József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

216 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2012-10-01Egymás tükrébenTóth Krisztina: A koravén cigány; Vörösmarty Mihály: A vén cigány c. versemegtekintés
2012-10-01Test-kép-töredékekTóth Krisztina: Pixel c. kötetemegtekintés
2012-09-01"Vígasztaló valótlanságok"Az elsodort falu szemléletmódjárólmegtekintés
2012-04-01Esti Kornél és a szójátékok:Költői beszédmód Az orvos gyógyítása című novellábanmegtekintés
2012-04-01A filmnyelvi elbeszélés eszközeiKrasznahorkai László Az utolsó farkas című művébenmegtekintés
2012-04-01FogódzóLackfi János és Vörös István költészetérőlmegtekintés
2012-01-01Líratörténeti hagyományvonalak a kortárs magyar költészetbenA 90-es, 2000-es évek magyar lírája olyan vonásokat mutat, amelyeket a későmodernnek tekintett költői életművek (a kései Kosztolányi és József Attila, Szabó Lőrinc, Nemes Nagy, Pilinszky, Weöres) poétikai jellemzői között szoktunk emlegetni. Kovács András Ferenc, Tóth Krisztina, Szabó T.Anna, L.Simon László, Turczi István, Géczi János, Petri György, Parti Nagy Lajos, Szilágyi Ákos....megtekintés
2011-08-01A narratíva társadalmi-kulturális beágyazottságaIdentitás, fokalizáció és kontextus Márai Sándor Válás Budán című regényében (Kulturális-kontextuális narratológiai közelítés)megtekintés
2011-08-01"Túl" a fantasztikumonMegjegyzések Cholnoky Viktor novellisztikájáhozmegtekintés
2011-08-01Életet sugárzó halott betűkHatárhelyzetek Krúdy Gyula prózájábanmegtekintés
2011-08-01Kosztolányi és a századforduló neuraszténia-kultusza"Hogy a művészek ideges emberek, mindenki természetesnek tartja, s hogy tele van velük az idegorvosok váróterme, ezt éppúgy nem tartjuk különösnek, mint azt, hogy a katonát a háborúban megsebesítik, vagy a szénbányamunkás tüdőbetegséget kap. Ők az agyukkal dolgoznak - az pusztul. de miért jobban ma, mint azelőtt?" (Csáth Géza: Öngyilkos művészek)megtekintés
2011-08-01"Vigasztalásul útnak indulunk..."Határátlépés és kultúraközi közvetítés a két világháború közötti korszak magyar útirajz-irodalmában. Márai Sándor: Istenek nyomában, Napnyugati őrjárat, Kassai őrjárat, Fejtő Ferenc: Érzelmes utazás, Méliusz József: Sors és jelkép, Szabó Zoltán: Szerelmes földrajz, Kodolányi János: Suomi, Cs.Szabó László: Doveri átkelésmegtekintés
2011-04-01A napló Mészöly Miklós írásművészetébenA Mészöly-életműre sokkal inkább jellemző az interextualitás,mint azt korábban feltételezték.megtekintés
2011-04-01Tropologikus működésmódKosztolányi Dezső Nero, a véres költő című regényébenmegtekintés
2011-04-01A nexustól a textusigHajnóczy Péter: Temetés című novellájának értelmezésemegtekintés
2011-04-01A világtalan világaGárdonyi Géza: Leánynézőbenmegtekintés
2011-04-01A kedvező megvilágítás "hermeneutikája"Észrevételek A Pendragon legenda olvasandóságárólmegtekintés
2011-02-01A Duna misztikumaA Duna és a vajdasági magyar irodalom; "A vizsgálat célja a lebombázott hidak feltérképezése Végel László Exterritórium című esszénaplójában, Balázs Attila Ki tanyája ez a világ című népregényében és A meztelen folyó című folyóprózájában, továbbá Kontra Ferenc A kastély kutyái című regényében."megtekintés
2011-02-01A hús, ami minket (t)akarSzemélyek, állatszereplők, tárgyak, történelmi hősök, mitológiai hősök, kitalált lények, rajzfilmfigurákmegtekintés
2010-04-01Ami a középiskolai tananyagból kimaradtUngvárnémeti Tóth László helye az 1810-es esztendők magyar irodalmában.megtekintés
2010-03-01Kitömött szabadságAz esszéíró Esterházy Péter: A kitömött hattyú, A szabadság nehéz mámora című köteteimegtekintés
2010-02-01A kiszámított holló - avagy a műalkotás filozófiája"Olyan irodalmi mű illusztrálására teszek javaslatot, amelynek alkotója maga is föltette a fenti kérdéseket, és a válasza meglepő, sőt provokatív módon az volt, hogy kizárólag tudatos tervezés eredményeként, szinte matematikai kiszámítottsággal is létrehozható a mű. Ihlet, elrévülés, lila köd szükségtelen." A szerző Edgar Allan Poe, a mű címe A holló (The Raven).megtekintés
2010-02-01A gyermeki perspektíva és beszédmód...a gyermekirodalom oktatásban. " A gyermekirodalomról és oktatásáról szóló dilemmáink feloldhatósága az irodalomértői/ befogadói perspektívák megváltozásától, a megváltozás attitűdjétől függő mozzanat."megtekintés
2010-01-01Grimm-mesék a pedagógiai folyamatban"A páratlan kulturális értéket képviselő Grimm-mesekincs alkalmazásának mértéke a német nyelv tanítási-tanulási folyamatában megítélésünk szerint messze elmarad a kívánatostól. A jelen írással e negatív jelenség okainak feltárásához, az értékvesztéssel járó folyamat megállításához és visszafordításához kívánunk hozzájárulni."megtekintés
2009-11-01Önazonosságunk kulcsaMert minden nemzet szellemi múltjának, karakterének egyik lenyomata a népköltészet: a továbbélés olyan értéke, mely nélkül nincs jövő. Ritmus és rím. Magyar népballada.megtekintés
2009-11-01Társművészeti diskurzusok irodalomóránAz irodalom nem önmagában álló jelenség: létformája összetett; nyelvi-kulturális és interdiszciplináris diskurzusok szövevényében értelmezhető.megtekintés
2009-09-01"Ha engeded, letenném e gunyát"A Kincskeresők szövegének két rétegemegtekintés
2009-07-01Halott Sirály?Zelk Zoltán Sirály című versének értelmezésemegtekintés
2009-03-01"Sok jámbor kévánja, ha e Szent Bibliát...magyar nyelven láthatnája és olvashatnája" Magyar nyelvű Bibliák a korai újkorbanmegtekintés
2009-03-01Miért és hogyan kellene tanítani?József Attila: Munkásokmegtekintés
2009-01-01Egy szociálpszichológia tanmeseA hullám: rendezte Dennis Gansel, írta Todd Strasser, német film, 2008. Mindkét mû közös forrása egy több mint negyven évvel ezelõtt, 1967-ben történt esemény. Egy Ron Jones nevû amerikai középiskolai történelemtanár pedagógiai „kísérletet” végzett a kaliforniai Palo Alto egyik középiskolájában. Jones meg akarta magyarázni diákjainak, hogyan is történhetett, hogy Németország polgárainak többsége aktívan támogatta Hitlert és a náci pártot, s hogy sokan közülük részt vettek – a parancsoknak vakon engedelmeskedve – a legkülönfélébb kegyetlenségekben, tömeggyilkosságokban.megtekintés
2008-11-01Az uralkodó mint a szubjektum szélsőséges megnyilvánulásaegy Hofmannstahl- és egy Ady-versben Ady Endre: Ülök az asztal-trónon Hugo vin Hofmannsthal: A kínai császár beszél:megtekintés
2008-07-01Egy történet, amely nem felejtődhet elEgy korai Gion-elbeszélés értelmezése. Gion Nándor: mert reggel visszaindulok Hispániába (Új Symposion, 1965)megtekintés
2008-05-01Orbán Ottó korai költészetének poétikai változásai...a lírai beszéd konstrukcióibanmegtekintés
2008-03-01Műfajváltozatok és -diskurzusok:a 19. századi történelmi regény (A mítosz, a románc és a regény háromszöge; Az eposz mint alapforma és a tőle való eltérés horizontja; A történelmi regény mint fogalmi mátrix)megtekintés
2008-01-01Egy posztmodern kosz-eposzVarró Dániel Túl a Maszat-hegyen c. verses meseregényérőlmegtekintés
2008-01-01Balladák, térben és időbenKét skót ballada: Deli George Campbell, Sir Patrick Spens, Goethe: A villikirály, Arany János: A walesi bárdok, Vörös Rébékmegtekintés
2007-08-01\"Kitalált történetek\"Konrád György: A látogató (1969) és Robbet-Grillet: Útvesztő (1971)megtekintés
2007-08-01Északra bámul ablakomEgy motívum megvalósulása Ady Endre Szeretném, ha szeretnének c kötetében: Észak és Dél; Észak-fok, északiságmegtekintés
2007-08-01Az irónia magatartásformája és megjelenésének nyelvi...alakzatai Petri György költészetébenmegtekintés
2007-08-01"Lenyúlkönyv"A fordítás és értelmezés relációi az Esterházy c mese (Irene Dische, Hans Magnus Enzensberger ill. Michael Sowa)megtekintés
2007-08-01NépballadáinkrólA Júlia szép leány mellett három legismertebb népballadánk a Kádár Kata, Molnár Anna és a Kőműves Kelemenné. Különbségeik elemzése.megtekintés
2007-08-01A 'Pók, a' Selyem-bogár, a' Poéta és A' KertészUngvárnémeti Tóth László apológjai az 1816-os Versei c. kötetbenmegtekintés
2007-06-01Kísérlet a szövegtani, stilisztikai, grammatikai ismeretek...integrált tanítására. Babits Mihály: Csak posta voltál c. költeményének komplex elemzésemegtekintés
2007-06-01Hang és imaEgy Babits-vers a tankönyvírás horizontváltásában: Jónás imájamegtekintés
2007-05-01Két verselemzésPetri György: Felirat; Várady Szabolcs: Amíg ide vissza c. verseinek elemzésemegtekintés
2007-05-01Az ős Kaján és Georg BendemannAdy Endre: Az ős Kaján és Kafka: Az ítélet c. novellájamegtekintés
2007-05-01A gyereklíra reneszánszaVarró Dániel: Túl a Maszat-hegyen (2003), Kukorelly Endre: Samunadrág (2005), Tóth Krisztina: Londoni mackók (2003), Lackfi János: A buta felnőtt (2004), Bögre család (2005), Kovács András Ferenc: Vásárhelyi vásár (2003), Víg toportyán (2005) Szilágyi Ákos: Cet ecetben (2003), Kuszi-Muszi-Alamuszi. Dalok a holdbéli nyúlról (2004)megtekintés
2007-05-01A remitologizálás egyik modern kori \"jelensége\"Böszörményi Gyula Álom-világamegtekintés
2007-02-01Háy-olvasás lehetőségeiHáy János. A bogyósgyümölcskertész fia és Házasságon innen és túl c. novellásköteteinek feldolgozása tanórákon. (segédlet, néhány szempont)megtekintés
2007-01-01Elhallgatás, beszéd, szubjektum Kemény Zsigmond regéneibenRecepció-változások K.Zs.regényeiben: Özvegy és leánya,A rajongók; Zord időmegtekintés
2006-11-01Tóth János belső mozijaA film varázslatos technikájának megidézése Tóth János rendező-operatőr különleges hangulatú etűdjeiben, mozgóképkölteményeiben. (BBS - Örök mozi, Ragyogás (Study I, Study II, Mozikép c. rövidfilmjei összefűzése))megtekintés
2006-10-01Solaris: a tükröt tartó MásikLem, Tarkovszkij, Sodebergh Solaris /rend. Tarkovszkij, 1972. Solaqris /rend. Sodebergh, 2002. Stanislaw Lem fantasztikus regényéből.megtekintés
2006-09-01Gyermek-körA gyermekmotívum a kortárs iráni filmbenmegtekintés
2006-09-01A horror klasszikusaiDoppelganger-motívum Hoffmann, Poe és Stevenson műveiben.megtekintés
2006-07-01Ady szimbolizmusának kérdéséhezÉrtelmezéstörténeti anomáliák.megtekintés
2006-07-01"Mégis új..."A romantikus költészet modern retorikája Ady lírájábanmegtekintés
2006-07-01Elhallgatás, elfojtás, hiány...az Ady-versekbenmegtekintés
2006-07-01Ady beszédmódja az istenes versekbenIstenhez hanyatló árnyék ; Szent Lehetetlenség zsoltárjamegtekintés
2006-07-01"Rákóczi, akárki, jöjjön valahára"Ady Endre kuruc-verseirőlmegtekintés
2006-07-01Örök visszatérés: Nietzsche és/vagy EliadeAdy Endre: Nyárdélutáni Hold Rómában c. verse. Ady és Nietzschemegtekintés
2006-07-01Az emlékezés mint életértelmezésAdy Endre két kevéssé ismert versének tükrében: Este a Bois-ban (1904); Megint párizs felé (1909)megtekintés
2006-07-01Az emlékezet filmjeiFilmvariációk az \"ötvenes évekre\".megtekintés
2006-07-01"Poeticitás" vagy "leképezés"?A detektívtörténet pozíciója.megtekintés
2006-07-01A hasonlóságok rendszere Shakespeare drámáibanE tanulmány egyes Shakespeare-szereplők viszonyrendszerének újraolvasására tesz kísérletet Michael Foucault argumentációjának felhasználásával.megtekintés
2006-07-01"Rajongj érte, vagy szidd le a sárga földig -jámbor embertársam - az nekem mindegy. Ady Új versek c. kötetének fogadtatásáról.megtekintés
2006-07-01"Mert a prédikátor Isten trombitája..."Pázmány prédikációi és a katolikus irodalommegtekintés
2006-07-01Szenczi Molnár Albert zsoltárai...és a protestáns irodalommegtekintés
2006-07-01Testamentalitás és önéletrajziság...Szabó Lőrinc "Vers és valóság" c. szövegében.megtekintés
2006-05-01Az intonáció metaforáiMikszáth Kálmán: Bede Anna tartozása M.K. novellájának értelmezése a trópus prózanyelvi működésmódjának középpontba állításával.megtekintés
2006-05-01Regény és realitásNémeth László: Iszonymegtekintés
2006-05-01Fiktív vallomás és szövegműködésDosztojevszkij: Ördögökmegtekintés
2006-05-01Egy mese és a romantikus kasztráció fogalmaHans Christian Andersen: Az útitársmegtekintés
2006-03-01Képregény első látásraDino Buzzati: Szerelem utolsó látásra c. képes poémájárólmegtekintés
2006-03-01Pilinszky János színházesztétikájaMi a referencialitása a „Pilinszky János” kifejezésnek? Mire utal a színházesztétika szó? Mi a színház? És mi az esztétika? És egyáltalán...összekapcsolható-e a két kifejezés: Pilinszkynek van-e színházesztétikája?megtekintés
2006-02-01Platonov gépzongoráraCsehov: Platonov c. drámája, előadása Ascher Tamás rendezésében (adaptáció), és Nyikita Mihalkov Etűdök gépzongorára c filmje, melyet szintén ez a darab inspirált (inspiráció). A három mű összehasonlítása.megtekintés
2006-02-01Kosztolányi és József Attila...költészetének kölcsönhatásait vizsgálva az irodalomtörténet-írás alapvető jellegzetességeiről is elgondolkodhatunk.megtekintés
2006-02-01Közelítések a médiumköziség kérdéseihez 2.Az intermedialitás (médiumköziség) és hozzá kapcsolódó fogalmak.megtekintés
2006-02-01"Mint egy vak kismacskát..."Tolnai Ottó 'Végeladás' c. drámájamegtekintés
2006-01-01A vizuális költemények csoportosítása...Nagy László alkotásai alapjánmegtekintés
2006-01-01Harbach 1944: Pilinszky János verse ...egy újrértelmezett olvasáselmélet tükrében. Csak az utóélete felől látszik igazán, mi az, ami Michael Riffaterre olvasáselméletéből ma is meggyőző, ma is hasznunkra van. Vajon ez miként működtethető, korszerűsítve, a Pilinszky alakította térben?megtekintés
2006-01-01Az emberről: Pilinszky-versek megvilágításábanAz emberi gondolkodás...differenciák tagolásában észlel...Az egyes létezőket nem önmagukban, hanem a többitől való eltérésük segítségével ragadjuk meg. Istenről úgy beszélünk, hogy megmondjuk miben különbözik az embertől és viszont.megtekintés
2006-01-01Az "Édes Anna" jogtörténeti vonatkozásaiKosztolányi regényének új aspektusa: jogtörténeti források és a szöveg párhuzamos elemzésével.megtekintés
2006-01-01Közelítések a médiumköziség kérdéseihez 1.Az intermedialitás (médiumköziség) és kapcsolódó fogalmai.megtekintés
2005-12-01Az analízis héroszaTalálkozás Robert Musillalmegtekintés
2005-11-01A nyelv zenéje:fölösleg és hiány A tragédia születésé-ben (Nietzsche). Paul de Man és a dekonstrukciós értelmezések.megtekintés
2005-11-01Idegen nyelvű regényirodalmak az 1970-es évek utáni...Posztmodern regényformák (Fiedler, Boris Vian, Vonnegut, Roth, Burgess,Borges, Eco)Italo Calvino, Keroac, Burroughs, Nabokov, Pynchon A dél-amerikai próza: Carpentier, Cortázar, Márquez, 80-as évek: Coelho, Vargas Llosa, Ribeiro Posztkolonialitás: afrikai:Okot p'Bitek, Soyinka, Gordimer, Coetzee; indiai: Rushdie Közép-európai regény: Bachman, Bernhard, Jelinek, Andric, Pavic, D.Kis Orosz regény: betiltott: Szolzsenyicin, Salamov, Zamjatyin stb. Ribakov, Venegyikt Jerofejev, Viktor Jerofejev, Popov, Pelevin megtekintés
2005-10-01Kortárs filmek fiatalságképeKen Park / rend. Larry Clark és Edward Lachman, amerikai film, 2002. Elefánt / rend. Gus van Sant, am.film, 2003. Álmodozók / rend. Bernardo Bertolucci, 2003. Hymypoika / r. Jukka-Pekka Siili, finn, 2003. Dealer / r. Fliegauf Benedek, 2004.megtekintés
2005-08-01Politika, irodalom, etika és tudomány Koestler Artúr ...munkásságában, 1937 és 1954 között. A szociáldemokrácia hatása munkásságára.megtekintés
2005-08-01Heuréka!Koestler bevezetése a természetfilózófiába. Három, viszonylag kései könyvében - Az alkotás aktusa, Kísértet a gépezetben, és Janus Koestler végcélja egy új természetfilozófia megalapozása volt.megtekintés
2005-08-01Koestler determinizmus-felfogásaKoestler explicit módon nem állította figyelmének középpontjába a determinizmus kérdését filozófiai problémaként. Ugyanakkor olyan gyakran érinti ezt a kérdéskört, hogy ennek alapján könnyen rekonstruálható, összegezhető erre vonatkozó álláspontja.megtekintés
2005-08-01Nyelv és kreativitás, avagy megjavítható-e az evolúció?Arthur Koestler: Szellem a gépbenmegtekintés
2005-08-01Triboulet, a groteszk reprezentánsaA groteszk ontológiai lényege a diszkrepancia. Ez a műalkotásokban többféle formában manifesztálódhat. A komikumban a legszélsőségesebben ellentétes elemek (általában a rút és a bájos) összekapcsolása kelthet nevetséges hatást, de a fenséges és alantas motívumok keveredése és a naturalisztikus ábrázolásmód misztikus elemei is diszkrepanciaként írhíatók le.megtekintés
2005-08-01Forgatókönyv vagy partitúra?Hajnóczy Péter: A szertartás c. novellája Samuel Beckett: Film c. forgatókönyve (összehasonlító "elemzés")megtekintés
2005-08-01Arthur Koestler Platón-értelmezésérőlKoestler az 'Alvajárók' c. művében a klasszikus görög filozófia legnagyobb személyiségéről, Platónról határozottan negatív elemzést nyújt. Hangsúlyozza, hogy Platónt kevésbé tartja eredeti kozmológusnak, mint Püthagoraszt. Vajon mi lehet ennek a kritikának a hátterében?megtekintés
2005-08-01Alvajárás és érvényességArthur Koestler tudományfejlődés-modellje. 1959-ben megjelent 'Alvajárók' c. monográfiájában A.Koestler kísérletet tesz arra, hogy megírja az újkori európai tudományosság érdemi egészének kritikai történetét.megtekintés
2005-08-01A kiterjesztett elme mint holonikus rendszerKoestler és a kognitív tudomány. A "holonikus rendszer" központi terminusát, a holont A. Koestler használta először 'Szellem a gépben' c. művében. A szó egy olyan egészet jelöl, mely részekre osztható, ugyanakkor maga is egy nagyobb egész része.megtekintés
2005-05-01Mese a suszter fiáról200 éve született Hans Christian Andersenmegtekintés
2005-05-01Vágyakozás a szekrény világábólHans Christian Andersenrőlmegtekintés
2005-05-01IdőhiánySorstalanság / rend. Koltai Lajos, Kertész Imre regényéből magyar film, 2005.megtekintés
2005-01-01Az apa megtalálásaKukorelly Endre: TündérVölgymegtekintés
2005-01-01A jelenvaló csodaA mitologikus és a misztikus Enyedi Ildikó nagyjátékfilmjeiben: Az én XX. századom (1989), Bűvös vadász (1994), Simon mágusmegtekintés
2005-01-01"Kijavított" jelentésekA fikcionális olvasás esélyei Esterházy Péter: Javított kiadás c. művébenmegtekintés
2005-01-01A gyilkos tekinteteA narrátor pozíciója Friedrich Dürrenmatt: Az ígéret c. kisregényében és Fehér György: Szürkület c. filmjébenmegtekintés
2005-01-01Az öngyilkosság az irodalombanLehet-e/ szabad-e tanítani az öngyilkosság sokkját bemutató műveket kamaszoknak? Goethe: Werther szerelme és halála Sylvia Plath: Az üvegbúramegtekintés
2005-01-01A gyász ábrázolása és kifejezése az irodalombanVáltozatok a gyászra: Arany János: Tetemrehívás, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom, József Attila: Kései sirató, Németh László Gyász, Janus Pannonius: Midőn beteg...stb. A megfigyelt gyász versei: Iliász; Balassi Bálint: Kiben az kesergő Céliáról ír; Arany János: Kertben; Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai - Azon az éjjel... A megélt gyász versei: népi siratók, Karinthy Frigyes: Halott, Nemes Nagy Ágnes: A halott, Rába György: A gyász, a kóbor ebmegtekintés
2005-01-01A széttöredezettség mint regényszervező elemKemény Zsigmond: A szív örvényei, Férj és nő, Ködképek a kedély láthatáránmegtekintés
2005-01-01Egy modern klasszikusFábri Zoltánról Marx György monográfiája kapcsán.megtekintés
2004-09-01A Keresztény Fejedelem és a GazemberAz uralkodás kérdése Shakespeare VI. Henrik és III. Richárd c. műveibenmegtekintés
2004-09-01Közel és távol közöttWeöres Sándor világlátása, a Weöres-életmű újraértelmezése Weöres Sándor: A vers születése és Paul Valéry: Költészet és elvont gondolkodás c. esszéinek összevetése, A teljesség felémegtekintés
2004-08-01"A jeles és szekundás dolgozatok hallatlan bájú bombasztjai"Az irodalmi kultusz, mint laikus olvasásmód; az irodalomtudomány paródiája a Tanár Úr kérem-benmegtekintés
2004-08-01A történet végeavagy paradigmaváltás az ezredforduló tömegfilmjében. A határ: végpont (brutalitásra építő akciófilm) Született gyilkosok (1994); új korszak nyitánya: Ponyvaregény (1994) (Tarantino filmjei vértől tocsogó műfajparódiák) Mi az a mátrix? Wachowski-fivérek: Mátrix (1999) Változatok nemlétező történetekre: Hatodik érzék, Sebezhetetlen, Jelek (Shyamalan) Egyéb: K-pax, A nő kétszer, A lé meg a Lola megtekintés
2004-08-01ZáróraA "Werckmeister harmóniák" / rend. Tarr Béla, í. Krasznahorkai László ...és a filmidőmegtekintés
2004-06-01Shakespeare rózsáiA rózsamotívum formái Shakespere műveibenmegtekintés
2004-06-01Metafora és önazonosság Krúdy regénytöredékébenVak Bélamegtekintés
2004-06-01Az önazonosság válságaÖrkény István: Vérrokonokmegtekintés
2004-06-01Szuverén műfaj vagy ugródeszka?Szemléltető eszköz - a rövidfilmmegtekintés
2004-06-01Jegyzet egy passiórólA Passió / rend. Mel Gibson amerikai filmmegtekintés
2004-06-01"Kitalált történetek"'A látogató'(1969) / Konrád György és az 'Útvesztő' (1959) / Alain Robbe-Grilletmegtekintés
2004-05-01A "választott nép" Ady Endre és...Tábor Béla műveiben Ady Endre: Istenhez hanyatló árnyék; A bélyeges sereg; Korrobori (publicisztika) zsidóság-felfogásmegtekintés
2004-05-01Egy Pilinszky-kötet elemző bemutatásaVégkifejletmegtekintés
2004-05-01"'Az arcunk is álarc - s arc az álarcunk is"A szerepvers - mint alkotói mozgástér, emlé-kezés, időutazás, játék. Weöres Sándor; Rákos Sándor;megtekintés
2004-04-01A képvers-értés története:a neoavantgárdmegtekintés
2004-04-01Mándyval a mozibanMándy-adaptációkmegtekintés
2004-04-01Csutak tanító-éveiMándy Iván Csutak-könyveimegtekintés
2004-04-01Wiesel - Semprun - KertészElie Wiesel: Az éjszaka; Semprun: A nagy utazás; Kertész Imre: Sorstalanság c. regényeinek összehasonlító elemzése. Wiesel 1928-ban született, Semprun 1923-ban, Kertész 1929-ben. Wiesel 16 éves volt, amikor deportálták, Semprun 20, Kertész 15. A három regény főhősei is ilyen korúak: Wieselé 12-16 éves, Sempruné 20-21, Kertészé 15-16.megtekintés
2004-04-01A szív segédigéiEsterházy Pétermegtekintés
2004-04-01Hattyúdal, avagy az írás apológiájaEsterházy Péter: Tizenhét hattyúkmegtekintés
2004-02-01Az \"Utas és holdvilág\" a társadalomtudományok felőlSzerb Antal regényének \'Róma 3\' c. fejezetének egybevetése a szociológiai modernizációs elméletekkel.megtekintés
2004-02-01"Mint szép ereklyével..."Balassi versének hasonlata, és ami mögötte vanmegtekintés
2004-01-01Látszom, tehát lennékA "Mátrix" (Wachowski-fivérek) mint tananyagmegtekintés
2003-11-01A kegyetlen irodalomtanításrólEgy Petri-verset szemlélvemegtekintés
2003-11-01CatullusiPetri György: Ki vagy Catullusom?megtekintés
2003-11-01A groteszk dramaturgiájaÖrkény István színpadamegtekintés
2003-11-01Női sorsok az irodalombanFlaubert: Bovaryné; Tolsztoj, Lev: Anna Karenina; Németh László: Iszony; Závada Pál: Jadviga párnájamegtekintés
2003-11-01Harry Potter és a Dekonstrukció avagy...dekonstrukció és Harry Pottermegtekintés
2003-06-01A néven szólítás ünnepeBibliai témák és motívumokmegtekintés
2003-05-01"...hiszen lehetnénk jó barátok..."Babits és József Attila "találkozásai" megtekintés
2003-05-01Az értelmezés változataiÖrkény István: Meddig él egy fa?megtekintés
2003-04-01Polifón "kolinda"Juhász Ferenc: Szarvas-énekmegtekintés
2003-04-01Identitás és brutalitásA személyiség problémája az Amerikai Psychóban (Bret Easton Ellis) A mű hipotextusaként kezelve Cervantes Don Quijote c. művét. Tömegkultúra és személyiség összefonódása.megtekintés
2002-12-01A fogalmi és a szimbolikus megismerés az irodalomtanításbanNemes Nagy Ágnes Ekhnáton-ciklusmegtekintés
2002-12-01A lehetséges egyetlen regényKertész Imre: A kudarcmegtekintés
2002-12-01Ki a körzetbőlIdentitás és szabadság kérdései Bodor Ádám 'Az érsek látogatása' c. regényébenmegtekintés
2002-11-01A képvers-értés története: a történeti avantgárdAvantgárd képves-alakzatok: kalligram, tipografikus vers, betűlollázs, konstruktivista képvers: sík- és villanyversmegtekintés
2002-11-01"Szülőhazám téglái..."Illyés Gyula: Mozgó világ c. verséről.megtekintés
2002-11-01A Petelei-novellisztika szövegközi metszetbenEgy narrációs formula lélektani-nyelvi lebontása: a szerelmi háromszögtörténet mint szövegközi motivum újraírásai a Petelei-életműben.megtekintés
2002-10-01Nemzeti egyfelvonásosHubay Miklós: Te Imre, itt valami ketyegmegtekintés
2002-10-01"...És hát játszik az ember!Nonszensz játékok és gyermeki neologizmusok Lázár Ervin nyelvi játékaiban.megtekintés
2002-10-01A Bánk bán árnyékábanAz ismeretlen Katona Józsefmegtekintés
2002-10-01Széchényi-albumBereményi Géza: A Hídembermegtekintés
2002-10-01"Híres, drága bunda rajtam, húsz körömmel magam varrtam"József Attila 'Medvetánc' kötetének koncepciós struktúráimegtekintés
2002-09-01Múltrontás és jövőképzésMítosz és történelem a gyerekember-filmekben. Történelemkép a Harry Potterben 67-73.p. Az isteni hős, mint csillagharcos (Csillagok háborúja) 73-75. Újraírt múlt (Ének a Csodaszarvasról / rend. Jankovics Marcell) 75-77. összevetés az Atlantisz - Az elveszett Birodalom (2001) c. amerikai rajzfilmmel 77-78.megtekintés
2002-09-01Tabló vagy példabeszéd?Történelmi parabolák a 70-es évek magyar filmművészetében. Meggondolt tett, tetten ért gondolat: Kovács A: A magyar Ugaron (1972), Bekötött szemmel (1974) Tenni vagy nem tenni: Zolnay P: Arc (1970)Kézdi-Kovács Zs: Romantika (1972), Maár Gy: Prés (1971) Álom és forradalom: Lányi A.: Segesvár (1974), Kardos F: Petőfi'73(1972), Gazdag Gy: Bástyasétány hetvennégy (1974)megtekintés
2002-06-01Az intermedialitás szerepe orosz hasonmás-történetekbenSzöveg és kép az orosz hasonmás-irodalomban: Gogol: Az arckép, Dosztojevszkij: A hasonmás, (Nabokov: Meghívás kivégzésre, Kétségbeesés) megtekintés
2002-06-01A világ - kristályokon átBulgakov: A Mester és Margaritamegtekintés
2002-06-01Egy felfedezett költőnkUngvárnémeti Tóth László versciklusa: Niza-ciklusmegtekintés
2002-06-01Csőrre töltveA rajzfilmek agressziójamegtekintés
2002-06-01Nostalgia ad absurdumKrúdy színművei: Zoltánka, A vörös postakocsi, Három holló (egyfelv.)megtekintés
2002-06-01Műforma és létszemléletJózsef Attila Flóra-verseirőlmegtekintés
2002-06-01A megszólalás jelentőségeEsterházy Péter: Termelési -regény Danilo Kis: Fövenyóramegtekintés
2002-06-01Imidzs és hátraarcVarró Dániel föltűnésemegtekintés
2002-06-01MeisterwerkKrasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája; Tarr Béla: Werckmeister harmóniákmegtekintés
2002-06-01A klasszikus példájaNémeth László- és Gadamer párhuzamok. Németh László Lányaim c. kötetének 'Költők a gyermekszobában' c. írásáról. Gyermekek olvasmányélmányeiről.megtekintés
2002-06-01'Tágra zárt szemek' - nyitott szemmelTágra zárt szemek / rend. Stanley Kubrick megtekintés
2002-05-01Ideje vanA 'Továbbélők' kézirat- és kiadástörténetérőlmegtekintés
2002-05-01"Sem azé, aki fut..."Szövegszimbolizálódás Ottlik Géza 'Iskola a határon' c. regényében. Elsődleges jelentésréteg azaz a cselekményszint mögött több másodlagos és harmadlagos jelentésréteg, vagyis szimbolikus értelmű szövegszint húzódik meg.megtekintés
2001-12-01A velünk élő holokausztVarga Ágota: Porrajmos c. filmjérőlmegtekintés
2001-11-01Egy vers mint önértelmezési munkaJózsef Attila: A Dunánálmegtekintés
2001-11-01Irodalmi szövegek párbeszédeMikszáth Kálmán: A jó palócok és Bodor Ádám: Sinistra körzetmegtekintés
2001-11-01Egy régit számon kérő újSzabó Magda: A pillanatmegtekintés
2001-10-01Vizuális költészet vagy képvers?A képvers-értés szempontjai a magyar irodalomtörténet-írásban. A képversek hermeneutikája: intermedialitás, esztétikum, konvencionális értés, nyelv és kép dialógusa, experimentalizmus. Történet: barokk, történeti avantgard, neoavantgard.megtekintés
2001-10-01A szerelem elbeszélésének változatai Krúdy epikájábanÖsszevetés Kierkegaard szerelem-értelmezésével.megtekintés
2001-10-01Az érzelmes borongós alaphang...Petelei István életművének hagyománytörténete. Korabeli elismertség, majd még Petelei életében a kritikai érdeklődés fokozatos, erőteljes csökkenése.megtekintés
2001-10-01A Budapesti IskolaFikciós dokumentumfilmek a 70-es évek magyar filmművészetében.megtekintés
2001-10-01A "tökéletes pillanat" és a NévEsterházy Péter: Harmonia caelestismegtekintés
2001-06-01A romantikus elbeszélés retorikai hatásfunkcióiA narrátor visszatekintő beszédhelyzetének hatáselemzése Jókai Mór: A kőszívű ember fiai c. regényébenmegtekintés
2001-06-01A 'Macbeth' boszorkányaiShakespeare Macbeth c. drámájábanmegtekintés
2001-04-01Tanár, diák, alma materEgy motívum követése: tanár, diák, iskola Spiró György műveiben: Bada tanár úr c.elb., a Csirkefej c. dráma Tanár alakja, a Honderű c. komédia.megtekintés
2001-04-01"Petőfi csillaga"Petőfi Sándor: A négyökrös szekér mint a kultusz tárgyamegtekintés
2001-04-01A személyiségen innenAz (ön)megszólító verstípusról. A líra legfontosabb alakzatának az apostrophénak etikai irányú értelmezése Hillis Miller nyomán, majd kísérlet József Attila Tudod, hogy nincs bocsánat c. versének ezirányú értelmezéshez. Összehasonlításul tárgyalt versek: Babits Mihály: Csak posta voltál, Szabó Lőrinc: A homlokodtól fölfelé. megtekintés
2001-03-01"Személyünkben és egyedeinkben vagyunk a világtörténelem"Szabó Magda: Merszi möszjő esszékötetéről - pedagógusoknak ajánlvamegtekintés
2001-03-01Motívumok hálójaFlaubert 'Három mesé'-jének értelmezéséhez Egy jámbor lélek, Irgalmas Szent Julián, Heródesmegtekintés
2001-01-01A nő mint narrátorA szerzőség problémája Mészöly Miklós 'Az atléta halála' c. regényében.megtekintés
2001-01-01A 'Szentivánéji álom' tündéreiOberon-Titánia-motívum megtekintés
2000-11-01Egy versolvasás dinamizmusaPilinszky János: Introituszmegtekintés
2000-11-01A jelent meghatározó múlt - analitikus drámákIllúziók tragédiái - Szophoklész, Ibsen, Miller Henrik Ibsen: A vadkacsa (1884) 28-33.o. Arthur Miller: Az ügynök halála (1949) 33-37.o. megtekintés
2000-09-01Tutajos "tanulóévei"Fekete Istvánról évfordulók idején. A Tüskevár, mint fejlődésregény.megtekintés
2000-09-01Piscator, Brecht, ArtaudA színházi formanyelv megújulása a XIX. század végén: Erwin Piscator - Proletár Színház, Bertolt Brecht - expresszionista majd az epikus színház, szürrealista Antonin Artaud - mágikus-rituális színházmodell \"Kegyetlen Színház\"megtekintés
2000-09-01Ítélet a népmesébenAz ítélet mindig döntés, alapja az etikára épülő törvény, de milyen ítélettel, etikával, törvénnyel találkozunk a népmesében?megtekintés
2000-06-01Szakrális motívumok, nyelvi sajátosságokHerceg János: Ég és föld c. regényébenmegtekintés
2000-06-01Ki az aki jelent?Jelentés öt egérről. Egy Mészöly-novella "moralizáló" olvasata. megtekintés
2000-06-01"Görnyesztenek bíbor harmatok"József Attila: Pöttyösmegtekintés
2000-06-01Visszájára fordult világWeöres Sándor: Merülő Saturnus (verselemzés)megtekintés
2000-03-01Életrajz/poétika?Radnóti Miklós: Erőltetett menet elemzési vázlatmegtekintés
2000-03-01Erósz a népmesébenFolklór és erotikamegtekintés
2000-02-01A "színi hatás"Színház és dráma viszonya egy Vörösmarty-drámában: Czillei és a Hunyadiakmegtekintés
1999-12-01Mikszáth, a nagymesterA gavallérok; Szent Péter esernyőjemegtekintés
1999-05-01Szabó Dezső Don Kisott penitencián c. novellájárólelemzés, novellamegtekintés
1999-02-01Arany János moza-ikon(sóhajversek...?) Esszé. Közelítések Arany János apró műfajához ("szösszenetek" ) mai költők verseinek segítségével. Arany János: Az özvegy lakása (töredék) - Petri György: Kedvelem Arany János: Sírvers - Pilinszky János: Elég Arany János: Szép ősz, Chansonmegtekintés
1999-01-01A BIT-agyú gyerekek és a meseSzámítógép (és ezzel ellentétben a mese) hatása a \"kibontakozó gyermeki lélekre\"megtekintés
1999-01-01A Szent LehetetlenségSzent Lehetetlenség zsoltárja / Ady Endremegtekintés
1998-01-01Rejtett nyomdáknyomdászatmegtekintés
1998-01-01Magyaro-i könyvdíszítésMo.-i könyvdíszítés a 15-17.sz.-ban.megtekintés
Mese-beszéd: önreflexió az antik regénybenSzerelem, magánélet, hétköznapok (Longosz: Daphnisz és Khloé) Hazudós hősök (Homérosz) A hazugság ereje (Apuleius) Önreflexió az antik regényben (Héliodorosz: Sorsüldözött szerelmesek) megtekintés
A hódító alakja : évszázadok Don JuanjaA sevillai szédelgő és a kővendég (1624) / Tirso de Molina; Don juan vagy a kőszobor vacsorája (1665) / Moliére; Don Giovanni (1787) / W.A.Mozart; Don Juan (1813) / E.T.A.Hoffmann; Mozart párizsi utazása (1856)/ Eduard Mörike; Don Juan kővendége (1835) / A.Sz.Puskin; Don Juan vagy a geometria szerelmese (1953) / Max Frisch; Don Juan (1818-1824) / Lord Byron + elméletek : Stendhal, Kierkegaard, Ramiro de Maeztu, Albert Camusmegtekintés
Szimbólum és/vagy allegória.Ady Endre: A vár fehér asszonyamegtekintés
A retorika temporalitása.\"Az eltévedt lovas\" mint intertextusmegtekintés
Határterület és senki földje - az én geográfiája az EszméletXII. szakaszábanmegtekintés
Maszkjáték és stílus Nietzsche és Hamvas Béla életművébenHamvas Béláról és Nietzschérőlmegtekintés
Az Ady-líra poétikai dilemmái. Alakulástörténeti vázlat.Modernség, lírai én szerepei, kötetkompozíciók, egész-elvűség, szimbólum és allegória, hagyományhoz fűződő viszony.megtekintés
A Dózsa György c. dráma és a Dózsa-alak Illyés Gyula életművében--------------megtekintés
Hűnek maradni az irodalomhozJorge Luis Borges megtekintés
Szociális kisrealizmusDokumentarista stilizáció a hetvenes évek magyar filmjében. Az élet dokumentarista képei: Gábor Pál: Horizont; Utazás Jakabbal) 52-55.o. A kettétört kamera: Zolnay Pál: Fotográfia 55-56.o.megtekintés
Műfaj és kompozícióGion Nándor novellásköteteirőlmegtekintés
Ady és Kierkegaard...szemléletmódjának összevetését a hit fogalmának mindkét életműben betöltött központi jelentősége adja.megtekintés