József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

49 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2012-03-01Szenttamástól Berlinig- Életinterjú Végel Lászlóvalmegtekintés
2012-03-01A kitörlés és nyomában a regény- Végel László Bűnhődésérőlmegtekintés
2012-03-01Végel nyomában Jugoszláviában - és Magyarországon- Gondolatok Végel László Bűnhődés című könyve kapcsánmegtekintés
2012-03-01Huszonegyedik századi makrószkóp- avagy az Egy makró emlékiratainak aktualitásamegtekintés
2012-03-01Meg így- A látható város az Egy makró emlékirataibanmegtekintés
2012-02-01Idegenség ForeverSinkó Ervin pályájamegtekintés
2012-02-01UtópiatörmelékSinkó Ervin munkásságamegtekintés
2012-02-01Az együttmenninemtudóSinkó Ervin: Egy regény regénye c. regényérőlmegtekintés
2012-02-01Többszörös szerepekAgitátorok / rend. Magyar Dezső; fsz: Bódy Gábor magyar film, 1969. Sinkó Ervin Optimisták c. regénye alapján készültmegtekintés
2012-01-01Az apa felszámolása"A francia-amerikai szobrász, Louise Bourgeois The Destruction of the Father (1974) c. ikonikus munkájához magyarázó történetet csatolt, amelyben a gyerekek asztali étkezés során elfogyasztják, felszámolják (liquidated) az apát. Erre a műre rezonál két 19. századi magyar regény Reviczky Gyula Apai örökség és Wohl Stefánia Aranyfüst c. műve.megtekintés
2011-03-01A magyar küszködés városaMóricz Zsigmond Budapestje ( Móricz-monográfia fejezete)megtekintés
2011-03-01Egy regény alakváltozataiBalázs Béla Lehetetlen emberek című regényét a szakirodalom általában a szerző politikai -világnézetei "megvilágosodásának" első pregnáns irodalmi megnyilvánulásként, alapvetően rokonszenves, ám elhibázott műként tartja számon.megtekintés
2010-04-01Csak radikálisan lehetbeszélgetés Ladik Katalinnalmegtekintés
2010-04-01A feltalált nőLadik Katalin regényes önéletrajzárólmegtekintés
2010-04-01Az átterorizált művészetLadik Katalin sokoldalú művészeti tevékenysége az 1970-es években a jugoszláviai un. "új művészeti praxis"-nak nevezett áramlat keretében bontakozott ki Újvidéken.megtekintés
2010-04-01A nő hatalmaInterpretatív narratívák a szubjektiizációról, a nőről és a művészetről a hidegháború és a rendszerváltás között Közép-Európábanmegtekintés
2010-03-01A vég és a határoltság szerepe Balázs Béla...Halálesztétikájában és A Kékszakállú herceg várábanmegtekintés
2010-03-01Csend, most a Halálesztétika szól hozzátok...Balázs Béla A csend c. meséje mint a Halálesztétika kiteljesítésének kísérletemegtekintés
2010-03-01A dolgok titkos közeA metafora metafizikája. Balázs Béla metaforaértelmezése poétika és filozófia metszéspontján.megtekintés
2010-03-01Balázs Béla és Leni RiefenstahlB.B. és Riefenstahl a Kék fény c. film forgatásakor.megtekintés
2010-03-01Két formalista filmesztéta:Balázs Béla és Eisensteinmegtekintés
2010-01-01Patrick Bateman DisneylandbanBret Easton Ellisszel beszélget Balázs Attilamegtekintés
2009-04-01Filmszerű irodalom vagy irodalomszerű film?Az irodalmi filmszerűség problémaköréből: Negatív hatás: átvállalás; Közvetlen hatás elmélet: a montázs; Közvetlen hatás elmélet: a kamera-nézőpontmegtekintés
2008-03-01Passzok egy életmű játékterébenEsterházy Péter: Semmi művészetmegtekintés
2008-03-01Költői atlétika ezKét fejezet az Esti Kornél regényes keletkezéstörténetéhezmegtekintés
2008-03-01Ki a Múzeumból! El a romoktól!Egy Puskin -"esszéregény" kezdetei Andrej Bitov A Puskin Ház c. regényébenmegtekintés
2007-05-01Kérem, én esztéta vagyokTérey János költészete 1991-2004 közöttmegtekintés
2007-03-01A híd dialektikus figurájaIvo Andric: Híd a Dunánmegtekintés
2007-03-01A történetitől a szimbolikus toposzigA történetmondói hagyomány megújítása Andric elbeszéléseiben: Ali Gyerzelez útja; Magyar Musztafa; A vezír elefántja; Pálinkafőzés; Halál Sinan kolostorában; Mara főfeleség; Anika idejében; Corkan és a sváb lánymegtekintés
2007-03-01Nőképek Ivo Andric...elbeszéléseiben (Anika idejében; Mara főfeleség; Ali Gyerzelez útja; Corkan és a sváb lány; Jelena, az asszony, aki nincs megtekintés
2007-03-01Topográfia és retorikaAndric másik Európája: Híd a Drinán (1945) kapcsolódó novellák: Híd a Zepán (1925); Levél 1920-ból (1946)megtekintés
2007-03-01"A Mont Blanc sem jó díszletnek"A szétroncsolt híd, mint folyó-közvetítőmegtekintés
2007-03-01A kő világba lépéseIvo Andric: Híd a Drinán - jelenkori értelmezői megközelítések: multikulturális elmélet, posztkoloniális kritika, idegenségpoétika.megtekintés
2006-03-01Tökéletesen átlátszatlanTar Sándorról beszélget Márton László és Szilágyi Zsófiamegtekintés
2006-03-01Túl a reményenTar Sándor: A mi utcánkmegtekintés
2006-03-01Tar munkásságaavagy a "kimondhatatlan" szociológiájamegtekintés
2006-03-01Tar Sándor halálaDiszkurzív politológiai elemzésmegtekintés
2006-03-01Nem ugyanannyiTar Sándor és Móricz Zsigmondmegtekintés
2006-01-01A legszemérmesebb, ha volna legszemérmesebbMóricz Zsigmond és a káromkodásmegtekintés
2005-04-01Szeméttelepszerű működésDallas Pashamende / rend. Pejo Róbert; írta Csermely Géza, magyar film, 2004.megtekintés
2005-02-01A gonosz lehetetlenségeLeni Riefenstahl. Periklész Athénjának és Hitler Németországának "összehasonlítása" Pheidiász Parthenonja és Leni Riefenstahl Olympia-filmjének segítségével.megtekintés
2005-02-01A birodalom képére formálható akaratAz akarat diadala / rend. Leni Riefenstahl német dokumentum(propaganda)film, 1934.megtekintés
2005-02-01LR és aki utána következikA totalitárius rendszerek és művészeik. Leni Riefenstahl és Esterházy (Javított kiadás)megtekintés
2005-02-01Egy furcsa párLeni Riefenstahl és Balázs Béla. \"Közös\" filmjük: A kék fény, 1931.megtekintés
2005-01-01SzirinrőlVladgyimir Nabokovrólmegtekintés
2005-01-01A magyar Lolita? - Móricz CsibéjeMóricz Zsigmond: Árvácska c. regényének keletkezési körülményei. Móricz és Csibe kapcsolatamegtekintés
2005-01-01Ábrázolni LolitátNabokov Lolitájának filmes megjelenítései Stanley Kubrick, 1962. és Adriane Lyne, 1997.megtekintés
2005-01-01Szerepek és maszkok Nabokov élet/művébenSzínpadi - létbeli szerepek, N. a műveiben: Hitchcock-effektus, Szirin: szerző és szereplő, Nabokov: anagrammák és alteregók, V: Vadim Vadimovichmegtekintés
Veres Laci életregényeMóricz Zsigmond: Az Isten háta mögöttmegtekintés