József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

85 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2013-11-01Mesterek közt - tanítványNémeth László: A másik mester c. könyvérőlmegtekintés
2013-09-01A Nap és a Hold szerelmeseiAssisi Szent Ferenc hatása Dsida Jenő világképéremegtekintés
2013-09-01Herczeg Ferenc-revidiusavagy töprengések az író születésének 150. évfordulójánmegtekintés
2013-09-01Wass Albert, a megosztó személyiségW.A. élete és halála az asztrológia (és grafológia) tükrébenmegtekintés
2013-09-01Nosztalgikus novellahármasságZsávolya Zoltán: Égi Rozi ideje c. elbeszéléskötetérőlmegtekintés
2013-05-01Feltámadások enciklopédiájaPályatársi szakmegjegyzések Szappanos Gábor Szindbád-novelláihoz. Boldog Szindbád pokoljárásaimegtekintés
2013-03-01Wass Albert antiszemitizmusának cáfolataAdalék A patkányok föltámadása c. írás félreértelmezéséhezmegtekintés
2013-03-01Selmecbánya Kosáryné Réz Lola műveiben 2. részA selmecen játszódó regények. (laurácska meggyógyul, Álom, A selmeci diákok, A János-utcai leánykolóniához, A Balassi-vár kincse) Selmec városának regényei: Ulrik inas, Vén diák.megtekintés
2013-03-01Tényregény egy lányról, aki gyermeket gyilkoltRubin Szilárd: Aprószentekmegtekintés
2013-03-01Fiatal(abb)kori önarcképMegkésett utószó Potozky László első kötetéhez. Áradásmegtekintés
2013-03-01A nőiség megélésének aspektusaiMiklya Anna: Esőmegtekintés
2013-03-01Jékely Zoltán költészetének erdélyi gyökereiemlékezés a száz éve született költőremegtekintés
2013-01-01Valóság és meseKosáryné Réz Lola gyerekkönyveirőlmegtekintés
2013-01-01Kosáryné Réz Lola regénytetralógiája:kísérlet a női történelmi regény megteremtésére - az Asszonybeszéd előzményei és forrásaimegtekintés
2013-01-01Világ TanítónőiKosáryné Réz Lola: Aszonybeszédmegtekintés
2013-01-01Hogyan lett Ulrik inasból bíró uram?Kosáryné Réz Lola: Ulrik inasmegtekintés
2005-10-01A szabadság és a rend motívumaJózsef Attila költészetében.megtekintés
2005-10-01"Nem hal meg senki szebben..."Dsida Jenő a halál közelében.megtekintés
2005-07-01A lélek vesszőfutása - az archaikus rítusmint metaforaképző elem. A Medvezsoltár c. Nagy László-vers elemzésemegtekintés
2005-06-01Pier Paolo Pasolinia borzalmas teljesség költője.megtekintés
2005-04-01Szórakoztató regény és politikai propaganda a Kádár-korbanSzilvási Lajosmegtekintés
2005-04-01A rejtjelek feloldásaJózsef Attila: Medáliák c. ciklusárólmegtekintés
2005-04-01József Attila: Medáliákc. ciklusának szerkezetemegtekintés
2005-04-01A magyar próza magaslatánGion Nándorralmegtekintés
2005-03-01A szabadság értelmezéseaz ókortól Rudolf Steinerigmegtekintés
2005-03-01Az anyanyelv vértanúságaavagy sorsanalízis Radnóti Miklósrólmegtekintés
2005-03-01GondolatokBágyoni Szabó István: A lovak estére hazaérnek c. regényéről.megtekintés
2005-02-01Az égi és a földi szépség elfelejtett szószólóiKözépkori esztétika: művészet és szépség a középkor teoretikusainak elképzeléseiben.megtekintés
2004-06-01A sorsvállalás drámája: Dsida Jenő: Psalmus Hungaricusmegtekintés
2004-06-01A Psalmus Hungaricus előzményei és helye a költői életműbenmegtekintés
2004-06-01Az ismertnek vélt rapszódia. Psalmus Hungaricus / Dsida Jenőmegtekintés
2004-06-01A "magyar zsoltár" polifóniája. Psalmus Hungaricus / Dsida Jmegtekintés
2004-06-01A Gibson-passió. A Passió / rend. Mel Gibsonamerikai film, 2004.megtekintés
2004-06-01A költő és a szövegek:avagy töprengés elmaradt recepció......miatt Szilágyi Domokos: Bartók Amerikában c. versének "előzményei" Vendégszövegek Szilágyi Domokos költészetében (intertextualitás) pl. költő-halál tematikájú verseiben: Törpe ecloga; Apokrif Vörösmarty-kézirat 1850-ből; Héjasfalva felé.megtekintés
2004-06-01Ördöggörcs. A százéves Karinthy piramismegtekintés
2004-04-01Bűnbánó húsvéti ének. Szempontok egy Dsida-vers elemzéséhezHúsvéti ének az üres sziklasír mellett / Dsida Jenőmegtekintés
2004-02-01Sorsvállalás 2: Wass Albert antológiákban a háború idejénmegtekintés
2004-02-01A nemzethalál víziója és a feltámadás prófétai sürgetéseA temető megindul / Wass Albertmegtekintés
2003-12-01Kodolányi János Jézus-regénye (Én vagyok)megtekintés
2003-12-01Wass Albert debreceni évei (1928-1931)megtekintés
2003-10-01Sorsvállalás 1: Wass Albert első pályaszakaszának elbeszélé-sei antológiákban 1. A két világháború között (1931-1940)megtekintés
2003-08-01Észrevételek Dsida Jenő költészeténekrecepciótörténetéhezmegtekintés
2003-06-01Utószó Wass AlbertA kastély árnyékában c. regényéhezmegtekintés
2003-04-01A hagyománytudat szerepe a XXI. sz-banHamvas Béla hagyomány-felfogása nyománmegtekintés
2003-04-01Hol "lakott"a funtineli boszorkány?Wass Albert: Kunyhó a Komárnyikon c. regényének nyelvi világa (tájszavak)megtekintés
2003-02-01Wass Albert az elágazó történetek parkjábanW.A. emlékezete VII. részmegtekintés
2003-02-01Madách drámaelméleteMadách drámelméleti töredéke nyomán.megtekintés
2002-12-01A legyőzött nagyvad szemével. A Risorgimento ábrázolása ...Giuseppe Tomasi di Lampedusa A párduc c. regényébenmegtekintés
2002-12-01A léleklángra figyelő írójegyzetek a 70 éves Jókai Annárólmegtekintés
2002-10-01Wass Albert és az emigrációs irodalom tanulmányTanulmány Wass Albertrőlmegtekintés
2002-10-01Megtérés az új BabilonbanTanulmányok a Dekameron 2. novellájárólmegtekintés
2002-06-07Kilátás ItáliáraE.M. Forster: Szoba kilátással c. regényéről. ("itáliai utazások")megtekintés
2002-06-01A kétszeresen magányos halál a TrisztánbanA Trisztán-mítosz üzenetemegtekintés
2002-04-01Wass Albert életpályája az emigrációba kényszerüléstől halál-ig (esszé, folyt.)megtekintés
2002-02-01Az együttélés emberiessége.Wass Albert és a háborús fordulatokmegtekintés
2002-02-01Wass Albert életpályája a kezdetektől az emigrációba.....kényszerülésig (esszé)megtekintés
2002-02-01Szexuálmisztika (Evola és Sade - tanulmány recenzió)Julius Evola (olasz fil.) A szexus metafizikája c. könyvének Sade-dal foglalkozó fejezetének kritikája. Sade-percepció problémaköre.megtekintés
2001-06-01Kelet nagyregénye. Amin Maalouf : Szamarkandmegtekintés
2001-04-01József Attila Szentháromsága - Nem én kiáltok!József Attila költészetében a tükör, az iker-állapot mitologémája a Nem én kiáltok! c. vers felől értelmezvemegtekintés
2000-12-01Andersen - nem holmi gyerekmeseHans Christian Andersenről (1805-1875)megtekintés
2000-12-01A humanista író, próféta: Antoine de Saint-Exupéry emlékezeteAntoine Marie Roger de Saint-Exupéry születésének (1900. jún. 29.) 100. évfordulója alkalmából íródott esszémegtekintés
2000-12-01Két mai erdélyi költő. Ferenczes István, Orbán János DénesFerenczes István : Didergés és Orbán János Dénes : Párbaj a Grand Hotelban c. köteteiről.megtekintés
2000-12-01Lilliput, avagy Lászlófffy Csaba panoptikumamegtekintés
2000-10-01Rajz és szöveg összefüggése Szentkuthy Miklós életművébenmegtekintés
2000-08-01Megmentett nyelv. Tan. Turcsány Péter költői eszközeirőlmegtekintés
2000-08-01Wass Albert - Ember a világ szélénWass Albert: Ember az országút szélénmegtekintés
1999-12-01"Egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten"Vallásos alapélmények a klasszikus erdélyi lírában (Áprily Lajos, Reményik Sándor, Tompa László), és (Dsida Jenőn át) az újabb mai költészetbenmegtekintés
1999-04-01Verselés és poétika a századelőnJuhász Gyula portréjáhozmegtekintés
1999-04-01Se benne, se kívüleEgyéniség és szerep tragédiája Stendhal Vörös és feketéjébenmegtekintés
1999-01-01A perbefogott "újjászületés"Várkonyi Nándor reneszánsz-kritikája. Az ötödik embermegtekintés
1998-11-01Így marad?Szabó Lőrinc: A budai várbanmegtekintés
1998-07-01Fodor fejér bárányBeszélgetés a Júlia szép leány balladánkrólmegtekintés
1998-03-01Egy ártatlan Krúdy-mese. Krúdy Gyula: Az ördög alszikVáltozatok az általános érvényű manipulációmodellremegtekintés
1998-01-01Ihlet és sors. Tanulmány Nagy László Tűz c. versérőlTűz / Nagy László tűz-vérző madár-virágzás-sors-virrasztó igemegtekintés
1998-01-01Az ördögi márki.Sade-paradoxonokmegtekintés
Juhász Gyula: Anna örökA vers mondatszerkezeti, hangtani, verstani kompozíciójárólmegtekintés
"pincékben, padlásokon hányódik a fennköltség" tanulmányKányádi Sándor költészetérőlmegtekintés
Juhász Gyula néhány verséről, versfajtájárólFlaubert emlékének, Baudelaire halála, A csönd felé, Per omnia saecula, A költő / Juhász Gyulamegtekintés
Wass Albert prózai műveinek stílusatanulmánymegtekintés
Vajda János: Harminc év utánverselemzésmegtekintés
Érvényes modernségKós Károly Varju nemzetségérőlmegtekintés
A nemzethalál víziója és a feltámadás prófétai sürgetéseWass Albert: A Temető megindul c. kórusművébenmegtekintés
Műsorról levett nemzeti fájdalomWass Albert: Tavaszi szél c. drámájárólmegtekintés
Adjátok vissza a hegyeimet!Wass Albert regényérőlmegtekintés
Wass Albert motívumrendszere, hitvilágaesszé "(W.A.) írásművészetéből felfejlő istenhit és hitvilág"megtekintés