József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

69 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2018-09-01A "Haza" megszólításaEsszé Karinthy Frigyes Hazám és "Hazám" című prózai művérőlmegtekintés
2018-09-01Betegségretorika az 1930-as évek magyar költészetébenA testi betegségek ábrázolása az 1930-as évek magyar költészetébenmegtekintés
2018-03-01Élet (világ) 1200 oldalonNádas Péter: Világló részletekmegtekintés
2018-02-01Petőfi és a naivitás visszanyerésének ábrándjaEsszé Petőfi és a népköltészet viszonyárólmegtekintés
2017-09-01"Pillanatfelvétel a recehártyán"Festmény, fotográfia és elbeszélés a Hajnali háztetőkbenmegtekintés
2017-07-01Miért is gyilkos ez a féltékenység?Shakespeare: Othellomegtekintés
2017-01-02Az archaizálás csapdájaEsterházy Péter: Csokonai Lili: Tizenhét hattyúkmegtekintés
2016-03-01"...hány helyen nincsen Petőfi?"Amit a Petőfi-legendák hátteréről tudni lehetmegtekintés
2015-11-02A szegénység a magyar irodalombanTárgytörténeti vázlatmegtekintés
2015-10-01Hérósz mainomenosz - az őrjöngés fenomenológiájaTanulmány Euripidész AZ őrjöngő Héraklész című tragédiájárólmegtekintés
2015-05-01Puskin és ChénierJegyzet és kommentár Puskin verséhezmegtekintés
2015-03-02Nőiség, női szerepek és romantikaA nőiség szerepe a 19. századi magyar irodalombanmegtekintés
2013-04-01Széljegyzetek - első felindulásbólNádas Péter: Párhuzamos történetekmegtekintés
2013-04-01Kalandorok és szirénekJókai Mór jellemábrázolásárólmegtekintés
2013-02-01"Ugy jártok, mint a pillangó, amely tűzbe száll"Szendrey Júlia irodalmi pályájának problémaköreimegtekintés
2013-02-01A szerelem országaPetőfi Sándor költészetérőlmegtekintés
2012-09-01"Olykor bölcs a bolondozás"Horatius melankóliájamegtekintés
2010-04-01Szent tudatlanságA kultúra nélküli vallásosság alternatíváimegtekintés
2010-03-01Csaplár Vilmos / Hitler lányaCsaplár Vilmos regényérőlmegtekintés
2010-03-01Kép-leírás-szépirodalomEy-két példamegtekintés
2009-12-01"Derűsnek maradni a vákuumban..."Beszélgetés a 82 éves Günter Grass-szal.megtekintés
2009-03-01Seiobo járt idelenn"Krasznahorkai igen szép, fenséges és pátoszteljes új könyve, mely impozáns és nagyralátóan részletező körképet és összképet nyújt a művészet létformáiról, valamint lehetséges szemléleteiről..."megtekintés
2008-11-01Radikális idegenség Christoph Ransmayr A jég és a sötétség borzalmai c. regényében"Zárszóként elmondható, hogy Ransmayr regénye az idegen és a saját tapasztalásának egy egészen különös formáját ábrázolja. Azzal, hogy a helyszín a „világ vége”, radikálisan kitörlõdik a másik, mint az emberi világ és a kultúra egy eleme. A másik ember hiánya, valamint a sarkvidéken uralkodó szélsõséges viszonyok felgyorsítják a civilizáció felbomlását, és rámutatnak annak sérülékenységére."megtekintés
2008-06-01Esterházy Péter: Semmi művészet"... A kritikus szereti szeretni Esterházy könyveit, s örömmel várja el, hogy a könyv engedje is magát szeretni – e várakozás azonban ez esetben kielégületlenül maradt, s a kritikus szomorú tanácstalanságban kénytelen véleményét összegezni..."megtekintés
2008-03-01"Mert az élet értelme a szép"A szépség megérdemelt helye Wass Albert A funtineli boszorkány c. regényébenmegtekintés
2007-12-01"Én vagyok az igazi Ady Endre"Térey János szerepmodelljei az Ady-költészet kontextusábanmegtekintés
2007-10-01A felvilágosodás határai és határtalanságaKételyek és tézisek az irodalomtörténet historiográfiáját illetőenmegtekintés
2007-10-01Az út CanudosbaMárai Sándor Ítélet Canodusban című regényének keletkezéstörténete.megtekintés
2007-02-01Japánkert a regénybenKrasznahorkai László Északról hegy, délről tó, nyugatról utak, keletről folyó című regényérőlmegtekintés
2007-01-01Első könyvem: a Káprázat"Félrevezetõ a cím, ugyanis az, ami késõbb az elsõ könyvem lett, eredetileg annak a nyolc regénynek az egyike lett volna, amit egyszerre szándékoztam megírni, egy év leforgása alatt, 1929 õszétõl 1930 õszéig. Ennek az elsõ regénynek a kézirata, mert idõközben erre a könyvre összpontosítottam, és ez el is készült a következõ évben, a Kant tüzet fog címet viselte." Elias Canetti könyvéről.megtekintés
2006-11-01MargináliákPapp András - Térey János: Kazamaták c. drámájárólmegtekintés
2006-04-01A strukturalizmus Magyarországon"A strukturalizmus Magyarországon a hatvanas évek elején jelentkezett, nagyjából egy időben azokkal a reformtörekvésekkel, melyek a gazdaság működőképessé tételére irányultak. Ekkoriban ért véget a szövetkezetesítés újabb hulláma, ekkor engedték ki az 1956 után bebörtönzöttek jelentős részét, és ekkor térhettek vissza egykori munkájuk közelébe az egyetemekről és máshonnan eltávolított oktatók, kutatók, szerkesztők."megtekintés
2005-12-01Párhuzamos történetek"Recenzens megvallja, hogy a legnagyobb várakozással fogott bele Nádas új nagyregénye olvasásába, s nagy, fáradságos, felcsigázó és cserbenhagyó, örvendõ és elkeseredett, izgalmas és groteszk, hol lehangoló, hol ironikus hangulatú küzdelem után felháborodással vegyes kétségbeeséssel tette le;"megtekintés
2005-12-01Idézve és beidézveKafka és az apakép Danilo Kisnél, Esterházy Péternélmegtekintés
2005-11-01Az Eszmélet poétikájaA téridő mint virtuális rendezőelv, József Attila metafizikájamegtekintés
2005-09-01A periféria előnyei egy tudós regényíró számáraGondolatok Spiró György Fogság című regényének olvasása közbenmegtekintés
2005-09-01Ecce historia (Avagy Spiró szerint a világ)A Fogság című regényről. "Nem éppen optimista világkép, de nem is nihilista. Camus óta úgyszólván közhely, hogy a szándék, amely a történelem ellenében kísérel meg értéket teremteni, voltaképpen a történelem igazságtalanságait és az emberek boldogtalanságát hagyja jóvá. Spiró nem tesz semmit a történelem ellenében, csakis a történelem mentén. A történelemrõl alkotott összkép lesújtó, de igaz."megtekintés
2005-09-01Spiró György: Fogság"Spiró György regénye nagy lélegzetû mû.1 Nem is olyan kevés ez abban a világállapotban, amelynek egyik költõje azt hirdeti-panaszolja gyászosan és számonkérõen nagyszabású versesregényében, hogy “nincsen többé nagyszabás”. Bizonyos értelemben csakugyan nincs is. Abban az értelemben, hogy a világ maga szállítaná hozzá a szabásmintákat: a nagy történetet, a nagy elbeszélést, a nagy hagyományt"megtekintés
2004-11-01Az Ember a színész, a Világ a színházBeckett, Samuel: Katasztrófa című drámájáról.megtekintés
2003-11-01Az (ön)átértékelő KassákKassák Lajos tevékenysége az 1930-as években, a Munka című folyóiratról.megtekintés
2002-11-01Beszélgetés Kertész ImrévelA beszélgetőtárs: Szilágyi Ákos esszéíró, költő, írómegtekintés
2002-09-01Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka"Rakovszky Zsuzsa nagyon szép és nagyon kemény lírai regényt írt; nagyon mély filozófiai és erkölcsi problémákról, nagyon erõs eredményekkel. Talán túlságosan is kézenfekvõ a mûfajt illetõ történeti elõzményeit megemlíteni: e könyv alighanem két igen kiváló analitikus regénynek, Németh László Iszonyának és Szilágyi István Kõ hull apadó kútba c. mûvének a legközelebbi rokona."megtekintés
2002-07-01Závada Pál: Milota"Alighanem igen nagy elszántság, szenvedély, elkötelezettség, sõt, vakmerõség kell ahhoz, hogy valaki egy olyan nagyszabású, nem méltatlan siker után, mint amilyet pár éve Závada Pál elsõ nagy regénye, a Jadviga párnája aratott, a megelõzõhöz igencsak hasonló, bár azt minden szempontból tovább- és felülíró vállalkozásba fogjon."megtekintés
2001-10-01Politikai integráció, a korlátozott állam - és a posztmodern filozófia"Tanulmányom témája az a jelenkori szellemi irányzat, amely minden másnál jobban felszította a kedélyeket abban a vitában, hogy kik is vagyunk, hol is vagyunk, és merre tartunk. Hívei számára a posztmodern mindent megvilágosító elmélet, míg ellenzõi szerint olyan fogalom, amelyet minél hamarabb el kellene felejteni, mivel nem több, mint egyes francia értelmiségiek múló hóbortja, akik már elvesztették forradalmi hitüket, és inkább destruktív szkepticizmusba menekültek, ahelyett, hogy megbarátkoztak volna azzal a polgári világgal, amelyben élnek."megtekintés
2001-05-01Esterházy Péter: Harmonia CaelestisEsterházy Péter regényének kritikájamegtekintés
2000-11-01Parti Nagy Lajos Hősöm tereelemzésmegtekintés
1999-04-01Swedenborg és DosztojevszkijDosztojevszkijrőlmegtekintés
1998-11-01Petőfi és az irodalmi gépezetPetőfi munkásságáról, írói pályafutásárólmegtekintés
1998-06-01Goethe korszerűtlen történelmeJohann W. Goethe munkásságáról, életéről.megtekintés
1997-11-01Andrej Tarkovszkij és az orosz filmművészet születéseKovács András Bálint és Szilágyi Ákos írásamegtekintés
1996-10-01Kornis Mihály / Kádár (magyar dráma)elemzésmegtekintés
1996-06-01Forgács Zsuzsa: Talált nőelemzésmegtekintés
1996-01-01Márton László / A Nagy-budapesti Rém-üldözés és más történeMárton László elbeszéléseirőlmegtekintés
1995-04-01Konrád György: Kőóraelemzésmegtekintés
1995-03-01Esterházy Péter: BúcsúszimfóniaEsterházy könyvérőlmegtekintés
1995-01-01A Kynikus hősJaroslav Hasek: Svejk, a derék katonamegtekintés
1994-12-01Rakovszky Zsuzsa: HangokElemzés a kötetrőlmegtekintés
1994-08-01Tandori Dezső: Madárzsokéelemzésmegtekintés
1994-06-01Orbán Ottó: A keljföljancsi jegyeseelemzésmegtekintés
1994-05-01Lengyel Péter: Macskakőelemzésmegtekintés
1994-04-01A Foucault-inga / Umberto EcoEco: A Foucault-inga megtekintés
1994-03-01Saulius Tomas Kondrotas: A kígyó pillantásaA kígyó pillantása / Saulus Kondrotas megtekintés
1994-02-01Bodor Ádám: Vissza a fülesbagolyhozBodor Ádám: Vissza a fülesbagolyhoz c. könyvérőlmegtekintés
1994-01-01Juhász Ferenc: Krisztus levétele a keresztrőlelemzésmegtekintés
1993-09-01Ottlik Géza: Budaelemzésmegtekintés
1991-02-01M /Hajnóczy Péterről/megtekintés
MHajnóczy Péter c. kötetérőlmegtekintés
NincstelenségBorbély Szilárd: Nincstelenek. Már elment a Mesijás?megtekintés
Petri és/vagy TandoriPárhuzamok Petri György és Tandori Dezső költészetébenmegtekintés