József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Liget

97 db találat
Dátum downCímLeírás
2012-09-01Aztán mi lesz, ha jövő lesz?esszé A.P. Csehovról
2012-06-01Szentek és szentségtörőkArany János: Toldi estéje
2012-02-01Az ősök hatalmaJózsef Attila Én- és világképének rejtett aspektusai
2011-12-01Verba manentWilliam Blake: A tigris
2011-10-01A Budapesti tavasz egy pillanataVariáció irodalomra és filmre
2011-10-01Verba manentPaul Verlaine: Őszi Chanson
2011-09-01"...és most, Petruchio, beszélj"Shakespeare: A makrancos hölgyről
2011-09-01Az epikus költő és az eposzi "csudálatos"Arany János: Toldi estéje
2011-08-01Verba manentEmily Dickinson.: 712.
2011-07-01Irodalmi babonákLélekjárás - Arany János: Toldi estéje
2011-06-01Az elnyomás csapatban károgJózsef Attila verséről
2011-06-01Verba manentEdgar Allan Poe: Lee Annácska
2011-04-01"Ezt a sötét, éji palotát el nem hagyom"Nevek, részek és részek nevei a Romeo és Júliában
2011-04-01Verba manentCatullus: 85. carmen
2011-03-01Mint fatutaj a folyamonJózsef Attila: Kiáltozás c. verse
2011-03-01Modernizmus, posztmodernizmus és a krimi újraírásaThomas Pynchon: A 49-es tétel kiáltása
2011-02-01Verba manentRobert Burns: Ha mennél hideg szélben...
2010-12-01Petőfi Sándor: A puszta, télenesszé a versről
2010-10-01Weöres Sándor: Galagonyaesszé a versről
2010-09-01"Utolsó szó jogán"Stendhal: Vörös és fekete
2010-08-01"Egy karrier története"Stendhal: Vörös és fekete
2010-07-01Egy regény színeiStendhal: Vörös és fekete
2010-06-01Kölcsey Ferenc: Hymnus / Himnuszesszé a versről
2010-06-01Petőfi apa-verseiesszé a versről
2010-05-01Balassi Bálint: Borivóknak valóesszé a versről
2010-03-01József Attila: Altatóesszé a versről
2009-07-01Radnóti Miklós és a NyugatRadnóti és Babits.
2008-11-01"Olyan művet látsz,mely életet másol"William Shakespeare: Téli rege
2008-10-01A tragikomédia élettanaA Godot-ra várva című tragikomédia elemzése
2008-07-01"Sötétlő végtelen"Vörösmarty Mihály: Az Éj monológja a Csongor és Tündéből és Babits Mihály: Esti kérdés
2008-06-01"Zsákot horf hátán az idő, uram"A metafora az irodalomban és a filozófiában
2008-03-01"Olyan művet látsz, mely életet másol"- Shakespeare: Téli rege
2008-01-01Egy Ady-vers körülAdy vers elemzése
2007-01-01Mi a haiku?Buddhista filozófia - haiku; a tudat tizenhét pillanata - tizenhét szótgba zárt pillanat.
2006-09-01"...egymásba áthorpadó képek és korok..."Erdély Miklós Verzió c. műve, mint adapálás (Eötvös Károly: A nagy per, ill. Krúdy Gyula: A tiszaeszlári Solymosi Eszter)
2006-01-01Woyzeck - képzettársításokBüchner drámája és a töredékes szerepek; úr - szolga, bűnös - áldozat stb.
2005-06-01Néhány gondolat Madách és Dante "dualista" világképérőlMadách Imre: Az ember tragédiája Dante: Isteni színjáték
2005-01-01A megrendezett halálPasolini messianisztikus halálképe
2003-11-01"De végezz, nyelv, némulj, keserű száj"Shakespeare, W.: Athéni Timon Athéni Timon és a visszavont jóság.
2003-05-01A költő és a szavakAz írás mint önpusztító jelentésadás Shelley költészetében.
2003-01-01Kosztolányi személyes kamaradrámáiKosztolányi Dezső: Kínai kancsó, Halotti beszéd, Esti Kornél éneke
2002-07-01Köz-érzetFelesleges emberek a 70-es évek magyar filmjeiben. Én-kizsákmányolás (Kézdi-Kovács Zsolt: Ha megjön József; Lugossy László: Köszönöm, megvagyunk) Spleen-játék (Elek Judit: Majd holnap..., Sós Mária: Boldogtalan kalap) Tükörreflexiók (Zolnay Pál: Sámán; Lányi András: Tíz év múlva; Grunwalsky Ferenc: Utolsó előtti ítélet)
2002-04-01Egy írástudó árulása:Herczeg Ferencről
2002-03-01\"Ha egy döfés volna minden\": Macbeth és az időShakespeare, W.: Macbeth-jéről.
2001-11-01A legvidámabb barokk: A hetvenes évek magyar filmvígjátékaiGyarmathy Lívia (Ismeri a Szandimandit ?, Álljon meg a menet, Minden szerdán) és Böszörményi Géza (Madárkák, Autó, Szívzűr)filmjei; Műfajjátékok: Szász Péter (A fiúk a térről, Kapaszkodj a fellegekbe!, Egy kis hely a nap alatt, Szépek és bolondok, Hogyan felejtsük el életünk legnagyogbb szerelmét..?) András Ferenc (Veri az ördög a feleségét) Oláh Gábor (Fogjuk meg és vigyétek!) Kézdi-Kovács Zsolt (A kedves szomszéd).
2001-04-01Egy felkiáltó gondolatjel: az elnémítás kottajeleNemes Nagy Ágnes: Hasonlat
2001-03-01A pusztulás vízióinak nyelve Vörösmarty kései verseiben és..Lear-fordításában. Előszó.
2001-03-01Mezei haláltánc : Egy apokaliptikus epigramma szemléletrajzaVörösmarty Mihály: Mint a földmívelő
2000-07-01A vers élettana: Weöres Sándorról 4.rész
2000-06-01A vers élettana 3.r. Weöres Sándor : A galagonya
2000-05-01A vers élettana - Weöres Sándorról. 2.részA kísértet dala, Tündérszerelem c. versek "elemzése".
2000-04-01A vers élettana. Egy pontfény színei.Weöres Sándorról.Weöres Sándor "dalai"-ról.(Rongyszőnyeg) Az élet végén c. vers "elemzése".
2000-03-01Aszterión háza / Jorge Luis Borges novellájáról
2000-02-01Mikszáth Kálmán szemüvegei:Avagy az eladott leányok históriáRövid elemzés : Galamb a kalitkában. Az "eladó lány"-motívum 3 változata : Az a fekete folt, Az arany-asszony, A sipsirica c. művekben.
1999-07-01A ládika, a gyűrű és a zálogA jelentés értelmei Shakespeare Velencei kalmárjában. uez. ld. 5978, 13771 tételszámon
1998-12-01Kettős oltárképPilinszky János : Zűrzavar; Valaki című verseinek elemzése
1998-08-01A vers élettanaKálnoky László: Egy régi sörtalp paleográfiája
1998-06-01A vers élettenaJékely Zoltán: Fecskék
1998-04-01A Hymnus geneziséhezKölcsey Ferenc: Himnusz
1997-10-01Romlott kölykökA szülő-gyermek motívum variációi Sylvia Plath és József Attila költészetében. /Összehasonlító elemzés/
1997-03-01Naplójegyzetek Tolsztoj naplójábólTolsztoj, Lev Nikolajevics
1997-02-01"Őrült lélek": ismét A vén cigányrólVörösmarty Mihály A vén cigány c. versének elemzése az eddigiektől eltérő megközelítésben. Hivatkozik korábbi tanulmányokra, írásokra is.
1996-08-01Tarkovszkij futása I.rész"Isten Bolondjai".
1996-03-01"Ősmese" és filmcsodaKarácsonyi ajándék-Fanny és Alexander. Bergman filmjéről
1995-05-01Ady Endre: Jó Csönd-herceg előttVerselemzés
1995-03-01Lapok a barna noteszbólNemes Nagy Ágnes: Délelőtt
1994-12-01A hónap verseBerzsenyi Dániel: Fohászkodás
1994-11-01Juhász Gyula: Magányelemzés
1994-10-01Kálnoky László : De profundiselemzés
1994-09-01Tóth Árpád: A Marsonverselemzés
1994-05-01Csokonai : A tavaszCsokonai Vitéz Mihály: A tavasz
1994-04-01Vörösmarty Mihály: Az emberekelemzés
1994-03-01Robogó szekerekEgy Weöres Sándor-szöveg kinetikai szempontból történő elemzése valamint kontextusba állítása
1994-02-01Kosztolányi Dezső: Februári ódaverselemzés
1994-01-01József Attila : (Tehervonatok tolatnak...)József Attila versének elemzése
1993-01-01A jelen emlékei közöttNosztalgia / Andrej Tarkovszkij 1983
1992-01-01Nyolc tézis a posztmodernről-
1991-04-01A Tibeti HalottaskönyvrőlBardo Tödol
1991-01-01Komjáthy Jenő panteizmusaKomjáthyról
1991-01-01Az ismeretlen MikesMikes kelemen: Törökországi levelek
Éjszakai versSzabó Lőrinc : Körúti éjszaka
Füst Milán: TélVerselemzés
Tarkovszkij más-világaiKovács András Bálint - Szilágyi Ákos Tarkovszkij-könyve ürügyén. Filmjei: Iván gyermekkora, Andrej Rubljov (Az Andrej Rubljov isten- és emberképe 50-51.p.) Tükör (A Tükör kozmisztikája 51-54.p.)Solaris, Sztalker (Zóna-vallás 54-57.p.).
Az irgalom óceánjaiSolaris / Rend. Andrej Tarkovszkij írta Stanislaw Lem. szovjet film, 1972
A létminimum versei avagy fő-e a mű?Tandori Dezső: Főmű
Halálos játékok - harmadik lázadás.Márai Sándor : Zendülők. elemzésvázlat
Tarkovszkij futása II.A "Természet Bolondjai"
Petit airWeöres Sándor Petit air c. verséről
Friedmann úr és az "emberi természet"Mann, Thomas: Friedmann úr, a törpe c. művéről.
A vers élettanaVas István: Ötven felé
"E végső csókban múljak el veled" szerelem és halál az OthelOthello-ban / William Shakespeare
\"Kép szemének, kín szívének\""Tőr az, amit ott látok?" Machbet tőre Wittgenstein filozófiai vizsgálódásai előtt
A vers élettana: az extatikus kifosztottság költészeteSylvia Plathról
Heinrich von Kleist - a szavak hálójábanrészletek egy készülő könyvből.
Sean O'Casey (1880-1964)O'Casey drámaírói tevéknységének áttekintése, különös tekintettel az ír témájú darabokra szemelvényekkel (Egy fölkelő árnyék, Juno és a páva, Az eke és a csillagok, Az ezüst kupa, bíbor hamu, Kukurikú ifiúr
Lélek-ismeret kötőmódbanSören Kierkegaard: Félelem és reszketés
Mi a vers?Beszélgetés Brett Bourbonnal