Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

216 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2012-10-01Egymás tükrébenTóth Krisztina: A koravén cigány; Vörösmarty Mihály: A vén cigány c. verse
2012-10-01Test-kép-töredékekTóth Krisztina: Pixel c. kötete
2012-09-01"Vígasztaló valótlanságok"Az elsodort falu szemléletmódjáról
2012-04-01Esti Kornél és a szójátékok:Költői beszédmód Az orvos gyógyítása című novellában
2012-04-01A filmnyelvi elbeszélés eszközeiKrasznahorkai László Az utolsó farkas című művében
2012-04-01FogódzóLackfi János és Vörös István költészetéről
2012-01-01Líratörténeti hagyományvonalak a kortárs magyar költészetbenA 90-es, 2000-es évek magyar lírája olyan vonásokat mutat, amelyeket a későmodernnek tekintett költői életművek (a kései Kosztolányi és József Attila, Szabó Lőrinc, Nemes Nagy, Pilinszky, Weöres) poétikai jellemzői között szoktunk emlegetni. Kovács András Ferenc, Tóth Krisztina, Szabó T.Anna, L.Simon László, Turczi István, Géczi János, Petri György, Parti Nagy Lajos, Szilágyi Ákos....
2011-08-01A narratíva társadalmi-kulturális beágyazottságaIdentitás, fokalizáció és kontextus Márai Sándor Válás Budán című regényében (Kulturális-kontextuális narratológiai közelítés)
2011-08-01"Túl" a fantasztikumonMegjegyzések Cholnoky Viktor novellisztikájához
2011-08-01Életet sugárzó halott betűkHatárhelyzetek Krúdy Gyula prózájában
2011-08-01Kosztolányi és a századforduló neuraszténia-kultusza"Hogy a művészek ideges emberek, mindenki természetesnek tartja, s hogy tele van velük az idegorvosok váróterme, ezt éppúgy nem tartjuk különösnek, mint azt, hogy a katonát a háborúban megsebesítik, vagy a szénbányamunkás tüdőbetegséget kap. Ők az agyukkal dolgoznak - az pusztul. de miért jobban ma, mint azelőtt?" (Csáth Géza: Öngyilkos művészek)
2011-08-01"Vigasztalásul útnak indulunk..."Határátlépés és kultúraközi közvetítés a két világháború közötti korszak magyar útirajz-irodalmában. Márai Sándor: Istenek nyomában, Napnyugati őrjárat, Kassai őrjárat, Fejtő Ferenc: Érzelmes utazás, Méliusz József: Sors és jelkép, Szabó Zoltán: Szerelmes földrajz, Kodolányi János: Suomi, Cs.Szabó László: Doveri átkelés
2011-04-01A napló Mészöly Miklós írásművészetébenA Mészöly-életműre sokkal inkább jellemző az interextualitás,mint azt korábban feltételezték.
2011-04-01Tropologikus működésmódKosztolányi Dezső Nero, a véres költő című regényében
2011-04-01A nexustól a textusigHajnóczy Péter: Temetés című novellájának értelmezése
2011-04-01A világtalan világaGárdonyi Géza: Leánynézőben
2011-04-01A kedvező megvilágítás "hermeneutikája"Észrevételek A Pendragon legenda olvasandóságáról
2011-02-01A Duna misztikumaA Duna és a vajdasági magyar irodalom; "A vizsgálat célja a lebombázott hidak feltérképezése Végel László Exterritórium című esszénaplójában, Balázs Attila Ki tanyája ez a világ című népregényében és A meztelen folyó című folyóprózájában, továbbá Kontra Ferenc A kastély kutyái című regényében."
2011-02-01A hús, ami minket (t)akarSzemélyek, állatszereplők, tárgyak, történelmi hősök, mitológiai hősök, kitalált lények, rajzfilmfigurák
2010-04-01Ami a középiskolai tananyagból kimaradtUngvárnémeti Tóth László helye az 1810-es esztendők magyar irodalmában.
2010-03-01Kitömött szabadságAz esszéíró Esterházy Péter: A kitömött hattyú, A szabadság nehéz mámora című kötetei
2010-02-01A kiszámított holló - avagy a műalkotás filozófiája"Olyan irodalmi mű illusztrálására teszek javaslatot, amelynek alkotója maga is föltette a fenti kérdéseket, és a válasza meglepő, sőt provokatív módon az volt, hogy kizárólag tudatos tervezés eredményeként, szinte matematikai kiszámítottsággal is létrehozható a mű. Ihlet, elrévülés, lila köd szükségtelen." A szerző Edgar Allan Poe, a mű címe A holló (The Raven).
2010-02-01A gyermeki perspektíva és beszédmód...a gyermekirodalom oktatásban. " A gyermekirodalomról és oktatásáról szóló dilemmáink feloldhatósága az irodalomértői/ befogadói perspektívák megváltozásától, a megváltozás attitűdjétől függő mozzanat."
2010-01-01Grimm-mesék a pedagógiai folyamatban"A páratlan kulturális értéket képviselő Grimm-mesekincs alkalmazásának mértéke a német nyelv tanítási-tanulási folyamatában megítélésünk szerint messze elmarad a kívánatostól. A jelen írással e negatív jelenség okainak feltárásához, az értékvesztéssel járó folyamat megállításához és visszafordításához kívánunk hozzájárulni."
2009-11-01Önazonosságunk kulcsaMert minden nemzet szellemi múltjának, karakterének egyik lenyomata a népköltészet: a továbbélés olyan értéke, mely nélkül nincs jövő. Ritmus és rím. Magyar népballada.
2009-11-01Társművészeti diskurzusok irodalomóránAz irodalom nem önmagában álló jelenség: létformája összetett; nyelvi-kulturális és interdiszciplináris diskurzusok szövevényében értelmezhető.
2009-09-01"Ha engeded, letenném e gunyát"A Kincskeresők szövegének két rétege
2009-07-01Halott Sirály?Zelk Zoltán Sirály című versének értelmezése
2009-03-01"Sok jámbor kévánja, ha e Szent Bibliát...magyar nyelven láthatnája és olvashatnája" Magyar nyelvű Bibliák a korai újkorban
2009-03-01Miért és hogyan kellene tanítani?József Attila: Munkások
2009-01-01Egy szociálpszichológia tanmeseA hullám: rendezte Dennis Gansel, írta Todd Strasser, német film, 2008. Mindkét mû közös forrása egy több mint negyven évvel ezelõtt, 1967-ben történt esemény. Egy Ron Jones nevû amerikai középiskolai történelemtanár pedagógiai „kísérletet” végzett a kaliforniai Palo Alto egyik középiskolájában. Jones meg akarta magyarázni diákjainak, hogyan is történhetett, hogy Németország polgárainak többsége aktívan támogatta Hitlert és a náci pártot, s hogy sokan közülük részt vettek – a parancsoknak vakon engedelmeskedve – a legkülönfélébb kegyetlenségekben, tömeggyilkosságokban.
2008-11-01Az uralkodó mint a szubjektum szélsőséges megnyilvánulásaegy Hofmannstahl- és egy Ady-versben Ady Endre: Ülök az asztal-trónon Hugo vin Hofmannsthal: A kínai császár beszél:
2008-07-01Egy történet, amely nem felejtődhet elEgy korai Gion-elbeszélés értelmezése. Gion Nándor: mert reggel visszaindulok Hispániába (Új Symposion, 1965)
2008-05-01Orbán Ottó korai költészetének poétikai változásai...a lírai beszéd konstrukcióiban
2008-03-01Műfajváltozatok és -diskurzusok:a 19. századi történelmi regény (A mítosz, a románc és a regény háromszöge; Az eposz mint alapforma és a tőle való eltérés horizontja; A történelmi regény mint fogalmi mátrix)
2008-01-01Egy posztmodern kosz-eposzVarró Dániel Túl a Maszat-hegyen c. verses meseregényéről
2008-01-01Balladák, térben és időbenKét skót ballada: Deli George Campbell, Sir Patrick Spens, Goethe: A villikirály, Arany János: A walesi bárdok, Vörös Rébék
2007-08-01\"Kitalált történetek\"Konrád György: A látogató (1969) és Robbet-Grillet: Útvesztő (1971)
2007-08-01Északra bámul ablakomEgy motívum megvalósulása Ady Endre Szeretném, ha szeretnének c kötetében: Észak és Dél; Észak-fok, északiság
2007-08-01Az irónia magatartásformája és megjelenésének nyelvi...alakzatai Petri György költészetében
2007-08-01"Lenyúlkönyv"A fordítás és értelmezés relációi az Esterházy c mese (Irene Dische, Hans Magnus Enzensberger ill. Michael Sowa)
2007-08-01NépballadáinkrólA Júlia szép leány mellett három legismertebb népballadánk a Kádár Kata, Molnár Anna és a Kőműves Kelemenné. Különbségeik elemzése.
2007-08-01A 'Pók, a' Selyem-bogár, a' Poéta és A' KertészUngvárnémeti Tóth László apológjai az 1816-os Versei c. kötetben
2007-06-01Kísérlet a szövegtani, stilisztikai, grammatikai ismeretek...integrált tanítására. Babits Mihály: Csak posta voltál c. költeményének komplex elemzése
2007-06-01Hang és imaEgy Babits-vers a tankönyvírás horizontváltásában: Jónás imája
2007-05-01Két verselemzésPetri György: Felirat; Várady Szabolcs: Amíg ide vissza c. verseinek elemzése
2007-05-01Az ős Kaján és Georg BendemannAdy Endre: Az ős Kaján és Kafka: Az ítélet c. novellája
2007-05-01A gyereklíra reneszánszaVarró Dániel: Túl a Maszat-hegyen (2003), Kukorelly Endre: Samunadrág (2005), Tóth Krisztina: Londoni mackók (2003), Lackfi János: A buta felnőtt (2004), Bögre család (2005), Kovács András Ferenc: Vásárhelyi vásár (2003), Víg toportyán (2005) Szilágyi Ákos: Cet ecetben (2003), Kuszi-Muszi-Alamuszi. Dalok a holdbéli nyúlról (2004)
2007-05-01A remitologizálás egyik modern kori \"jelensége\"Böszörményi Gyula Álom-világa
2007-02-01Háy-olvasás lehetőségeiHáy János. A bogyósgyümölcskertész fia és Házasságon innen és túl c. novellásköteteinek feldolgozása tanórákon. (segédlet, néhány szempont)
2007-01-01Elhallgatás, beszéd, szubjektum Kemény Zsigmond regéneibenRecepció-változások K.Zs.regényeiben: Özvegy és leánya,A rajongók; Zord idő
2006-11-01Tóth János belső mozijaA film varázslatos technikájának megidézése Tóth János rendező-operatőr különleges hangulatú etűdjeiben, mozgóképkölteményeiben. (BBS - Örök mozi, Ragyogás (Study I, Study II, Mozikép c. rövidfilmjei összefűzése))
2006-10-01Solaris: a tükröt tartó MásikLem, Tarkovszkij, Sodebergh Solaris /rend. Tarkovszkij, 1972. Solaqris /rend. Sodebergh, 2002. Stanislaw Lem fantasztikus regényéből.
2006-09-01Gyermek-körA gyermekmotívum a kortárs iráni filmben
2006-09-01A horror klasszikusaiDoppelganger-motívum Hoffmann, Poe és Stevenson műveiben.
2006-07-01Ady szimbolizmusának kérdéséhezÉrtelmezéstörténeti anomáliák.
2006-07-01"Mégis új..."A romantikus költészet modern retorikája Ady lírájában
2006-07-01Elhallgatás, elfojtás, hiány...az Ady-versekben
2006-07-01Ady beszédmódja az istenes versekbenIstenhez hanyatló árnyék ; Szent Lehetetlenség zsoltárja
2006-07-01"Rákóczi, akárki, jöjjön valahára"Ady Endre kuruc-verseiről
2006-07-01Örök visszatérés: Nietzsche és/vagy EliadeAdy Endre: Nyárdélutáni Hold Rómában c. verse. Ady és Nietzsche
2006-07-01Az emlékezés mint életértelmezésAdy Endre két kevéssé ismert versének tükrében: Este a Bois-ban (1904); Megint párizs felé (1909)
2006-07-01Az emlékezet filmjeiFilmvariációk az \"ötvenes évekre\".
2006-07-01"Poeticitás" vagy "leképezés"?A detektívtörténet pozíciója.
2006-07-01A hasonlóságok rendszere Shakespeare drámáibanE tanulmány egyes Shakespeare-szereplők viszonyrendszerének újraolvasására tesz kísérletet Michael Foucault argumentációjának felhasználásával.
2006-07-01"Rajongj érte, vagy szidd le a sárga földig -jámbor embertársam - az nekem mindegy. Ady Új versek c. kötetének fogadtatásáról.
2006-07-01"Mert a prédikátor Isten trombitája..."Pázmány prédikációi és a katolikus irodalom
2006-07-01Szenczi Molnár Albert zsoltárai...és a protestáns irodalom
2006-07-01Testamentalitás és önéletrajziság...Szabó Lőrinc "Vers és valóság" c. szövegében.
2006-05-01Az intonáció metaforáiMikszáth Kálmán: Bede Anna tartozása M.K. novellájának értelmezése a trópus prózanyelvi működésmódjának középpontba állításával.
2006-05-01Regény és realitásNémeth László: Iszony
2006-05-01Fiktív vallomás és szövegműködésDosztojevszkij: Ördögök
2006-05-01Egy mese és a romantikus kasztráció fogalmaHans Christian Andersen: Az útitárs
2006-03-01Képregény első látásraDino Buzzati: Szerelem utolsó látásra c. képes poémájáról
2006-03-01Pilinszky János színházesztétikájaMi a referencialitása a „Pilinszky János” kifejezésnek? Mire utal a színházesztétika szó? Mi a színház? És mi az esztétika? És egyáltalán...összekapcsolható-e a két kifejezés: Pilinszkynek van-e színházesztétikája?
2006-02-01Platonov gépzongoráraCsehov: Platonov c. drámája, előadása Ascher Tamás rendezésében (adaptáció), és Nyikita Mihalkov Etűdök gépzongorára c filmje, melyet szintén ez a darab inspirált (inspiráció). A három mű összehasonlítása.
2006-02-01Kosztolányi és József Attila...költészetének kölcsönhatásait vizsgálva az irodalomtörténet-írás alapvető jellegzetességeiről is elgondolkodhatunk.
2006-02-01Közelítések a médiumköziség kérdéseihez 2.Az intermedialitás (médiumköziség) és hozzá kapcsolódó fogalmak.
2006-02-01"Mint egy vak kismacskát..."Tolnai Ottó 'Végeladás' c. drámája
2006-01-01A vizuális költemények csoportosítása...Nagy László alkotásai alapján
2006-01-01Harbach 1944: Pilinszky János verse ...egy újrértelmezett olvasáselmélet tükrében. Csak az utóélete felől látszik igazán, mi az, ami Michael Riffaterre olvasáselméletéből ma is meggyőző, ma is hasznunkra van. Vajon ez miként működtethető, korszerűsítve, a Pilinszky alakította térben?
2006-01-01Az emberről: Pilinszky-versek megvilágításábanAz emberi gondolkodás...differenciák tagolásában észlel...Az egyes létezőket nem önmagukban, hanem a többitől való eltérésük segítségével ragadjuk meg. Istenről úgy beszélünk, hogy megmondjuk miben különbözik az embertől és viszont.
2006-01-01Az "Édes Anna" jogtörténeti vonatkozásaiKosztolányi regényének új aspektusa: jogtörténeti források és a szöveg párhuzamos elemzésével.
2006-01-01Közelítések a médiumköziség kérdéseihez 1.Az intermedialitás (médiumköziség) és kapcsolódó fogalmai.
2005-12-01Az analízis héroszaTalálkozás Robert Musillal
2005-11-01A nyelv zenéje:fölösleg és hiány A tragédia születésé-ben (Nietzsche). Paul de Man és a dekonstrukciós értelmezések.
2005-11-01Idegen nyelvű regényirodalmak az 1970-es évek utáni...Posztmodern regényformák (Fiedler, Boris Vian, Vonnegut, Roth, Burgess,Borges, Eco)Italo Calvino, Keroac, Burroughs, Nabokov, Pynchon A dél-amerikai próza: Carpentier, Cortázar, Márquez, 80-as évek: Coelho, Vargas Llosa, Ribeiro Posztkolonialitás: afrikai:Okot p'Bitek, Soyinka, Gordimer, Coetzee; indiai: Rushdie Közép-európai regény: Bachman, Bernhard, Jelinek, Andric, Pavic, D.Kis Orosz regény: betiltott: Szolzsenyicin, Salamov, Zamjatyin stb. Ribakov, Venegyikt Jerofejev, Viktor Jerofejev, Popov, Pelevin
2005-10-01Kortárs filmek fiatalságképeKen Park / rend. Larry Clark és Edward Lachman, amerikai film, 2002. Elefánt / rend. Gus van Sant, am.film, 2003. Álmodozók / rend. Bernardo Bertolucci, 2003. Hymypoika / r. Jukka-Pekka Siili, finn, 2003. Dealer / r. Fliegauf Benedek, 2004.
2005-08-01Politika, irodalom, etika és tudomány Koestler Artúr ...munkásságában, 1937 és 1954 között. A szociáldemokrácia hatása munkásságára.
2005-08-01Heuréka!Koestler bevezetése a természetfilózófiába. Három, viszonylag kései könyvében - Az alkotás aktusa, Kísértet a gépezetben, és Janus Koestler végcélja egy új természetfilozófia megalapozása volt.
2005-08-01Koestler determinizmus-felfogásaKoestler explicit módon nem állította figyelmének középpontjába a determinizmus kérdését filozófiai problémaként. Ugyanakkor olyan gyakran érinti ezt a kérdéskört, hogy ennek alapján könnyen rekonstruálható, összegezhető erre vonatkozó álláspontja.
2005-08-01Nyelv és kreativitás, avagy megjavítható-e az evolúció?Arthur Koestler: Szellem a gépben
2005-08-01Triboulet, a groteszk reprezentánsaA groteszk ontológiai lényege a diszkrepancia. Ez a műalkotásokban többféle formában manifesztálódhat. A komikumban a legszélsőségesebben ellentétes elemek (általában a rút és a bájos) összekapcsolása kelthet nevetséges hatást, de a fenséges és alantas motívumok keveredése és a naturalisztikus ábrázolásmód misztikus elemei is diszkrepanciaként írhíatók le.
2005-08-01Forgatókönyv vagy partitúra?Hajnóczy Péter: A szertartás c. novellája Samuel Beckett: Film c. forgatókönyve (összehasonlító "elemzés")
2005-08-01Arthur Koestler Platón-értelmezésérőlKoestler az 'Alvajárók' c. művében a klasszikus görög filozófia legnagyobb személyiségéről, Platónról határozottan negatív elemzést nyújt. Hangsúlyozza, hogy Platónt kevésbé tartja eredeti kozmológusnak, mint Püthagoraszt. Vajon mi lehet ennek a kritikának a hátterében?
2005-08-01Alvajárás és érvényességArthur Koestler tudományfejlődés-modellje. 1959-ben megjelent 'Alvajárók' c. monográfiájában A.Koestler kísérletet tesz arra, hogy megírja az újkori európai tudományosság érdemi egészének kritikai történetét.
2005-08-01A kiterjesztett elme mint holonikus rendszerKoestler és a kognitív tudomány. A "holonikus rendszer" központi terminusát, a holont A. Koestler használta először 'Szellem a gépben' c. művében. A szó egy olyan egészet jelöl, mely részekre osztható, ugyanakkor maga is egy nagyobb egész része.
2005-05-01Mese a suszter fiáról200 éve született Hans Christian Andersen
2005-05-01Vágyakozás a szekrény világábólHans Christian Andersenről
2005-05-01IdőhiánySorstalanság / rend. Koltai Lajos, Kertész Imre regényéből magyar film, 2005.
2005-01-01Az apa megtalálásaKukorelly Endre: TündérVölgy
2005-01-01A jelenvaló csodaA mitologikus és a misztikus Enyedi Ildikó nagyjátékfilmjeiben: Az én XX. századom (1989), Bűvös vadász (1994), Simon mágus
2005-01-01"Kijavított" jelentésekA fikcionális olvasás esélyei Esterházy Péter: Javított kiadás c. művében
2005-01-01A gyilkos tekinteteA narrátor pozíciója Friedrich Dürrenmatt: Az ígéret c. kisregényében és Fehér György: Szürkület c. filmjében
2005-01-01Az öngyilkosság az irodalombanLehet-e/ szabad-e tanítani az öngyilkosság sokkját bemutató műveket kamaszoknak? Goethe: Werther szerelme és halála Sylvia Plath: Az üvegbúra
2005-01-01A gyász ábrázolása és kifejezése az irodalombanVáltozatok a gyászra: Arany János: Tetemrehívás, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom, József Attila: Kései sirató, Németh László Gyász, Janus Pannonius: Midőn beteg...stb. A megfigyelt gyász versei: Iliász; Balassi Bálint: Kiben az kesergő Céliáról ír; Arany János: Kertben; Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai - Azon az éjjel... A megélt gyász versei: népi siratók, Karinthy Frigyes: Halott, Nemes Nagy Ágnes: A halott, Rába György: A gyász, a kóbor eb
2005-01-01A széttöredezettség mint regényszervező elemKemény Zsigmond: A szív örvényei, Férj és nő, Ködképek a kedély láthatárán
2005-01-01Egy modern klasszikusFábri Zoltánról Marx György monográfiája kapcsán.
2004-09-01A Keresztény Fejedelem és a GazemberAz uralkodás kérdése Shakespeare VI. Henrik és III. Richárd c. műveiben
2004-09-01Közel és távol közöttWeöres Sándor világlátása, a Weöres-életmű újraértelmezése Weöres Sándor: A vers születése és Paul Valéry: Költészet és elvont gondolkodás c. esszéinek összevetése, A teljesség felé
2004-08-01"A jeles és szekundás dolgozatok hallatlan bájú bombasztjai"Az irodalmi kultusz, mint laikus olvasásmód; az irodalomtudomány paródiája a Tanár Úr kérem-ben
2004-08-01A történet végeavagy paradigmaváltás az ezredforduló tömegfilmjében. A határ: végpont (brutalitásra építő akciófilm) Született gyilkosok (1994); új korszak nyitánya: Ponyvaregény (1994) (Tarantino filmjei vértől tocsogó műfajparódiák) Mi az a mátrix? Wachowski-fivérek: Mátrix (1999) Változatok nemlétező történetekre: Hatodik érzék, Sebezhetetlen, Jelek (Shyamalan) Egyéb: K-pax, A nő kétszer, A lé meg a Lola
2004-08-01ZáróraA "Werckmeister harmóniák" / rend. Tarr Béla, í. Krasznahorkai László ...és a filmidő
2004-06-01Shakespeare rózsáiA rózsamotívum formái Shakespere műveiben
2004-06-01Metafora és önazonosság Krúdy regénytöredékébenVak Béla
2004-06-01Az önazonosság válságaÖrkény István: Vérrokonok
2004-06-01Szuverén műfaj vagy ugródeszka?Szemléltető eszköz - a rövidfilm
2004-06-01Jegyzet egy passiórólA Passió / rend. Mel Gibson amerikai film
2004-06-01"Kitalált történetek"'A látogató'(1969) / Konrád György és az 'Útvesztő' (1959) / Alain Robbe-Grillet
2004-05-01A "választott nép" Ady Endre és...Tábor Béla műveiben Ady Endre: Istenhez hanyatló árnyék; A bélyeges sereg; Korrobori (publicisztika) zsidóság-felfogás
2004-05-01Egy Pilinszky-kötet elemző bemutatásaVégkifejlet
2004-05-01"'Az arcunk is álarc - s arc az álarcunk is"A szerepvers - mint alkotói mozgástér, emlé-kezés, időutazás, játék. Weöres Sándor; Rákos Sándor;
2004-04-01A képvers-értés története:a neoavantgárd
2004-04-01Mándyval a mozibanMándy-adaptációk
2004-04-01Csutak tanító-éveiMándy Iván Csutak-könyvei
2004-04-01Wiesel - Semprun - KertészElie Wiesel: Az éjszaka; Semprun: A nagy utazás; Kertész Imre: Sorstalanság c. regényeinek összehasonlító elemzése. Wiesel 1928-ban született, Semprun 1923-ban, Kertész 1929-ben. Wiesel 16 éves volt, amikor deportálták, Semprun 20, Kertész 15. A három regény főhősei is ilyen korúak: Wieselé 12-16 éves, Sempruné 20-21, Kertészé 15-16.
2004-04-01A szív segédigéiEsterházy Péter
2004-04-01Hattyúdal, avagy az írás apológiájaEsterházy Péter: Tizenhét hattyúk
2004-02-01Az \"Utas és holdvilág\" a társadalomtudományok felőlSzerb Antal regényének \'Róma 3\' c. fejezetének egybevetése a szociológiai modernizációs elméletekkel.
2004-02-01"Mint szép ereklyével..."Balassi versének hasonlata, és ami mögötte van
2004-01-01Látszom, tehát lennékA "Mátrix" (Wachowski-fivérek) mint tananyag
2003-11-01A kegyetlen irodalomtanításrólEgy Petri-verset szemlélve
2003-11-01CatullusiPetri György: Ki vagy Catullusom?
2003-11-01A groteszk dramaturgiájaÖrkény István színpada
2003-11-01Női sorsok az irodalombanFlaubert: Bovaryné; Tolsztoj, Lev: Anna Karenina; Németh László: Iszony; Závada Pál: Jadviga párnája
2003-11-01Harry Potter és a Dekonstrukció avagy...dekonstrukció és Harry Potter
2003-06-01A néven szólítás ünnepeBibliai témák és motívumok
2003-05-01"...hiszen lehetnénk jó barátok..."Babits és József Attila "találkozásai"
2003-05-01Az értelmezés változataiÖrkény István: Meddig él egy fa?
2003-04-01Polifón "kolinda"Juhász Ferenc: Szarvas-ének
2003-04-01Identitás és brutalitásA személyiség problémája az Amerikai Psychóban (Bret Easton Ellis) A mű hipotextusaként kezelve Cervantes Don Quijote c. művét. Tömegkultúra és személyiség összefonódása.
2002-12-01A fogalmi és a szimbolikus megismerés az irodalomtanításbanNemes Nagy Ágnes Ekhnáton-ciklus
2002-12-01A lehetséges egyetlen regényKertész Imre: A kudarc
2002-12-01Ki a körzetbőlIdentitás és szabadság kérdései Bodor Ádám 'Az érsek látogatása' c. regényében
2002-11-01A képvers-értés története: a történeti avantgárdAvantgárd képves-alakzatok: kalligram, tipografikus vers, betűlollázs, konstruktivista képvers: sík- és villanyvers
2002-11-01"Szülőhazám téglái..."Illyés Gyula: Mozgó világ c. verséről.
2002-11-01A Petelei-novellisztika szövegközi metszetbenEgy narrációs formula lélektani-nyelvi lebontása: a szerelmi háromszögtörténet mint szövegközi motivum újraírásai a Petelei-életműben.
2002-10-01Nemzeti egyfelvonásosHubay Miklós: Te Imre, itt valami ketyeg
2002-10-01"...És hát játszik az ember!Nonszensz játékok és gyermeki neologizmusok Lázár Ervin nyelvi játékaiban.
2002-10-01A Bánk bán árnyékábanAz ismeretlen Katona József
2002-10-01Széchényi-albumBereményi Géza: A Hídember
2002-10-01"Híres, drága bunda rajtam, húsz körömmel magam varrtam"József Attila 'Medvetánc' kötetének koncepciós struktúrái
2002-09-01Múltrontás és jövőképzésMítosz és történelem a gyerekember-filmekben. Történelemkép a Harry Potterben 67-73.p. Az isteni hős, mint csillagharcos (Csillagok háborúja) 73-75. Újraírt múlt (Ének a Csodaszarvasról / rend. Jankovics Marcell) 75-77. összevetés az Atlantisz - Az elveszett Birodalom (2001) c. amerikai rajzfilmmel 77-78.
2002-09-01Tabló vagy példabeszéd?Történelmi parabolák a 70-es évek magyar filmművészetében. Meggondolt tett, tetten ért gondolat: Kovács A: A magyar Ugaron (1972), Bekötött szemmel (1974) Tenni vagy nem tenni: Zolnay P: Arc (1970)Kézdi-Kovács Zs: Romantika (1972), Maár Gy: Prés (1971) Álom és forradalom: Lányi A.: Segesvár (1974), Kardos F: Petőfi'73(1972), Gazdag Gy: Bástyasétány hetvennégy (1974)
2002-06-01Az intermedialitás szerepe orosz hasonmás-történetekbenSzöveg és kép az orosz hasonmás-irodalomban: Gogol: Az arckép, Dosztojevszkij: A hasonmás, (Nabokov: Meghívás kivégzésre, Kétségbeesés)
2002-06-01A világ - kristályokon átBulgakov: A Mester és Margarita
2002-06-01Egy felfedezett költőnkUngvárnémeti Tóth László versciklusa: Niza-ciklus
2002-06-01Csőrre töltveA rajzfilmek agressziója
2002-06-01Nostalgia ad absurdumKrúdy színművei: Zoltánka, A vörös postakocsi, Három holló (egyfelv.)
2002-06-01Műforma és létszemléletJózsef Attila Flóra-verseiről
2002-06-01A megszólalás jelentőségeEsterházy Péter: Termelési -regény Danilo Kis: Fövenyóra
2002-06-01Imidzs és hátraarcVarró Dániel föltűnése
2002-06-01MeisterwerkKrasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája; Tarr Béla: Werckmeister harmóniák
2002-06-01A klasszikus példájaNémeth László- és Gadamer párhuzamok. Németh László Lányaim c. kötetének 'Költők a gyermekszobában' c. írásáról. Gyermekek olvasmányélmányeiről.
2002-06-01'Tágra zárt szemek' - nyitott szemmelTágra zárt szemek / rend. Stanley Kubrick
2002-05-01Ideje vanA 'Továbbélők' kézirat- és kiadástörténetéről
2002-05-01"Sem azé, aki fut..."Szövegszimbolizálódás Ottlik Géza 'Iskola a határon' c. regényében. Elsődleges jelentésréteg azaz a cselekményszint mögött több másodlagos és harmadlagos jelentésréteg, vagyis szimbolikus értelmű szövegszint húzódik meg.
2001-12-01A velünk élő holokausztVarga Ágota: Porrajmos c. filmjéről
2001-11-01Egy vers mint önértelmezési munkaJózsef Attila: A Dunánál
2001-11-01Irodalmi szövegek párbeszédeMikszáth Kálmán: A jó palócok és Bodor Ádám: Sinistra körzet
2001-11-01Egy régit számon kérő újSzabó Magda: A pillanat
2001-10-01Vizuális költészet vagy képvers?A képvers-értés szempontjai a magyar irodalomtörténet-írásban. A képversek hermeneutikája: intermedialitás, esztétikum, konvencionális értés, nyelv és kép dialógusa, experimentalizmus. Történet: barokk, történeti avantgard, neoavantgard.
2001-10-01A szerelem elbeszélésének változatai Krúdy epikájábanÖsszevetés Kierkegaard szerelem-értelmezésével.
2001-10-01Az érzelmes borongós alaphang...Petelei István életművének hagyománytörténete. Korabeli elismertség, majd még Petelei életében a kritikai érdeklődés fokozatos, erőteljes csökkenése.
2001-10-01A Budapesti IskolaFikciós dokumentumfilmek a 70-es évek magyar filmművészetében.
2001-10-01A "tökéletes pillanat" és a NévEsterházy Péter: Harmonia caelestis
2001-06-01A romantikus elbeszélés retorikai hatásfunkcióiA narrátor visszatekintő beszédhelyzetének hatáselemzése Jókai Mór: A kőszívű ember fiai c. regényében
2001-06-01A 'Macbeth' boszorkányaiShakespeare Macbeth c. drámájában
2001-04-01Tanár, diák, alma materEgy motívum követése: tanár, diák, iskola Spiró György műveiben: Bada tanár úr c.elb., a Csirkefej c. dráma Tanár alakja, a Honderű c. komédia.
2001-04-01"Petőfi csillaga"Petőfi Sándor: A négyökrös szekér mint a kultusz tárgya
2001-04-01A személyiségen innenAz (ön)megszólító verstípusról. A líra legfontosabb alakzatának az apostrophénak etikai irányú értelmezése Hillis Miller nyomán, majd kísérlet József Attila Tudod, hogy nincs bocsánat c. versének ezirányú értelmezéshez. Összehasonlításul tárgyalt versek: Babits Mihály: Csak posta voltál, Szabó Lőrinc: A homlokodtól fölfelé.
2001-03-01"Személyünkben és egyedeinkben vagyunk a világtörténelem"Szabó Magda: Merszi möszjő esszékötetéről - pedagógusoknak ajánlva
2001-03-01Motívumok hálójaFlaubert 'Három mesé'-jének értelmezéséhez Egy jámbor lélek, Irgalmas Szent Julián, Heródes
2001-01-01A nő mint narrátorA szerzőség problémája Mészöly Miklós 'Az atléta halála' c. regényében.
2001-01-01A 'Szentivánéji álom' tündéreiOberon-Titánia-motívum
2000-11-01Egy versolvasás dinamizmusaPilinszky János: Introitusz
2000-11-01A jelent meghatározó múlt - analitikus drámákIllúziók tragédiái - Szophoklész, Ibsen, Miller Henrik Ibsen: A vadkacsa (1884) 28-33.o. Arthur Miller: Az ügynök halála (1949) 33-37.o.
2000-09-01Tutajos "tanulóévei"Fekete Istvánról évfordulók idején. A Tüskevár, mint fejlődésregény.
2000-09-01Piscator, Brecht, ArtaudA színházi formanyelv megújulása a XIX. század végén: Erwin Piscator - Proletár Színház, Bertolt Brecht - expresszionista majd az epikus színház, szürrealista Antonin Artaud - mágikus-rituális színházmodell \"Kegyetlen Színház\"
2000-09-01Ítélet a népmesébenAz ítélet mindig döntés, alapja az etikára épülő törvény, de milyen ítélettel, etikával, törvénnyel találkozunk a népmesében?
2000-06-01Szakrális motívumok, nyelvi sajátosságokHerceg János: Ég és föld c. regényében
2000-06-01Ki az aki jelent?Jelentés öt egérről. Egy Mészöly-novella "moralizáló" olvasata.
2000-06-01"Görnyesztenek bíbor harmatok"József Attila: Pöttyös
2000-06-01Visszájára fordult világWeöres Sándor: Merülő Saturnus (verselemzés)
2000-03-01Életrajz/poétika?Radnóti Miklós: Erőltetett menet elemzési vázlat
2000-03-01Erósz a népmesébenFolklór és erotika
2000-02-01A "színi hatás"Színház és dráma viszonya egy Vörösmarty-drámában: Czillei és a Hunyadiak
1999-12-01Mikszáth, a nagymesterA gavallérok; Szent Péter esernyője
1999-05-01Szabó Dezső Don Kisott penitencián c. novellájárólelemzés, novella
1999-02-01Arany János moza-ikon(sóhajversek...?) Esszé. Közelítések Arany János apró műfajához ("szösszenetek" ) mai költők verseinek segítségével. Arany János: Az özvegy lakása (töredék) - Petri György: Kedvelem Arany János: Sírvers - Pilinszky János: Elég Arany János: Szép ősz, Chanson
1999-01-01A BIT-agyú gyerekek és a meseSzámítógép (és ezzel ellentétben a mese) hatása a \"kibontakozó gyermeki lélekre\"
1999-01-01A Szent LehetetlenségSzent Lehetetlenség zsoltárja / Ady Endre
1998-01-01Rejtett nyomdáknyomdászat
1998-01-01Magyaro-i könyvdíszítésMo.-i könyvdíszítés a 15-17.sz.-ban.
Mese-beszéd: önreflexió az antik regénybenSzerelem, magánélet, hétköznapok (Longosz: Daphnisz és Khloé) Hazudós hősök (Homérosz) A hazugság ereje (Apuleius) Önreflexió az antik regényben (Héliodorosz: Sorsüldözött szerelmesek)
A hódító alakja : évszázadok Don JuanjaA sevillai szédelgő és a kővendég (1624) / Tirso de Molina; Don juan vagy a kőszobor vacsorája (1665) / Moliére; Don Giovanni (1787) / W.A.Mozart; Don Juan (1813) / E.T.A.Hoffmann; Mozart párizsi utazása (1856)/ Eduard Mörike; Don Juan kővendége (1835) / A.Sz.Puskin; Don Juan vagy a geometria szerelmese (1953) / Max Frisch; Don Juan (1818-1824) / Lord Byron + elméletek : Stendhal, Kierkegaard, Ramiro de Maeztu, Albert Camus
Szimbólum és/vagy allegória.Ady Endre: A vár fehér asszonya
A retorika temporalitása.\"Az eltévedt lovas\" mint intertextus
Határterület és senki földje - az én geográfiája az EszméletXII. szakaszában
Maszkjáték és stílus Nietzsche és Hamvas Béla életművébenHamvas Béláról és Nietzschéről
Az Ady-líra poétikai dilemmái. Alakulástörténeti vázlat.Modernség, lírai én szerepei, kötetkompozíciók, egész-elvűség, szimbólum és allegória, hagyományhoz fűződő viszony.
A Dózsa György c. dráma és a Dózsa-alak Illyés Gyula életművében--------------
Hűnek maradni az irodalomhozJorge Luis Borges
Szociális kisrealizmusDokumentarista stilizáció a hetvenes évek magyar filmjében. Az élet dokumentarista képei: Gábor Pál: Horizont; Utazás Jakabbal) 52-55.o. A kettétört kamera: Zolnay Pál: Fotográfia 55-56.o.
Műfaj és kompozícióGion Nándor novellásköteteiről
Ady és Kierkegaard...szemléletmódjának összevetését a hit fogalmának mindkét életműben betöltött központi jelentősége adja.