József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

423 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-06-01"Magyar csecsebecsék"Móricz Zsigmond kabaréjeleneteimegtekintés
2020-06-01"titkos fejlődés valami új felé"Szerkezeti párhuzamok Babits Mihály Nyugtalanság völgye című kötete és Dante Isteni színjátéka közöttmegtekintés
2020-03-01Tücsök és bogárKrúdy Gyula Charles Dickens-olvasása és -írása N. N. - Egy szerelem-gyermek regényemegtekintés
2020-03-01Az "örökké futó óriás"Katona József történelemszemléletérőlmegtekintés
2020-03-01"Mindig - ha látják"A rejtőzködő epikus Czóbel Minka Hafia című művébenmegtekintés
2020-02-01Az Ördögi kisértetek irodalomtörténeti helyérőlBornemissza Péter: Ördögi kisértetekmegtekintés
2020-02-01"Húnyó nép közt Osszián"Arany János és a Kosmopolita költészetmegtekintés
2020-01-01Kölcsey Ferenc nyelvtudományi munkáirólKölcsey, a filológusmegtekintés
2019-06-01Volt egyszer egy regény...Jókai Mór Politikai divatok című regényének keletkezéstörténetérőlmegtekintés
2019-06-01"Máriának öccse, Márta"A 16. századi prédikáció-irodalom kritikatörténeti vonatkozásaibólmegtekintés
2019-05-01Kártigámnak emlékezetes történeteiKözelítések a 18. század végének népszerű prózairodalmáhozmegtekintés
2019-05-01Zrínyi Miklós Az török áfium ellen való orvosság című műveAugier Ghislain de Busbecq Exclamatiójának tükrébenmegtekintés
2019-05-01Ady és KosztolányiSzempontok kettejük történetéhezmegtekintés
2019-04-01Új forrás a fiatal Babits kötetszerkesztési módszeréhezA Levelek Iris koszorújából kötet szerzői kéziratamegtekintés
2019-04-01II. Rákóczi Ferenc Aspirationes/Aspirations című művének irodalmi mintáihozTanulmány II. Rákóczi Ferenc Aspirationes/Aspirations című művérőlmegtekintés
2019-04-01Petrus de Paternis, Krizsafán fia György látomásainak szerzőjeÚj szempontok a Visiones Georgii kutatásáhozmegtekintés
2019-04-01A bűn fogalma és retorikája a Confessio peccatorisbanBűn/bűnbánat és a büntetés/bűnhődés a Confessio peccatoris-banmegtekintés
2019-03-01A haláltánc egy barokk változata Koháry István költészetébenKoháry István haláltánc-költeményeimegtekintés
2019-03-01CsillagzeneA látomás és a zeneiség szerepe Weöres Sándor Tizenegyedik szimfóniájábanmegtekintés
2019-03-01Gyöngyösi és az imposztorokKi írta Gyöngyösi verseit?megtekintés
2019-02-01Voltaire dialógusai magyarul a 18. századbanTanulmány 18. századi Voltaire fordításokrólmegtekintés
2019-02-01Virág Benedek Horatius-képérőlVirág Benedek Horatius-fordításairólmegtekintés
2019-02-01Voltaire dialógusai magyarul a 18. századbanA 18. században a francia irodalom egyik fontos műfaja volt a dialógusmegtekintés
2019-02-01Az első és egyben az utolsóCholnoky László: Bertalan éjszakájamegtekintés
2019-02-01Kleopátra orraJókairól többen sokféleképpen és Jókai prózaprogramjaimegtekintés
2019-01-01Egy barátság szerkezeteTompa Mihály és Arany János levelezése mint imázsteremtés és önarcképformálásmegtekintés
2018-06-01"...a' kinél nagyobbat én a1 históriákban nem ismerek"Kazinczy Napóleon-képemegtekintés
2018-06-01A könnyező orvosRimay János Ilona-versemegtekintés
2018-05-01Fikció és valóság a Confessio peccatorisbanA lengyelországi emigráció ábrázolása Rákóczi Ferenc önéletrajzi írásábanmegtekintés
2018-05-01Könyvek: a szellemi szabadság emlékhelyeiTények és fikciók Márai Sándor Erősítő című regényébenmegtekintés
2018-04-01Katona József Aubigny-drámájának szövegeiFilológiai és interpretációs tanulmány Katona József első történelmi drámájárólmegtekintés
2018-03-01Allegória és érzelmi hatásGyöngyösi István: Porábúl megéledett Főnix, avagy Kemény János emlékezetemegtekintés
2018-02-01Az öntudat aranyaA tudat és az ösztön viszonya József Attila értekező prózájábanmegtekintés
2018-02-01Imitáció és jelentésalkotás Esterházy Pál költészetébenAz fülemile énekének magyarázattyamegtekintés
2018-01-01Zrínyi tizenketteseinek metrikai mintájaAz endecasillabomegtekintés
2017-02-01Katona József útja a lovagdrámától az "eslő szülött" tragédiáigEsszé katona József drámájárólmegtekintés
2017-01-01Esterházy Pál Egy csudálatos ének ének keletkezéséhez és poétikájáhozEsszé a mű keletkezésérőlmegtekintés
2017-01-01Szereplői párhuzamok A kőszívű ember fiaibanEsszé a regényrőlmegtekintés
2016-06-01"Ahogy lemondok rólad, meg úgy értlek"Illyés Gyula és Szabó Lőrinc összecsengő verseimegtekintés
2016-05-01"Majd kilencz tiz emberöltő régiségben"Az elbeszélő ideje Arany Toldijábanmegtekintés
2016-05-01Stilizáló ellentétek Bánffy Miklós A nagyúr című drámájábanTanulmány Bánffy Miklós drámájárólmegtekintés
2016-04-01Kazinczy Ferenc "görög értelemben" vett epigrammái a neoklasszicista művészet kontextusábanTanulmány Kazinczy epigrammáirólmegtekintés
2016-03-01Egy hirhedt főúri imázs és ami mögötte vanA Komédia Balassi Menyhárt árultatásáról... a történeti források fényébenmegtekintés
2016-02-01A pikareszk Magyarországon a 18-19. század fordulójánTanulmány a magyarországi pikareszk irodalomrólmegtekintés
2016-02-01Empátia, idegenség és szé(er)nőség"A testek narratív megalkotása a Lila ákácbanmegtekintés
2016-01-01Szövegekérintkezése a komikai térbenJókai Mór verses travesztiáimegtekintés
2016-01-01Apollo és a Délszaki tündérOvidiusi elemek a Zalán futásábanmegtekintés
2016-01-01A nagyszombati ábécéskönyv Cisio Janus részeEsszé a korábban nem ismert magyar nyelvű hónapversekrőlmegtekintés
2016-01-01Az Abafi kontrasztív kontextusa - a biedermeier regény szövegvilágaPetrichevich Horváth Lázár: Az elbujdosott vagy egy tél a fővárosbanmegtekintés
2015-06-01A bárdköltészet lehetőségeiBerzsenyi Dániel 1803-as költeményeimegtekintés
2015-06-01Polgár és irodalmaHatás, funkció és a szerző képe Márai Sándor Egy polgár vallomásai első kötetének recepciójábanmegtekintés
2015-06-01Janus Pannonius De monade et dyade, numeris című versérőlEsszé Janus Pannonius versérőlmegtekintés
2015-04-01Balassi, Rimay és Szenci Kertész ÁbrahámAz Istenes énekek kiadástörténetének új modelljemegtekintés
2015-04-01Az "egyműves" Katona József elfeledett drámája: a Luca székeKatona József ismeretlen drámájamegtekintés
2015-04-01A kizökkent időVörösmarty Mihály Dessewffy Aurél című epigrammájának keletkezésérőlmegtekintés
2015-03-02Esterházy (I.) Pál imádságaiImádságszövegek elméleti hátterének, létrejöttének, a szövegek alakulástörténetének és hatásmechanizmusának vizsgálatamegtekintés
2015-03-02Nagy regénytől tanmeséigBalázs Béla: Isten tenyerén I. – Isten tenyerén II. – Lehetetlen emberekmegtekintés
2015-02-02A Szent László-ének eredetiségének kérdéséhezTanulmány a Szent László-énekrőlmegtekintés
2015-01-01A "jámbor puttonos"-tól a "mendikás tónus"-igKritikatörténeti reflexiók a 18–19. századi magyar közköltészethezmegtekintés
2014-05-01Szikra? Fatörzs? Forrás?Adatok Erdélyi János néphagyomány-felfogásához és népköltészet-ismeretéhezmegtekintés
2014-05-01Erdélyi János meseértelmezésérőlA cikk azt kutatja,"milyen kulturális jelentőséggel ruházta fel E.J. a népköltészet egyik műfaját, a mesét."megtekintés
2014-05-01"Csak magamban sírom sorsod"Közelítések Ady "kuruc-verseihez"megtekintés
2014-05-01Agota Kristof Trilógiájá-nak...narratív identitásprojektjemegtekintés
2014-04-01Az Erdélyi János -életrajz és pályakép körvonalaiköltő, irodalmár, az MTA tagja. Születése (1814.04.01.) 200. évfordulója.megtekintés
2014-04-01Erdélyi és Arany:két életmű találkozásamegtekintés
2014-04-01Erdélyi János...romantika-fogalmárólmegtekintés
2014-04-01Erdélyi János és az...irodalmi népiességmegtekintés
2014-04-01Kritikát író költő, avagy verset író teoretikusA balladateoretikus és aballadaszerző Erdélyi János, valamint a meggyilkolt fonólány történetemegtekintés
2014-03-01Balassi Bálint elvegyült énekeiA Balassa-kódex nyomán felvázolt költői életmű. 100 vagy 66? Tartható-e a Gerézdi-Klaniczay sejtés, miszerint Balassi számszmbolikusan szerkesztett, dantei mintát követő 3X33+1 cikluskompozíciót használt?megtekintés
2014-02-01Szövétnek egy sötét korszakbanGaray János: Szent Lászlómegtekintés
2014-02-01Jókai antihősök a cirkuszbanKét kései novella "esztétiká"-ja. Unica, Három pár.megtekintés
2014-01-01"Volucris rota, vertitur anni"Zrínyi Miklós, Listius László és Esterházy Pál szerencse- és évszakverseinek poétikatörténeti hátteréhezmegtekintés
2014-01-01Antropológia és közösségképzet Bessenyei György...kései írásaiban: A bihari remete, Tariménes utazásamegtekintés
2014-01-01Christus poetico planctus (Ómagyar Mária-siralom)verstani tagolójeleimegtekintés
2014-01-01Katona József Jeruzsálem pusztulása címűdrámájának befogadás-történetemegtekintés
2013-05-01A szent és a profán találkozása Bródy Sándor Színészvér című regényébenBródy Sándor: Színészvér c. regényérőlmegtekintés
2013-04-01Korszakváltozások a prózaíró Sőtér életművébenSőtér István regényeirőlmegtekintés
2013-04-01"Őt, sarjam, őt emeld magatokhoz királynak!"Szapolyai Jánost dicsőítő querelák a 16. század első feléből. Verancsics Mihály két elégiája alapján.megtekintés
2013-04-01"Von des Graffen Nicolas Serini todt..."Zrínyi Miklós halálának körülményeiről egy korabeli ágensi jelentés tükrében.megtekintés
2013-02-01Faludi Ferenc nyolcadik "téli éjtszakája" francia forrásairólFaludi Ferenc 1776-ban írt Téli éjszakáinak nyolcadik részében előforduló francia forrásokra történő utalásairól.megtekintés
2013-02-01Kölcsey és a reformellenzék a törvényszékek elrendezéséről szóló operátum országgyűlési vitájábanKölcsey 1833-34-ben végzett országgyűlési munkájárólmegtekintés
2013-02-01A rejtekajtóA Bánk bán első felvonásának két soráról (489-490), valamint a hozzá csatlakozó szerzői instrukcióról.megtekintés
2013-02-01A túlélő is halottOrbán Ottó korai verseiről (kiemelten az Újkori elégiáról).megtekintés
2013-02-01Zrínyi Miklós titkosíráskulcsaZrínyi Miklós titkosírással írt leveleiről és megfejtésükről.megtekintés
2013-02-01Faludi Ferenc ismeretlen latin nyelvű verse Batthyány József esztergomi érsekhez.Az esztergomi Prímási Levéltár Batthyány József érsek iratanyagában talált kéziratos versről. Címe: Carmina Faludiana.megtekintés
2012-06-01Sugárút a végtelenbe(Szép Ernő: Magányos éjszakai csavargás)megtekintés
2012-05-01A törökországi levelek elbeszéléseinek forrásaihozirodalmi miniatűr elbeszélésekmegtekintés
2012-05-01Arany János keresztje: a kitüntetésArany János kritikai kiadása címmel folytatott kutatás keretében készültmegtekintés
2012-05-01Az Így írtok ti szövegeinek textológiai vizsgálataA Karinthy Frigyes életében megjelent kiadásokmegtekintés
2012-05-01A világ mint szakrális szöveg(A transzcendencia-tapasztalat költői tematizálásának kettős kulturális háttére Illyés Gyula A ház végén ülök... című versében)megtekintés
2012-04-01Nők férfiak között: a Márai-háromszögrőlműelemzésmegtekintés
2012-04-01Gvadányi József életének anyakönyvi forrásaiGróf Gvadányi József életútjamegtekintés
2012-04-01Újabb adalékok a Csokonai család genealógiájáhozműelemzésmegtekintés
2012-03-01"Meg kellett menteni a régi magyarországot"Krúdy Gyula történelem- és magyarságélményéhezmegtekintés
2012-03-01A mellérendeltség mint világképet és poétikaialakításmódot szintetizáló regénykonstitutív mozzanat Mészöly Miklós: Pontos történetek, útközben megtekintés
2012-02-01"A mit te láttál, csalkép lehetett"A szövegbe kódolt illúzióvesztés (Vörösmarty Az áldozat című szomorújátékának értelmezése)megtekintés
2012-02-01Katona József Ziska című drámájának befogadástörténeteKatona József művérőlmegtekintés
2012-01-01Montesquieu műveinek és gondolatainak fogadtatásaa 18. század végétől napjainkig Magyarországonmegtekintés
2012-01-01Egy furcsa Monarchia-történetKözelítések Jókai A Magláy-család című elbeszéléséhezmegtekintés
2011-06-01A példázattá írt életSzempontok Bethlen Kata Önéletírásának elemzéséhezmegtekintés
2011-05-01Folytatásos regény, bűnügyi regény és egyebek...(Jegyzetek Nat Roid Meghalni és megszeretni című kötetéhez)megtekintés
2011-03-01Rimay MúzsájaRimay János versének elemzésemegtekintés
2011-03-01Magányos beszélgetések Istennel(A pszeudo-ágostoni Soliloquia két magyar fordítása)megtekintés
2011-03-01A levél szerepe és működéseKemény Zsigmond Férj és Nő című regényébenmegtekintés
2011-02-01Janus Pannonius Marcellus-panegricusának...értelmezéséhezmegtekintés
2011-02-01Janus Pannonius...Várad-verséről. Búcsú Váradtólmegtekintés
2011-02-01Rimay János. Örülhetne szivemPetrarca (162. 165. 160. szonett) és Balassi Bálint hatása a Balassi-kódex 3.számú Rimay-versére (Örülhetne szivem).megtekintés
2011-02-01Egy "képes ember" képtelen képei, avagy:széljegyzet a Bunyan-illusztrációk margójára. "Ahhoz képest, hogy John Bunyan (1628-1688) vizuális típusú íróember volt, leghíresebb művének - A zarándok útjának - illusztrációi nem éppen az alkalmazott grafika gyöngyszemei."megtekintés
2011-01-01"A leghomérosibb zamatú költemény"Babits jegyzéke a Keveháza és az Iliász párhuzamairólmegtekintés
2010-06-01Az időszerkezet mint folyamatIdő Kuncz Aladár Fekete Kolostor c. regényébenmegtekintés
2010-05-01Az őszült ráncú fájdalom novellájaSánta Ferenc Tündérvilágának mélyrétegeimegtekintés
2010-05-01Adalékok Mikszáth Kálmán...A két koldusdiák c. kisregényének forrásaihozmegtekintés
2010-05-01Tacitus és a régi magyar irodalomTacitus recepciója és a 16-17. századi magyarországi irodalom.megtekintés
2010-04-01Forráskezelés és esztétikumKemény Zsigmond: A rajongók c. regényérőlmegtekintés
2010-04-01A Szondi két apródja jelentéstartományaiArany Jánosmegtekintés
2010-03-01Jókai Mór A három királyok csillaga című elbeszélése...és a detektívtörténet mintázatamegtekintés
2010-03-01Lezáruló mítosz, felnyíló jelentésszerkezetJusth Zsigmond: A halottszerző c. novellájának értékelésemegtekintés
2010-03-01Tantalus árnyékábanGozsdu Elek: Tantalusmegtekintés
2010-03-01"Plein air népiesség"Gárdonyi Géza: A kék pillemegtekintés
2010-03-01"Hogy elvész itt minden"Nézőpont és téma Thury Zoltán novellisztikájában: vasút (A töltés alatt), kisember, szegény ember (Az ég és föld között), testi fogyatékosság, gyámoltalanság, gyermekhalálmegtekintés
2010-03-01Fantasztikum és médiumCholnoky Viktor: Olivér lovagmegtekintés
2009-06-01"Egyenes labirintus"Pilinszky "evangéliumi esztétikája" és a katolikus irodalom hagyományamegtekintés
2009-06-01"S éjfélkor talán"Intertextuális adalékok Pilinszky János Halak a hálóban című versének értelmezéséhezmegtekintés
2009-06-01Romance-nézőpontból...Kemény Zsigmond történelmi regényeirőlmegtekintés
2009-06-01Griseldis története: a királyi nászajándékBoccaccio megírta a Dekameron századik novelláját, Székesfehérváron királyi esküvőre készülődött. Témájában Ambrus Zoltán A türelmes Grizeldisz címmel jelentette meg.megtekintés
2009-05-01A rondó verstípus meghonosodása a magyar költészetbenRondó a francia és a német költészetben. Rondó Magyarországon: Ungvárnémeti Tóth László, Weöres Sándor, Illyés Gyula.megtekintés
2009-05-01Apák és fivérek(Cholnoky Viktor és Cholnoky László prózájának lehetséges kapcsolatairól)megtekintés
2009-04-01Dédatya(Szigeti Zrínyi Miklós ábrázolásának dantei apparátusa a Szigeti veszedelemben)megtekintés
2009-04-01Egy költő a rendi országgyűlésenKölcsey Ferenc politikusi kapcsolatrendszerének kialakulása az 1832/36-os diétánmegtekintés
2009-04-01Szabó Lőrinc mint a Magyarország segédszerkesztőjeÉs az Új Szellemi Frontmegtekintés
2009-03-01Személyközti és szövegközi viszonyaÉs líratörténeti funkciója Tompa Mihály költészetébenmegtekintés
2009-03-01"Icarus sorsát vállalom."Az Icarus-mítosz recepciója a magyar irodalombanmegtekintés
2009-02-01A halál motívuma...A magyarországi irodalmi emblematikábanmegtekintés
2009-02-01Az identitás problémája...Krúdy Gyula Ál-Petőfi című regényébenmegtekintés
2009-01-01Önazonosság és idegenfelfogásA korai magyar történetírásban és ennek európai összefüggéseimegtekintés
2008-05-06Szakirodalmi bibliográfia és említési mutató...Nemes Nagy Ágnes Verseihez (1947-2007)megtekintés
2008-04-01"Számtalan csudák nyílnak itt fel..."Jósika Miklós apokaliptikus elbeszélése: Végnapokmegtekintés
2008-04-01Az összezárt erényekRimay János erény-verseinek ikonográfiai hátteréhez.megtekintés
2008-04-01Adalékok Jókai Egy az Isten című regényének geneziséhezJohn Fretwell és Jókai Mór kapcsolatának egyház-és irodalomtörténeti vonatkozásai.megtekintés
2008-04-01Kosztolányi kínai és japán versfordításainak keletkezéstörténeteA japán közvetítő szövegek jegyzéke.megtekintés
2008-04-01"...'S az ifju kilencz esztendeig gyalulgathat rajtok"Ungvárnémeti Tóth László korrekciós írói gyakorlata. A' Tisztváltás, az Attila, és Marul..., a Hermíne és Az istenesűlés dicsősége c. költemények variánsai.megtekintés
2008-03-01"Az ég nem ösmer, a föld megtagad"Motivikus kapcsolatok Vörösmarty Zsigmond-kori drámáinak szövegébenmegtekintés
2007-04-01Úton az Egy polgár vallomásai feléMárai Sándor: Idegen emberekmegtekintés
2007-01-01Beavatás, liminalitás és struktúraFazekas Mihály Lúdas Matyijának újraolvasásamegtekintés
2006-06-01A démonok elszabadulásaMárai Sándor: A mészáros; Bébi vagy az első szerelem; A szigetmegtekintés
2006-05-01Égi jelekLeírások Az arany ember-benmegtekintés
2006-05-01"Az istenek technikája"Az elbeszélés rituáléi Mészöly Miklós Közép-Európa-prózájábanmegtekintés
2006-03-01"Mi egyesek történetét írjuk le"A Magyarország 1514-ben szereplő- és időkezelése.megtekintés
2006-03-01Az autentikus létezés lehetőségei a választás jegyébenMészöly Miklós: Magasiskolamegtekintés
2006-01-01Fogytán van...?Fogytán van a napod...Vörösmarty utolsó töredékérőlmegtekintés
2005-04-01Az árulás motívumaMárai Sándor Harminc ezüstpénz c. regényébenmegtekintés
2005-04-01A poétai román mint kontextusKisfaludy Sándor: Himfy szerelmei (műelemzés)megtekintés
2005-02-01Magyarország 1936-ban: a nemzeti regénytörténet kitalálásaJósika Miklós: Abafi c. regényének megjelenése (1836), mint a magyar regényirodalom kezdete.megtekintés
2005-02-01"...mit ér az, hogy én bölcsebb vagyok?"Élet, idő és irodalom problémája Csokonai Tempefőijében.megtekintés
2005-01-01Sarkadi Imre drámáinak...és Aldous Huxley korai regényeinek párhuzamamegtekintés
2004-05-01Ős Kaján és DionüszoszAdy Endre: Az ős Kaján c. versének nietzschei olvasatamegtekintés
2004-04-01Szerelem és egymásra találás mint létkiteljesedésVörösmarty Mihály: Virág és pillangómegtekintés
2004-02-01AdyEgyetemi előadás 1932/33. A kezdő költő, Általános jellemzése, Profánsága (élet, magyarság, isten), A kifejezés, Nyelv, verselésmegtekintés
2003-04-01"...ikerszülöttek, egymás kiegészítői..." Petőfi és Arany...kettős kultusza és kettős kanonizációja.megtekintés
2003-04-01"Római szó kopik a szennyes ajkon..."Egy Babits-vers román--magyar viszontagságai. (Vásár)megtekintés
2003-02-01Új időknek új tereiA zárttér motívuma az első Nyugat nemzedék korai lírájában A hónapos szobák / Nagy Zoltán, Láng / Tóth Árpád Lámpafény / Kosztolányi Dezső De profundis / Turcsányi Elek, Moziban, nagyvárosok magánya / Juhász Gyula, Esik / Nagy Zoltán, A harmadik emeletről / Gellért Oszkár Én is meghaltam / Juhász Gyula, Rossz éjszaka / Nadányi Zoltán, Esti vendég / Emőd Tamás Régi szálloda / Babits Mihály, Idegen ágyon, Öreg hotel, Menni... / Juhász Gyulamegtekintés
2003-02-01Az Előbeszéd és a Vanitatum vanitasKölcsey Ferenc verseinek elemzésemegtekintés
2003-02-01"Vas ember": Egy metafora a színpadonVörösmarty Mihály: Marót bán (műelemzés)megtekintés
2003-01-01A Frye-i fikciós módok, a románc és Arany János költészeteAz Arany-balladisztika románc-jellegű darabjai pl. Szibinyáni Jank, Rozgonyiné, Mátyás anyja, Szent László, Pázmán lovag.megtekintés
2002-05-01Grammatica Hungarolatina. Sylvester János hónapversei és aBalassi előtti világi líramegtekintés
2002-05-01A San Gennaro vére keletkezéséhezMárai Sándormegtekintés
2002-05-01Hagyományozódó olvasatlanság (A Parainesis avagy az orációnemes populartása)megtekintés
2002-05-01Egy megemlékezés tükrében. Kodolányi János: Arvi Jarventausés egyéb emlékekmegtekintés
2002-05-01A Pályám emlékezete szöveghagyományáról és az önéletírás ...tervének eredetéről.megtekintés
2002-05-01Kazinczy Ferenc Pályám emlékezete c. ismert önéletírásánakkéziratai és kiadásaimegtekintés
2002-05-01Két kronotoposz találkozikMikszáth Kálmán: Beszterce ostromamegtekintés
2002-05-01Nemes Nagy Ágnes gyermek- ésfelnőtt költészetének kapcsolatamegtekintés
2002-03-01Az \"igaz\" és a \"valódi\": Thomas Mann fogalmi ellentétpárjaJózsef Attilának az írót üdvözlő költeméyében.megtekintés
2002-03-01Metaforikus viszonyok Balassi Bálint "Eredj édes gyűröm..."kezdetű költeményébenmegtekintés
2002-03-01A történet csendje. Téma és elbeszélés kapcsolata.......Eötvös József Nővérek c. regényébenmegtekintés
2002-03-01Adalékok Ungvárnémeti Tóth László...biográfiájáhozmegtekintés
2002-03-01Ambrus Zoltán meseparódiáiMese a halászról és a tengerészről, Mese a kakastollas emberről, Az Ispilánti lányok, Jancsi és Juliska, Dom Gil, a zöldnadrágú, Pókháló kisasszony, A türelmes Grizeldiszmegtekintés
2002-01-01A versciklus és a vers közötti átmenet típusaiJózsef Attila Isten, Istenem c. verseiről, a (Borostyánkőbe én be nem fagyok...) és a Medáliák c. ciklusról, műfaji problémákról.megtekintés
2002-01-01\"Egy becsületes ember gonosztettei\"Jókai Mór: De kár megvénülnimegtekintés
2002-01-01\"Allegóriás költemény hexameterekben\"Vörösmarty Mihály: A Rommegtekintés
2001-05-01Ösvények és romok. Vörösmarty Mihály : A RomVörösmarty Mihálymegtekintés
2001-05-01"...többé semmit azontúl"Vörösmarty Mihály: A Rommegtekintés
2001-05-01"Fénynek hajlékát romjaiban látni" Vörösmarty Mihály: A RomVörösmarty Mihálymegtekintés
2001-05-01"Álma kietlen" (A fenséges problémái Vörösmarty M. A Rom c.kiseposzában)megtekintés
2001-03-01A regény műfaja Dugonics EtelkájábanDugonics Andrásmegtekintés
2001-02-01A "befagyott emlékezet" és a "világfolyás" (Vajda János....A kárhozat helyén / Vajda Jánosmegtekintés
2001-01-01A visszavonhatatlanság tapasztalataként megjelenő létértelme-zési válság tematizálódása Gárdonyi Géza Az öreg tekintetes c. művében.megtekintés
2000-05-01Ciklusépítkezés a modern költészetbenmodern költészetmegtekintés
2000-05-01Biblikus és keresztény motívumok Ottlik BudájábanOttlik Gézamegtekintés
2000-05-01A koraromantikus elbeszélés mesterpéldája (Kölcsey : Avadászlak)megtekintés
2000-05-01Megjegyzések Arany János korai rózsajelkép-használatáhozA méh románca c. versemegtekintés
2000-03-01A lét vándora (Krúdy Szindbádjáról)Krúdy Szinbádjárólmegtekintés
2000-03-01"Magamat ragyogtatom" Közelítések a Fogságom naplójáhozKazinczy Ferencmegtekintés
2000-03-01Ádám és a torz viszonyAz ember tragédiájának Kierkegaard felőli olvasata. A kierkegaard-i esztétikai, etikai ill. vallási stádium (hit) megfelelései Madách művében, ill. a megfelelés határai.megtekintés
2000-03-01"Hat gím jöve sebten elébe"(Vörösmarty eposzterve és őstör-téneti felfogása a Zalán futását követően.(1926 után) A Délsziget, A Rom, Magyarvár.megtekintés
2000-01-01A Bánk bánrólA Bánk bánmegtekintés
2000-01-01"Sohase volt még ilyen szép gyerekem" (Babits nyomában a .....Laodameia bölcsője körül)megtekintés
2000-01-01"Vár állott, most kőhalom..." A Querela Hungariae-toposz....Querela Hungariae-toposz motívumaimegtekintés
2000-01-01Márai Sándor és a német expresszionizmus26 német expresszionista vers Márai-féle fordításáról.megtekintés
2000-01-01Időszerkezet és individuumszemlélet három 17.sz-i eposzbanSzigeti veszedelem / Zrínyi Miklós Kemény János emlékezete / Gyöngyösi István Rákóczi-eposzmegtekintés
1999-05-01Ismeretlen fejezet Márai Sándor ismeretlen regényéből.Föld / Márai Sándormegtekintés
1999-05-01A vidám természetű poéta és Az én Poézisom természeteKét Csokonai-vers összevetése.megtekintés
1999-05-01A méh románca (Arany János virágfájdalma)Arany Jánosmegtekintés
1999-05-01Történetek metaforikus interakciója Mikszáth Kálmán ...Galamb a kalitkában c. művébenmegtekintés
1999-03-01Egy irányregény "iránytalansága".Relativizmus és metaforikus-ság Mikszáth Kálmán Különös házasságábanmegtekintés
1999-03-01Reménytelenségből reménytelenségbe (Sík Sándor pályájának.....egy fejezete.megtekintés
1999-03-01Megjegyzések Eötvös József : A karthauzi c. reg. szöveghagyoEötvös József : A karthauzi c. reg.megtekintés
1999-03-01Szerkezet és jelentés a János vitéz-benPetőfi Sándormegtekintés
1999-03-01Kicsoda az ős Kaján ?Ady Endre: Az ős Kajánmegtekintés
1999-01-01A Prae világaSzentkuthy Miklós valóságfelfogása és nyelvszemléletemegtekintés
1998-05-01Nagyon fáj / József Attilaverselemzésmegtekintés
1998-05-01Déry Tibor : Lia. Korai elbeszélések.Korai elbeszélések 1915-1920megtekintés
1998-03-01Műfaj és szövegtérTót atyafiak - A jó palócok értelmezéséhez / Mikszáth Kálmánmegtekintés
1998-03-01A magyar verstan szemléleti...Mi a vers?, magyar vers, versláb, szimultánverselés, szabad vers.megtekintés
1998-01-01Kölcsey HymnusárólHimnusz / Kölcsey Ferencmegtekintés
1998-01-01A regény mint "új, s inkább.."Iskola a határon / Ottlik Gézamegtekintés
1998-01-01Egy kedves, ósdi románA Bélteky ház / Fáy András és a regényűfaj hagyományai.megtekintés
1998-01-01A nyilvános és a magányos.... irodalomról. Utak Fáy Andráshoz és A Bélteky házhoz.megtekintés
1997-03-01"Rólad a mese mezítlábas.."A nagyidai cigányok / Arany Jánosmegtekintés
1997-03-01Anakronotoposzok avagy új-angl..A nagyidai cigányok / Arany Jánosmegtekintés
1997-03-01Rendszer a rendszertelenségben.Ady metrumváltó időmértékes.....verselése.megtekintés
1997-03-01Egymásba pillantó tükrökÁlmok álmodója / Asbóth János c. regényében a dialogikus önvizsgálódás módozatai.megtekintés
1997-03-01Babits Mihály korrajzregényei avagy küzdelmek az epikávalKártyavár, Timár Virgil fiai, Halálfiai / Babits Mihálymegtekintés
1997-03-01Ottlik Géza Budájának szövegeBuda / Ottlik Gézamegtekintés
1997-03-01Kisfaludy Károly 19. sz.-i kultuszárólKisfaludy Károlyrólmegtekintés
1997-01-01Nyelvrokonság, őstörténet és..Nyelvrokonság, őstörténet és epika a 18. szá- zadi magyarországi jezsuita latin irodalomban.megtekintés
1997-01-01A vernuft tragédiája. Az ember tragédiája / Madách ImreA Tragédia újraolvasása kanti ismeretelmélethorizontján.megtekintés
1997-01-01Babits irodalomszemléletének alakulásaMagyar irodalom (1913, tanulmány) Az irodalom elmélete (1919, egy. előadás) és Az európai irodalom története (1939) művei alapján.megtekintés
1997-01-01Wesselényi M. BalítéletekrőlBalítéletekről / Wesselényi Miklós A mű keletkezéséről.megtekintés
1997-01-01Irodalomtörténészek a bábeli..A régi magyar vers repertóriumáról (számítógépes adatbázis)megtekintés
1996-05-01A mítosz írói átalakulása...Ambrus Zoltán: Ninive pusztulása c. novellájábanmegtekintés
1996-05-01Pesti György haláltáncéneke és...a protestáns versszerzési gyakorlat A szövegforrások eltéréseinek textológiai és alaktani-szemléleti vizsgálatamegtekintés
1996-05-01A középkori francia költészet és...József Attilamegtekintés
1996-05-01Kármán vagy Fanni?A Fanni hagyományai szerzőségének kérdéseimegtekintés
1996-04-01XX. sz-i íróink személyi bibliográfiái/Botka Fíróink személyi bibliográfiáimegtekintés
1996-04-01Újabb adalék..Tinódi Sebestyén történetírómegtekintés
1996-04-01Kölcsey Országgyűlési naplójának..Kölcsey Ferencmegtekintés
1996-04-01Bűnbakkeresés József Attilautóéletébenmegtekintés
1996-04-01A hír és a közvélemény koncepciójának formálódásaZrínyi Miklós műveibenmegtekintés
1996-04-01Kísérlet A nagyidai cigányok..újraértelmezéséremegtekintés
1996-03-01Petőfi Sándor téltemetéseA tél halála / Petőfi Sándormegtekintés
1996-03-01Arany balladái és a...Bogár Imre népballadamegtekintés
1996-03-01A személyiség megjelenési formáinak változásai századunk...A személyiség (lírai én) megjelenési formáinak változásai századunk magyar irodalmában Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, József Attila, Németh László művein keresztül.megtekintés
1996-03-01Illyés Gyula és József Attilapárhuzamokmegtekintés
1996-01-01Egy derék honfiVas Gerebenrőlmegtekintés
1996-01-01Szenczi Molnár Albert és a magyaridőmértékes verselésmegtekintés
1995-05-01Karinthy Frigyes Kötéltánca és...Az ember tragédiájamegtekintés
1994-03-01Asztrális misztika és asztrológia janus Pannonius költészetébenAz epigrammákmegtekintés
1994-01-01A vágytalan boldogtalanságCzóbel Minka költői világképemegtekintés
1993-03-01Az ember tragédiája szereplőinek és...motívumainak bibliai és világirodalmi előzményeirőlmegtekintés
1993-01-01Kölcsey Ferenc Rebellis verse?Kölcsey: Rebellis versmegtekintés
1993-01-01"elhervadott a szeretet édes melege alatt"Kármán József: Fanni hagyományai... értelmezéséhezmegtekintés
1992-04-01Jókai Mór: Az arany emberFilológiai megközelítés; Életrajzi háttér; Mese a regényben; A mű témája; Társadalmi értékrendmegtekintés
1991-04-01A pillangó halálaCsokonai gondolatvilágának alakulása 1795 után. Az 1801-es filozófiai fordulat, új filozófia felé: Az ember a poézis első tárgya; A pillangóhoz; Halotti versek (374-385)megtekintés
1991-03-01József Attila: "Kései sirató"verselemzésmegtekintés
1991-01-01Füst Milán: Habok a köd alattFüst Milán: Habok a köd alatt, elemzésmegtekintés
1991-01-01Archaizálás és intertextualitásEsterházy Péter: Csokonai Lili: Tizenhét hattyúkmegtekintés
1990-05-01Az anyamodell.Az a szép, régi asszony / József Attilamegtekintés
1990-04-01Közelítések az ElőszóhozVörösmarty Mihály : Előszómegtekintés
1990-02-01Az irodalmi mű értékalakzataiVörösmarty Mihály : Előszómegtekintés
1990-02-01Idő és térviszonyok Jókai Mórtársadalmi regényeibenmegtekintés
1990-01-01Arany János Dante ódájaArany János: Dantemegtekintés
1990-01-01Elbeszélői magatartás és értékelés az Özvegy és leányábanKemény Zsigmondmegtekintés
1989-05-01A falu-motívum helye József Attila világképében----------megtekintés
1989-04-01Rübbert, Irene: Két vers a modernség és az avantgárd közöttAdy Endre: A csodák éjszakája Hoddis, Jakob van: Weltendemegtekintés
1989-04-01Csokonai programjaCsokonai Vitéz Mihály A vidám természetű poétamegtekintés
1989-03-01A Balassi-vers akusztikájaA Balassi-vers szövegében a "zenei formák", sajátosságok (ritmus, hanglejtés, hangfestés) a hangzás szerepének növekedése.megtekintés
1987-05-01Milyen malom van a pokolban?Vörösmarty Mihály : A vén cigánymegtekintés
1987-05-01A Gyász és olvasási kódjaNémeth László regényének strukturális és interpretáció-elméleti megközelítésemegtekintés
1987-01-01Reviczky Gyula: Pán halálaReviczky Gyula: Pán halála, elemzésmegtekintés
1987-01-01Márai Sándor pályakezdéseMárairólmegtekintés
1986-06-01Fény, szín, hang, lélekTóth Árpád költői képeirőlmegtekintés
1986-06-01A "Fogságom naplója" regényeKazinczy Ferenc: Fogságom naplójamegtekintés
1986-06-01Az egzisztencializmus és KosztolányiKosztolányi Dezsőrőlmegtekintés
1986-04-01A novellista Ambrus Zoltán indulásaAmbrus Zoltánrólmegtekintés
1986-04-01József Attila nyelvesztétikájának forrásaiJózsef Attila költészetének nyelvezetérőlmegtekintés
1986-04-01Tóth Árpád költészete és a századeleji stílusirányzatok---------------megtekintés
1986-03-01A jelképesség változatai Kemény Zsigmond Férj és nő-jébenKemény Zsigmond: Férj és nőmegtekintés
1986-03-01A gyermek-motívum jelentései és szerepe Pap Károly novelláibanPap Károly novelláirólmegtekintés
1986-01-01Széchenyi István mint íróSzéchenyi Istvánrólmegtekintés
1986-01-01József Attila nyelvszemlélete II. (A névtől a szóig)József Attilárólmegtekintés
1986-01-01Vörösmarty Mihály: Az emberekAz emberek, elemzésmegtekintés
1986-01-01Midás királyA századvégi művészsors Ambrus Zoltán regényébenmegtekintés
1986-01-01Az ember tragédiája kompozíciójárólMadách Imre: Az ember tragédiájamegtekintés
1986-01-01Kemény Zsigmond három regényének értelmezéseKemény Zsigmond: A szív örvényei, Ködképek a kedély láthatárán, A rajongók című regényeiről.megtekintés
1985-03-01A családtörténet értelmeBabits Mihály: Halálfiaimegtekintés
1985-02-01A szabadvers metrikai és poétikai megközelítéséhezKülvárosi éj / József Attila. Metrikai és poétikai elemzésmegtekintés
1984-05-01A kulcsregény határánKiről mintázódott a Mária évei c. Kaffka-mű íróhőse?megtekintés
1984-02-01Egy modern kísértetlátó : Cholnoky ViktorCholnoky Viktorrólmegtekintés
1984-01-01Ádám alakjának világirodalmi előzményeihezMadách Imre. Az ember tragédiájamegtekintés
1983-06-01Berzsenyi rímeléseBerzsenyi nézetei a rímrőlmegtekintés
1983-06-01A Csongor és Tünde értelmezéséhezVörösmarty Mihály: Csongor és Tündemegtekintés
1983-04-01Szép Ernő drámái /1920-37/Patika, Vőlegény, Aranyóra, Lila ákác, Azra, Szívdobogásmegtekintés
1983-04-01Háború és politika Rimay János életébenRimay Jánosrólmegtekintés
1983-01-01Az Isteni színjáték szerkezeteDante: Isteni Színjátékmegtekintés
1983-01-01Rimay János kísérlete a magyar filozófiai líra megteremtéséreRimay Jánosmegtekintés
1983-01-01Minőség és erkölcs Németh László gondolatvilágábanNémeth Lászlórólmegtekintés
1982-05-01Rimay és a kortárs európai költészetRimay János és a kortárs európai költészet. XVI-XVII.századmegtekintés
1982-05-01A Rimay-vershagyomány a XVII. századbanRimay János költészetérőlmegtekintés
1982-05-01Rimay és a XVII.sz. emblematikájárólRimay János költészetérőlmegtekintés
1982-05-01Rimay és a Balassi-hagyományKésőreneszánsz, manierizmus, korabarokk Magyarországon. Tudományos ülésszakmegtekintés
1982-05-01Költői időszemlélet a későreneszánsz és a barokkhatárán---------------megtekintés
1982-05-01Költői időszemlélet a későreneszánsz és a barokk határánkésőreneszánszmegtekintés
1982-04-01Regény a határonOttlik Géza Iskola a határon c. regényérőlmegtekintés
1982-04-01A dráma és a színjáték viszonyaÖrkény István: Forgatókönyvmegtekintés
1982-02-01Reminiszcencia, idézet, paródiaArany László: A délibábok hősemegtekintés
1982-02-01A két Gábor a Tündérkertben és a valóságbanMóricz Zsigmond: Erdély.Tündérkertmegtekintés
1982-01-01Móricz Zsigmond mondatszerkezeteiMóricz Zsigmond mondatszerkezeteiről megtekintés
1982-01-01Verstípus és lírai kifejezésmód József Attila kései költészetébenJózsef Attila költészetérőlmegtekintés
1981-05-01Balassi költői nyelvének néhány sajátságaBalassi Bálint költészetérőlmegtekintés
1981-04-01A meghajló és beszélő feszület jelenete a "Szigeti veszedelem" II. énekébenZrínyi Miklós: Szigeti veszedelemmegtekintés
1981-02-01Janus Pannonius: Ad animam suamAd animam suam / Janus Pannoniusmegtekintés
1981-01-01Kölcsey Ferenc: Zrínyi második énekeverselemzésmegtekintés
1980-04-01Kosztolányi Dezső: A vad kovácsverselemzésmegtekintés
1980-02-01A szerelmi téma Vörösmarty fiatalkori költészetében--------------megtekintés
1979-05-01A neoklasszicizmus fogalmáról---------------megtekintés
1979-03-01Az újlatin tárgyiasult költészet megszületése Janus Pannonius elégiáibanBevezetés az Ad animam suam c. elégia elemzéséhezmegtekintés
1979-02-01József Attila világképének kozmológiai vonatkozásaiJózsef Attila költői világképének harmadik eleme: természetfilozófiai elképzelései, kozmológiai világképemegtekintés
1979-02-01Wathay Ferenc :Áldott filemile...Allegória és invenciómegtekintés
1979-01-01József Attila: Világosítsd fölverselemzésmegtekintés
1979-01-01Bánk bán becsülete és bukásaBánk bán / Katona Józsefmegtekintés
1979-01-01Vajda János "Ifjú Magyarország" c. röpirataVajda János: "Ifjú Magyarország"megtekintés
1978-04-01Két Berzsenyi-vers tér- és időszerkezeteOsztályrészem, A közelítő tél / Berzsenyi Dánielmegtekintés
1978-04-01A történet és az elbeszélés szereplői Kemény Zsigmond regényeibenKemény Zsigmond: Özvegy és leányamegtekintés
1978-04-01A komikus hősköltemény útja A helység kalapácsáig------------megtekintés
1978-03-01A halálmotívum Radnóti költészetének utolsó korszakábanA Tajtékos ég c. kötet versei kapcsánmegtekintés
1978-03-01A Tücsökzene műformájaSzabó Lőrinc: Tücsökzenemegtekintés
1978-03-01Vörösmarty utolsó töredékeVörösmarty Mihály: Fogytán van napod...megtekintés
1978-03-01Ábrándtalanságtól az illúzióigTörök Gyula: A porban és A zöldköves gyűrű című regényének elemzésemegtekintés
1978-02-01Az irodalmi mű jelentéseA látogató / Konrád Györgymegtekintés
1977-04-01Ady Endre : Párisban járt az ősz, Kocsi-út az éjszakábanFunkcionális metrikai elemzésmegtekintés
1977-04-01Ady első szabadvers-korszakaAdy Endre: A Minden Titkok és A menekülő Élet szabadverseimegtekintés
1977-04-01A megélt imperializmus: fordulatélményAdy és a világháborúmegtekintés
1977-03-01Balassi Bálint apácaszöktetése és a Fulvia-kérdésBalassi Bálint biográfiájához.Fulvia-kérdés (?Zrínyi Ilona)megtekintés
1977-03-01A biedermeierA biedermeierrőlmegtekintés
1977-03-01A romantikus történelemszemlélet és Jósika Miklós II. Rákóczi Ferenc c. regényeJósika Miklós II. Rákóczi Ferenc c. regényérőlmegtekintés
1977-02-01A századvégi impresszionizmus stílusformáiAz impresszionizmusrólmegtekintés
1977-01-01Berzsenyi időszerűsége egy időszerűtlen költeménye tükrébenBerzsenyi Dániel: Fohászkodásmegtekintés
1977-01-01Berzsenyi és a felvilágosodásBerzsenyi és az 1770-es évek, azaz a magyarfelvilágosodás első fázisának költői között lévő szellemi kapcsolat.megtekintés
1977-01-01Berzsenyi verstípusairólBerzsenyi Dániel verstípusairólmegtekintés
1977-01-01Fény és árny szimbolikája Az Apostol-banPetőfi Sándor: Az apostolmegtekintés
1977-01-01Juhász Gyula ismeretlen verseJuhász Gyula Munkácsy c. versének elemzésemegtekintés
1976-04-01Karinthy Frigyes: Kötéltáncelemzés, Kötéltáncmegtekintés
1976-03-01Egy késői Ady-versrőlAdy Endre: Az eltévedt lovasmegtekintés
1976-03-01Czuczor Gergely (1800-1866)Czuczor Gergelyrőlmegtekintés
1976-03-01Jegyzetek a rokokóról--------------megtekintés
1976-02-01Távolodás a romantikától, egy összetettebb személyesség jegyébenArany János: Évek, ti még jövendő évekmegtekintés
1976-01-01A "sziciliana" Magyarországon 1584-benBalasi Bálint: Kiben az szeretője háládatlansága és keménysége felől panaszkodikmegtekintés
1975-04-01Egy Balassi-versszak értelmezéséhezKiben az Célia feredésének módját írja meg.. / Balassi Bálint megtekintés
1975-04-01A Fanni hagyományai értelmezéséhezKármán József: Fanni hagyományaimegtekintés
1975-03-01Ismeretlen Ady-vers a Babonás éjszaka?Ady Endre: Babonás éjszakamegtekintés
1975-03-01Az élő JókaiJókai Mórrólmegtekintés
1975-03-01Jókai regényei a hetvenes évekbenJókai Mór regényeirőlmegtekintés
1975-03-01A valóságteremtő.Az örök Jókaimegtekintés
1975-03-01Ideák és nosztalgiák költője: JókaiJókai Mórrólmegtekintés
1975-03-01Kezdés és lezárás Jókai elbeszéléseibenJókai Mór elbeszéléseirőlmegtekintés
1975-03-01A tények és a képzeletNégy Jókai-mű forrásáról és írójuk alkotói módszeréről.Két lángész egy házban, A lőcsei fehér asszony, És mégis mozog a föld, Sárga rózsamegtekintés
1975-03-01Jókai és PugacsovJókai Mór és az orosz irodalommegtekintés
1975-03-01Egy Jókai-vígjáték komor hőseJókai Mór: Az aradi hős nőkmegtekintés
1975-03-01Egy Jókai elbeszélés értelmezéséhezA gyémántos miniszter c. elbeszélésrőlmegtekintés
1975-03-01Jókai Milton c. drámájaJókai Mór: Miltonmegtekintés
1975-02-01Vitéz János retorikai iskolázottságaVitéz Jánosrólmegtekintés
1975-01-01Az "Eszmélet" gondolati felépítéseEszmélet / József Attila verselemzésmegtekintés
1975-01-01Az "Eszmélet" verstípusaEszmélet / József Attila - verselemzésmegtekintés
1975-01-01Az "Eszmélet" előzményeiJózsef Attila Eszmélet c. versérőlmegtekintés
1975-01-01A sajtó - Petőfi korábanA költő műveltségének forrásaihozmegtekintés
1975-01-01Az úttévesztés regényeTörök Gyula: A zöldköves gyűrűmegtekintés
1974-04-01Gyulai Pál RomhányijaGyulai Pál: Romhányimegtekintés
1974-03-01Az ember tragédiája szerkezeteiMadách Imre: Az ember tragédiájamegtekintés
1974-02-01A szembesített MadáchMadách Imre Az ember tragédiájának összehasonlító vizsgálata. (Faust, Érzelmek iskolája, Háború és béke, Szent Antal megkísértése stb.)megtekintés
1974-01-01Várad-Velence-MedvevárJanus Pannonius Búcsú Váradtól c. versérőlmegtekintés
1972-05-01Balassi Katonaénekének kompozíciójaBalassi Bálint: Egy katonaénekmegtekintés
1971-03-01Kaffka Margit kisregényeiKaffka Margit: Hangyaboly, Lírai jegyzetek egy évről, Két nyármegtekintés
1970-05-01A rehabilitált idill: Ady Endre : A Kalota partjánAdy Endre: A Kalota partjánmegtekintés
1970-05-01Csokonai Vitéz Mihály: Az állatok beszélgetéseCsokonai Vitéz Mihály: Az állatok beszélgetése. A bagoly és a kócsag, A pillangó és a méh.megtekintés
1970-05-01Az élménytől a műigItt csak a jóság segít / Móricz Zsigmond. novellaelemzésmegtekintés
1970-05-01Radnóti Miklós Gyökér c. versérőlverselemzésmegtekintés
1970-05-01Dózsa fejeJuhász Gyula Dózsa feje c. versérőlmegtekintés
1970-04-01Balassi és a hárompillérű verskompozíció. Katonaének.Egy katonaének / Balassi Bálintmegtekintés
1969-06-01Petőfi Sándor: Zöld Marcielemzés, Zöld Marcimegtekintés
1969-05-01Berzsenyi Dániel episztolája Vitkovics MihályhozVitkovics Mihályhoz / Berzsenyi Dánielmegtekintés
1969-04-01Két modern magyar versmodellKassák A ló meghal, a madarak kirepülnek és Babits Ösz és tavasz között c. költeményérőlmegtekintés
1969-02-01Berzsenyi Dániel: A közelítő télA közelítő tél / Berzsenyi Dánielmegtekintés
1969-02-01Csokonai Vitéz Mihály: A magánossághozCsokonai Vitéz Mihály versérőlmegtekintés
1969-02-01Batsányi János: A franciaországi változásokraBatsányi János: A franciaországi változásokramegtekintés
1969-02-01Kazinczy "A tanítvány"-aKazincz Ferenc: A tanítványmegtekintés
1968-06-01Az Asszonyságok díjaKrúdy regénye születésének félszázados évfordulója elé. Krúdy Gyula: Asszonyságok díjamegtekintés
1968-04-01A tartolom és forma kérdései József Attila Kései siratójábanKései sirató / József Attila. Verselemzés Hiányos!megtekintés
1968-04-01Tamási Áron: Vadrózsa ágaelemzés, Vadrózsa ágamegtekintés
1968-01-01A pályakezdő Szabó Lőrinc költői világaSzabó Lőrinc: Föld, erdő, istenmegtekintés
1967-03-01Batsányi Der KampfjaBatsányi János: Der Kampfmegtekintés
1967-01-01A szecesszió egy Bródy-regénybenBródy Sándor: Az ezüst kecskemegtekintés
1964-01-01Három félreértett Arany János-versArany János: Gondolatok a békekongresszus felől verselemzésmegtekintés
1964-01-01Az örök zsidó / Arany Jánosverselemzésmegtekintés
1964-01-01Arany János és Gustave Planche Vojtina Ars poéticájaVojtina Ars poeticája / Arany Jánosmegtekintés
1963-01-01A Csongor és Tünde értékeléséhezVörösmarty Mihály: Csongor és Tündemegtekintés
1954-04-01Mikszáth Kálmán: A fekete városelemzésmegtekintés
1954-03-01Gorkij: Jegor Bulicsov és a többiekelemzésmegtekintés
1954-02-01Illyés Gyula: FáklyalángFáklyaláng / Illyés Gyulamegtekintés
1954-02-01A "Holt lelkek"-rőlGogol: Holt lelkekmegtekintés
1954-01-01Jegyzetek a Hét krajcárrólMóricz Zsigmond novellájának elemzésemegtekintés
1954-01-01Jókai és A fekete gyémántok néhány kérdéseJókai Mór Fekete gyémántok c. regényérőlmegtekintés
1953-01-01Megjegyzések Petőfi "Felhők" ciklusáhozPetőfi Sándor: Felhőkmegtekintés
1953-01-01Apáczai Csere János Magyar EnciklopédiájaElső tudománytárunk megjelenésének 300. évfordulójáramegtekintés
A klasszikus novellaforma módosulásaAmbrus Zoltánnál: Tárca, reflexív hang, keretes és én-elbeszélések.megtekintés
A betű poétája /Kner Imréről/Nyomdászat, Magyarországmegtekintés
A János vitéz egyetemes mesemotívumairólPetőfi Sándor: János vitézmegtekintés
A Dunánál, az emlékezés verseJózsef Attila: A Dunánál Verselemzésmegtekintés
Magyar haláltáncokA magyar haláltáncok a Példák könyvétől (1510) a XVI.sz (Heltai G., Pesti G.) a XVII-XVIII.sz. át Vörösmartyig : Mint a földmívelő (epigramma) Madách Tragédiájának londoni színéig és Arany J.:A hídavatás c. balladájáig.megtekintés
Egy Ady-vers olvasása közbenAdy Endre: "Ádám, hol vagy?"megtekintés
Ady és CsokonaiAdalék a "Vitéz Mihály ébresztésé"-hezmegtekintés
Arany Toldija és a magyar verselés történeteArany János: Toldimegtekintés
Adatok a Halálfiai geneziséhezBabits Mihály: Halálfiaimegtekintés
Csokonai Békaegérharcának keletkezéséről, politikai vonatko-Csokonai Vitéz Mihály: Békaegérharcmegtekintés
Kosztolányi nagy regényeiA középosztály válságának epikus ábrázolása: Édes Anna, Aranysárkány, Pacsirtamegtekintés
"Én nem bízom a világot a történelemre"Németh László történelmi drámáirólmegtekintés
A Füst-életmű viszontagságaiFüst Milánrólmegtekintés
"Aranyálom" - Arany álma, a nemzeti eposzArany János kísérletei a nemzeti eposz megteremtésére. Toldi, Csaba-trilógia, ill. Buda halála.megtekintés
József Attila: Holt vidékműelemzésmegtekintés
Még egyszer a lírikus Aranyról (1847-1861)Arany János lírája a Válasz Petőfitől a Magányban c.versig.1847-61. A korszak elemzett versei : Télben 86-88.p.; Álom-való 88-9.p.; Fiamnak 90-91.p.; Kertben 91-94.p.;Visszatekintés 95-98.p.; három vers összehasonlítása : A pusztai fűz, Ösz végén és Hiú sovárgás c.98-100.p.; Magányban 100-104.p.megtekintés
Gyulai Pál: Hadnagy uramverselemzésmegtekintés
A magyar ősmonda Anonymus előtt-megtekintés
"iramló fényt a tengeren"Menekülés- és természetmítosz József Attila lírájábanmegtekintés