József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

837 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-09-01A titok poétikája és metafizikájaSzilágyi István: Messze túl a láthatáron, 1. részmegtekintés
2020-09-01A megtalált szavak Márai Sándor költészetébenMárai Sándor költészetérőlmegtekintés
2020-09-01Krasznahorkai László: Mindig HomérosznakKrasznahorkai László művérőlmegtekintés
2020-07-01"Zászlótestvérek, bús fenyők"A lírai szövegszubjektum szerepe Reményik Sándor költészetébenmegtekintés
2020-07-01A badacsonyi burzsoázia tündöklése és kisajátításaUngváry Rudolf: Balatoni nyaralómegtekintés
2020-07-01Fábián László: KékliliomKritika a műrőlmegtekintés
2020-07-01Szappanos Gábor: A zöld KrisztusKritika a műrőlmegtekintés
2020-07-01Fekete Vince: SzárnyvonalKritika a műrőlmegtekintés
2020-07-01Payer Imre: Fényből van a falPayer Imre Fényből van a fal című verseskötetérőlmegtekintés
2020-07-01Sütő Csaba András: nemprózaSütő Csaba András nempróza című művérőlmegtekintés
2020-06-01Külön-külön – és mégis együttSzabó Dezső és Babits Mihály szembenállásamegtekintés
2020-06-01"Így utazott Szindbád, a hajós, egy télen a kárpáti fennsíkon"Krúdy Gyula és Szontagh Miklós Szepesség-képének összehasonlításamegtekintés
2020-06-01Lackfi János: Minden napra egy sztoriKritika a műrőlmegtekintés
2020-05-01A kávézás élménya Kosztolányi Dezső lírájábanA kávé motívum Kosztolányi Dezső verseibenmegtekintés
2020-05-01Szendrey Júlia összes verse; Gyermekszemmel Szendrey Júlia családjábanSzendrey Júlia versei egy kötetbenmegtekintés
2020-05-01Szőts István: TetemrehívásKritika a műrőlmegtekintés
2020-04-01Vasagyi Mária: CézárKritika a kötetrőlmegtekintés
2020-04-01Petőcz András: A denevér véreKritika a műrőlmegtekintés
2020-04-01Darvasi László: Magyar sellőKritika a műrőlmegtekintés
2020-03-01Tóth Erzsébet: A macskám Pasolinit olvasKritika a kötetről.megtekintés
2020-03-01Balázs Attila: Magyarfauszt: - magyarfauszt -Kritika a kötetről.megtekintés
2020-02-01Markó Béla: Bocsáss meg, GinsbergKritika a kötetről.megtekintés
2020-02-01Mezey Katalin: Régi napok rendjeKritika a kötetről.megtekintés
2020-01-01Testek vagy/és égitestekBeszélgetés egy versről. József Attilamegtekintés
2020-01-01"az élet csonttalanítva lesózva kipotyolva"Kenéz Ferenc költészetemegtekintés
2020-01-01LöszGéczi János-Ladik Katalin: Lösz. Kritika a kötetről.megtekintés
2020-01-01Jámborné Balogh Tünde: Különös tartományKritika a kötetről.megtekintés
2020-01-01Kálmán Gábor: Janega Kornél szép életeKritika a regényről.megtekintés
2019-12-01Szabó Magda "korszerűsége"Adalékok egy írói gyakorlat geneziséhezmegtekintés
2019-12-01A zenei szerkesztés lehetőségei az irodalombanMotívumvariációk Mándy Iván Fél hat felé című novelláskötetébenmegtekintés
2019-11-01Virtuális emlékművekA gamergeneráció interaktív műalkotásaimegtekintés
2019-11-01"Született lektor vagyok..."Ács Margit: Érkezés? Indulás?megtekintés
2019-11-01Egressy Zoltán: Hold onKritika a regényrőlmegtekintés
2019-11-01Péterfy Gergely: A golyó, amely megölte PuskintKritika a műrőlmegtekintés
2019-10-01A novellaciklus és a regény határai Mándy Iván prózájábanMándy Iván: Mi az, öreg?megtekintés
2019-10-01Tar Sándor: Vén EdeKritika a kötetrőlmegtekintés
2019-10-01Nádas Péter: A szabadság tréningjeiKritika az esszékötetrőlmegtekintés
2019-10-01Balassi KrakkóbanKísérlet a Célia-rejtély megoldásáramegtekintés
2019-10-01Csend és rendA fegyelem néma világamegtekintés
2019-09-01Nagy Gáspár költészete és a keresztény szöveghagyományTanulmány Nagy Gáspár költészetérőlmegtekintés
2019-09-01A szódásparipa és a táltosA ló Nemes Nagy Ágnes költészetébenmegtekintés
2019-09-01Buda Ferenc: Ha csak estigKritika a kötetrőlmegtekintés
2019-09-01Dobozi Eszter: Hószín átfut, sár fennakadKritika a műrőlmegtekintés
2019-09-01Lövétei Lázár László: Miféle haragKritika a műrőlmegtekintés
2019-07-01A történet és a történelem összhangjának felbomlásaA zsidó sors és a modern lét Paul Auster és Kertész Imre irodalmi műveibenmegtekintés
2019-07-01Szentkuthy és a rejtőzködő istennő. A szerelmet győzi le minden?Tanulmány 2. részemegtekintés
2019-07-01Tornai József: Magyarul virágzó faKritika a kötetrőlmegtekintés
2019-07-01Bodor Ádám: SeholKritika a műrőlmegtekintés
2019-06-01Szentkuthy és a rejtőzködő istennőA szerelmet győzi le minden?Tanulmány 1. részemegtekintés
2019-06-01A virrasztás értelmeSzilágyi Domokos: Felezőidőmegtekintés
2019-06-01Hang és törésPetelei István Őszi éjszaka és Bodor Ádám Behavazott lábnyomok című novellájárólmegtekintés
2019-06-01Remegő hattyúAz Esterházyak családi naplója mint a Tizenhét hattyúk pretextusamegtekintés
2019-06-01Narrátorok, különböző fokonSarusi Mihály: Nyílik a savanyauborka-virágmegtekintés
2019-06-01Szolcsányi Ákos: Semmi meglepő vagy fontosKritika a kötetrőlmegtekintés
2019-05-01„...így telik velünk az idő, rettenetesen és csodálatosan”Időtapasztalat Ottlik Géza regényeibenmegtekintés
2019-05-01„...költők igéiben s egy hibátlanultündöklő Magyarország tervében”Cs. Szabó László: Hazajáró lélekmegtekintés
2019-05-01Tárnok Zoltán: Kereszt a falonKritika a műrőlmegtekintés
2019-05-01Tolnai Ottó: Szeméremékszerek –A két steril pohárKritika a műrőlmegtekintés
2019-05-01Cseke Ákos: Nem halhatsz megCseke Ákos esszékötetemegtekintés
2019-04-01A kanonizált költészet alapformái Baka István hátrahagyott verseibenA Tájkép fohásszal című kötetben véglegesített költészet és az abból kimaradt, Összegyűjtött versek függelékének Hátrahagyott versek című fejezetében közreadott szövegek miként folytatnak egymással párbeszédetmegtekintés
2019-04-01Takács Zsuzsa: A Vak ReményKritika a kötetrőlmegtekintés
2019-04-01Száraz Miklós György: OsztozkodókKritika a regényrőlmegtekintés
2019-04-01Gárdos Péter: Hét mocskos napKritika a regényrőlmegtekintés
2019-04-01Kerényi Frigyes: egy polonofil magyar költőEsszé Kerényi Frigyesrőlmegtekintés
2019-03-01Baka István ízlésbiográfiájának alakulásaA Tájkép fohásszal című kötetben véglegesített költészet és az abból kimaradt, Összegyűjtött versek függelékének Gyűjteményes kötetekből kimaradt versek című fejezetének összehasonlításamegtekintés
2019-03-01A dekadencia útvesztőjébeCsáth Géza: Sötét örvénybe süllyedek. Naplófeljegyzések és visszaemlékezések 1914–1919megtekintés
2019-03-01Térey János: Káli holtakKritika a kötetrőlmegtekintés
2019-03-01Acsai Roland: CsonthavazásKritika a regényrőlmegtekintés
2019-02-01A megnyugvás feléAz értékrend szintjei Gyöngyösi István Márssal társolkodó Murányi Vénusábanmegtekintés
2019-02-01Sebzett családok gyermekeiNádas Péter: Világló részletek I–II.; Vári Fábián László: Vásártérmegtekintés
2019-02-01Tóth László: Wittgenstein szóvivőjeKritika a kötetrőlmegtekintés
2019-02-01Horváth Péter: Getnó – kivezetés a szépirodalombólKritika a kötetrőlmegtekintés
2019-02-01"…Amit a festő hibázott, a költő azt utána képzeli"Arany János emberarca az utókor emlékezetében, 2. részmegtekintés
2019-01-01Kovács András Ferenc Babits-parafrázisaiKovács András Ferenc: Babitsolásmegtekintés
2019-01-01Fenyvesi Ottó: Halott vajdaságiakat olvasva. Második könyvKritika a kötetrőlmegtekintés
2019-01-01Kerék Imre: Mint eleven igézetKritika a műrőlmegtekintés
2019-01-01"…Amit a festő hibázott, a költő azt utána képzeli"Arany János emberarca az utókor emlékezetében, 1. részmegtekintés
2018-12-01Szőllősi Mátyás: VáltóáramKritika a prózakötetrőlmegtekintés
2018-12-01Borbély László: Finita la commediaKritika a kötetrőlmegtekintés
2018-12-01Villáni László: voltaképpenKritika az esszékötetrőlmegtekintés
2018-10-01Hallgatag narrátorokPárhuzamok Maupassant és Kosztolányi regényeinek narrációs technikájábanmegtekintés
2018-10-01"...valami alattomos bizonytalankodás"Szilágyi István: A hóhér könnyeimegtekintés
2018-10-01Portable SzenttamásIdentitásváltozatok, poétikai tapasztalatok Gion Nándor prózájábanmegtekintés
2018-10-01Kontra Ferenc: Az álom hídjaKritika a műrőlmegtekintés
2018-10-01Végh Attila: Dunai LolitaKritika a műrőlmegtekintés
2018-10-01Benedek Szabolcs: Kádár hét napjaKritika a műrőlmegtekintés
2018-09-01Keletre, NyugatrólSzabó Zoltán két könyvéről - A Vaskapun túl, Összeomlásmegtekintés
2018-09-01Vágott virágokKeszthelyi Rezső: Magányt ragyognimegtekintés
2018-09-01Marno János: SzereposztásKritika a műrőlmegtekintés
2018-09-01Kemény István: NílusKritika a műrőlmegtekintés
2018-09-01Molnár Vilmos: A legfelső stációKritika a műrőlmegtekintés
2018-07-01Birtokolni és létezniFüst Milán: A feleségem történetemegtekintés
2018-07-01"A részecskestruktúra adja az élénkpiros színt"A természettudományra jellemző nyelvhasználat és szemléletmód nyomai kortárs verseskötetekbenmegtekintés
2018-07-01Teremtéstörténet és színpadi jelenet imperatívuszaiTakács Zsuzsa: A búcsúzás részleteimegtekintés
2018-07-01Hartay Csaba: Nem boci!, HoltágKritika Hartay Csaba két művérőlmegtekintés
2018-07-01Jókai Anna: ÁtvilágításKritika a műrőlmegtekintés
2018-06-01Médiumok OttliknálA (látvány)kép és a próza kölcsönhatásamegtekintés
2018-06-01Kísértetek és túlvilági jelenségek Kálnoky László korai verseibenTanulmány Kálnoky korai költészetérőlmegtekintés
2018-06-01Spiró György: KőbékaKritika a műrőlmegtekintés
2018-05-01Vida Gábor: Egy dadogás történeteKritika a műrőlmegtekintés
2018-05-01Szávai Géza: A lábnyomokKritika a műrőlmegtekintés
2018-05-01Tolnai Ottó: Nem könnyűKritika a kötetrőlmegtekintés
2018-04-01Géczi János: TörekKritika a műrőlmegtekintés
2018-03-01Örök gyermekkorUtassy József: Hol ifjúságom tűnt elmegtekintés
2018-03-01"életem halottakat éltet"Ágh István új verseskönyvéről (Elvarázsolt ének)megtekintés
2018-03-01Száraz Miklós György: Az álomvadászKritika a műrőlmegtekintés
2018-03-01Benedek Szabolcs: A fiumei cápaKritika a műrőlmegtekintés
2017-12-01Ünnepek és hétköznapokAz egyéni és közösségi sors értelmezése Csoóri Sándor költészetében az ünnepek és hétköznapok motívumai alapjánmegtekintés
2017-11-01Rakovszky Zsuzsa: CéliaKritika a regényrőlmegtekintés
2017-10-01Debreceni GeorgikonKözelítések Szabó Magda Abigél című regényéhezmegtekintés
2017-10-01Haklik Norbert: Tom Hanks a vizek felettKritika a kötetrőlmegtekintés
2017-09-01A befogadás kínjaiMűvészetproblematika Krusovszky Dénes Múzeum, nappal és Múzeum, éjjel című verseibenmegtekintés
2017-09-01Krasznahorkai László: Báró Wenckheim hazatérKritika a regényrőlmegtekintés
2017-09-01Krasznahorkai László: Báró Wenckheim hazatérKritika a regényrőlmegtekintés
2017-07-01"Tévedés-e vagy igazság, hogy alattvalók vagyunk?"Mészöly Miklós Anti-Machiavelli című művének értelmezési lehetőségeirőlmegtekintés
2017-07-01A szépírói pálya csúcsánÁcs Margit: Párbajmegtekintés
2017-07-01Nádas Péter: Az élet sójaKritika a kötetrőlmegtekintés
2017-05-01Szabó T. Anna: TöréstesztKritika a kötetrőlmegtekintés
2017-05-01Darvasi László: TaligásKritika a kötetrőlmegtekintés
2017-04-01Az eltüntetett vers(szerűség) és a "nyakoncsípett idő"Futamok Vida Gergely verseihezmegtekintés
2017-04-01Nesztelenség – a cselekvés és a történés mezsgyéjénWeöres Sándor: Harmadik szimfónia 1.megtekintés
2017-04-01Tóth Kirsztina: VilágadapterKritika a kötetrőlmegtekintés
2017-03-01"Tavaszesőt és vaszöldet énekelünk"L. Simon László Háromlábú lovat etető lány című kötetemegtekintés
2017-02-01Nagy LászlóTanulmány Nagy László '56-os írásairólmegtekintés
2017-01-01Korrajz és irodalmi modernségA történeti narratíva módszerének alkalmazása az Édes Anna olvasatábanmegtekintés
2016-11-01Az elveszett nosztalgia illúziójaTanulmány Bereményi Géza műveirőlmegtekintés
2016-11-01VándormotívumokSzabó T. Anna: Senki madaramegtekintés
2016-10-01Szepesi Attila: Medvecukor, VarázsfüvekKritika a kötetekrőlmegtekintés
2016-09-01Test-történelem-emlékezésMészöly Miklós Film című regényemegtekintés
2016-09-01Jókai újratöltveJókai és Verne regénye közti kapcsolatmegtekintés
2016-09-01"Zsoli úr álmodik"Álom és térbeli tapasztalat Jékely Zoltán költészetébenmegtekintés
2016-09-01Fekete István szamaraMotívumelemzés Fekete István prózájábanmegtekintés
2016-09-01Szabó Róbert Csaba: AlakváltókKritika a regényrőlmegtekintés
2016-09-01Márton Evelin: Szalamandrák éjszakáiKritika a regényrőlmegtekintés
2016-07-01A "teremtés szerelme"Ágh István: Válasz hazulrólmegtekintés
2016-07-01Porba írt versekRakovszky Zsuzsa: Fortepanmegtekintés
2016-07-01"Szürkésfehér hamurétegek a mimóza virágján"Danyi Zoltán: A dögeltakarítómegtekintés
2016-07-01Oravecz Imre: távozó faKritika Oravecz kötetérőlmegtekintés
2016-06-01Ferdinandy György: ÁlomtalanításKritika Ferdinandy regényérőlmegtekintés
2016-05-01"Vérem hullásával, ha hozzám hajlanál"Venus két arca Balassi költeményeibenmegtekintés
2016-04-01T. S. Eliot- és Walt Whitman-hatások Szilágyi Domokos költészetébenEsszé Szilágyi költészetérőlmegtekintés
2016-04-01Versnyelvi virtuozitásKovács András Ferenc költészetének és az Adventi fagyban angyalok című kötetének néhány poétikai sajátosságárólmegtekintés
2016-04-01Az együttlétezés és a szeretet szándéka és kudarcaiPosztmodern eljárások Jókai Anna Az együttlét című művébenmegtekintés
2016-04-01"Helyére kerül végül minden"Vári Fábián László Ereimben az időmegtekintés
2016-04-01Méhes Károly: Néma galambok utcájaKritika Méhes Károly új regényérőlmegtekintés
2016-03-01Metafora, jelkép, devalváció?Hitek és értékpozíciók elvesztésének poétikai folyamata és a recepció felületes sémáinak paradoxona Szilágyi Domokos költészetének értékítéleteibenmegtekintés
2016-03-01Szilágyi Domokos Derkovits-verseLátta-e Szilágyi a bukaresti Derkovits-kiállítást?megtekintés
2016-02-01Az anya halálának feldolgozása kiss Judit Ágnes költészetébenTanulmány Kiss Judit Ágnes verseirőlmegtekintés
2016-02-01Korszerűbb versnyelv és forma feléTanulmány Szilágyi Domokos Garabonciás versérőlmegtekintés
2016-02-01Menyegző és Tengerparti lakodalomNagy László és Szilágyi Domokosmegtekintés
2016-02-01A különbéke lehetőségeHáy János: Hozott lélekmegtekintés
2016-02-01Tandori Dezső: GalambocskámKritika Tandori kötetérőlmegtekintés
2016-01-01Nyíltan, de mértéktartóanSzókimondás és irónia Gion Nándor rendszerváltás utáni prózájábanmegtekintés
2016-01-01Térey János: A Legkisebb JégkorszakKritika a regényrőlmegtekintés
2016-01-01Keszthelyi Rezső: Emlék KertKritika Keszthelyi gyűjteményes kötetérőlmegtekintés
2015-12-01A döntetlen pillanatKemény István: Kesztyű - verselemzésmegtekintés
2015-12-01Műfaj-imitáció és hagyományos szerepversBaka István Tűzbe vetett evangélium című versciklusárólmegtekintés
2015-12-01Szigorúan tiltották, hogy bárki is emlékezzenA Hideg napok és a Vérbosszú Bácskában történeti hátteremegtekintés
2015-12-01Albert Zsuzsa: Odaát esik; Gömöri György: RózsalovaglásKritika két kötetrőlmegtekintés
2015-11-02Történeti koncepció, narratíva és allegóriaCseres Tibor Vízaknai csaták című regényébenmegtekintés
2015-11-02Cseres Tibor korai novelláinak világaA teleologikus irodalomszemlélet csapdáibanmegtekintés
2015-11-02Lehr Albert magyarázatos Toldi-kiadásaTanulmány Lehr Albert Toldi-kiadásáhozmegtekintés
2015-11-02Vathy Zsuzsa: Az élet vásárcsarnokaKritika a kötetrőlmegtekintés
2015-11-02Villányi László: KimmériaKritika a kötetrőlmegtekintés
2015-10-01Ahogy ő ír: kísérletek és kísértésekDobozi Eszter: Ahogy ő néz, ahogy ő lát – Válogatott és új versek; Kísért a lehetetlenmegtekintés
2015-10-01Hász Róbert: ÍgéretföldKritika a regényrőlmegtekintés
2015-09-01Szijj Ferenc: Agyag és kátrányKritika a kötetrőlmegtekintés
2015-07-01Bűn, bárány, boldogságFrançois Mauriac, Pilinszky János és Ted Hughes életre szóló tapasztalatamegtekintés
2015-07-01A jogszerűség és a mágikus tudatMikszáth Kálmán: Bede Anna tartozásamegtekintés
2015-07-01A diktatúra természetrajza Páskándi Géza Pornokrácia és Csiki László Ajakír című regényeibenA diktatúra természetrajza két regénybenmegtekintés
2015-07-01Péterfy Gergely: Kitömött barbárKritika a regényrőlmegtekintés
2015-07-01Markó Béla: Fűszál a sziklánKritika a kötetrőlmegtekintés
2015-07-01Markó Béla: ElölnézetKritika a kötetrőlmegtekintés
2015-06-01Sorsmetszet, avagy a rettegés metaforáiKányádi Sándor költészete az 1980-as években. A Sörény és koponya című kötetmegtekintés
2015-06-01Ítélet nincsIllyés Gyula: Ítélet előttmegtekintés
2015-06-01Háy János: Napra jutniKritika a kötetrőlmegtekintés
2015-06-01Szakács István Péter: Elízium panzióKritika a kötetrőlmegtekintés
2015-06-01Kortárs kritikapályázat 2015Haklik Norbert: Egy esszéíró bátorsága ; Nagyvárosi balladáskönyv /Kortárs kritikapályázat I. díj/ Papp Máté: Másfél mázsa boldogság ; A világmindenség bábjai /Kortárs kritikapályázat II. díj/ Soltész Márton: Lélektörténet és „testiismeret” ; Fővárosi Emberkert /Kortárs kritikapályázat III. díj/megtekintés
2015-05-01Álmok és halál érintéseJékely Zoltán: Csontjaimhozmegtekintés
2015-05-01Villányi László: Folyótól folyóigKritika a verseskötetrőlmegtekintés
2015-05-01Kiss Judit Ágnes: NégyszögKritika a kötetrőlmegtekintés
2015-04-01Szappanos Gábor írásainak humorárólA „nagyszabású terv a maga botrányos szépségében”megtekintés
2015-04-01László Noémi: föld; Sántha Attila: RazglednicákKritika két kötetrőlmegtekintés
2015-04-01Oláh János: KözelKritika Oláh János kötetérőlmegtekintés
2015-03-02A Pál utcai, a rákosi és a szarvasi fiúkHavas Zsigmond Rákosi fiúk és Hartay Csaba Lerepül a hülye fejetek című regényének olvasása nyománmegtekintés
2015-03-02Kommunikáció és csendKényes identitásegyensúly és kúszó identitáskolonizáció Tamási Áron Szülőföldem című regényébenmegtekintés
2015-03-02A németek szerepe Gion Nándor rendszerváltás előtti prózájábanEsszé Gion Nándor prózájárólmegtekintés
2015-03-02Mese, vér és erotikaA Kékszakállú herceg váramegtekintés
2015-03-02Bertók László: Ott mi van?Kritika a verseskötetrőlmegtekintés
2015-03-02Bertók László: Ott mi van?Kritika Bertók kötetérőlmegtekintés
2015-02-02József Attila "kései versei" körülTanulmány József Attila kései verseirőlmegtekintés
2015-02-02Grendel Lajos a (cseh)szlovákiai magyar irodalom kontextusábanTanulmány Grendel Lajosrólmegtekintés
2015-02-02Turczi István legszebb verseiKritika a kötetrőlmegtekintés
2015-02-02Szigeti Lajos: A Tejút szélénKritika a verseskötetrőlmegtekintés
2015-02-02Temesi Ferenc: Miért nem lettem...?Kritika a tárcaregényrőlmegtekintés
2015-02-02Kelecsényi László: SzivárványgömbKritika a regényrőlmegtekintés
2015-01-01Weöres Sándor GnómáiTanulmány a gnóma poétikai jelentőségérőlmegtekintés
2015-01-01A hazatérés lehetetlenA falu metamorfózisa költészetünkben az ötvenes-hatvanas évekbenmegtekintés
2015-01-01Gyukics Gábor: A Kisfa galeriKritika Gyukics Gábor prózakötetérőlmegtekintés
2015-01-01Zalán Tibor: Holdfénytől megvakult kutyaKritika a kötetrőlmegtekintés
2014-12-01Az átlátszó síkAngyalok Nemes Nagy Ágnes költészetében II.megtekintés
2014-12-01"nyűtt vonobul bot"Vörösmarty Mihály, József Attila és Gálics István bot-metamorfózisamegtekintés
2014-12-01Mint(h)afalvakEsszé Oravecz Imre: Halászóember; Egy hegy megy és Borbély Szilárd: Nincstelenek című műveikrőlmegtekintés
2014-12-01A mítosz szerkezete olyan, hogy bárhol elkezdődhetBeszélgetés András Sándorral, 1. részmegtekintés
2014-12-01A mítosz szerkezete olyan, hogy bárhol elkezdődhetBeszélgetés András Sándorral, 2. részmegtekintés
2014-12-01Kontra Ferenc: Angyalok regényeEsszé Kontra Ferenc Angyalok regénye című művérőlmegtekintés
2014-12-01Egressy Zoltán: Százezer eperfaKönyvismertető Egressy Zoltán Százezer eperfa könyvérőlmegtekintés
2014-11-03Az átlátszó síkAngyalok Nemes Nagy Ágnes költészetében, I. részmegtekintés
2014-11-03Grecsó Krisztián: Megyek utánadGrecsó Krisztián Megyek utánad című regényérőlmegtekintés
2014-11-03A teljes lét a lemenő nap fényébenTornai József: Hirdetve törvénytmegtekintés
2014-10-01"egész életében a szeretetvágy fűtötte"Beszélgetés Ács Margittal Mándy Ivánrólmegtekintés
2014-10-01Létlíra és "tiszta költészet" Zalán TiborverseibenTanulmány Zalán Tibor költészetérőlmegtekintés
2014-09-00Nagymosás utánFriss női hangok a vajdasági magyar irodalomban. (Bencsik Orsolya: Akció van!, Lovra Éva: Amikor otthon van a sehol. Terék Anna: Duna utca.)megtekintés
2014-09-00Saul titkaiVázlat egy regény narrációjának megfejtéséhez. Mészöly Miklós: Saulus.megtekintés
2014-07-08Rott József: A ragaszkodás mámora"Rott József könyve családregényként vehető kézbe."megtekintés
2014-07-08Térey János: MollÚjabb versek 2006-2012.megtekintés
2014-07-08Ágh István: Szavak honvágya"A Szavak honvágy személyes térben elhelyezett olvasat, még inkább vízió világunkról."megtekintés
2014-07-08A korszerűségi versenySerfőző Simon: Világfa.megtekintés
2014-07-08A kopár és a terméketlenné tett földHáborús nyomok T. S. Eliot és néhány kortárs női író alkotásaiban. (T. S. Eliot: Kopár föld, Sofi Oksanen: Tisztogatás. Herta Müller.)megtekintés
2014-07-08"Kámpec irodalom"Válogatás Tersánszky Józsi Jenő és a Nyugat folyóirat levelezéseiből.megtekintés
2014-07-08Pap Károly JézusaKrisztus-regény terv. (Jézus beszéde Magdala határában, A nyolcadik stáció, Azarel)megtekintés
2014-06-00Orbán János Dénes: Sándor vagyok én is...; Alkalmi mesék idegbeteg főnököknekKritika a kötetekről.megtekintés
2014-06-00Gyurkovics Tibor-Gyurkovics Györgyi: Arcomat ne feledd elKritika a kötetről.megtekintés
2014-06-00Bereményi Géza: Vadnai BébiKritika a kötetről.megtekintés
2014-06-00Homo episodicusTemesi Ferenc: Apám.megtekintés
2014-06-00Arany János és egy lengyel királyArany János: Zách Klára, Daliás idők.megtekintés
2014-05-00Jakab-Köves Gyopárka: A konokokKritika a kötetről.megtekintés
2014-05-00Takács Zsuzsa: Tiltott nyelvKritika a kötetről.megtekintés
2014-05-00Anyaság, természet, kertMátyus Alíz: Megkésett tavasz, el se jött tél.megtekintés
2014-05-00"Egy kis univerzum ez a mélygarázs"Háy János: A mélygarázs.megtekintés
2014-05-00Az örökség aktualizálásaMarkó Béla: Csatolmány.megtekintés
2014-05-00A szakrális versbeszéd módozatai Szilágyi Domokos költészetébenBartók Amerikában.megtekintés
2014-05-00Bébé szerelmeiSzeretet, szerelem és erotika Ottlik műveiben. (La Concepción, Hamisjátékosok, Buda, Valencia-rejtély)megtekintés
2014-04-00Emberek, fák, sorsokTamás Menyhért: Évgyűrűk olvasata. Móser Zoltán - Tamás Menyhért: Holtak vigasza.megtekintés
2014-04-00"Az emberélet útjának felén"Babits Mihály 1918-1919-ben, avagy egy levelezéskötet tanulságai.megtekintés
2014-04-00"A bűn az, hogy az ember sok a világnak"Németh László drámaíró munkássága II.megtekintés
2014-03-00Márai Sándor: Hallgatni akartamKritika a kötetről.megtekintés
2014-03-00A jó értelmében vett színességMérleg és eszmecsere Márairól.megtekintés
2014-03-00"A bűn az, hogy az ember sok a világnak"Németh László drámaíró munkássága.megtekintés
2014-02-00Cserna-Szabó András: Szíved helyén épül már a HalálcsillagKritika a regényről.megtekintés
2014-02-00Kemsei István: A vakond feljönKritika a kötetről.megtekintés
2014-02-00Zsávolya Zoltán: Égi Rozi idejeKritika a kötetről.megtekintés
2014-02-00Édes Anna-legendáriumKosztolányi korrajza és politikai reflexiói az Édes Anna című regénye kapcsán.megtekintés
2014-02-00A kompozíció erejeAlakok és Esti Kornél.megtekintés
2014-02-00A kettészelt semmi toposza Kosztolányi Dezsőnél és maKosztolányi Dezső: Ének a semmiről.megtekintés
2014-01-00Simon Márton: PolaroidokKritika a kötetről.megtekintés
2014-01-00Oravecz Imre: Kaliforniai fürjKritika a kötetről.megtekintés
2014-01-00Minden mindennel összefüggSzávai Géza: Csodálatos országokba hoztalakmegtekintés
2014-01-00A betöltetlen helyWodianer-Nemessuri Zoltán: Végvidékmegtekintés
2014-01-00Őrizni és változtatniKodolányi Gyula: Szóló hangramegtekintés
2014-01-00Gnómák és gnómokSigmond István: Isten is gyónni szeretne valakinek.megtekintés
2014-01-00Költő a HajszálhídonHatár Győző első lírakorszaka.megtekintés
2013-12-01A küszöblét motívumaiGárdonyi Géza: Az öreg tekintetes c. regényérőlmegtekintés
2013-12-01"Mert feltámadni éppolyan nehéz"Nemes Nagy Ágnes költészetérőlmegtekintés
2013-12-01Balassi LengyelországbanÉrdekességek, párhuzamok Balassi Bálint lengyelországi bujdosásairól. Pl.: Andrzej Wajda, Pázmány Péter.megtekintés
2013-12-01Válasz Herdernek és AdynakIllyés Gyula 1977-es tanulmányáról (Válasz Herdernek és Adynak)megtekintés
2013-12-01Szív és észIllyés Gyula költészetérőlmegtekintés
2013-12-01Az üdvkereső nacionalistaIllyés Gyula posztumusz kiadott kötetében (Ráadás élet) megjelent verseirőlmegtekintés
2013-11-01Bertók László: A hetedik borítékBertók László korai verseit tartalmazó kötetérőlmegtekintés
2013-11-01Kántor Péter: Köztünk maradjonKántor Péter: Köztünk maradjon c. verseskötetérőlmegtekintés
2013-11-01Borbély Szilárd: NincstelenekBorbély Szilárd: Nincstelenek c. regényérőlmegtekintés
2013-11-01Szvoren Edina: Nincs, és ne is legyenSzvoren Edina: Nincs, és ne is legyen c. novellakötetérőlmegtekintés
2013-10-01Berzsenyi és Kölcsey: egy kapcsolat rövid történetePesten és Budán (találkozás9) Recenzió és antirecenzió (vita), Emlékbeszéd és kiengesztelődés.megtekintés
2013-09-01Győrffy Ákos: HazaKritika Győrffy Ákos könyvéről.megtekintés
2013-09-01A cselekvő várakozás imájaL. Simon László (csak a csönd...) című prózaverse.megtekintés
2013-09-01Lengyel Péter: CseréptörésVitaindító. Elhangzott 1978. november 15-én Lengyel Péter Cseréptörés című kötetének a Magyar Írószövetség Prózai és Kritikai Szakosztálya által rendezett bemutató és vitaestjén.megtekintés
2013-07-01Mint a hattyú...Márai Sándor: Napló 1961-1963megtekintés
2013-07-01Kronosz vonagló testeAz erdélyi magyar irodalom a hatvanas évek első felében.megtekintés
2013-07-01A nyugati magyar irodalom a hatvanas évekbenA nyugati magyar emigráció irodalma.megtekintés
2013-07-01A tiszta gondolat, a tiszta stílus szerelmeseSzabó Zoltán értékszemlélete. Egy rendkívüli ember a 20. századból. Ablakok Erdélyre. Szabó Zoltán irodalmi földrajza. A világ, amelybe beleszületik a mű. A magyar szociográfia erdélyi műveiről. Szabó Zoltán munkáinak erdélyi recepciója.megtekintés
2013-07-01Marsall László pályaképeMarsall László költészetéről. Clown-szerep - bohóckodás. (Beszámoló a röplabda leütésének pillanatáról, A Folyó a világ végén, Pókhálófüggvények, Negyvenegy öregek)megtekintés
2013-06-01Ambrus Zoltán válogatott novelláiKritika a szerző műveiről.megtekintés
2013-06-01"...az idő palánk-lécei mögött"Újabb feljegyzések a Weöres-naplóból.megtekintés
2013-06-01Mi van egy rongyszőnyegben?Egy marék betű Weöres Sándorról.megtekintés
2013-05-01Filip Tamás: Kő, papír, ollóKritika a verseskötetről.megtekintés
2013-05-01Jámborné Balogh Tünde: Odette vendégeiKritika a kötetről.megtekintés
2013-05-01Jámborné Balogh Tünde: Odette vendégeiKritika a kisprózákat tartalmazó kötetről.megtekintés
2013-05-01Fehér Béla: KossuthkifliKritika a műről.megtekintés
2013-05-01Ottlik és a versPrózaíró vagy költő? Mit írt Ottlik? Amit az iskolából hozunk. Műnemek és műfajok. Kicsoda a költő?megtekintés
2013-04-01Jenei László: bluebox. kiskerti tablóRecenzió a műről.megtekintés
2013-04-01Itt, kukafrontonTóth Erzsébet: Kőrózsamegtekintés
2013-04-01A Medáliák és az EszméletJózsef Attila két versciklusának rokonítása és a tiszta költészet elve. A poésie pure és a Medáliák társadalmi lelke. Az 1928-as és 1934-es költemények konstrukciója és eszmélkedő jellege. Atmoszferikus, hangnemi, poétikai különbségek, lehetséges megértési stratégiák.megtekintés
2013-04-01"Hová téve boldogtalan fiait?"Ottlik Géza Iskola a határon című regényének allegorikus jelentéseiről.megtekintés
2013-04-01Az Ottlik-recepció kezdeteIskola a határon, Hajnali háztetők.megtekintés
2013-03-01A filológia mint anekdota? Holisztikus filológia?Szörényi László: "Újzélandot választottam ki új hazámul...", Petrarca Budapesten.megtekintés
2013-03-01Hangulat és megismerésDobai Péter: Emlék az embermegtekintés
2013-03-01Még van emberi arcunkKritika Marosi Gyula: A nílusi krokodil című kötetéről.megtekintés
2013-03-01Magántörténet és köztörténelemKaffka Margit: A lélek stációi; Napló; Lírai jegyzetek egy évről.megtekintés
2013-03-01Hiányjelek a befejezetlen múltbólTanulmány Mikó András műveiről. (Befejezetlen történetek tárháza, A meg nem írt regény, Altató, Mellékdal, Tehetetlenség, Fegyelem,Fagyok kedves)megtekintés
2013-02-01Babits Mihály levelezése 1918 –1919"A Babits Mihály levelezését közreadó sorozat legújabb kötete az 1918. február 1-jétől az 1919. szeptember 1-jéig terjedő időszakban keletkezett, Babitshoz írt, illetve Babits által írt leveleket tartalmazza."megtekintés
2013-02-01Temesi Ferenc: BartókKritika Temesi Ferenc Bartók című kötetéről.megtekintés
2013-02-01Három az egybenKritika Temesi Ferenc Bartók cimű regényéről. Three in one. Bartók regény. Életrajzoló. Messiások. 69-89-110. Narráció. Nyelvi játékok.megtekintés
2013-02-01A belvilág jegyzőjeBartusz-Dobosi László Aki hitét veszti elmerül : Báró Eötvös József katolicizmusa.megtekintés
2013-02-01Egy vita margójáraKölcsey és a kánon. A Kölcsey-féle elképzelés (Jegyzetek a' Kritikáról és a Poesisről, A' Poesis és Kritika)megtekintés
2013-02-01Cholnoky Viktor antiutópiájaCholnoky Viktor Új világ című írásáról.megtekintés
2013-01-01Kinek a semmi a mindeneKritika Iancu Laura: Kinek a semmi a mindene című kötetéről.megtekintés
2013-01-01Mielőtt kimondanáKritika Varga Imre: Mielőtt kimondaná című kötetéről.megtekintés
2013-01-01A beilleszkedés nehézségeiMárai Sándor: A teljes napló 1957-1958.megtekintés
2013-01-01A senki földjén létezés nyugtalanságaTóth László (ott)hontalan (itt)honossága I.megtekintés
2013-01-01Dsida Jenő, a Pásztortűz-szerkesztőDsida és a Pásztortűz folyóirat viszonya.megtekintés
2012-12-01A múltat végképp elviselniGrendel Lajos: Négy hét az életmegtekintés
2012-12-01Mi mindennel?Tornai József: A semmi ellen. Versek.megtekintés
2012-11-01Kodolányi 70: Szárnysuhogás, avagy a szétrojtosodott mintaKodolányi Gyula: Járj, merre tetszikmegtekintés
2012-11-01Kolozsvári Papp László: A diák utolsó történeteKritika Kolozsvári Papp László: A diák utolsó története című posztumusz regényéről.megtekintés
2012-11-01Tárnok Zoltán: Az ötödik égtájKritika a műről.megtekintés
2012-11-01Magyarságversek szordínóval és anélkül Kálnoky László költészetébenIdőszerűtlen vallomásmegtekintés
2012-10-01Grecsó Krisztián: Mellettem elférszKritika Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz című regényéről.megtekintés
2012-10-01Czakó Gábor: HosszúalattságKritika Czakó Gábor: Hosszúalattság című "félkész regénykertjéről."megtekintés
2012-10-01Czakó Gábor: AranykapuKritika Czakó Gábor: Aranykapu című történelmi regényéről.megtekintés
2012-09-01Nagy Gábor: Angyalaid mind repülni tudnakRecenzió Nagy Gábor: Angyalaid mind repülni tudnak című verseskötetéről.megtekintés
2012-09-01"Kőbe csiszolt villám"Archaikus és folklórtudat Nagy Gáspár verseiben.megtekintés
2012-09-01Nagy Gáspár szabadságfogalmáról"A szabadság minden alkalommal a Nagy Gáspár költészetét meghatározó idő függvényében nyer hitelt és értelmet."megtekintés
2012-09-01A zóna ideje, avagy közép-európai emlékezetalakzatokNagy Gáspár költészete az emlékezet, a közösségi emlékezet fényében.megtekintés
2012-07-01A névre szóló és a megnevezhetetlenA táj keresése Nemes Nagy Ágnes költészetében. (Kettős világ, Szárazvillám, Napforduló)megtekintés
2012-07-01A jellé váló tárgyNemes Nagy Ágnes: Falevél-szárak.megtekintés
2012-07-01Tisztuló források?Bodor Ádám: Verhovina madarai.megtekintés
2012-07-01Postumus Henye Verbéna - Proteusi PalimpszesztusokTőzsér Árpád: Érzékek csőcseléke; A vers ablakán kihajolva.megtekintés
2012-07-01Oláh János: Száműzött történetekKritika a kötetről.megtekintés
2012-06-01Arany János: A hamis tanúKeletkezéstörténetmegtekintés
2012-06-01Didergő angyalPilinszky János: Stigmamegtekintés
2012-05-01„lobog, lüktet, mély, titkos nyugalommal az életünk a csillagok alatt”Ottlik Géza csillagai. Ottlik Géza: Csillagszórók az éjszakák című esszéjéről.megtekintés
2012-05-01Németh László: A magyar forradalomrólNémeth László 1956-os forradalom­élménye és a hatvanas évek magyar szocializmusa.megtekintés
2012-05-01Bálint Péter: Hangok csupánKritika a regényről.megtekintés
2012-04-01Abszurd jelenségek Páskándi Géza és a Forrás-nemzedék prózájábanPáskándi Géza, Sigmond István, Bálint Tibor, Bodor Ádám, Vári Attila. (Üvegek, A vegytisztító becsülete, A tanú, Plusz-mínusz egy nap, Casanova, A zongora árverése és más történetek, Középkori villamosjegy, Beavatkozás, Egy panaszgyűjtő panaszai, Önkéntes rózsák Sodomában)megtekintés
2012-04-01Vári Fábián László: Tábori postaKritika a könyvről.megtekintés
2012-04-01Villányi László: ÁmulatKritika a kötetről.megtekintés
2012-04-01Villányi László: ÁmulatKritika a kötetről.megtekintés
2012-04-01Iancu Laura: SzeretföldKritika a kötetről.megtekintés
2012-03-01Nyelv és közösség, irodalom és identitásKosztolányi Dezső identitásfelfogása kapcsán. (Lidérc, Szürke glória)megtekintés
2012-03-01Babits Mihály és Doktor John H. WatsonKritika Róna Judit: Nap nap után - Babits Mihály életének kronológiája 1883-1908 kötetéről.megtekintés
2012-03-01Gergely Ágnes: Jonathan Swift éjszakáiKritika a kötetről.megtekintés
2012-03-01Fecske Csaba: A hús pogány énekeKritika a kötetről.megtekintés
2012-02-01A tér szerepe Páskándi Géza drámáibanTodogar jaur kvárna, Tornyot választok, Vendégség.megtekintés
2012-02-01Az önbíráskodás módozatai, avagy a gengszterromantika diszkrét bájaPáskándi Géza: Új magyar Lúdas Matyimegtekintés
2012-02-01Négyszögletű lyuk az ablak jegénPáskándi Géza novelláiról.megtekintés
2012-02-01A töredék-líra elmélete és gyakorlataPáskándi Géza az utókor szemében.megtekintés
2012-01-01Mikszáth Kálmán, a bölcs realistaMiképpen lehet munkásságát besorolni a változó stílusirányok, művészi világképek, "paradigmák" egyikébe-másikába.megtekintés
2012-01-01Az egzisztencia léttapasztalálásának kódolási lehtőségeiKertész Imre: A kudarcmegtekintés
2012-01-01KóficdalSzepesi Attila: Lyukas kétfilléresmegtekintés
2012-01-01"Amire nézek, az enyém lesz"Szabó T. Anna: Villanymegtekintés
2012-01-01Irodalmi és női szerepek a NyugatbanBorgos Anna - Szilágyi Judit: Nőírók és írónőkmegtekintés
2011-12-01Az európai kultúra alapértékeinek megfogalmazása Bibó István írásaibanEurópa fejlődése Bibó felfogásában.megtekintés
2011-12-01A titokzatos Esti KornélKosztolányi Dezső: Esti Kornélmegtekintés
2011-11-01Arc és hátraarcKritika Garaczi László: Arc és hátraarc (egy lemur vallomásai) című kötetéről.megtekintés
2011-11-01"Itt van az a rohadt szocializmus"Csalog Zsolt: A tengert akartam látni című kötetének fogadtatásamegtekintés
2011-11-01"Mert ne gondold hogy annyi vagy amennyi látszol magadnak..."Hajnóczy Péter kép(zelet)alkotása A halál kilovagolt Perzsiából című kisregénybenmegtekintés
2011-10-01KémjelentésKritika Spiró György Kémjelentés című novelláskötetéről.megtekintés
2011-10-01Villámhajigáló DiabázKritika Szakács Eszter: Villámhajigáló Diabáz című kötetéről.megtekintés
2011-10-01BolygópályákKritika Mezey Katalin: Bolygópályák című verseskötetéről.megtekintés
2011-10-01A folytonosság vonzásábanKritika Serfőző Simon: A magunk szárnyán című kötetéről.megtekintés
2011-10-01Mikor tesszük föl az utolsó kérdést?Kritika Bertók László: Pénteken vasárnap című kötetéről.megtekintés
2011-10-01A kortárs avantgárd értése és nem értése a művek tükrébenKritika L. Simon László: nem lokalizálható című kötetéről.megtekintés
2011-10-01Szabadság és ellenszereiJókai Mór: Szerelem bolondjaimegtekintés
2011-09-01A fürdőszoba ajtókeretébe komponált aktSzántó Piroska: Aktmegtekintés
2011-09-01Mentalitás és erkölcsGyörgy Péter: Apám helyett; Hornyik Miklós: Scott kapitány utolsó feljegyzése; A széttagolt országmegtekintés
2011-09-01Fejezetek az európai sáncok históriájábólKalász Márton: Berlin – zárt övezetmegtekintés
2011-07-01A nyelvhez való viszony kérdései az Iskola a határon-banAz elbeszélés és a nyelvhez való viszony problémájának tematizálása Ottlik életművében, az Iskola a határon-ban.megtekintés
2011-07-01Reményik Sándor és Ady EndreA két költő egymáshoz való viszonya.megtekintés
2011-07-01Az életrajzírás művészet(-)e(?)Az életrajzírás célja, feladata, műfaja, tárgya, megközelítése. megtekintés
2011-07-01Kimondani a KimondhatatlantVasadi Péter: Opál beszédmegtekintés
2011-07-01Pusztulás és idillBartis Attila–Kemény István: Amiről lehetmegtekintés
2011-07-01Versek a semmi ellenFalusi Márton: Fagytak poklaidmegtekintés
2011-07-01Kárpáti Kamil: A menyasszony vetkőztetéseKritika a regényről.megtekintés
2011-06-01Arckép, emlékezetbőlCsoóri Sándor megújult költészetéről (Második születésem, Párbeszéd sötétben)megtekintés
2011-06-01De a szívet, azt föl, föl, barátaim!Csoóri Sándor: A szétzilált nemzetmegtekintés
2011-05-01„Döglött akták”, avagy elfeledett drámák újraolvasásaCsurka István: Döglött aknák, Sarkadi Imre: Elveszett paradicsom, Hubay Miklós: Ők tudják, mi a szerelem, Gyurkó László: Szerelmem, Elektra, Szakonyi Károly:Adáshibamegtekintés
2011-05-01Haiku-varázslatEzer magyar haiku megtekintés
2011-05-01Az ártatlanság és a tapasztalás dalaiHáy János: Egy szerelmes vers történetemegtekintés
2011-05-01Máté Angi: MamóKritika a könyvről.megtekintés
2011-04-01„Ott kell lennünk a terepen”Beszélgetés Térey Jánossal a Protokoll című verses regényrőlmegtekintés
2011-04-01Az Operenciás szabályokon is túl...Térey János: Protokollmegtekintés
2011-04-01Térey János: Jeremiás avagy Isten hidegeKritika a könyvről.megtekintés
2011-04-01A díszét vesztő szóKirály László: Akasztóhegymegtekintés
2011-03-01Pontos történetPolcz Alaine: Karácsonyi utazás; Egész lényeddelmegtekintés
2011-03-01Virágének sűrű sziromviharban, avagy a Pintér-vers viráglényeiPintér Lajos: tiszavirágmegtekintés
2011-03-01„…sajogtam magamban az Egészet”Kiss Benedek: Utak keresztjemegtekintés
2011-03-01Aranysityak – Friss gyerekversekVálogatta Lackfi János, Molnár Jacqueline rajzaivalmegtekintés
2011-03-01Félrebeszéd „A történelem légyszaros olajnyomatán”Péntek Imre: Félrebeszédmegtekintés
2011-02-01A tenger és a kőSzimbólumok Szöllősi Zoltán költészetébenmegtekintés
2011-01-01„Svábokból jött magyaroknak…”Rákosi Jenő: A legnagyobb bolond; Emlékezésekmegtekintés
2011-01-01Mélyfúrások József Attila műveibenCseke Ákos – Tverdota György: A tisztaság könyvemegtekintés
2011-01-01Változó állandóságLászló Noémi: Papírhajómegtekintés
2011-01-01Tatay Sándor: Ház a sziklák alattKritika a műről.megtekintés
2011-01-01Vári Fábián László: Jég és korbácsKritika a műről.megtekintés
2010-12-01Elek apó meséi és közéleti küzdelmeiHegedűs Imre János: Benedek Elek monográfiamegtekintés
2010-11-01A horror vacui igézeteMetafizikum és köznyelvi aposztrophé disszonanciája a Hajnali részegségbenmegtekintés
2010-11-01Csoóri Sándor átvérzett lírájaA Földem, nyitott sebem című verseskötetről.megtekintés
2010-11-01Szerelem és metafizika szonettekbenMarkó Béla: Tulajdonképpen mindenmegtekintés
2010-11-01Test és Lélek, tükörben, maszkbanTakács Zsuzsa: A test imádása. Indiamegtekintés
2010-11-01Arccal a tengernekHász Róbert: Júliával az útmegtekintés
2010-10-01A forradalom katonájaDobos László: Sodrásbanmegtekintés
2010-10-01"Ördög vigye a problémáidat"Mágikus betűnégyzetek Az ókor óta jelen lévő képvers vizuális alakzatai között a barokk korban egyre gyakrabban megjelenik a kubus, a versnégyzet is.megtekintés
2010-10-01"Állj akarattal a rejtett erőkhöz"Mátyus Aliz: El se hagymegtekintés
2010-09-01Szabadvers és szabad vers napjaink költészetébenTörténet, elmélet, sorképzés - szabad vers - metrikus vers; Az (ütemhangsúlyos elvű) szabad vers és a (szólamsoros) szabadvers típusai.megtekintés
2010-09-01Mire jó a groteszk?Kemény István költészetérőlmegtekintés
2010-09-01A vallomás változataiÁgh István "önéletrajzi regényei" : Kidöntött fáink suttogása, Árokból jön a törpe, Rókacsárdamegtekintés
2010-07-01Egy el (nem) rejtett és meg (nem) talált levélA filozófia és a hétköznapimegtekintés
2010-07-01Kosztolányi, Camus és a déli gondolkodásCamus mint filozófus: A pestis, A bukás c. regényeinek filozófiai olvasata.megtekintés
2010-07-01Költő a politikábanSzemélyes hangon Szőcs Géza esszéiről és vallomásairólmegtekintés
2010-07-01Nem marad más, mint a fogalmazásNémeth László: Naplómegtekintés
2010-07-01Esterházy Péter: EstiEsterházy Péter regénykollázsáról.megtekintés
2010-06-01Elszakíthatatlan élettársunk: a múltA feledés mint a megbocsátás aktusa, az emlékezés mint az amnesztia tagadása, a zene mint a félelemmentes létmód kiteljesülése Bálint Péter első regényébenmegtekintés
2010-06-01"A vaskalap ellen"Széljegyzet a Meditáció a játékszíni mesterségről, avagy a dráma kis magyar természetrajza című tanulmányhoz Weöres Sándor nehezen kanonizálható életművérőlmegtekintés
2010-06-01Titkokhoz érő útKalász Márton összes versemegtekintés
2010-05-01Az önfeláldozás motívuma Nagy Gáspár költészetében"...de égnek pördítem arcom..."; "A teljes elsötétítés előtt a rengetegből kiágaskodom..."; Fölös ébrenlétem - A rendszerváltozás utáni évek; Évezred váltása, az utolsó évekmegtekintés
2010-05-01"Itt bent a vatta-némaság"Önreflexív motívumok Nemes Nagy Ágnes költészetébenmegtekintés
2010-05-01A tökéletesség zamataKrasznahorkai László: Seiobo járt odalennmegtekintés
2010-05-01Balázs Attila: Kinek Észak, kinek DélBalázs Attila regényéről, recenziómegtekintés
2010-04-01A mitikus történet szatirikus megközelítéseKodolányi János: Vízözönmegtekintés
2010-04-01PerújrafelvételNyirő József: A csillagig érő emberekmegtekintés
2010-04-01Realitás, imagináció és elbeszélői nyelv Ottlik regényébenMég egyszer a Trieszti öbölről. Az Iskola a határon egyik leghíresebb és leggyakrabban hivatkozott passzusa az első rész 7. fejezete, melyet röviden csak a "Trieszti öbölként" szoktunk emlegetni.megtekintés
2010-04-01"Vissza kell vennünk megint"Ottlik-hagyomány Karátson Gábor Ötvenhatos regényébenmegtekintés
2010-04-01A drámaköltő Weöres és a magyar szecesszióPosztmodern irodalomelmélet: Weöres Sándor drámaköltészetének meg nem történt kanonizációja.megtekintés
2010-04-01Dobol az eső,hogy esikA pályakezdő Bella Istvánmegtekintés
2010-03-01Vathy Zsuzsa: AngolparkAz író legújabb, önéletrajzi jellegű novelláskötete egy olyan személyiség fejlődésének pontos lenyomata, aki tudatában van annak, hogy tettei erkölcsi megítélés alá esnek.megtekintés
2010-02-01Küzdőtársunk, a költőCsoóri Sándor nyolcvanadik születésnapjáramegtekintés
2010-02-01"Egyedül a magasság..."Csoóri Sándor: Futás a ködben; Harangok zúgnak bennem c. köteteinek verseirőlmegtekintés
2010-01-01Vád és emlékezetLezáratlan eljárások Szabó Lőrinc ügyébenmegtekintés
2009-12-01Milyen volt?Juhász Gyula költészetérőlmegtekintés
2009-12-01Jajdontól a Bolygó tüzekigSzilágyi István elbeszéléseirőlmegtekintés
2009-12-01A harmadik út feléSzabó Dezső az Élet és Irodalombanmegtekintés
2009-11-01A szeretet szimbolikája Nagy László költészetében"Mert lezárva megromlik bennem a szerelem, kő lesz a szeretet, értéktelen a bánat." (Szindbád)megtekintés
2009-11-01" halhatatlan szikla feszít legbelül"Adalék Nagy László vershősének poétikai módosulásaihozmegtekintés
2009-11-01A nagy paradigmaváltásNagy László: Ég és földmegtekintés
2009-11-01Az emlékezés csapdájaCsiki László: Ajakírmegtekintés
2009-10-01A költészet és a nőkTurczi István: EROTIKONmegtekintés
2009-09-01A végek bujdosóiJuhász Gyula: Orbán lelkemegtekintés
2009-09-01Rónay György örökségeRónay György (1913-1978) tudós költőről. Pályakép.megtekintés
2009-07-01Színháziasság és az érzékek topológiája II. - SzemekAz Édes Anna értelmezéséhezmegtekintés
2009-07-01Különös kiegyezés?A hatalom és Illyés Gyula, illetve Tamási Áronmegtekintés
2009-07-01Szóval élekA kései Beckett kisprózájárólmegtekintés
2009-06-01"Holtvágányra döcögött-e?"Költői reflexiók a rendszerváltozásokra a magyar költészetben. Kányádi Sándor versei és más példák, ország-, nemzedéki és szemléleti határok nélkül.megtekintés
2009-06-01Az otthonosság és idegenség alakzatai a rendszerváltozás idején a vajdasági magyar irodalombanA rendszerváltozás irodalmi megjelenítése.megtekintés
2009-06-01Rendszerváltás AbszurdisztánbanGrendel Lajos és Talamon Alfonz. "Európának abban a régiójában élünk, amely mindenestül az irracionalizmus örvényében forog." Grendel László Abszurdisztán c. esszéjébőlmegtekintés
2009-06-01Lászlóffy AladárLászlóffy Aladár nekrológjamegtekintés
2009-06-01Beszélgetés Hajnóczy PéterrőlSzerdahelyi Zoltán, Hajnóczy Péter szerkesztője nyilatkozottmegtekintés
2009-06-01A könyv, a hó, a zene, a szélLászlóffy Aladár haláláramegtekintés
2009-06-01Az idő sodrásaKontra Ferenc: Drávaszögi keresztekmegtekintés
2009-05-01"Jobb az üldözöttek, mint az üldözők között lenni"Spionpróza az újabb magyar irodalombanmegtekintés
2009-05-01Somogyi búcsúTakáts Gyula Hol is a Volt c. kötetérőlmegtekintés
2009-05-01Az Ormánság panaszaMoldova György: Ha az Isten hátranéznemegtekintés
2009-04-01Krónikás ének a forradalomrólCsanádi Imre Az 56-os évre c. versemegtekintés
2009-04-01Gondolati generálás - meditatív irodalmi műfajokPapp Tibor logo-mandaláimegtekintés
2009-03-01Babits Mihály pályakezdése és A Holnap irodalmi mozgalmapályakezdésmegtekintés
2009-03-01Tóth Krisztina: VonalkódTóth Krisztina novellás kötetérőlmegtekintés
2009-02-01A szegénység halált hozó traumáiSánta Ferenc: Sokan voltunkmegtekintés
2009-02-01Sánta Ferenc és az ÍrószövetségSánta Ferenc munkásságamegtekintés
2009-02-01Babits Mihály nyomábanBabits Mihály munkásságárólmegtekintés
2009-02-01Hős testvérem az IgébenReményik Sándor Dsida Jenőrőlmegtekintés
2009-02-01Szemünkbe előrenyomuló nádasokNyelviség, arhaikum, tér-idő fogalmak Serfőző Simon költészetébenmegtekintés
2009-01-01A hétköznapok drámáiJókai Anna elbeszélései és kisregényeimegtekintés
2009-01-01A keresztanya - Szomor Veron történeteiKiss Judit Ágnes könyvérőlmegtekintés
2008-12-01"A világmindenség az ő otthonos játszótere"Lovász Pál és Weöres Sándormegtekintés
2008-12-01Gion Nándor viharos pályakezdése...az Új Symposion áramában, Kétéltűek a barlangban;Testvérem, joáb; Véres patkányirtás idomított görényekkelmegtekintés
2008-11-01Illyés Gyula BabitsrólIllyés Gyula és Babits Mihálymegtekintés
2008-11-01Üdvözlet a vesztesnekSzappanos Gábor: Csőregh Márton válogatott szenvedéseimegtekintés
2008-10-01"Feltalálódott a rangos írói publicisztika"Szilágyi István közírói pályája a diktatúra bukása utánmegtekintés
2008-10-01A pályakezdő Szilágyi IstvánSzilágyi Istvánrólmegtekintés
2008-09-01Dsida Jenő és a Jancsó fivérekDsida Jenő irodalomkritikai programja, A pályakezdő Jancsó Elemér irodalomszemléletemegtekintés
2008-07-01"Flóra szeretlek!"József Attila és az örök nő. József Attila és Kozmutza Flóra.megtekintés
2008-07-01A történelem szociokulturális vetületeGion Nándor: Ez a nap a miénkmegtekintés
2008-07-01Ferdinandy György: A bolondok királya„Sohasem tudtam megbocsátani magamnak, hogy ’56-ban magára hagytam”megtekintés
2008-06-01Hagyomány és hatásKemenes Géfin László költői kibontakozásamegtekintés
2008-06-01"És kitántorgott Amerikába"Oravecz Imre: Ondrok gödremegtekintés
2008-06-01Jókai Anna: Godot megjöttJókai Anna: Godot megjöttmegtekintés
2008-06-01Honvágydal és modern himnuszCsanádi Imre: Berdicsevi nyírfákmegtekintés
2008-06-01Az idő problematikája...Szöllősi Zoltán költészetébenmegtekintés
2008-05-01ÖsszeomlásSzabó Dezső életművének fogadástörténete 1945-től a monográfiák megszületéséigmegtekintés
2008-05-01Hazát teremtő emlékezetÁgh István: Kidöntött fáink suttogásamegtekintés
2008-04-01Ady - az irodalmi modernség s a progresszió viszonyaII. rész, Ady Endremegtekintés
2008-04-01"Mégis érdemes volt"Kodolányi Gyula: A hullám tarajamegtekintés
2008-04-01"...egy magasabb formáció"Székely Magda: Régi és új versekmegtekintés
2008-04-01Balogh Robert: Schvab diariomSchvab diariom című regény elemzésemegtekintés
2008-03-01"Csak a bárány, aki mindig ugyanaz"Bella István költészet- és önértelmezésének biblikus jegyeimegtekintés
2008-03-01Végeérhetetlen történetekBogdán László: Bűbájosok; Hutera Béla utolsó utazásamegtekintés
2008-03-01Ady - az irodalmi modernség s a progresszió viszonyaI. rész, Azonosság és feszültség paradoxona, A világkép kiforrása és körülményeimegtekintés
2008-02-01Németh László heroikus realizmusaNémeth Lászlórólmegtekintés
2008-02-01A Gyurkovics-lányok mint humoros-komikus romanceHerczeg Ferenc A Gyurkovics-lányok c. ciklusárólmegtekintés
2008-01-01Egy népmese írott változatai - Rózsa és IbolyaArany János: Rózsa és Ibolya; Arany László: Ráadó és Anyicska; Lakatos Menyhért: Angárka és Busladarfimegtekintés
2008-01-01Grendel Lajos: Mátyás király New HontbanMátyás király New Hontbanmegtekintés
2008-01-01A magyar Hyperiontól az Unicornisig(Hogyan olvassuk Hamvas Bélát?)megtekintés
2007-12-01Babits Mihály Petőfi-képe és a mai Petőfi-kutatás néhány problémájaBabits Mihály, Petőfi Sándormegtekintés
2007-11-01"Mi mennyi?"Örkény "egypercesei"megtekintés
2007-11-01A vádlottIgnácz Rózsa: A vádlottmegtekintés
2007-10-01Honos szózat-Jó száz évvel Madách utánMadách Imre Az ember tragédiája 13. szín-az űr-jelenetmegtekintés
2007-10-01Minden idők, KöpölyözésKabdebó Tamás Minden idők c. regényéről és Köpölyözés c. drámájárólmegtekintés
2007-09-01"Őrült" struktúra A vén cigánybanVörösmarty Mihály: A vén cigánymegtekintés
2007-07-01"Szerelem, nyugalom"A Flóra-versekrőlmegtekintés
2007-07-01Illyés Gyula és az ő "megbocsáthatatlan bűnei"Illyés Gyulárólmegtekintés
2007-06-01"Régi, vén, falusi gyerek"Ady Endre idézésemegtekintés
2007-06-01Világteremtés villanyfénynélFekete J. József: Teremtett világokmegtekintés
2007-06-01Ungváry Zsolt: Elefánttemetőismertetés a könyvrőlmegtekintés
2007-05-01Aki "nagyon sújt és szeret"Utassy József istenes verseirőlmegtekintés
2007-05-01Krimi és mimikriAndrás Sándor: Gyilkosság Alaszkábanmegtekintés
2007-05-01Láncok a csuklónTóth Erzsébet: Láncok a csuklónmegtekintés
2007-05-01Beszélgetés a kilencvenéves Határ Győzővel (2004)Határ Győzőmegtekintés
2007-04-01A Janus-krimiJanus Pannoniusról, műveiről és azok szövegváltozatairólmegtekintés
2007-04-01Non videri, sed esseSzereplehetőségek Illyés Gyula Bartók-versének tükrébenmegtekintés
2007-03-01Kirké - vagy Eurüdiké?Odüsszeusz és Kirké. Anonim szerzőjű kisregénymegtekintés
2007-02-01Az utolsó bölényNagy László és a lengyelekmegtekintés