Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

712 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2022-12-01"Ördöglakat, angyalhinta: van-e rá tinta?"Tandori Dezső Ördöglakat című kötetének rajzversei
2022-12-01A cigány tündérország meséi - nem csak gyerekeknekNagy Gusztáv: A cigányok tündérországa
2022-11-01Hanyatlás? Ismétlés? Szövegköziség?Jókai regényeinek belső utalásrendszeréről
2022-10-01"Szárnyatlan angyal"Bevezetés Dobozi Eszter költői világába
2022-09-01Elveszett sikolyok a szélbenUlrich Gábor Dűne című animációs filmjének rejtelmei
2022-09-01"A halállal szembenézve a Költő rálát saját sorsára"Példák a kultuszképzés jeleire és eljárásaira Orbán Ottó posztumusz recepciójában
2022-07-01Kifejezéstelen hiányAz elektív affinitás poétikája Áfra János Rítus című kötetének példáján
2022-06-01A metalepszis hatásfunkcióiTolnai Lajos A mostoha leány című balladájában
2022-06-01A festés mint messianisztikus tettPap Károly: A nyolcadik stáció
2022-06-01Át a ciklusokonA napcsíkos darázshoz. Géczi János versei (1978–2020)
2022-06-01Mer' az egész bioZávada Péter: Gondoskodás
2022-04-01"S ön ezt a sáros országot Tündérlaknak hívja!"Bácska-toposzok Papp Dániel Tündérlak Magyarhonban című elbeszélésciklusában
2022-04-01"És bizonyos tekintetben mindig rúgnak hátulról"Füst, Karinthy és Weöres vulgáris apróságaiból
2022-04-01Haláltánc ZomborbanHász Róbert: Fábián Marcell és a táncoló halál
2022-03-01A vers kriminalizálódásaSzabó Lőrinc pályakezdésében, 1920–1930
2022-03-01Megszólal az alárendelt?Borbély Szilárd: Nincstelenek
2022-03-01A szív rendszertanaAcsai Roland: Mi dalol a madárban című kötetéről
2022-02-01Az igazak legendájaFenyvesi Ottó: Paloznak overdrive
2022-01-01Gyöngy és vasBuda Ferenc: Lennék kisgyermek
2022-01-01A szégyen retorikája József Attila A bűn című versébenJózsef Attila: A bűn
2022-01-01Kávézás Nemes Nagy ÁgnesselNemes Nagy Ágnes hagyományának újraértelmezése a nőirodalomról és a nőiségről való megszólalásai tükrében
2021-12-01A távolság közelében II.A transzcendencia lehetősége Pilinszky János költészetében
2021-12-01Fel és le a lépcsőlabirintusbanOrosz István Vigyázat, lépcső! című animációs filmjének nyomában
2021-11-01Arany János és a Bánk bánArany János tanulmánya a Bánk bánról
2021-11-01Egy "avult műfaj" esélyeiNarrációs szereplehetőségek a Szőke Panniban
2021-11-01A vendéglét mint poétikai tapasztalatVillányi László: mindenek előtt
2021-11-01Hitelesíteni a megkérdőjelezéstMilbacher Róbert: Angyali üdvözletek
2021-10-01Sajtóhírihletek a Csáth-életműbenA kis Emma forrásai
2021-10-01Irodalmi sakklépések – "Plem, plem"Sakkjátszmának az irodalomban
2021-10-01In ex-territorium – ha érti, miről van szóMég nem arról, de talán közelítésként! Végel László könyveiről
2021-10-01A rejtőzködés és a föltárulkozás rendjeBalla Zsófia: A darázs fészke
2021-09-01"A József Attila-filológia crux-a"A csodaszarvas datálásához
2021-09-01"...az »igazi« Európa küszöbén botorkáltunk"Az ismerős és az ismeretlen az Egy polgár vallomásaiban
2021-09-01Hajnóczy Péter Play-boy című szövegérőlKritika Hajnóczy Péter Play-boy című művéről
2021-09-01"Hirtelen nem is tudom, mi fontos most számunkra"Gion Nándor: Krisztus katonái a Görbe utcából
2021-09-01Kisvárosi gyilkosságokHász Róbert: Fábián Marcell pandúrdetektív tizenhárom napja
2021-06-01Gileád: utolsó évadMargaret Atwood: Testamentumok
2021-05-01Kommentárok A szakács című hagyatéki szöveg újólag fellelt epizódjáhozA szakács és a hét szál rózsa
2021-05-01Tandori Dezső "Költészet"-regénye"A költészet-regény, költészet-élés vajon egyáltalán?"
2021-05-01Péntek Imre: Csipetnyi égKritika Péntek Imre kötetéről
2021-05-01"Nem volt bennetek, nem volt bennem elég szeretet"Nyerges Gábor Ádám: Mire ez a nap véget ér
2021-04-01Jelenetek egy regény befogadásárólNémeth László: Emberi színjáték
2021-04-01A mester–tanítvány kapcsolat eltérő értelmezései Babits Mihály és Németh László feleselő regényeibenBabits Mihály és Németh László regényeinek kapcsolata
2021-04-01Rendszerkritika? Rendszerapológia?Szempontok Németh László Utazás című drámájának értelmezéséhez – a mű korabeli recepciójának fényében
2021-04-01Egy orosz balladaPuskin Ének Oleg fejedelemről című balladája
2021-03-01Hol van már a tavalyi hó?Villon: Ballada a hajdani idők dámáiról
2021-03-01Kassák álommegjelenítéseiÁlomleírások Kassák műveiben
2021-03-01Falureprezentáció Oravecz Imre prózájábanFalutapasztalat Oravecz Imre prózájában
2021-02-01"Össznépi szinten űzött pop-art"Narratológiai megoldások Tar Sándor novelláiban
2021-02-01Jánoskám, egyetlenem még inkább sokféleTar Sándor Rináldó és Esterházy Péter Fuharosok című szövegeinek párhuzamos olvasási kísérlete
2021-02-01A "melós író", a "vesztesek krónikása", az "iskolázatlan tökéletesség"Tar Sándor-olvasatok és -félreolvasatok
2021-01-01Három bolond napFazekas Mihály: Lúdas Matyi
2021-01-01Fikció és tanulságWordsworth anekdotája a nem-morálisan felfogott hazugságról
2021-01-01Felesleges férfiakTóth Krisztina: Fehér farkas
2020-12-01Szólások a Bánk bán nyelvébenTanulmány Katona József drámájának bőséges szólás-mondásairól
2020-12-01Az újraolvasott IllyésA 30-as évek verseiről
2020-11-01Karinthy Frigyes gubóinak nyomábanKarinthy Frigyes Capillária című regénye
2020-11-01Más állapotokZalán Tibor: Papírváros – egy lassúdad regény, négy, szétszaggatva
2020-10-01József Attila első két remekműveTanulmány József Attila Rög a röghöz és Megfáradt ember című verseiről
2020-10-01A hagyományvesztés identitásformáló szerepe József Attila művészetbölcseletének kialakításábanTanulmány József Attila életének költészetére gyakorolt hatásáról
2020-09-01"az értelem diadala"Racionalizmus és irracionalizmus az Egy polgár vallomásaiban
2020-09-01Márai tárgyaiA polgári tárgykultúra jelszerűsége A négy évszakban
2020-09-01A regények teste a testek regényeirőlKéptelenül képes asszociációk az újabb regényáradatból
2020-09-01Történelmi emlékfüzér, líari kontemplációGömöri György: Erdélyi arcok
2020-09-01Tavalyi hóban megfáznak a MúzsákVárady Szabolcs: De mennyire
2020-06-01Variációk BodorraBodor Ádám: Sehol
2020-06-01A számkivetett én seholvidékeiBodor Ádám: Sehol
2020-05-01Szavak és eszmék szellemes tűzijátékaBalázs Attila Magyarfauszt című regényéről
2020-05-01"Mélyen szívni magamba az éjszakai semmit"Szeifert Natália: Mi van veletek, semmi?
2020-04-01Az "ördög ganéja"A hamis realitás termelésének artisztikus tudománya
2020-04-01A távolság közelében I.Simone Weil hatása Pilinszky János misztikafogalmára
2020-04-01"S ő harmadnap föltámadott"A feltámadás hite Pilinszky János publicisztikájában
2020-04-01A melankólia gyakorlásaBáthori Csaba: Malankólia
2020-03-01A teljes napló tanúságtételeMára Sándor: A teljes napló
2020-03-01A kommunista sajtó Márai-képe1945–1948 között a Magyar Kommunista Párt legálisan megjelenő napilapjában, a Szabad Népben Márai Sándor kapja az elsőszámú bűnbak szerepét
2020-03-01Az amerikai íróasztalTörvény és mobilitás Kafka Amerika-regényében
2020-03-01BerendezkedésNyerges Ádám Gábor verseskötetéről
2020-02-01Mától lázadokTérey János: Nagy tervekkel jöttem Rosmersholmba
2020-01-01Arany János rejtett politikai és poétikai programjaTörténelmi balladákká tördelt nemzeti eposz
2020-01-01Sorsokból épült városJuhász Tibor: Salgó blues
2020-01-01A nem létező tökéletes kereséseVasagyi Mária: Cézár
2019-12-01Nap, széna, erotikaGrecsó Krisztián: Harminc év napsütés
2019-11-01Egy ifjú romantikus tévelygései - A gyötrődő és a többiekA romantika Vörösmarty lírájában
2019-11-01A Bánk bán legújabb szövegérőlNádasdy Ádám Bánk bán prózai fordítása
2019-10-01Egy kaland, de nem csakHavasréti József: Nem csak egy kaland
2019-09-01"az idő mint egy szonett ideje"Töredékek néhány Tandori-szonettről
2019-09-01Olvsni az olvashatatlantA Koppar Köldüs olvasási és írási lehetőségeiről
2019-06-01József Attila költészetének hatása Baka István ifjúkori zsengéireEsszé Baka István ifjúkori költészetéről
2019-06-01Narratívák metszéspontjábanBuda Ferenc Isten szalmaszálán című versének elemzése
2019-06-01Minőségi folytatásDobozi Eszter: Hószín átfut, sár fennakad
2019-06-01Hol kezdődött...?Jenei Gyula: Mindig más
2019-06-01Kezdeni valamit a kézzelBartók Imre: Jerikó épül
2019-06-01Hogyan írd át magad ellenszenvessé?Szilasi László: Luther kutyái
2019-06-01Belterjes betegségekSzilasi László: Luther kutyái
2019-04-01"De lelke ott lesz a viadaltéren"Arany János és az irodalomhoz való közelítés perspektívái
2019-04-01A Rilke-költészet tárgyias intellektualizmusa Baka István fiatalkori verseibenEsszé Baka István fiatalkori verseiről
2019-04-01Az erőszak állapotaSándor Iván legújabb regényéről
2019-04-01Apokalipszis mostSándor Iván: A hetedik nap
2019-04-01Palicsi Ágoston történeteTolnai Ottó: Szeméremékszerek - A két steril pohár
2019-02-01Képleírások és művészsorsokMóricz Zsigmond és a festészet
2019-02-01A tengerész nem kalandorA tengerész alakja a XIX. századi angol szépirodalomban
2019-02-01Baka István "apokrif" költészeteBaka István: Tájkép fohásszal
2019-02-01...és egyéb történetekDragomán György: Rendszerújra
2019-02-01A platonista gamer tragédiájaRakovszky Zsuzsa: Történések
2019-01-01Irodalomtörténeti hoaxMilbacher Róbert: Léleknyavalyák
2019-01-01Halott vajdaságiakat olvasva I-II.Fenyvesi Ottó: Halott vajdaságiakat olvasva (versek, átköltések, másolatok)
2018-12-01"De az írás: épp / az, hogy van valamim"Tandori Dezső költészetéről
2018-12-01Minden megemelkedikMándy Iván varázsa
2018-12-01Látok, tehát vagyok - valahol...Szentkuthy Miklós Arc és álarc című regényéről
2018-11-01"...s amik történni fognak"Sándor Ivánnal beszélget Ménesi Gábor
2018-11-01A "megnőtt emlékezet" regényeFéja Géza: Visegrádi esték
2018-11-01SzomszédolásZoltán Gábor: Szomszéd
2018-11-01Gion Nándor-retrospektívA Kétéltűek a barlangban ingatag közösségeszményéről
2018-10-01Szegény LelianA szerep mint minta és önkifejezés a fiatal Juhász Gyulánál
2018-09-01Tömörkény István egyik élclapfigurájárólEsszé Gátugró Menyhért alakjáról
2018-09-01Semmissé nyilvánítvaBertók László: Priusz
2018-06-01Létorientációk és tájmeditációkKoncz István költészetéről
2018-05-01A Daliás idők változatai mint nem a Toldi szerelméhez vezető eposzi kísérletekEsszé Arany János műveiről
2018-05-01És új versPetőcz András: ...és arcára álarcot teszen
2018-05-01A konyha szűk, a bor kevésKemény István: Lúdbőr
2018-04-01SodrásbanVillányi László: voltaképpen
2018-01-01Petőfi Sándoremlékkönyvi bejegyzései tükrében
2018-01-01Hét etűd a halálraJenei László: Díszössztűz
2017-12-01Bevezetés egy családregénybe: identitás alkotásaNádas Péter: Világló részletek
2017-10-01Kezdeten, végen innen és túlTornai József: Ó, kettős ember
2017-10-01"Orrodba édes illatot gyűjts, szívedbe békét és mosolygást"Dsida Jenő: Tíz parancsolat
2017-10-01A "tágasság" otthonosságaEszmetörténeti kalandozások, disztópikus términtázatok Hász Róbert regénében
2017-09-01"a természet zenévé szerveződik"A bartóki modell és Szilágyi Domokos Bartók Béláról szóló verskompozíciója
2017-07-01"Augusztus 9-e van, a születésem napja"Emlékfoszlányok Ratkó Józsefről és költészetéről
2017-07-01Thalatta! Thalatta!A tenger megpillantásának élménye a magyar irodalomban
2017-07-01KimagyarázkodásokKisebbségiség, humor és életfelfogás a zsidó viccekben
2017-03-01Archaikus elemek Arany János költői nyelvébenTanulmány Arany költői nyelvéről
2017-02-01PalimpszesztA szerepjátszás ars poeticája Szilágyi Domokosnál
2017-02-01Baka István költői testamentumának záradéa és poétikája irányváltásának részdokumentumaiA költői testamentum recepcióesztétikai alapú interpretációja
2017-02-01A nagy látványVillányi László: Kimméria
2017-01-01A hangtalanság hangjaiMilyen kort jellemeznek Tőzsér Árpád "összes" versei?
2017-01-01Névtelen alakok, közös sorsokHáy János: Hozott lélek
2016-12-01Formaváltás, új identitásSzilágyi Domokos: Bartók Amerikában
2016-12-01Erdélyben és EurópábanLászlóffy Aladár költészetéről
2016-11-01A gyilkos szabadKatona József: Bánk bán
2016-11-01"Nemzeti" dráma(?) - hatékony(?) intrikussalA Bánk bán újraolvasása
2016-11-01IdegenekKatona József és Kisfaludy Sándor Bánk-drámájáról
2016-10-01Ignotus Hugó, a regényalakEgy Babits-regényéletrajzi tanulságai
2016-10-01Berecz plébános, Máté apostol és a verbászi evangélikus lelkészKereszténység és identitás Gion Nándor prózájában
2016-10-01Egy jellemtelen személy jellemrajzaGerőcs Péter: Győztesek köztársasága
2016-09-01"...az újságírás nem árt az írónak; kitűnő iskola és gyakorlat"A publicista Márai
2016-06-01A "rejtélyes költő" - ahogy Németh László láttaEsszé Katona József Bánk bán című drámájáról
2016-06-01Radnótitól BakáigEgy Kormos István-vers kultikus alakulástörténete
2016-06-01Dezillúziók diktátoraiKötter Tamás: Rablóhalak, Dögkeselyűk, A harcból nincs elbocsátás
2016-06-01Nem lehetsz vak GranadábanSzáraz Miklós György: Elpatkolsz szívem, mint a pinty
2016-06-01A hagyma rétegeiMolnár Vilmos: Az ördög megint Csíkban
2016-05-01Világos pillanatMagyar írók útirajzai az átmenet éveiben, 1946-47
2016-04-01A kötöttség nem korlát, hanem lehetőségDobozi Eszterrel beszélget Ménesi Gábor
2016-04-01"Ha lelked, logikád..."Tudat és egyéniség problémája József Attila bölcseleti írásaiban
2016-04-01A katolicizmus Szekfű Gyula világképébenEsszé Szekfű Gyula világképéről
2016-04-01Temesvár a magyar irodalombanTemesvár jelenléte a magyar irodalomban
2016-04-01Funerális poétikaJóry Judit: Saint Jory
2016-02-01Péter, aki LajosEsszé Gion Nándor prózájáról
2016-02-01JegyzetlapokOlvasónapló Kovács András Ferenc York napsütése zengő tombolás című kötetéről
2016-01-01"Nézzünk magunkba békén"Esszé Kiss Benedek verseiről
2015-12-01A túlélőEsszé Pintér Lajos válogatott verseiről
2015-12-01A világhoz képestGömöri György: Rózsalovaglás. Újabb versek
2015-12-01Szellemi őrszolgálat a hátországbanKodály Zoltán munkássága az I. világháború idején
2015-12-01Felszabadulni muszájSzabó T. Anna: Kerített tér
2015-12-01Tovább él a történelmi regényHász Róbert: A Vénusz vonulása
2015-10-01Minden poláris csillagBessenyei György: Bessenyei György önmagához
2015-10-01Három vers bölcs zenéjérőlLovakról és verslábakról
2015-09-01A dialógusként felfogott, érdekmentes hagyomány elmozdulásaiBaka István Szaturnusz gyermekei című versciklusáról
2015-06-01„én nem látni sehol határ / én látni új látóhatár”Domonkos István: Kormányeltörésben
2015-05-01„Még a nem-én is én voltam”Lázáry René Sándor versei és a szerepvers poétikája
2015-05-01„Örömben élni”Dsida Jenő: Vidám kínálgatás keresztényi lakomán
2015-05-01Mintha ugyanazJenei Gyula lágyan ömlő szabad verseiről
2015-04-01A legfeleslegesebb(?) emberSztyepan Trofimovics–Dosztojevszkij–Turgenyev
2015-04-01„A nemzeti lelkiismeret őrállója”Cseres Tibor: Hideg napok és a „még hidegebb napok”
2015-03-02Belső barokk – Rilke Ötödik elégiájaRainer Maria Rilke-vers, az Ötödik elégia elemzése
2015-03-02A katonák még nem jöttek visszaElhallgatások és allegóriák Gion Nándor rendszerváltás előtti prózájában
2015-01-01A vesztes igazságaTompa Mihály: Ikarus
2014-12-01Prae-PraeA Prae elé
2014-12-01AranykákEsszé Buda Ferenc Míg élsz című kötetéről
2014-11-03Határ Győző írói pályaképeRövid áttekintés Határ Győző pályájáról
2014-11-03HatárátlépésEsszé Határ Győzőről
2014-11-03Az Anibel titkaHatár Győző Anibel című művéről
2014-10-01Bonyodalmak az Arany-versszövegek és -magyarázatok körülEsszé Arany János költészetéről
2014-09-00"Külön indákon tekeregve..."Sárközi Mátyás: Párban magányban.
2014-09-00Pokoli ParadicsomTurczi István írói világáról. (Minden kezdet)
2014-08-00DunaújvárosDunajcsik Mátyás: Balbec Beach.
2014-07-08Honnan jönnek még költők?Orbán Ottó költészetéről. (Zöld ország)
2014-07-08Császár Istvánrról"Császár a kispróza nagymestere."
2014-07-08ParafázisokNaplójegyzetek Márairól.
2014-07-08A lehetetlen megkísértéseWeöres Sándor: Én, a határtalan szellem...
2014-07-08A metaforáról metafórikusanTöprengések Szentkuthy Az egyetlen metafora felé naplójának újraolvasásakor.
2014-07-08Vera üzenete BorisznakSzéljegyzet Déry Tibor Búcsú című novellájának leveléhez.
2014-07-08A lányosajkú apátFenyvessy Jeromos költészete.
2014-07-08Magány, derű, iránytűFüstjelek a Hüperion-szigetekről.
2014-07-08VádiratSzabó Lőrincz: Tücsökzene.
2014-07-08Rideg Sándor karizmájaRideg Sándor: Tűzpróba.
2014-07-08Néhány gondolat...Remenyik Zsigmond: Pernambucói éjszaka; Élők és holtak.
2014-07-08A kisváros főterét elborító pocsolya beépítése a cselekménybeGogolról.
2014-07-08HölderlinHölderlin: Az élet fele, Kenyér és bor.
2014-06-00Útkeresés köztes pillanat(ok)banMarkó Béla költői pályakezdése.
2014-06-00Magyarságversek szordínóval és anélkül Kálnoky László költészetébenIdőszerűtlen vallomás.
2014-06-00Ady Endre Sírni, sírni, sírni című verse és megzenésítéseKodály Zoltán megzenésítéséről.
2014-06-00Németh László-Kazinczy Ferenc-Babits MihályEgy irodalomtörténeti vázlat utóélete. (Kisebbségben)
2014-05-01ÁllóvízTóth Krisztina: Akvárium.
2014-05-01A létező semmi poétikájaJenei Gyula: Az idő rendben van.
2014-05-01Hanyatt fekve tűrni az életet?Zalán Tibor: Holdfénytől vakuló kutya.
2014-04-01Balázs József elbeszéléseiBalázs József születésének hetvenedik évfordulójára. (Magyarok, Bevezetés a félelembe, Bujkálók)
2014-03-01Gion Nándor temetőiGion Nándor: Zongora a fehér kastélyból, Postarablók, Latroknak is játszott.
2014-02-01Visszhangos versMárai Halotti beszédének utóéletei.
2014-02-01Médium, technika, esemény...Márai Sándor prózaverseiben. (A telefonszám, A gép, A műszer.)
2013-12-01Emlékezés Weöres SándorraSzületésének 100. évfordulója alkalmából.
2013-12-01Az utazás metaforái, kimozdulás és gyarmatosításHunyady Sándor amerikai témájú írásai, a hajó motívuma a Hunyady kisregényekben.
2013-12-01Misztérium és humorA tanulmányíró Szentkuthy Miklós
2013-12-01Kő kövön omlikMetrumok, szövegrészek, belső arányok versépítő intertextualitása Kovács András Ferenc költeményeiben. (Invocatio ennen magához; Ezredvégi ódákok; Könyvvásárok könyvvására; A marosszentimrei templomnál; Augusztusi hagyományok - KAF költői hagyományokkal folytatott párbeszédének vizsgálata.
2013-11-01Németh László és a BolyaiakNémeth László és a két Bolyai
2013-11-01Elfut, elbúvik a kedvDsida Jenő elveszettnek hitt színpadi mesejátéka
2013-11-01Az égi érő faKormos István pályaképéhez
2013-11-01Egy felszakadó hang, egy kiáltás nyomábanAz odú feltérképezése Jónás Tamás Cigány idők című kötetében
2013-09-01"Költő sem vagyok, csak ember"Fájdalom és együttérzés, mélabú és játékosság Dsida Jenő verseiben. (Harminc év közelében, Hálóing nélkül, Hulló hajszálak elégiája, Február esti hat óra)
2013-06-01Lidi mama mindenkit túlélA Hajnóczy-műhely legújabb kötetéről.
2013-06-01Energiák erőterébenKodolányi Gyula: Szóló hangra.
2013-06-01Kötelezők újratöltve: Bánk bán-junior-A színházi előadások elemzése Hevesi Sándortól Alföldi Róbert rendezéséig.
2013-06-01Weöres Sándor ismeretlen versikéjeEgy Ilia Mihálynak írt rögtönzésről: Levél Szegedre.
2013-06-01W+10, avagy Weöres Sándor Finaléjának költészettörténeti elhelyezéseWeöres Sándor Finale (A szörnyeteg szétzúzása) című költeménye a Kilencedik szimfónia (A szörnyeteg koporsója) mikrociklus legutolsó darabja.
2013-06-01Az Orbis pictus 100 verseWeöres Sándor Orbis pictus versciklusának értelmezése. A versciklus először A hallgatás tornya (1952) című kötetben jelent meg.
2013-06-01Weöres-variációk"A cikk írója két verset vizsgál: a Téma és variációk (111 vers) címűt és a Tenger felhő (10 humoreszk) kezdetűt."
2013-05-01Egy "nyugatos" költőSumonyi Zoltán: Nyugat
2013-05-01Egy dráma ráncaiNémeth László: A rejtélyes költőről: Katona Józsefről és a Bánk bánról.
2013-04-01Jönnek az "Új Undokak"Gerőcs Péter: Tárgyak című kötetéről.
2013-04-01Az érzékelés indokaiGyőri László: A tisztaság akarata.
2013-04-01Az év katartikus eseményeJuhász Ferenc: A Pegazus istállói című verseskötetéről.
2013-04-01Kis magyar kultusztörténetJózsef Attila Vágó Mártához írott leveleinek sorsa.
2013-04-01A varázsló KrúdyKrúdy Gyula: Érzelgős utazás (1915) című művének elemzése.
2013-04-01Mindenki ugyanodaJékely Zoltán "mindennek vége", "minden mindegy" hangulatú művéről: A fekete vitorlás avagy Ördögh Artúr csodálatos élete.
2013-04-01"Aki Szent György napján született"Jékely Zolán születési centenáriumán. Jékely Zoltán: Sárkányölés, Az idősárkányhoz, Aki Szent György napján született című műveiről.
2013-03-01KapukPintér Lajos versesköteteiről: tiszavirág, ezüst, Virágnézetünk alapjai.
2013-01-01Rekonstrukció és parabolaSándor Iván: A futár
2013-01-011914 - a "szokásos idő" jeleSándor Iván: Az éjszaka mélyén 1914.
2012-12-01A puttók fából faragott könnyeiZalán Tibor: Fáradt kandenciák
2012-12-01A költészet átalakul-hogy is?Tandori Dezső műveiről. (Egy talált tárgy megtisztítása, Közzétevések)
2012-11-01Egy regény négy vagy öt, vagy még több életeGéczi János Viotti négy vagy öt élete című művének befogadásvizsgálata.
2012-11-01Életeken átGéczi János: Viotti négy vagy öt élete
2012-11-01Esszékből regényGéczi János: Múlik. Egy regény esszéi.
2012-11-01A látomás szövegszervező szerepeDsida Jenő: Miért borulnak le az angyalok Viola előtt?
2012-09-01A magyarországi cigány irodalom (hiánya) a reprezentatív irodalomtörténetbenTanulmány a cigány irodalomról.
2012-09-01"Európa utolsó nomádjai"A cigány nép Tömörkény írásaiban.
2012-09-01Szempontok Vekerdi László Németh László-képének értelmezéséhezVekerdi László: Sorskérdések árnyékában, Németh Lászlóról alkotásai és vallomásai tükrében.
2012-09-01Tartópillérek Kálnoky László költészetébenMegemlékezés születési centenáriumán.
2012-06-01Se bourgeois, se proletárSzabó Zoltán és a harmadik út. Az emberről, az írói életpálya szakaszai, parasztság, "középosztály", polgárság, nemzet és társadalom, ország és állam, a "lelki független ember"
2012-05-01Németh László ügyébenNéhány vitatéma: A Németh László-i módszer, A töretlen Egész megkésett mindenese, Németh László emberképe, Két Németh László-korszak.
2012-04-01A líra sztrádájánSzálinger Balázs: M1 / M7
2012-04-01Barnabás-identitásokCsáth és Kosztolányi, már sokadszor. A kutya című novelláról.
2012-04-01Arany János ismeretlen verseIsmeretlen kézirat az Arany-könyvtárban. Arany a Reviczky Gyula által németre fordított Ágnes asszony című verset szokatlan iróniával fordítja vissza.
2012-03-01Kassák, a 80-as évek mestereKassák jelenléte a 80-as évek irodalmi folyóirataiban.
2012-02-01Új szempontok Németh László regénypoétikájáhozSzitár Katalin: A regény költészete - Németh László
2012-02-01Tetten ért alkotó?Blénesi Éva Faludy György monográfiájáról.
2012-02-01Minden: lélek és megtestesülésVillányi László: Ámulat
2012-01-01Esti Kornél víztükreiEsti Kornél és a víz motívum.
2011-12-01Reflektorfényben Az ember tragédiájaAz ember tragédiája a színpadokon.
2011-12-01Marsall László két versének értelmezéseMarsall László: Szélketrec pókhálófüggvények Anthropos tézis Az ún. Heine-Borel "lefedési" tétel bizonyítása félálomban. Portáncfigurák amíg a föld forog.
2011-12-01"Kössenek engem Magyarországhoz"Agócs Sándor verseskönyvéről: Ördöglakat a számon
2011-11-01VisszaszámlálásGrendel Lajos: Négy hét az élet
2011-11-01Emlékezés és vallomásBuda Ferenc: Világ, világom című könyvéről
2011-11-01(Nemzeti) kánon és (nemzeti) színházVita a Bánk bán 1930-as centenáriumi színpadra állításáról
2011-10-01Nem mondom meg a nevemPetőcz András: Másnap - Feljegyzések a háborúból
2011-09-01Minek nevezzelek lemur?Garaczi László: Arc és hátraarc
2011-09-01FőszövegPetőcz András: Behatárolt térben (zárójelversek, 1984-2009)
2011-09-01Majdnem mindig kényszerhelyzetTérey János: Protokoll
2011-09-01Nézőpontok és horizontok új Markó-szonettekbenMarkó Béla: Tulajdonképpen minden Szonettek 2009. július-2010. február
2011-09-01"Metafizikai harisnya"Az "én" öltözéke Petri György lírájában. (Séta egy ház körül
2011-06-01A mitikusságnak megtépett foszlányai és a Költő AgyNyolcvan éve jelent meg a Fekete kolostor.
2011-06-01"Szelíd hárfával siratlak"Ismétlésalakzatok és aranymetszés a dsidai versépítésben. (Sainte Thérése de Lisieux, Éjjel a Maros partján, Dal az elmaradt vallomásról, Csend a tavon, Miért borultak le az angyalok Viola előtt)
2011-06-01Versépítő intertextualitásJózsef Attila-maszkok Kovács András Ferenc-költeményekben. (Bírálóimhoz. Születésnapomra. Plágium!, József Attila haja lángol!, J. A. szonettje)
2011-06-01Utazások a másságbanMás(ság)képek Selyem Zsuzsa 9 kilójában.
2011-06-01Történeti tudatregénySpiró György: Tavaszi tárlat
2011-05-01Tormay Cécile Bujdosó könyvének műfaja"Politikum helyett poétika." Műfaji elemzés.
2011-05-01Móra regénye a regényrőlMóra Ferenc keretregényeiről, és tárgyregényeiről (Négy apának egy leánya, A festő halála, Hannibál feltámasztása)
2011-05-01Istenek és bérgyilkosok közöttGion Nándor, az elbeszélő. (Ezeregyéjszaka meséi, Ezen az oldalon, Izsakhár)
2011-05-01Kassák és Vas IstvánAvagy a korszerűtlenné lett mester. (Vas István: Nehéz szerelem)
2011-05-01"Gyermekek- a Világmindenség megmentői"Andrej Platonov prózájáról (Holdbomba, Munkagödör, Dzsan, Vasbanya) Gyermekmotívumok.
2011-04-01"...akadtak jó, bölcs és szent emberek, nem csak ebben a vén Európában!"Szabó Lőrinc keleti eszmetársai (Te meg a világ, Különbéke
2011-04-01Living willNádas Péter: Saját halál. Részletek, szerkezet, kontextus, a történet, a megismerés, a folyóiratközlés mint Írás, a könyv mint Könyv, a Könyv mint az univerzum szerkezeti modellje, mese a saját halálról
2011-04-01Román-zsidó identitásvitákAvagy Mihail Sebastian "kettős élete" (Kétezer év óta, Napló)
2011-03-01Identitás(keresés)...Lakatos Menyhért Füstös képek című regényében
2011-03-01Hetven éve született Utassy JózsefUtassy József versszimfóniái
2011-03-01Pillanatszerkezetek és pontonhidakMarno János költészetesztétikájáról
2011-03-01Tormay Cécile ismeretlen arcaiTormay írásművészetének néhány ismeretlen vonásai
2011-02-01Kárókatonák a megdicsőült égbenÉletkeresés köd-országban Gion Nándor szövegei segítségével
2011-02-01"Három bűnösök"Móricz Zsigmond 1924-1925-ös naplója
2011-01-01A "kifordult tény": egy modernitásalakzat geneziséhezKosztolányi, Cholnoky Viktor és A Hét
2011-01-01Abdai exhumálási jegyzőkönyvekA Radnóti Miklós halálával foglalkozó irodalom egyik legfontosabb dokumentumának eredetével, történetével foglalkozó tanulmány.
2011-01-01A befejezetlen Felelettől - a Nikiig és a proteszt-novellákigJegyzetek Déry Tibor 1945 utáni levelezés-köteteinek szerkesztése közben
2011-01-01A szöveg mint tárgyVizualitás, narráció és társadalmi reprezentáció Márai Sándor Bolhapiac című kötetében 1934, 2009
2011-01-01Az illúziólét konkrét tapasztalataDreff János/Tóth Dezső: Az utolsó magyartanár feljegyzései
2010-12-01"az elmúlástól tettenérten"Kiss Benedek költői világáról / Nyáresti delírium
2010-11-01A Hajnóczy-hagyatékA Hajnóczy-hagyatékban föllelt könyvek listája. Tányéraknák.
2010-11-01Tömeg és háborúSzomory Dezső regényéről: Harry Russel-Dorsan a francia hadszíntéren
2010-11-01Szilágyi Domokos három "új" verseAmi páros, Psalmus CLI, Háromság. A Felezőidő-versekről.
2010-11-01Különvélemény a Különvélemény költőjéről.Simonyi Imre kilencvenedik születésnapjára.
2010-11-01Sötét tus, néma tintaKovács András Ferenc japános verskötetéről.
2010-10-01"Mindig ott lakom, ahol egyre apróbban megtörtének"Géczi János: Tiltott Ábrázolások Könyve
2010-09-01Egy évszázad Faludy Györggyel"Kultúra nélkül örök a hiány"
2010-09-01"Sátán és Isten foglya"A költői képek mint világértelmező alakzatok Baka István költészetében
2010-09-01Arany unalomAz unalom költői hagyományának továbbélése Lövétei Lázár László költészetében
2010-09-01Egy (még) névtelen műfajtípus jelenléte(Márton László, Schein Gábor és Vasagyi Mária regényírásáról)
2010-06-01Az élmények koloritjaA folyó, a delta és a tenger kulturális alakzatai a symposionista prózában: Koncz István, Domonkos István, Végel László, Tolnai Ottó, Maurits Ferenc, Böndör Pál, Balázs Attila, Fenyvesi Ottó.
2010-06-01Az egyetlen történet labirintusábanBalázs Attila Kinek Észak, kinek Dél című regényéről
2010-06-01Párhuzamos életek"Nagyregény" (?) öt tételben. Darvasi László: Virágzabálók
2010-05-01A szigetvári hős feltámadásaMikszáth és az Új Zrínyiász
2010-05-01Regények, vég nélkülA Különös házasság és a regénybefejezés
2010-05-01Megelevenedik a holtak csöndes birodalmaMikszáth Kálmán: A fekete kakas c. elbeszélés
2010-04-01Április 14., mint június 16.Esterházy Péter hatvanadik születésnapjára Az Egy nehéz nap éjszakája olyan belső tükör, amelyben egyrészt a szül(et )és pillanata és körülményei rögzítődnek, ugyanakkor az életmű e fontos kérdésköre esszenciálisan, egyfajta - talán töredékes - poétikai tartalomjegyzékként van benne jelen.
2010-04-01Európa elrablásaMítoszok és mítoszrombolások
2010-04-01Az író-életrajz: egy ősi forma mai lehetőségeiÚjabb lapok egy műhelynaplóból
2010-03-01Szemérmes maszkokA Drága Liv, a Követés és Az Argoliszi-öböl
2010-03-01Reményik Sándor és a Petőfi-kultuszReményik Sándor: Petőfihez (1922.július 30.), Petőfi Sándor (1922 október), A sírtól a bölcsőig (1927 június), Petrovics ítél (1935.április 4.) című versei.
2010-03-01"Miért az éjszaka piszkálja fel a költészetet?"- Petri György Reggel című versének elemzése -
2010-03-01Térkép repedésekkelTáj- és térképzetek Mészöly Miklós novellájában
2010-02-01A késő modern poétika jellegzetességeiDsida Jenő költészetében. Az 1938-ig megjelent ; Leselkedő magány, Nagy csütörtök, Angyalok citeráján c. köteteinek verseiről.
2010-01-01A nyelvújítási viták metapolitikájaKazinczy az egyéni szabadságért
2010-01-01A modern PetőfiPetőfi Sándor verse: Hegyen űlök
2010-01-01"Két végtelen között a név..."(Tandori-próza, versből kibontva: Nat Roid, "...de maradj halott")
2010-01-01Hamiscsőd és anyaghiba(Petri György hiánypoétikája)
2009-12-01Regény a 20. században - a 20. század a regénybenRegény a 20. században (Babits: Halálfiai, Kaffka M.: Színek és évek; Móricz Zs.: Sárarany, Isten háta mögött, Szabó Dezső: Az elsodort falu, Németh L.: Az emberi színjáték, Égető Eszter, Márai: Egy polgár..., Sarkadi, Gion, Jókai Anna, Déry, Esterházy, Nádas, Márton L., Krasznahorkai: Sátántangó, Szilágyi István, Darvasi...)
2009-12-01RegényvárosokBekezdések Bánki Éva prózaírásáról (Esőváros, Aranyhímzés)
2009-12-01Sztyepán Pehotnij feltámadásaKommentárok és jegyzetek Baka István életműkiadásához
2009-11-01Összeszikráztatni különböző életeketBeszélgetés Podmaniczky Szilárddal
2009-11-01Megsimogatni a szétszórt lapokatTolnai Ottó: Grenadírmars, egy kis ízelt opus
2009-10-01Nagy tűzhányók voltak bennemKőrössi P. József beszélgetése Lovas Ildikóval
2009-10-01Jegyzetek a hátlaponPendragon és XIII. Apolló Szentkuthy Miklós regénye
2009-10-01A huszadik századi magyar költészet nagy pillanataiA "kikerített poéma" problematikussá válása. Az első világháború "megjövendölése" a költészetben "összeolvasott versek": T.S.Eliot: J.Alfred Prufrock...; Pound: Mauberley; Cendrars: A transszibériai expressz...; Kavafisz, Yeats: Ír repülő...; Ady E.: Margita élni akar c. versével. A "tragic joy" megjelenése a magyar lírában. weöres. Grádicsok éneke; József Attila: Költőnk és kora; A Juhász Ferenc-életmű logikája: a lényeg keresése. (Fekete Saskirály)
2009-09-01Az Erdélyi Helikon és a NyugatA 80 évvel ezelőtt indult Erdélyi Helikonnak az előtörténete és története sok vonatkozásban összefügg a 100 évvel ezelőtt indult Nyugat történetével.
2009-09-01A megszakíthatatlan folytonosságBerniczky Éva Méhe nélkül a bába című regényéről
2009-08-01A modernitás kibontakozása és töréseiA magyar kultúra mélyszerkezetének átalakulása a 20.század első felében; "irodalmi szövegekből és folyamatokból elvont,de a kontextusra figyelő habitus- és gondolkodástörténetként fogható föl."
2009-07-01AEIOU, avagy a század utolsó világai- osztrák pastich - (Ingeborg Bachmann: A harmincadik év, Thomas Bernhard, Peter Handke: Az ismétlés, Christoph Ransmayr: A Kithahara-kór, Az utolsó világ)
2009-06-01Idegen testünkZávada Pál regénye.
2009-06-01Elbeszélés és élettörténet Petőfi Sándor...János vitéz c. művében
2009-06-01"Mindig lesz benne felfedeznivaló"A Babits-recepcióról.
2009-06-01Télemakhosz-narratívumok a Németh László-életműbenAz Irgalom születése.
2009-05-01Ismétlődő elemek Radnóti költői nyelvébenRadnóti Miklós költői nyelvéről
2009-05-01Mint észrevétlenül az irodalom pereménRadnóti Miklós Don Quijote-átdolgozása
2009-05-01Radnóti identitásszerveződésének kérdéséhezRadnóti Miklós identitásszerveződésének kérdéséhez
2009-05-01Tápé, öreg esteRadnóti Miklós versének elemzése
2009-04-01"Ha kiállsz egy sziklaszirtre"Grecsó Krisztiánnal beszélget Ménesi Gábor
2009-04-01"Szerves törmelékek"Mészöly Miklós: Műhelynaplók
2009-04-01A Krasznahorkai-általánosKrasznahorkai László
2009-02-01A szemétdomb mint a világ rezüméje Danilo Kis poétikájábanDanilo Kis költészetéről
2009-02-01"Ütött-kopott történelmi kofferünk"Danilo Kisről
2009-02-01"És mit írva nem látsz e képen..."Csanádi Imre: Ostorosok
2009-02-01A hagymaemberTurczi István költészetének mélyrétegei
2009-01-01Ifjúsági regények felnőtteknekGion Nándor: Angyali vigasság, Zongora a fehér kastélyból
2009-01-01"A miniatúrákba hágjanak bele a mindennapok"Műfaji marginalitás Szentkuthy Miklós életművében
2009-01-01Tizenkét napSzép Ernő: Natália
2008-12-01Az "egy gondolkodás atlasza"Tandori Dezső Ördöglakat című kötetéről
2008-12-01Tandori Dezső nyolc Utrillo-verseT.D. A feltételes megálló (1983) c. kötetének harmadik ciklusa: harminckilenc képleíró vers.
2008-12-01Liliom és vérLovas Ildikó: Spanyol menyasszony
2008-12-01Történetek a Másik szemévelLovas Ildikó: Spanyol menyasszony
2008-12-01Csillagfény és homály közöttBálint Péter: Csillagfény és homály között
2008-11-01Az Ady-ciklusok terebélyes családfája-
2008-11-01Kodály Zoltán és Ady EndreMegemlékezés a két személyről
2008-11-01A Nyugat és a jelben létező avantgárdTamkó Sirató Károly ellentmondásos megítélése a 30-as években
2008-11-01József Attila és Illyés - Osvát vonzásábanA marginalitás irodalomszociológiájához. József Attila és Illyés Gyula kapcsolata.
2008-10-01Doktor urakGrecsó Krisztián Tánciskola c. regényéről
2008-10-01GolyószórásbanSzilágyi Domokos verséről
2008-09-01"Homéroszi pajzzsal a halál ellen"Juhász Ferenc újabb költészetéről
2008-07-01Meccsek az idővelBeszélgetés Kukorelly Endrével
2008-07-01A szöveg árnyékaBeszélgetés Kőrösi Zoltánnal
2008-07-01ElmozdulásokBeszélgetés Borbély Szilárddal
2008-07-01"Rád ért az idő"Beszélgetés Németh Gáborral
2008-07-01A Nulladik óraBeszélgetés Jánossy Lajossal
2008-07-01"Volt egy víz alatti palotám"Beszélgetés Péterfy Gergellyel
2008-07-01Rettegés a ráérő időtőlBeszélgetés Fliegauf Benedekkel
2008-06-01Emigráns pozícióbólAz idegenség alakzatai Ferdinandy György prózájában
2008-06-01Az értelmezés zavaraRendhagyó bevezető Szilágyi Domokos "átláthatatlan" költészetének olvasásához
2008-06-01Ahogy a csillag megy az égenLázár Ervin: Napló
2008-05-01Juhász Gyula, Zalai Béla és \"a válasz metafizikája\"A 20. század eleji \"irodalmi forrongás\" gondolkodástörténetéhez
2008-04-01Az élet orgazdája az emberVágy a teljes életmű után: Gondolatok Márai Sándor Föld c. művének részletei kapcsán
2008-04-01A világ nem alkalmas a megváltásraBeszélgetés Grendel Lajossal
2008-03-01\"A valóság osztható\"Valóság és megismerés Christoph Ransmayr regényeiben
2008-03-01Felmérhető-e a világ?Egy sikertörténet természetrajza: Daniel Kehlmannról és A világ fölmérése c. regényéről
2008-03-01"szövegek közötti térben"Bogdán László újabb verseiről
2008-02-01Sötét szájzugok: A Nagy Lajos-i szituációNagy Lajosról. (Ki a magyar irodalom legnagyobb szatirikus írója?)
2008-01-01Madáchi stílus - madáchi emberMadách Imréről és Az ember tragédiájáról
2008-01-01Nagy László: Gyászom a Színészkirályért c.versének szemiotikai elemzése
2008-01-01VitamonológKovács András Ferenc és Tornai József haikui
2008-01-01Jelenné tenni a múltat - a gépangyal tekinteteSándor Iván: Követés - egy nyomozás krónikája; Daniellával a vonaton - A követés naplója
2007-11-01A HáygyerekHáy János: Házasságon innen és túl
2007-11-01Egymást keresztező sorsokHáy János: A gyerek
2007-11-01A mai Jókai-értésAz Erdély aranykora és a Dzsigerdilen
2007-10-01Jókaival az abszurd határánA Jókai-életmű
2007-10-01Bájosan együgyű kőszobrokHelyi színek és túlszínezések négy Gion-regényben: Kétéltűek a barlangban, Testvérem Joáb, Börtönről álmodom mostanában, Izsakhár.
2007-10-01A tér alakzataiHunyady Sándor: Szűrve, habbal - Nagy Lajos: Budapest nagykávéház
2007-09-01Aki a csöndet választottaSánta Ferenc 80 éves
2007-09-01Vitam impendere veroBálint Péter: Egy kretén vallomásai
2007-09-01Fölötte apának-anyánakUrs Widmer könyvei. Anyám szeretője, Apám könyve
2007-09-01"...vannak történetek..."Tóth Krisztina: Vonalkód. Tizenöt történet (recenzió)
2007-07-01Közösség és ítéletKísérlet a nemzeti identitás elbeszélésére Berzsenyi Dániel A magyarokhoz c. ódája alapján
2007-07-01Titkosírás - rejtőzködő történetekMiklya Luzsányi Mónika: Te csak táncolj szépen
2007-07-01Identitásjátékok, testgyakorlatokKiss Noémi: Trans
2007-07-01Széttartó elbeszélésekLáng Zsolt: Kovács Emma születése és más elbeszélések
2007-06-01"Szellemi tisztaságérzés"Visszakeresés Gulyás Pál Garabonciás éj c. versében
2007-06-01Rekviem BácskáértGion Nándor tetralógiájáról: Virágos katona, Rózsaméz, Ez a nap a miénk, Aranyat talált
2007-06-01Verekedés a Zöld utcábanAz agresszió reprezentációja Gion Nándor regényfolyamában: Virágos katona, Rózsaméz, Ez a nap a miénk, Aranyat talált
2007-06-01"A lét örök meséi"Gion Nándor kései elbeszéléseiről
2007-06-01"Az ember célja mégiscsak az üdvözülés"Németh László: Napló
2007-06-01"Ott kincs van, mer tűz ütött ki"Az arany mint az Alsó világ Napja kincsmondáinkban.
2007-05-01Tiborc és BiberachKatona József Bánk bánjáról
2007-05-01ElnémulásBeszélgetés Hubay Miklós drámaíróval
2007-05-01Dsida Jenő századik születésnapjáraDsida Jenőről. Láng Gusztávval beszélget Fűzfa Balázs
2007-05-01Kriptából jövet, emléken túlKontra Ferenc Wien. A sínen túl c. regényéről
2007-05-01Tisztított prózaszövet - pusztító referencialitásGrecsó Krisztián: Pletykaanyu
2007-04-01Egy posztmodern AesopusSéták KAF MeseFöldjén. Kovács András Ferencről
2007-04-01Az eszméjét elfelejtett városMítosz-és hagyományvesztés New Hontban. Grendel Lajos New Hont regényeiről.
2007-04-01Alkotás háború idejénLovas Ildikó: Kijárat az Adriára. James Bond Bácskában
2007-04-01"a képeskönyve volt az élet"Polcz Alaine: Egész lényeddel
2007-04-01A vad meztelen (ahogy a felnőtt olvasó elképzelte?)Podmaniczky Szilárd: Ahogy a Kisnyúl elképzelte c. mesekönyvéről
2007-03-01Mese, mese, mesketeDarvasi László: A titokzatos világválogatott
2007-03-01A regényírás nehézségeiFerdinandy György: A Pourtalés-kastély lakói
2007-03-01"csak egy kis dokumentáció"(?)Szakács István: Történtek dolgok
2007-02-01"Egy reggel a postás levelet hozott"Kosztolányi ifjúkori helykeresésének önellentmondásai
2007-02-01Márai és KassaMárai Sándorról, műveiről
2007-02-01A magyar költő idegen messze földönMárton László Minerva búvóhelye c regényéről
2007-02-01Ariadné fonala, avagy a fordítás elméleteMárton László Minerva búvóhelye c. regényéről
2007-02-01Amikor a szimbólumoknak nyoma vészHász Róbert A künde c. regényéről
2007-02-01"Cuore, amici"Kőrösi Zoltán: Milyen egy női mell?
2006-12-01A "sárga sziromsapka" szomorúságaSzilágyi Domokos Napraforgók c. verséről
2006-12-01Kísérlet a világ rendszerbe foglalásáraSzilágyi Domokos: Emeletek vagy a láz enciklopédiája
2006-12-01Aki egy paradoxonba halt beleAvagy a poéta Szilágyi Domokos poétikai fordulata
2006-07-01Wersek, báb- és mesejátékok 4-696 éves korú gyermekek számáraWeöres Sándor a gyermek(b)irodalomban.
2006-07-01"Félelem nélkül élni"Világképteremtés Kányádi Sándor gyermekverseiben és meséiben
2006-07-01"A szép dolgokat falba kell vésni, hogy megmaradjanak"Gion Nándor ifjúsági regényeiről. I. - Engem úgy hívnak; Postarablók II. - A kárókatonák még nem jöttek vissza, Sortűz egy fekete bivalyért, Angyali vigasság, Zongora egy fehér kastélyból
2006-07-01A Kék és a RózsaszínTolnai Ottó gyermekkönyveiről
2006-07-01Gyermeknyelv-gyermeksajtó-gyermekirodalomA gyermekirodalomról
2006-07-01Mi az, hogy "Mark Twain"?Emlékképek a gyermekirodalomról
2006-06-01Az anarchista-expresszionista világszemlélettől az értékrendváltásigAz expresszionizmusról Márai Sándor művein keresztül, Garrenek műve, Egy polgár vallomásai...
2006-05-01A regényírói én "stabilizálódása"Sándor Iván regényeiről. A futár, A helyszín, Ködlovas
2006-05-01Prózaforma, aktualitás, kánonGion Nándor Testvérem Joáb c. regényéről
2006-05-01"A perspektíva végén"Baka István prózaírásáról
2006-05-01Az interjú mint az (ön)kanonizáció lehetőségeA Lázáry René Sándor-művek kontextusairól (KAF)
2006-04-01Európa a lelkekben pusztul elTűnődések Márai Kassai őrjáratáról és Napnyugati őrjáratáról
2006-04-01A nimfa és a követnéAdalékok két Márai-regény önéletrajzi hátteréhez. Márai Sándor: Béke Ithakában, A nővér
2006-03-01Deklasszálódás, unalom, iróniaLigeti Ernő társadalmi regényei
2006-01-01A mese folytatódikLázár Ervin: Csillagmajor
2006-01-01Ráérő időJanisch Attila (filmrendező) vallomása
2005-12-01Mitológia és néphagyományMészöly Miklós Szárnyas lovak c. novellájáról
2005-12-01A vallás Katona József műveiben-
2005-12-01A Fa vonzásábanAz öt fenyő Nemes Nagy Ágnes életművének tükrében. Nemes Nagy Ágnes Az öt fenyő c. regényéről
2005-11-01100 éve született Cs. Szabó LászlóCs. Szabó Lászlóról
2005-10-01Mi a zsír?Tolnai Ottó Költő disznózsírból c. könyvéről
2005-10-01"...szólj, Szokratesz, van értelme még?"Hamvas Béla filozófia-képe
2005-06-01Márai Sándor és a francia irodalmi kontextusMárai világirodalmi környezetéhez
2005-04-01A tiszta költészet két változata József Attila lírájábanJózsef Attila: Medáliák 3. és Gyöngy c. verseinek elemzése
2005-04-01Mintha a légből ballagna hazaJózsef Attila Téli éjszaka c. verséről
2005-03-01Metszet az IdőbőlSándor Iván regényeiről
2005-03-01Az emlékezet terheAlkalmi vázlat Sándor Iván Tengerkavicsáról
2005-02-01A pompeji strázsánFaludy György: visszhang és poézis. Faludy Györgyről.
2005-02-01Helyben utazva, sokszorozódvaMotívumkeresés az első Nyugat-nemzedék lírájában
2005-01-01Egy életmű és töredékeiA Karinthy-filológia múltja és lehetséges jövője
2004-12-01A nemzeti közösség sorsértelmezése Baka István költészetébenBaka István költészetéről.
2004-12-01"Magyarok számkivetve"Balázs József Magyarok című regénye és fogadtatása.
2004-11-01"Havas pillájú angyalok": Bálint Tibor újraolvasásaBálint Tibor Zokogó majom c. művéről.
2004-10-01Esszébe ágyazott krízisregényMárai Sándor: Harminc ezüstpénz
2004-09-01Add vissza mértékét az embernekSpiró György: Mit ír az ember, ha magyar.
2004-09-01Az Én útvesztőiSándor Iván Séta a holdfényben c. művéről.
2004-09-01Az "elszellentett idő" újraalkotásaBalázs Attila A meztelen folyó c. művéről
2004-05-01A szülőföld és az anyanyelvA nemzeti önazonosság keretei Kányádi Sándor költészetében.
2004-05-01Az idézőjelbe tett életKertész Imre Felszámolás c. művéről.
2004-05-01Miért/hogyan igen, ha nem, avagy van-e kiút a radikalitás csapdájából?Kertész Imréről és a Felszámolásról.
2004-05-01A Jóisten vagy a Rosszisten?Kányádi Sándor és költészete.
2004-05-01Költő KolónoszbanKányádi Sándor Sörény és koponya c. verséről.
2004-01-01"Virágok romlása"Hazafiság és emberség Utassy József költészetében.
2003-12-01A végtelen partjánJózsef Attila Nagyon fáj és Szilágyi Domokos Tétován c. versének összehasonlító elemzése.
2003-12-01Holt vidékJózsef Attila: Holt vidék c. verséről.
2003-12-01József Attila inverz anyaképeiJózsef Attila Anya, Szürkület c. verseiről.
2003-12-01Öntudatos kamaszvágyakJózsef Attila két ifjúkori versének kontextusa. Önarckép, Igaz, őszinte búcsú
2003-11-01Az inkvizítor és az eretnekMárai Sándor Erősítő c. regényéről.
2003-11-01Az "inspiráló" hatásNémeth László történelemfelfogása, elitelmélete, Európa-képe, politikai koncepciója és Bibó István ezekhez való viszonya.
2003-11-01Az azúr enciklopédistájaTolnai Ottó írásművészetéről.
2003-10-01Az elbeszélő mint útitársKrúdy Gyula Az útitárs c. regényéről.
2003-10-01Szindbád és a többiekSzindbádnak mint utazónak irodalmi előképei. Homérosz: Odüsszeusz; Milan Kundera: Nemtudás; Márai Sándor: Béke Ithakában, Szindbád hazamegy; James Joyce: Ulysses.
2003-10-01Krúdy álomvilágaKrúdy Gyuláról.
2003-09-01Por és hamu"Szathmári István: Alakzatok Márai Sándor Halotti beszéd című versében" című könyvről.
2003-09-01Harmadik könyvEsterházy Péter Javított kiadás című könyvéről.
2003-09-01Halálnemek-énváltozatokBachmann, Ingeborg: Malina
2003-07-01Hogyan lehet valaki perzsa?Szerb Antal naplóiról és leveleiről.
2003-06-01Hamis és valódi (Két szonett Weöres Sándortól)Weöres Sándor: Metropolis, Délibáb(Káprázat)
2003-05-01Az utolsó utáni lehetőségSándor Iván Drága Liv című regényéről.
2003-05-01"...a világ is megvonja magát tőled"Motivikus ismétlődések Rakovszky Zsuzsa A kígyó árnyéka című regényében.
2003-04-01Iszony: egy magyar paradigmaA 2. rész, Németh László: Iszony.
2003-04-01Hordalékok és diáriumok eszmecseréjeMegfelelések Déry Tibor A napok hordaléka című könyve és Márai Sándor naplói között.
2003-03-01Az Iszony stációi: létértelmezési kísérletNémeth László: Iszony
2003-02-01Az anekdotikus hagyományok önironikus felülírásaPetelei István Árva Lotti című novellájáról.
2002-12-01József Attila, Rátz Kálmán és "A nemzeti szocializmus"József Attila A nemzeti szocializmus című kéziratáról.
2002-11-01Ujjá teremteniBejegyzéstípusok és stílusszerkezeti jellemzőik Illyés Gyula naplóköteteiben
2002-11-01"Illyés az egyetlen, akivel beszélhetnék..."Márai Sándor Illyés-képe avagy: Egy elfogultság története.
2002-11-01A "korszerűtlen" IllyésIllyés Gyuláról és Három öreg című verséről.
2002-09-01A Sinistra körzet kísérteteBodor Ádám: Sinistra körzet c. művéről.
2002-09-01Az Iszonytól az "Iszony"-esszéigNémeth László Iszony c. regényéről
2002-06-01A ritmus retorikája-mint a narratív kibontakozás rendje......Günter Grass A bádogdob és Darvasi László A könnymutatványosok legendája című regényeiben.
2002-06-01Mégis, hogyan olvassuk Saramagót?Kísérlet a saramagói regényforma meghatározására.