József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

85 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2007-02-01Szabó Magda haláláranekrológmegtekintés
2007-02-01Szabó Magda ravatalánálnekrológmegtekintés
2007-01-01Adalékok, észrevételek Zrínyi Miklós...három epigrammájához (Az idő szárnyon jár; Nem irom pennával..."Befed ez a kék ég")megtekintés
2007-01-01Egy Kosztolányi vers körülBabits: A Spinoza-szobor előtt (1903) és Kosztolányi: Szonett egy szoborra, mely az álló Dantét ábrázolja (1909)megtekintés
2005-04-01Irodalmunk nagyasszonyaiNemes Nagy Ágnes; Szabó Magda; Jókai Annamegtekintés
2005-03-01Álom és látomás a barokk eposzokbanAz elődök - Homérosz: Iliász, Odüsszeia és Vergilius Aeneise után - Ariosto: Orlando furosó; Camoes: Lusiadák; Tasso: Megszabadított Jeruzsálem; Milton: Elveszett paradicsom; Zrínyi: Szigeti veszedelem c. műveiben.megtekintés
2005-03-01Camoes, a portugál Zrínyi MiklósLuiz de Camoes portugál költő (1524-1580) rövid életrajza.megtekintés
2005-03-01Luís de Camoes: Poemas - költeményekpályaképmegtekintés
2005-02-01A negyvenedik életévébe lépett Arany Jánosnegyven szóból álló költeményének gematrikus elemzése. Arany János: Néma búmegtekintés
2005-02-01A "Pisti a vérzivatarban"keletkezése és két változatamegtekintés
2005-02-01A Bánk bánrólKatona József . Bánk bánmegtekintés
2005-01-01A népiesség és fonákjaEpizódok a magyar verses epika történetéből.Eposz-paródia, komikus eposz. (Az elveszett alkotmány, A helység kalapácsa, Bolond Istók)megtekintés
2004-06-01Vajda, az "üstökös-ember"Vajda János: Az üstökös Az üstökös-szimbólum kitágítása. A költő egész életét, személyiségét megjelenítő szimbólumértékké való átlényegítése.megtekintés
2004-06-01Tanner Ilona és Babits Mihályházasságának történetemegtekintés
2004-04-01Érzékeny heroizmusAz indulatok elmélete a XVIII. században és a Fanni hagyományaimegtekintés
2004-04-01Ágh István és Nagy László Balassi-verseiÁgh István: Balassi (1969) és Nagy László: Balassi Bálint lázbeszéde (1977)megtekintés
2004-03-01A "Thomas Mann üdvözlése" utolsó sorárólJózsef Attila Thomas Mann üdvözlése c. versének elhíresült utolsó sorának "fehérek közt egyeurópait" keletkezéstörténetéhez.megtekintés
2004-01-01Gulyás Pál60 éve hunyt el.megtekintés
2004-01-01"Az ajtó" és a párizsi "Femina-díj" Interjú Szabó Magdávalmegtekintés
2004-01-01A népi írók mint költői témák Gulyás Pál...versvilágában.megtekintés
2003-05-01Az írói életpálya és a "Magyar Encyclopaedia"Apáczai Csere Jánosmegtekintés
2003-05-01Apáczai-különszámmegtekintés
2003-03-01Babits Mihály Emlékház...Szekszárdonmegtekintés
2003-03-01A virágénekekrőlA virágénekek - azaz a metaforikus nyelvezetű szerelmi dalok - XVI. századtól nyomon követhető vonulatáról egészen a népdalokig. Közös jellemzőjük: rejtett értelmű, erotikus tartalmú képek.megtekintés
2003-01-01Szerkesztési párhuzamok...Juhász Gyula költészetébenmegtekintés
2003-01-01A "Csongor és Tünde" mai szemmelVörösmarty Mihály drámai költeményéről.megtekintés
2002-05-01Köszönjük Kertész Imre!Görgey Gábor : Imre, hanyas vagy? 1929-es? Torkos Máté : Felelősség A svéd Akadémia indoklása / írások Kertész Imréről Nobel-díja kapcsánmegtekintés
2002-05-01Kemény János önéletírásának műfaji mintáirólmegtekintés
2002-05-01A "székely himnusz" és költője: Csanády György.megtekintés
2002-01-01Szerb Antal és a szellemtörténetAz eszme- és stílustörténetet és azt az előkészítést a megértő intuícióra, amelyet az eszmék és formák mivoltának az ismerete ad, nevezi az irodalomtudomány együttvéve szellemtörténetnek.� Így beszél Szerb Antal követett módszeréről � 1934-ben írott Magyar irodalomtörténete elméleti bevezetőjében.megtekintés
2002-01-01Mű vagy vallomás ? Adalékok Németh László életművének.....jellegéhez.megtekintés
2002-01-01Néhány gondolat Németh László-életműkorszerűségérőlmegtekintés
2002-01-01Szarvas-ember, farkas-ember - József Attila : BánatGondolatok a versről.Nem elemzés!megtekintés
2001-04-01Tanár, diák, alma materEgy motívum követése: tanár, diák, iskola Spiró György műveiben: Bada tanár úr c.elb., a Csirkefej c. dráma Tanár alakja, a Honderű c. komédia.megtekintés
2001-03-01A mindig új "Új Zrínyiász" / Mikszáth Kálmánmegtekintés
2001-01-01Eötvös József Üveges JancsijaA falu jegyzőjemegtekintés
2001-01-01Legköltőibb prózaírónk:Krúdy-metaforákmegtekintés
2000-04-01Vörösmarty : A fátyol titkaiV.M. vígjátékáról.megtekintés
2000-02-01"Dunaiság", "Tiszaiság": Berzsenyi "Magyarország"-ódája és..Kölcsey Ferenc Hymnusa.megtekintés
2000-02-01"A Dunánál" ciklusszerkezetéről.József Attilamegtekintés
2000-01-01Egy Berzsenyi-vers lehetséges kontextusa. Magyarország : azMagyarország : az ígéret földjemegtekintés
2000-01-01"A tápai Krisztus"- Juhász Gyula versérőlmegtekintés
1999-03-01Szalárdi János. Portrék a "Barokk és késő-barokk rokokó" c.Osiris-szöveggyűjteményből.megtekintés
1999-03-01Balassa Bálint. Portrék a " Barokk és késő-barokk rokokó" cOsiris-szöveggyűjteményből.megtekintés
1999-03-01Bethlen Kata.Portrék a \"Barokk és késő-barokk rokokó\" c. Osiris szöveggyűjteményből.megtekintés
1999-03-01Forgách Simon. Portrék a "Barokk és késő-barokk rokokó" c.Osiris-szöveggyűjteményből.megtekintés
1999-03-01Faludi Ferenc. Portrék a...\\\\\\\"Barokk és késő-barokk rokokó \\\\\\\" c. Osiris-szöveggyűjteménybőlmegtekintés
1999-03-01Mikes Kelemen. Portrék a "Barokk és késő-barokk rokokó" c.Osiris-szöveggyűjteményből.megtekintés
1999-01-01Vörösmarty Mihály Szép Ilonka c. költeményénekallegorikus értelmezésemegtekintés
1998-03-01Szenczi Molnár versciklusok"szótárvers", "szóvers", "proverbiumvers".megtekintés
1998-03-01A por siet, a kő ráér: Vers ez? Vagy filozófia?Filozófia és költészet kapcsolatáról. Pl. Babits M.:Esti kérdés c. verse /71.p./megtekintés
1998-03-01"Az apostol"-ról maAz apostol / Petőfi Sándormegtekintés
1998-03-01A kultusz és a műfaji hagyományok - Két Arany versFurkó Tamás, Évnapra / Arany Jánosmegtekintés
1998-01-01Az érzés szépPetőfi-emlékszám.megtekintés
1997-04-01Utószó Weöres Sándor verseihezWeöres Sándor pályája.megtekintés
1997-04-01"Szerencse-szellő" és "szerencse-szélvész"Két metafora Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem című művéből.megtekintés
1997-04-01Orsolya meséje Babits "Gólyakalifa" c. regényébenVittore Carpacció festménye "A szent álma" Orsolya meséjében.megtekintés
1997-04-01Vajda János az esszenciális szerelem költészeteAlfréd regénye (135-140); Harminc év után c. vers változatairól (140-146.), Harminc év mulva, Gina emléke sorozatmegtekintés
1997-04-01A szöveghatárok feloldódásaKovács András F : J.A.szonettje uerről: Interpretáció, kanonizáció címmel (röv. egyszerűbb változat) in. Irodalomismeretmegtekintés
1997-03-01Nemes Nagy Ágnes Lengyel Balázs Pomogáts Béla Szabó MagdárólSzabó Magda-szám, az írónő 80. születésnapjaalkalmából. (tanulmányrészletek) Nemes N.Á.:Sz.M. köszöntése, Kunfajta, nagyszeműKiss Tamás :SZ.M.-t köszöntő (vers) Lengyel B.:Mégis költő! Pomogáts B.:Nőalakjai Dávidházi P.:Shakespeare sírjánál Görgey G.:Mondatai Kabdebó L.:A regényíró Rónay L.:A modern esszé mestere Levelek Sz.M.-hoz, Bibliográfiamegtekintés
1997-03-01Az Alföld és a magyar irodalom a századelőigAz Alföldről induló írók, költők áttekintése. Az alföldi táj megjelenése a szépirodalomban Gellért püspöktől Adyig, Juhász Gyuláig, a kezdetektől a századfordulóig.megtekintés
1996-03-01Móricz és Krúdy gasztronómiája"A világ semmiféle regényében nem esznek annyit, mint a hiteles magyar regényben" (Komlós Aladár) Vö. Móricz és Krúdy.megtekintés
1996-03-01Szindbád megöregszikKrúdy utolsó évei (az öregedő Szindbád) és megromlott második házassága a novellákban: Antal és a papmacska; Születésnapi kalandok; Etel király kincse; Purgatórium.megtekintés
1996-03-01A Bakony és a Balaton Krúdy...írásaibanmegtekintés
1996-03-01Az irodalmi topográfia műhelyébőlSzatmárcseke - Kölcsey Ferenc (Sződemeter, 1790. aug. 8. - Cseke 1838. aug. 24 .) Tiszacsécse - Móricz Zsigmond (Tiszacsécse, 1879.júl. 2. - Bp. 1942.szept. 4.) Tiszaeszlár - Krúdy Gyula (Nyíregyháza, 1878. okt. 21. - Bp., 1933. máj. 12.)megtekintés
1996-03-01"De kész szüvel várja szerencse forgását"A szerencse a Szigeti veszedelemben.megtekintés
1995-01-01"A nagyidai cigányok" mint a "Szigeti veszedelem" travesztációjaArany János: A nagyidai cigányokmegtekintés
1994-04-01Kép és időBerzsenyi Dániel metaforáiról.megtekintés
1994-04-01Kormos Istvánrólmegtekintés
1994-04-01Tragikum az életrajzban - tragikum a versekbenRadnóti Miklósrólmegtekintés
1994-04-01Bevezetés a költészet olvasásábaRadnóti Miklós "Töredék" c. versének értelmezésemegtekintés
1994-04-01Radnóti spiritualizmusaRadnóti lelkiségének alakulásamegtekintés
1994-04-01Berzsenyi-hatszoros tükörbenBerzsenyi Dánielről. I.:\\\"Népiek\\\" és \\\"urbánusok\\\". II.:Magyar sorstragédia - Pestről Niklára vagy NiklárólPestre III....Irodalomtörténeti szatírjátékmegtekintés
1994-02-01Börtönlíra a XVIII. század végénBatsányi Kufsteinben.megtekintés
1994-02-01Kafka és az önfeladás, mint az önmeghatározás egyetlen lehetőségeKafka, Franz: Az éhezőművészmegtekintés
1994-01-01Ottlik G. "Buda" c....megtekintés
A Bovary-jelenségFlaubert Bovaryné c. regénye mint a romantika kritikája.megtekintés
A népdal, a romantika és a biedermeierPetőfi szerelmi költészete a kezdetektől a Júlia-versekig.megtekintés
Móricz és a magyar valóság viszonya a Bovary-jelenséghezAz Isten háta mögöttmegtekintés
A Szigeti veszedelem...narratológiai elemzése. Vázlat.megtekintés
Két szerelmi versciklusKesergő és Boldog Szerelmei / Kisfaludy Sándor A huszonhatodik év / Szabó Lőrinc (ld.o.)megtekintés
\\\"Óhajtozás isten után\\\" 1-2.r.A hit és a megbocsátás Nemes Nagy Ágnes verseiben.megtekintés
Illyés Gyula : Egy mondat a zsarnokságról-megtekintés
Krúdy-párhuzamok Márai Sándor narrációs technikájábanAnekdotikusság és kalandszerűség a Garrenek műve ciklusbanmegtekintés
Holttengeri jelentésMakkai Sándor a Mezőségen. A Holttenger című regény elemzése.megtekintés