József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

135 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2012-03-01Boccaccio 700: a szavak erejeA Boccacciói életmű irodalomkritikai fogadtatásának történetileg változó aspektusai; A szavaktól a képig: Boccaccio a filmvásznon (Pasolini, Fellini, Ferreri...), A Dekameron és a nyelvi modell kérdése: tájnyelvi zárványok és lexikális kétértelműségek a többnyelvűség határán; A kerettörténet tételeinek megfordítása: Pampinea, a társaság nő-szimbóluma; Az őrgrófné tyúkjai; A gascogne-i hölgymegtekintés
2012-03-01Dekameron ás Átváltozások:átvett avagy eredeti novellamegtekintés
2012-03-01A kereskedők eposzaBoccaccio: Dekameronmegtekintés
2012-03-01Az irónia, mint a hagyomány megújításának eszközeBoccaccio: Dekameronmegtekintés
2012-03-01Az elbeszélés erejeA boccacciói novellaciklus műfajelméleti megközelítésben. Bocaccio. Dekameron.megtekintés
2011-01-01Szövegek, testek, szövegtestekA testírás-elmélet irányai (pszichoanalízis, strukturalizmus, hermeneutika, feminizmus stb.) Freud, Lacan, Brooks, Gliserman, Chomsky, Barthes, Cixous, Kristeva...megtekintés
2011-01-01A felvilágosodás öröksége:a nőiség mítoszai és modelljei a XVIII. században. Rousseau: Új Heloise, Choderlos de Laclos: Veszedelmes viszonyok, Diderot.megtekintés
2011-01-01Idegen testekXenológia, modernség és feminizmus az ezredfordulón, avagy a társadalmi nyilvánosság újabb szekezetváltozása.megtekintés
2011-01-01A test narratológiája1. Testszöveg - szövegtest 2. A posztklasszikus narratológia kihívásai 3. A karteziánus örökség 4. a szereplőkre vonatkozó újabb nézőpontok 5. A narratív testek és a tér 6. Kinetikus terekmegtekintés
2011-01-01Mesés testek avagy Nana végre meztelenZola regénye a testnek a narratívával való viszonya felől értelmezve.megtekintés
2011-01-01A halott test grammatikájaA megváltás lehetetlensége Borbély Szilárd A Testhez. Ódák és legendák c. verseskötetbenmegtekintés
2010-04-01Több néven élni? Szerzőként meghalni? Az álneves szerzőkrőlSpiegelman Laura, Centauri - kortárs magyar irodalmi "rejtélye" körüli vélekedések... Rejtőzködés-történet: Macpherson Ossziánja, Thaly Kálmán kuruc dalai, Ajar, Pessoa, Weöres - Lónyay Erzsébet, Parti Nagy - Sárbogárdi Jolán, Dumpf Endre; Esterházy - Csokonai Lili...megtekintés
2010-04-01A szerző és az (ön)életírás pozíciója a közelmúlt...pszichoanalitikus irodalomkritikáiban. Freud (Álomfejtés, Tanulmányok a hisztériáról) és az 1960-70-es évek francia "új feminizmusa" (Kristeva, Cixous). Cixous a derridai lélek mélyrétegeit igyekszik feltárni és megörökíteni...mint a Másik portréját, miközben saját arcképének töredékei is kirajzolódnak.megtekintés
2010-04-01Az igazat és csakis az igazat...A szerzőiség funkciója a holokauszt irodalmábanmegtekintés
2010-03-01A futurizmus esztétikájaA futurizmus esztétikájának vizsgálati premisszái.megtekintés
2010-03-01A futurista performanszSzöveg, hang, gesztus - útban a totális költészet felé.megtekintés
2010-03-01Marinetti, a futurizmus és a franciákA Futurista kiáltvány és a franciák: Proust, Apollinaire, Gidemegtekintés
2010-03-01Pasolini és a futurizmusPasolini egyfelől védi, másfelől dilettáns mozgalomként kezeli a futurizmust.megtekintés
2010-03-01Az orosz futurista kiáltványok rituális funkcióiAz orosz futurizmus terminust az orosz avantgárd teljesen különböző csoportosulásainak megnevezésére használták.megtekintés
2010-03-01Benyegyikt Livsic: A másfélszemű íjászAz orosz futurizmus elméleti memoárja. Marinetti látogatása Oroszországban.megtekintés
2010-03-01"Divatok az irodalom körül"A futurizmus megjelenése Szabó Lőrinc Áradás!Áradás!, és az Óda a genovai kikötőkhöz című verseiben.megtekintés
2010-03-01"A közönség nevet, az elnök komor arccal néz maga elé"F.T. Marinetti előadása a Magyar Tudományos Akadémián.megtekintés
2010-01-01Hegység, amely emberi nevet viselHogyan tájékozódjunk B.Á. prózájában? Mozgástér, tér-idő viszonyok, szereplők stb. Értelmezésgyakorlat. Sinistra körzet, egyéb említett novellák: Az erdész és vendégei, Behavazott lábnyomokmegtekintés
2010-01-01Szubjektív univerzum és architektonikus verstér...Michelangelo költészetében. Neoplatonikus eszmerendszer, művészetfelfogás, anyag - szellem, élet - halál. 62. 89. 90. 144. 151. 152. szonettek.megtekintés
2010-01-01A világjárás művészete. metszetekUtazás, vándorlás, felfedezés mítosza, elméletei. Transzcendens és topgrafikus irányokmegtekintés
2010-01-01"Vannak vidékek legbelül"Környezetpszichológiai szakralitás a helyhasználatban. Ember - környezet viszony: a helyek az emberi élet kontextusai. Spiritualitás és pszichológiai szakralitás. a szent helyek hagyományos és környezetpszichológiaileírásai. Pszichológiai szakralitás a természetben. A "hely szelleme". Az otthon szakralitásamegtekintés
2009-03-01Szimbólum- és allegóriaelméletekA két alakzat értékelése a koraromantika korától kezdve a romantikusokon és a francia szimbolistákon keresztül Benjamin és Fletcher allegóriakönyvéig, azaz a posztmodern kezdetéig.megtekintés
2008-02-01Tükör és vitrinThomas Mann és az irodalmi szerepjáték: Th. Mann naplói; homoerotizmusa", irodalmi alteregói: Gustav von Asenbach (Halál Velencében); Félix Krull (Egy szélhámos vallomásai).megtekintés
2008-01-01A tudományos szöveg és az esszé:a humántudományok esetemegtekintés
2007-04-01Az etikai kritikárólEtikai kritika - tematikus számmegtekintés
2007-04-01Etika és irodalomtudományEtikai kritika - tematikus számmegtekintés
2007-04-01A dekonstrukció és az etikaEtikai kritika - tematikus számmegtekintés
2007-03-01Az ökokritika rövid történeteÖkokritika - tematikus számmegtekintés
2007-03-01Ökokritika -mire való voltaképpen?megtekintés
2007-01-01Az azonos és a más: a francia filozófia a XX.sz. második felébenI. Hatások: 1. a francia filozófia és a \"kontinentális filozófia\" 2. Kritikai Husserl-recepció 3. Hegel- és Marx-recepció 4. Nietzsche-recepció 5. Freud- és Sassure-recepció II. Tendenciák 1. Strukturalizmus 2. Strukturalizmus és hermeneutika között: Foucault 3. Hermeneutika: Ricour 4. A különbség: Deleuze 5. A dekonstrukció (Derrida)megtekintés
2007-01-01Az egzisztencia passió-járásaSartre: Irodalom és filozófiamegtekintés
2006-01-01Szubjektivizmus az irodalomtudománybanRoland Barthes: A műtől a szöveg felé (1971)megtekintés
2004-04-01"Nem akarom, hogy így nézd!"Wittgenstein poétikájamegtekintés
2004-04-01A Vizsgálódások hétköznapi önesztétikájaWittgenstein Filozófiai vizsgálódásai-ról.megtekintés
2004-04-01Wittgenstein "gazos kertje"A filozófia mint Dichtung létrái és labirintusaimegtekintés
2004-03-01Hipertext"A számítógép és a humán tudományok"megtekintés
2004-03-01A hipertext alapjaihipertext, hipermédia, decentralizált szövegmegtekintés
2004-01-01Bevezető Petrarca Daloskönyvéhezmegtekintés
2004-01-01Petrarca hermeneutikája: szabadság és igazság közöttA Sen. IV.5. levél kapcsánmegtekintés
2003-04-01Metafora és anyag: konkrét költészet (részletek)megtekintés
2003-04-01Konkrét költészetmegtekintés
2003-04-01Experimentális, vizuális és konkrét költészetTörténeti kontextus és alapfogalmak.megtekintés
2003-04-01A szabályok lírájától a költészet kiterjesztéséigmegtekintés
2003-04-01Technoköltészet és virtuális valóságokA kilencvenes években megtett út: Videperformansz és performanszvideo; Videóköltészet; Video-vizuális költészet; Számítógépes költészet, Hiperszöveg, hipermédia, interaktív oldalak, generatív írás; CD-ROM költészet; Hiperszöveg a világhálón. Performatív attitűd;ierarchikus elrendezés, interaktivitás és kollektív alkotásmegtekintés
2003-01-01Az amerikai minimalizmusA minimalizmus fogalmát több szempontból elemzi (grammatika, stilisztika, karakterjellemzés, ...), valamint összehasonlítja a posztmodernnel és a realizmussal.megtekintés
2003-01-01Tűz után tűzbe - beszélg. Raymond Carverrelmegtekintés
2003-01-01Egy elégedetlen olvasó megjegyzései - A minimalizmus eredeteBemutatja a minimalizmus előzményeit (Tristam Shandry, Flaubert, Baudelaire) és párhuzamot von a szentimentalizmussal. Kiemelten elemzi Raymond Carver Mr. Coffee and Mr. Fixit című művének első mondatát ("Én láttam már néhány dolgot.").megtekintés
2003-01-01Interjú Bret Easton Ellis-szelminimalizmusmegtekintés
2002-04-01A multikulturalizmus esztétikájamegtekintés
2002-03-01Az önéletírás-kutatások néhány aktuális elméleti kérdéseAz önéletírás definiálásának problémái, avagy létezik-e egyáltalán az önéletírás.megtekintés
2002-03-01Referencialitás és végtelen szemiózis : Az autobiográfia......értelmezéstörténetének irodalomtudományos szempontjaimegtekintés
2002-03-01Az önéletírás definiálása.megtekintés
2002-03-01Önéletírás, autográfia, fikció: kísérlet a szövegtípusok oszmegtekintés
2002-01-01A Poétika újraolvasásamegtekintés
2002-01-01Arisztotelész a költészetről (Poétika)megtekintés
2002-01-01Arisztotelész a mimézisrőlmegtekintés
2002-01-01Cselekmény és jellem, Esendőség.. (Arisztotelész : Poétika)megtekintés
2002-01-01A katharszisztól az Arisztotelészi középigPoétika / Arisztotelészmegtekintés
2002-01-01Katharszisz (Arisztotelész : Poétika)megtekintés
2002-01-01A drámán kívül:A tragédia határai Arisztotelész Poétikájábanmegtekintés
2002-01-01Arisztotelész azt utolsó cseppig.Paul Ricour metaforafelfogá..sa.megtekintés
2001-02-01Dante a XX.sz-banmegtekintés
2001-02-01A Színjáték szerk.és költészete. Isteni színjáték / Dantemegtekintés
2001-02-01A "szóban mester" Odüsszeusz és a tudás útjaiOdüsszeusz a homéroszi eposzokban, Vergiliusz Aeneis-ében, Ovidius Átváltozások c. művében. Ezek, mint Dante Isteni színjátékának az előképei. (Pokol XXVI.éneke)megtekintés
1996-04-01A posztkolonialitásmegtekintés
1996-04-01A posztkoloniális és a posztmegtekintés
1996-04-01Posztkoloniális irodalommegtekintés
1996-04-01Kolonialitás és pszichoanalízismegtekintés
1996-04-01A manicheus esztétikamegtekintés
1996-03-01A két német irodalomból..megtekintés
1996-03-01Az irodalom mint összekötő..megtekintés
1996-03-01Irodalom és kortörténet..megtekintés
1996-01-01Posztkoloniális művelődéselméletmegtekintés
1996-01-01Angyalosi G.,Wahl F.,Kisteva,J. at all..megtekintés
1994-01-01Mi a dekonstrukció és miért...mondanak olyan szörnyű dolgokat róla?megtekintés
1993-03-01Kettős regény A "Zsivago doktor"-rólA "Zsivago doktor"-ról. Borisz Paszternak regényemegtekintés
1993-02-01Andrej Platonov "Csevengur" c. regényeelemzésmegtekintés
1993-02-01Borisz Paszternak "Zsivago doktor"c. regényének alkotásfilozófiai koncepciójaPaszternak, Borisz: Zsivago doktormegtekintés
1992-03-01Marsilio Ficino Kratülosz-argumentumaFicino, Marsiliomegtekintés
1992-03-01Kosztolányi a nevekrőlÖsszeállítás Kosztolányi írásaibólmegtekintés
1992-03-01A névvarázs poétikája. József AttilaJózsef Attila és a nevek (Attila-Pista, Flóra stb.) Névvarázs-elmélet.megtekintés
1992-03-01A megtalált Nevek. Nevek Az eltűnt időben. (onomasztika)Proust és Az eltűnt idő nyomában c. regényének nevei, onomasztikai rendszeremegtekintés
1991-03-01A kínai és a nyugati költészet összehasonlítása-megtekintés
1991-03-01Nemzeti stílus és nyugati hatásokA modern kínai irodalom kialakulásának rövid történetemegtekintés
1991-03-01A hagyományos kínai kultúra és a modernizációA kínai kultúra helyzetével foglalkozó újabb vizsgálódások áttekintésemegtekintés
1991-01-01A biedermeier kora - nálunk és EurópábanA biedermeierrőlmegtekintés
1991-01-01A biedermeier mint képzőművészeti stílusA biedermeierrőlmegtekintés
1991-01-01Töprengések a biedermeier-fogalomról az irodalombanA biedermeierrőlmegtekintés
1990-04-01A jelentésteremtő metafora-megtekintés
1990-04-01A mítosztól a metaforáigMítosz, metaforamegtekintés
1990-04-01A művészet nyelvei (részletek)II.A képek hangjamegtekintés
1990-04-01A metaforák jelentéséről-megtekintés
1990-04-01A metaforák működésérőlVálasz Donald Davidsonnakmegtekintés
1990-04-01A metafora-megtekintés
1990-04-01Az élő metafora (részlet)-megtekintés
1990-04-01A metafora, mint másodállás-megtekintés
1990-04-01Tíz mítosz a metafora körül-megtekintés
1990-02-01Karinthy Frigyes utazása a pszichoanalízis körülEmlített művek: Melankólia, Szomjúság, Utazás Faremidóba, Együgyű lexikon, Én és Énke, Capillária.megtekintés
1990-02-01Krúdy Gyula és a pszichoanalízis"...Mo.-n a rendkívülien eredeti és új nem annak az életművéből született, aki tudatosan és programszerűen modern akart lenni, hanem azéból, aki az volt akarata ellenére : Krúdy Gyuláéból" Említett művei : Szinbád, Álmoskönyv, A vörös postakocsi (1913) Boldogult úrfikoromban (1929).megtekintés
1990-02-01Az előtörténettől a kiteljesedésigBalzac és a pszichoanalitikai indíttatású irodalomkritika. Balzac pszichés betegségei, valamint regényeiben (Emberi Színjáték) megjelenő lelki betegségek.megtekintés
1990-02-01A freudizmus és a művészet (részlet)-megtekintés
1990-02-01Irodalom és pszichoanalízis: Zadig módszere-megtekintés
1990-02-01Fejezetek a pszichoanalízis és a modern klasszikus irodalom kapcsolatának történetéből-megtekintés
1990-02-01A múzsák, pszükhé és tudományaikPszichoanalízismegtekintés
1990-02-01A Nyugat és a pszichoanalízis-megtekintés
1990-01-01A fa a népi elbeszélésekbenA fa-motívum a népművészetben. Közmondások, szokások, a fa, mint jelkép, ősi szimbólum.megtekintés
1987-04-01Velimir Hlebnyikov és az orosz avantgardVelimir Hlebnyikovrólmegtekintés
1987-04-01Hlebnyikov költői nyelvének és életművének tipológiájaHlebnyikovrólmegtekintés
1987-04-01Hlebnyikov költői világlátásának fő vonásaiVelimir Hlebnyikovrólmegtekintés
1987-04-01Majakovszkij és HlebnyikovVlagyimir Majakovszkij és Velimir Hlebnyikovmegtekintés
1987-04-01V.V. HlebnyikovHlebnyikovrólmegtekintés
1987-04-01Egy képzeletbeli filológia dialektikájáhozHlebnyikov szóalkotása.megtekintés
1987-04-01Hlebnyikov poétikájárólA kompozíció problémáimegtekintés
1987-04-01Hlebnyikov költői nyelvének és életművének tipológiájaHlebnyikovrólmegtekintés
1987-01-01A kimerített irodalomAz intermediális művészetek által felvetett problémákról és Jorge Luis Borgesről. megtekintés
1987-01-01A posztmodern regény Amerikában-megtekintés
1987-01-01A posztmodernizmus költészete Amerikában-megtekintés
1987-01-01Modern és posztmodernEllentmondás vagy összhang ?megtekintés
1983-03-01Történelem és regény Balzac ParasztokjábanParasztok / Honoré de Balzacmegtekintés
1981-02-01A "Don Quijote" olvasásáról és értelmezésérőlCervantes: Don Qiijotemegtekintés
1981-01-01A koronatanú - GoetheA klasszika és a romantika mint a modern irodalom forrásaimegtekintés
1979-03-01Gondolatok Büchner "Leonce és Léna" c. drámájárólBüchner, Georg: Leonce és Lénamegtekintés
1969-09-01A Háború és béke alapelve és egységeTolsztoj: Háború és békemegtekintés
1966-03-01A kopasz énekesnő: A nyelv tragédiájaIonescu A kopasz énekesnő c. művérőlmegtekintés
1964-04-01Jean-Paul Sartre megmagyarázza a "Szavak"-atSartre? J.P.: Szavakmegtekintés
1964-04-01Titánia és a szamárfőShakespeare, W.: Szentivánéji álommegtekintés
A metaforikus csavarA metaforárólmegtekintés
A nevek szimbolikus jelentései a középkorban-megtekintés
Nomen est omen-megtekintés
Test, logosz, táncA test leírása - test és előírás - test és írás; Husserl, Nietzsche...megtekintés