a hegyeimet!Wass Albert regényéről
Wass Albert motívumrendszere, hitvilágaesszé "(W.A.) írásművészetéből felfejlő istenhit és hitvilág"