Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

74 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2004-01-01Minimalista próza - minimalista etika (?)Bret Easton Ellis: Less Than Zero (A nullánál is kevesebb)
2002-03-01Archetípus és intertextualitás Turgenyev Első szerelem c. elbeszélésébenTurgenyev Első szerelem c. elbeszéléséről
2002-03-01Nyelv és pszichoanalízis a Finnegans Wake-benJoyce, James: Finnegan ébredése című művéről.
2002-03-01Miért volt az Ulysses főhőse magyar (is)?A magyar motívumok szerepe Joyce műveiben. Az Ulysses és a Finnegan ébredése c. művek alapján.
2002-01-01A szépirodalmi narratíva kulturalizációjaToni Morrison: Dzsessz
2002-01-01Goethe és a szín(pad)kép avagy a szöveg mint esemény(a Hamlet performativitása) Goethe: Wilhelm Meister tanulóévei c. művéről
1998-03-01A Naphimnusz totalitásaAssisi Szent Ferenc Naphimnusza
1998-03-01Könyvtár és/vagy szálloda. Danilo Kis: A holtak enc...A holtak enciklopédiája / Danilo Kis A bábeli könyvtár / Jorge Luis Borges
1998-01-01Hasonmás-narrátorok és hasonmás szerkezetekAndric, Ivo: Elátkozott udvar (1954)
1997-05-01Lord Jim: Uralható-e a történet?"Ha összehasonlítjuk A sötétség mélyént és a Lord Jimet, két ellentétes, és mégis hasonló narratív vonalvezetést találunk. Mindkét írás a beteljesülés, a történet kielégítő lezárása felé halad, azzal a különbséggel, hogy míg az elsőt egy jövő-irányultságú, a szinte bibliai prefigura-figura kapcsolaton alapuló mozgás határozza meg, a másiknak mind narratív keretét, mind pedig elsődleges, kísértő témáját a múlt jelenti."
1997-03-01A Wahlverwandtschaften új szempontbólChrista Schmidt: A Wahlverwandten és a Goethei modell. Goethe : Vonzások és választások c regénye és Christa Schmidt Rokonok c. regényének összehasonlítása.
1997-03-01A hiány szimbolikájaHerman Gorter Egyedül vagyok a lámpafényben c. versének és Vincent Van Gogh Gauguin széke c. festményének művészi párhuzamai
1997-03-01"Szerelmének határa van, Gyűlölete határtalan"Fehérkezű Izolda alakja Thomas Trisztán és Izoldájában
1997-03-01Hamlet-feldolgozások drámában és színpadonStoppard, Tom: Rosencrantz és Guildenstern halott
1997-01-01A Faust-téma metamorfózisa Bulgakov A Mester és Margarita c. regényében/Margarita szerepének vizsgálata alapján
1997-01-01Pelléas, Mélisande és GolaudA Maeterlinck-dráma szerkezetéről. Pelléas és Mélisande / Maeterlinck
1997-01-01A valóság képzelgéseiSzemben de háttal. Botho Strauss A viszontlátás trilógiája c. drámájáról
1996-03-01Thomas Mann: Doktor FaustusA pusztulás dimenziói
1996-02-01Megjegyzések A.P.Csehov írói törekvései és a korai egzisztenciabölcselet hasonlóságárólCsehov és az egzisztenciabölcselet
1996-02-01Az angol regény a XX.sz.első felében-Tono Bungay / H.G.WellsAz angol regényről a század első felében, valamint H.G.Wells írói pályájának csúcsáról a Tono-Bungay c. regényről
1996-02-01A családfa mint kód:névadás és genealógia a Száz év magánybaGarcia Marquez Száz év magány c. könyvéről
1996-02-01Hetényi Zsuzsa: Csillagosok-keresztesekMítosz és messianizmus Babel Lovashadseregében. Hetényi Zsuzsa Babel Lovashadseregéről írt könyvének ismertetése.
1996-01-01Christopher Marlowe drámáinak művészi üzenetePL.:II.Edward, Didó, Nagy Tamburlaine, Doktor Faustus tragikus története, A máltai zsidó, A párizsi mészárlás.
1996-01-01Pontopiddan Szerencsés Péterérőlelemzés
1995-03-01A történelmi, mitológiai és irodalmi allúziók szimbólumrend szere Shakespeare Titus Anronicus c. tragédiájábanShakespeare, W.: Titus Andronicus
1995-02-01Költészet és valóság Goncsarov világábanGoncsarov
1995-02-01Norman Mailer műveinek hazai fogadtatásaMailer műveiről
1995-01-01"Je me sens disponible entre Louis Armstrong et Mallarmé"Robert Goffinről
1995-01-01"Az égi tó partján.."A menedék metaforái Platonov hőseinek álmaiban. Andrej Platonovról
1994-03-01Nyelv és ....
1994-03-01A Murr kandúr mint ördögregényHoffmann, E.T.A. Murr Kandúr c. regényéről.
1994-03-01Drámaszöveg és festészet kapcsolata: Ionesco példájaIonescuról
1994-03-01F. Szologub esztétikai koncpciójának kudarca Kis Démon c. regényébenSzologub: Kis Démon
1994-02-01Oblomov "Casta divája"Goncsarov, Ivan: Oblomov
1994-02-01Bűn és testiség avagy a "rejtett emberi"Thomas Mann Faustus-regényének nőalakjai
1994-02-01A lírikus és epikus TassoTassoról
1994-01-01A telített pillanat regénye"A fiú-neme nem volt kétséges, bár..." Virginia Woolf: Orlando
1994-01-01Judith. Egy mítosz, Giradoux felfogásában.Giraudoux: Judith
1994-01-01Szophoklész: PhiloktétészA mítoszértelmezések jellege
1994-01-01A kalandok funkciója a Demanda do Santo Graal-banelemzés
1993-07-01Motívumszerkezeti összefüggések Thomas Mann Halál Velencében c. novellájában-
1993-04-01Heinrich von Kleist különös személyiségének tükreiKleistről
1993-01-01A szellem által vont kézMichelangelo 151. szonettje
1992-03-01Ember, Igazság, EgyetemességBorisz Paszternak Zsivágó doktor c. regényének elemzése
1992-03-01A művészi forma születéseTáncoló tűzliliomok / William Wordsworth. Constable Búzaföld c. festménye,és Wodsworth Szivárvány c. költeménye közötti párhuzam
1992-03-01André Gide és az új regényGide, André: A pénzhamisítók
1992-01-01Egy vers értelmezéséhezA rózsatál / Rainer Maria Rilke
1992-01-01Egy elveszett breton "lai" nyomában. Az Árgirus história eredetérőlGergei Albert Árgirusának keletkezéséről
1991-01-01Kommunikációs szekvenciák Shakespeare OthellójábanShakespeare, William: Othello
1990-03-01"Fent" és "lent", madonna és prostituáltAz ambivalencia szerepe Iszaak Babel "Lovashadsereg"-ében.
1990-03-01Az expresszionista dráma előfutáraAndrejev, Leonyid: Az Ember élete (1906)
1990-03-01A vezérmotívumok és a szimbolikussá emelt valóságelemek szerepe Bulgakov A Mester és Margarita c. regényébenBulgakov: A Mester és Margarita c. regényéről
1989-04-01"...elmúlik az élet, s mit végeztünk?"Turgenyev Ászja c. elbeszélése
1989-02-01Vladislav Vancura: Rablólovagokelemzés
1989-01-01Az orosz tudat regényePétervár / Alekszandr Belij
1989-01-01Vergilius és Beatrice szimbolikájának értelmezése Dante Isteni színjátékábanEgy deduktív kritikai módszer eredményeiről és hiányosságairól
1989-01-01Az elbeszélői személyesség megjelenése a francia regényekbenMadame de Lafayette: Cleves hercegnő
1988-09-01Az amerikai tragédia születése.Értelmezési modellek. O'Neill
1988-04-01Csehov, Anton Pavlovics: A kutyás hölgyCsehov: A kutyás hölgy
1988-03-01Az Ördögök interpretáció..Ördögök / Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij
1988-03-01Shakespeare Julius Caesar c. tragédiájának erkölcs-filozófiai és politikai aspektusaiShakespeare, W.: Julius Caesar
1988-01-01Dosztojevszkij és CamusA két szerzőről
1988-01-01Az elbeszélő és az olvasó funkciója az önvallomásbanJean-Jacques Rousseau: Vallomások
1985-01-01Bibliai motívumok Babel LovashadseregébenBabel: Lovashadsereg
1985-01-01Forradalom és expresszémaTizenketten / Alekszandr Blok poémája
1982-01-01Kísérlet a para-szöveg elemzésére egy Diderot-drámábanDiderot: A családapa
1976-02-01Egy amerikai "fekete humorista"J.R.Kurt Vonnegut
Anouilh Antigonéja és az aktáns modellAnouilh: Antigoné
Kleist, Heinrich von: Kohlhaas MihályA nyelv kérdése és a téma csomópontjai
Montesquieu és a Perzsa levelekelemzés
Identitás, utánzás és hibriditás Stanley Kubrick Acéllövedék c. filmjébenAcéllövedék r. Stanley Kubrick amerikai film, 1986.
Nemzet és trauma: Salman Rushdie szégyeneRushdie, Salman Szégyen c. művéről.
A nyelvi én és az ismétlésGeorg Trakl és József Attila nyelvi módszereinek összehasonlítása
"Van olyan jó, mint bármelyik hülye darab a Queen's Royal színházban"A nemzet paródiája James Joyce Ulyssesének "Küklopsz"-fejezetében