Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

264 db találat
ListaDátum downCímLeírás
1991-12-01A lélektan, a fantasztikum és a regény igazságaBabits Mihály: A gólyakalifa; (ld. o) Harsányi Kálmán: A kristálynézők Századeleji új lélektani irányzatok, ezek hatása a magyar irodalomra. Előzmények : Kemény Zsigmond, Petelei István balladisztikus novellái; modern elbeszélés fordulópontja: Cholnoky Viktor, az új lélektani novella megfogalmazása : Csáth Géza : Anyagyilkosság, Kosztolányi novellái, pl.Lidérc. A lélektani novellától a modern magyar lélektani regényig. Babits Mihály :A gólyakalifa(1913) és Harsányi Kálmán : A kristálynézők(1914) c. regénye
1991-11-01EmlékeztetőCsathó Kálmán: A varjú a toronyórán
1991-08-01EmlékezetMóricz Zsigmond: A fáklya
1991-08-01A küzdés állandóSimon István Nem elég c. verséről
1991-07-01Perben a dilettantizmussal és a magyar UgarralAmbrus Zoltán: Kultúra füzértánccal c. kisregényéről
1991-05-01Déry Tibor költői világaDéry Tiborról
1991-05-01Komjáthy Jenő költészetének szinkretista forrásaiKomjáthy Jenő költészetéről
1991-03-01EmlékeztetőMóricz Zsigmond: Kerek Ferkó
1990-12-01A nyolc szótagos sor mértékváltozataiA magyar költészet legelterjedtebb és legváltozatosabb típusáról, a nyolc szótagos sorról és annak mértékváltozatairól. 1. ütemhangsúlyos sorok, 2. időmértékes sorok, 3. szimultán mértékű sorok. Példák a népköltészetből, Babits, József Attila, Arany János Weöres Sándor verseiből.
1990-11-01Csalimese és/vagy üdvtörténetSzabó Lőrincről
1990-10-01Bicikli- (pályám emlékezete)Gyurkovics Tiborról
1990-08-01Takáts Gyula világaakáts Gyuláról
1990-08-01Stílus és témaSzentkuthy Miklós műveiről
1990-08-01A "Peroratio" idejeZrínyi Miklós verseskönyvének záródarabja, "Záróvers": "Véghöz vittem immár nagyhírű munkámat"
1990-08-01A mánia igazságaBertha Bulcsu: Füstkutyák, A bajnok élete
1990-07-01A "csodás való"Tamási Áron és Federico García Lorca színjátékaiban
1990-07-01Grendel Lajos regényei-
1990-05-01Az Istenek nyomábanMárai Sándor indulása
1990-05-01Jövő múltidőben. Rezeda Kázmér szabadsága.Krúdy Gyula: A vörös postakocsi
1990-05-01Jövő múltidőben. Örök hátországSzép Ernő: A jázminok illata
1990-05-01A kontempláció mint kalandMárai Sándor Szindbád hazamegy c. könyvéről
1990-05-01Klasszikus modernség - kartéziánus értéktávlatbanMárai Sándor: San Genarro vére
1990-05-01Az árulás természetrajzaAz áruló, az árulás kérdésköre Márai regényeiben.Zendülők, Idegen emberek, Harminc ezüstpénz
1990-04-01A virágünnep végeGulácsy Lajos írásai és képei
1990-04-01A bukolika feléKassák szemléletváltása a 30-as évek második felében
1990-03-01A Szerelem gyöngyei BertánakPetőfi Sándorról
1990-02-01Pályám emlékezete: Egy megíratlan családregényrőlVisszaemlékezés
1990-02-01Vallomás a reményrőlJókai Anna: Szegény Sudár Anna
1990-01-01A képzelet varázslójaKarinthy Frigyes és a tudományos fantasztikum
1989-12-01Örökség, s nem divatKonrád György: A cinkos
1989-12-01A megverselt, megénekelt BibliaTinódi, mint bibliafordító
1989-11-01HatárokonSzilágyi Domokos lírája a hetvenes évek elején
1989-10-01Az elméleties gyakorlat - a gyakorlatias elmélet embereKemény Zsigmond művelődéseszménye
1989-10-01Sík Sándor modernségfelfogása-
1989-09-01Egy régi jó konzervatívGvadányi József, 1725-1801
1989-09-01Egy regénytöredék sorsaHeine, Heinrich: A bacherachi rabbi
1989-08-01A végtelenné táguló pillanatMarcel Proust világa
1989-07-01Déry utazása X-benDéry Tibor: G.A. úr X-ben
1989-06-01DelelőközelbenAmbrus Zoltán novellái 1895-1903
1989-06-01A sztoicizmus menedékeAz ideáljait kereső és újraértelmező Márai. Márai: A négy évszak
1989-05-01Világkép és ábrázolásmódKarinthy Frigyes Holnap reggel c. drámájáról
1989-05-01Hamvas Béla és a Scientia SacraHamvas Béla Scientia Sacra c. művéről
1989-05-01Babits Mihály lélekszínpadaBabits Mihály: A második ének
1989-04-01Odysseus és a szirénekBabits Mihály novellájáról
1989-04-01Bródy Sándor fekete napjaBródy Sándor öngyilkossági kísérletéről.
1989-03-01Kaffka Margit és a premodernekBodnár György a mese lélekvándorlása c. monográfiája kapcsán követi a premodernek, /Tömörkény, Ambrus, Cholnoky, Lovik, Gozsdu/ a századforduló novellisztikájának változását, fejlődését Krúdiig, Móriczig, Kaffka Margit Színek és évek c. regényéig.
1989-02-01Kepler platonizmusa Madách Imre műveibenMadách Imre műveiről
1989-01-01Közel s távolCs.Szabó László a magyar irodalomban
1988-12-01A ködlovag átkozott költőSomlyó Zoltán-problémák
1988-11-01Az emberélet keresztúti stációiFekete saskirály / Juhász Ferenc
1988-09-01"Az út, amin haladtunk alámerült..."1,2.rTöredékes nyomozati rekonstrukció: Kassák Lajos és csavargótársai Európa útjain - 1909
1988-08-01A végesség démonizmusaÁlomszimbólumok Csáth Géza novelláiban.
1988-08-01Porlódi ásatásokTemesi Ferenc: Por I-II.
1988-07-01A kozmikus otthonravágyásMolloy, Malone meghal, A megnevezhetetlen / Samuel Beckett
1988-06-01Álarcosan és álarc nélkülSzentkuthy Miklós: Iniciálék és ámenek
1988-05-01A dionüszoszi alternatívaNietzsche: A tragédia születése
1988-04-01A függetlenség paradoxona: Márai Sándor második pályakezdéseMárai Sándor "második pályakezdése".Emigrációs létforma a húszas években,művei 1930-34 között: Idegen emberek 99-103,Csutora 104-105, Műsoron kívül, Bolhapiac (tárcák)105-108, A szegények iskolája 108-110, A sziget 110-112
1988-01-01"Polgárnak lenni?"Márai Sándor vallomásai. Márai Sándor: Egy polgár vallomásai
1988-01-01A filozófia odvai: Franz Kafkáról
1987-11-01A másik évfordulóraJózsef Attiláról
1987-11-01Neandervölgy és XX.sz.: A lírikus KarinthyKarinthy Frigyes, a lírikus
1987-10-01A Nagy Enciklopédia gondolatvilágaCímszavak a Nagy Enciklopédiához / Karinthy Frigyes
1987-10-01Szél, tűz, vízKarinthy Frigyes obszessziói Északi szél (nov.) Égő ház (nov.) Karácsonyi Karének (vers)
1987-10-01SzázadsiratóAz Üzenet a palackban verseiről. Karinthy Frigyes
1987-09-01Egy hetvenéves dokumentarista kísérletÁllomások / Kaffka Margit
1987-09-01A félreértett BerzsenyiSzéljegyzetek Csetri Lajos Berzsenyi-könyvéhez.
1987-08-01A "mese" halála vagy lélekvándorlásaA tárcanovella: Thury Zoltán (1870-1906)
1987-08-01A "mese" halála vagy lélekvándorlása.Lovik Károly (1874-1915)Az álmok és emlékek pikareszkje
1987-08-01A múlt jeleneVázlat Várkonyi Nándorról
1987-07-01Marguerite YorcenarMarguerite Yourcenarról
1987-06-01Dekonstruáljuk a Halotti BeszédetA Halotti Beszéd dekonstrukciója. (Nem elemzés!)
1987-05-01A jövő biztonságvágyának eufóriája. Örömhöz / Kassák LajosÖrömhöz / Kassák Lajos Tematikus szám. K.L. 100. születésnapjára!
1987-05-01A tér lírája. Kassák Lajos világképe.
1987-05-01Kassák Lajos útjai
1987-05-01Elégiák költője Kassák Lajos
1987-05-01Az első műhelye (a Tett)Kassák és a magyar avantgarde első műhelye: a Tett.
1987-05-01"..Ki üdvözöl .." 20-as évek, Kassák Lajos.Alanyiság és deperszonalizáció a 20-as évek Kassákjánál.
1987-05-01Kassák, a rend lázadója
1987-03-01Musil és OttlikIskola a határon / Ottlik Géza, Törless iskolaévei / Musil, Robert
1987-03-01Költészet vagy valóság?Temesi Ferenc: Por
1987-03-01Világkép és novellaforma a XIX-XX. század fordulójánA mese felkutatása, kifosztása és megsemmisítése (Vázlat)
1987-03-01Megjegyzések a XIX.-XX.sz.fordulójának irodalmi...népiességéről
1987-03-01Világkép és novellaforma a XIX-XX. század fordulójánA mese felkutatása, kifosztása és megsemmisítése./Vázlat/
1987-02-01A rózsa mégis-miértjeKosztolányi Dezsőről
1987-02-01Kosztolányi és a közhelyKosztolányi Dezső. Társadalom, beszéd és halál az 1920 előtti elbeszélésekben
1987-02-01Kosztolányi és Esti Kornél: írni vagy meghalniKosztolányi és Esti: írni vagy meghalni
1986-12-01Opus magnumNádas Péter: Emlékiratok könyve
1986-12-01Lóvá tett lovagokWilliam Shakespeare: Lóvá tett lovagok
1986-11-01A Tóth Árpád-vers élénkítő és színező elemei
1986-11-01Eretnek ima. Képzettársítás az Elégia egy rekettyebokorhoz-tolvasva.
1986-11-01A Nyugat elveinek képviseletében
1986-11-01Költői önarckép Keats tükrében. Keats - Tóth Árpád: Óda...Tóth Árpád fordítása Keats, John : Óda egy görög vázához
1986-11-01"Lesz-e égi angyal akinek kardja védjen...?" Tóth ÁrpádTóth Árpád Rezignáció, Lámpafény, Örök tavaszban járnék, Egy régi ház előtt, Pajtás, igyunk, Esti harangjáték, Boldogság stb. versei.
1986-11-01SzínképelemzésTóth Árpád: Tavaszi holdtölte
1986-11-01A csöndes tűnődés költője (Tóth Árpád)
1986-11-01Tóth Árpád költői alkata
1986-11-01Az inga lassú fénye. Tóth Árpád költészetéről.Tóth Árpád költészete."inga-motívum"
1986-11-01A költő két szavaTóth Árpád szóhasználata. A "bizarr" és "lomha" szavak költészetében.
1986-07-01A mese halála vagy lélekvándorlása 3.részA rezonőrhang és a reflexív eleszélés Ambrus Zoltánról (1861-1932) 75-83. ld.o.! Az alaphelyzetek életképe Gárdonyi Gézáról (1863-1922) 83-88. ld.o.! A drámai leírás Bródy Sándorról 88-96. ld.o.!
1986-06-01Egy élet foglalataJuhász Ferenc: Halott feketerigó
1986-04-01A "helyzettragikum" prózájaMándy Iván Lélegzetvétel nélkül. Regények: Franciakulcs, A huszonegyedik utca, A pálya szélén. Novellák: Villám, A besúgó, Egyérintő
1986-03-01Erdélyi emlékírók 2. Cserei MihályCserei Mihály (1667-1752)
1986-03-01Erdélyi emlékírók 2.Hermányi Dienes József (1699-1763)
1985-12-01Változatok a búcsúzásraKosztolányi kisszerkezetei a Számadás c. kötethárom verse alapján. Ha negyvenéves (ld. itt!) Harsány kiáltások tavaszi reggel Öszi reggeli
1985-12-01Egy családregény végeNádas Péter regényéről
1985-12-01"Nagyon meg van ez csinálva"Sátántangó / Krasznahorkai László
1985-11-01Esti Kornél humoraEsti Kornél / Kosztolányi Dezső
1985-11-01Az Esti Kornél-novellák összefüggéseiEsti Kornél / Kosztolányi Dezső
1985-11-01Színképelemzés: egy viszonyulás variánsaiHajnali részegség / Kosztolányi Dezső
1985-11-01Halotti beszéd. Kosztolányi Dezső kései verseinek...személyiség-képe
1985-10-01Erdélyi emlékírók. Árva Bethlen KataÁrva Bethlen Kata /1700-1759/
1985-10-01Erdélyi emlékírókKemény János (1607-1662)
1985-10-01Erdélyi remekírókSzalárdi János /1601-1686/
1985-09-01Krúdy Gyula: Asszonyságok díjaKrúdy Gyula művéről
1985-09-01A "tündéri józanság" történeteMéhrajzás / Illés Endre
1985-09-01Szociográfia, legenda, történelemSarusi Mihály: A kaporszakállú nádvágó
1985-09-01Az életmű kapujábanSőtér István: A templomrabló - Júdás
1985-09-01Három dráma Gertrudis fiárólSzabó Magda: Béla király
1985-09-01A tárcaíró teljességeSzakonyi Károly: Vendég a palotában
1985-07-01Narrativitás és valószerűségFüst Milán: A feleségem története
1985-07-01RituálékHubay Miklós: Világvégjátékok
1985-06-01A hűség jegyébenIllyés Gyula drámái
1985-05-01A béke nőneműCseres Tibor: Hideg napok, Búcsú nélkül, Bizonytalan század
1985-02-01Valóság és fantasztikumEpepe / Karinthy Ferenc
1985-02-01"Mélységes a múltnak kútja"Sőtér István: Komoly ének
1984-12-01Töredékek tanúságaÖrkény István: Önéletrajzom töredékekben
1984-11-01A mókus és a Halál Angyala (Radnóti Miklós)Radnóti Miklósról
1984-11-01Fecske földet szántva röpdes. Radnóti Miklós lírája
1984-11-01Szabadság, hosszucombu drága nimfa. Radnóti Miklós verseinek...egyik motívumáról. szabadság-motívum
1984-11-01Tragikus hittevés a költészet mellett (Hangnem és magatartásRadnóti Miklós költészetében.
1984-11-01Az angyal elejti kardját. Radnóti Miklós jelképei
1984-11-01Az avantgarde-tól a klasszicizmusig. Fordulat Radnóti költőiszemléletében.
1984-11-01Radnóti végleteiRadnóti Miklós költészetének "fordított" útja: az avantgarde-tól a klasszicizmusig.
1984-11-01"A világ új háboruba fordul" Háborús napló / Radnóti Miklós
1984-10-01Nézetek egy bohóc nézeteirőlBöll, Heinrich: Egy bohóc nézetei
1984-10-01Reménykedhetünk?Mándy Iván: Átkelés
1984-09-01"Kapcsos könyv"-líra a huszadik század végénÉnek a határtalanról /1980/, Posta messziről /1984/. Weöres Sándor köteteiről
1984-08-01Az ideális és a torzNémeth László önéletírásai
1984-08-01A kollektív sorsviselés iskolájaSütő András: Az Idő markában. Esszék
1984-08-01Kardos G. György három regényeAvraham Bogatir hét napja, A történet vége, Hová tűntek a katonák? / Kardos G. György
1984-08-01Föld - ember - küzdelemRaffai Sarolta: Föld, ember, folyó c. könyvéről
1984-08-01Az erkölcsi választás írójaA prózaíró Sőtér István
1984-06-01RegényballadaTamás Menyhért: Holtág
1984-05-01Egy ember életeKassák Lajos életregénye
1984-03-01A trilógia közepeDobai péter Vadon c. regényéről
1984-02-01Arckép - csak a címlaponMoldova György: A napló. Che Guevararól írt regénye
1984-02-01A másokért élők hiteRónay György: Szeptemberi halászat
1983-12-01KészletbejelentésSzakonyi Károly: Magányos biciklista
1983-11-01A püspök és a vadállatokBabits Mihály: Balázsolás
1983-11-01Babits valósága: Tények és érvek a Halálfiaihoz.Babits Mihály: Halálfiai
1983-11-01Egy hányatott sorsú versszakBabits Mihály: Az Isten és ördög
1983-11-01Babits "impresszionizmusa" és "szimbolizmusa"Babits Mihályról
1983-11-01Babits Mihály, a regényíróGólyakalifa, Kártyavár, Timár Virgil fia, Halálfiai, Elza pilóta / Babits Mihály
1983-10-01Égő rózsamáglyaTruman Capote novelláiról: Karácsonyi emlék, Miriam, Gyerekek születésnapi díszben
1983-09-01Élethazugságok - gyermekszemmelVámos Miklós: Zenga zének - Hanyatt-homlok
1983-08-01Nagyratörő szándék - felemás..A fiú, akinek angyalarca volt / Fejes Endre
1983-07-11Önéletrajz és tükörVégh György: Mostoha éveim, A garabonciás diák, Eszter
1983-06-01A csoda mindig elodázhatóNincs út Avilába / Károlyi Amy
1983-05-01Még néhány szó Nagy Lajosról és két novellájárólNagy Lajos: Egy asszony, Schwarzék
1983-04-01Konkrét zeneIllyés Gyula Táviratok c. verseskötetéről.
1983-04-01Hol vannak a tágas mezők?Emberi délkörön / Bella István
1983-04-01"Annára gondolok, emléke enyhe, szép!"Juhász Gyula szerelmi lírájáról
1983-04-01"S én maradok a falusi költő"Juhász Gyula Vidék c. versének elemzése
1983-03-01A mértékelv szerepe Déry etikájábanA pályazáró korszak világképének szerkezete
1983-03-01Kelet-párizsi jelentésEsterházy Péter Daisy c. művéről
1983-03-01A szeretet és az akarat áramkörébenAz emberi kapcsolatok jelentésszintjei Gyurkovics Tibor regényeiben
1983-03-01Örző, üzenetközvetítő, jelzőHozzánk a hóbagoly / Kalász Márton
1983-03-01Irói telitalálatÖrdögh Szilveszter: Titkos értelmű rózsa
1983-03-01A magányos óriásMichael Tournier: A rémkirály
1983-02-01A lélek napéjegyenlőségeMann, Thomas: A varázshegy
1982-11-01Erkölcsi autonómia - művészi autonómiaA Puszták népe műfaji kérdéseiről. Illyés Gyula szociográfiájáról.
1982-11-01Az emberi létezés alapkonfliktusaiIllyés Gyula Tiszták c. művéről
1982-10-01Az elveszett reményKapcsos könyv "Új folyama" / Arany János őszikék, kései balladák
1982-09-01A tölgyerdő kísérőfényeIgézet / Illés Endre
1982-09-01A félbemaradt költőA tölgyek és a hegedű / Komlós Aladár
1982-08-01Kérdések a Buda halála körülArany János: Buda halála
1982-08-01Goethe tegnap és maGoethe, Johann Wolfgang. A magyar romantikus triász és Goethe /Vörösmarty, Toldy, Bajza/
1982-08-01A költő prózájaÉdes teher / Jékely Zoltán
1982-08-01Tárgyszerű törvények szerintMándy Iván: Tájak, az én tájaim
1982-08-01Önfaggatás, vallomás, életgyónásVas István: Mért vijjog a saskeselyű?
1982-06-01Sodródó bábukSimonffy András: Kompország katonái
1982-06-01PatthelyzetbenBólya Péter: Védőirat
1982-05-01Minden egész eltöröttTandori Dezső: Mint egy elutazás
1982-03-01Szerep és egyéniség konfliktusaA Menekülők helye Raffai Sarolta regényeinek világában: Egyszál magam, Morzsahegyek, Jöhetsz holnap is, Menekülők
1982-03-01Leírás és látomásJegyzetek Simon István költői természetéről. + arckép. Simon István:Györöki halászok, Téli csónak
1982-02-01Világkép és ábrázolásmód Lovik Károly műveibenLovik Károly műveiről
1982-02-01Újabb történetek egy magányos hősrőlMoldova György: A Szent Imre-induló, Elhúzódó szüzesség
1982-02-01"Egy hold föld Middlesexben.."Sükösd Mihály: A törvénytevő, Babilon hercege
1982-02-01Névtelenek krónikásaTar Sándor: A 6714-es személy
1981-08-01A rendezetlen dolgok még ismeretlen, valódibb rendjeOttlik Gézáról
1981-04-01"Az én falum" írója - "Az én falum" világaGárdonyi Géza Az én falum
1981-03-01Törvényen kívül és belülGalgóczi Erzsébet két kisregényéről
1981-02-01A modern fizika forradalma és József AttillaJózsef Attiláról.
1981-02-01A szeretet apostolaSzáz éve halt meg Dosztojevszkij
1981-02-01Márai Sándor regényei 1924 és 1943 közöttA mészáros, Bébi, vagy az első szerelem, A zendülők, Idegen emberek, Csutora, A sziget, Egy polgár vallomásai, Válás Budán, A féltékenyek, Vendégjáték Bolsanóban, Szindbád hazamegy, Az igazi, A gyertyák csonkig égnek, Sirály.
1981-01-01Az eszmélkedő, kései Mikszáth. A kései novellákrólNovellaművészetének korszakilletékességéről
1980-10-01A mulandóság lovagrendjeCervantes: A Don Quijote mint mítoszregény
1980-09-01A halál közelsége József Attila kései verseibenTalán eltűnök hirtelen..., Szürkület / József Attila-verselemzés
1980-08-01József Attila: ŐszVerselemzés
1980-05-01Babits lírája a kettes csöndtől az emberek életéigBabits Mihály. Költészete a 20-as években.
1980-02-01Egy vers és a költői magatartásImpromptu / Kalász Márton
1979-11-01Egy kisfiú sírLégy jó mindhalálig - Móricz regénye kapcsán
1979-10-01A relief kimondhatatlan igazságaLengyel József:Neve: Bernhardt Reising
1979-09-01Mire az élet?Esterházy Péter Termelési-regény c. könyvéről
1979-08-01"Legyen minékünk több erkölcsünk és hazafiúi szeretetünk"Széchenyi István Naplójáról
1979-07-01Teremtő szomorúságCsokonai Vitéz Mihály: A Magánossághoz
1979-05-01Regény az értelmiség útjairólSőtér István: Budai Oroszlán
1979-04-01Szerkezet és ciklusWeöres Sándor Átváltozások c. szonett-ciklusáról
1979-03-01Példázat a szabadságrólDéry Tibor: Ébredjetek fel!
1979-02-01A költő prózájaJékely Zoltán: Angyalfia
1979-01-01Az emlékezés regényeLengyel Péter: Cseréptörés
1979-01-01Egy racionalista regényPanek Zoltán: A földig már lépésben
1975-11-01Pontos látomás egy kisvárosrólSzilágyi István: Kő hull apadó kútba
1975-09-01A költő gondolatainak kertjeFüst Milán: Reménytelenül. Verselemzés
1974-05-01Kommunista hitvallás - klasszika-filológiábanMesterházi Lajos: A Prométheusz-rejtély
1973-05-01Egy novella elemzéseNagy Lajos: A tolvaj macska
1972-12-01A ragasztás diadalaTandori Dezső: Mottók egymás elé
1972-11-01Széljegyzetek a Háború és béké-hezTolsztoj: Háború és béke
1972-08-01Fiú-e vagy lány?Megjegyzések Weöres Sándor Psychéjéhez
1972-02-01Ábrahám-komplexusKépzelt riport egy amerikai popfesztiválról / Déry Tibor
1971-10-01\"A mindenséggel mérd magad!\"Makra / Kertész Ákos
1971-01-01Az év regényeSütő András: Anyám könnyű álmot ígér
1970-06-01Egy rendhagyó regényBulgakov: A Mester és Margarita c. regényéről
1970-05-01Két halál ellen-az emberértJuhász Ferenc: Anyám
1970-04-01Kulcs az életműhözErnest Hemingway: Halál délután
1970-03-01Az "új regény" kvantumugrásaRobbe-Grillet, Alain: Útvesztő
1969-08-01Egy hivatalnok pokolra szállA látogató / Konrád György
1969-07-01Elmulasztott lehetőségHernádi Gyula: Sirokkó
1969-07-01Egy realista regényrőlAvraham Bogatir hét napja / Kardos G. György
1969-05-01Kirgiz sztyeppéken az eltűnt idő nyomábanAjtmatov, Csingiz: A versenyló halála
1968-12-01József Attila: Az a szép, régi asszonyAz a szép, régi asszony / József Attila. Verselemzés
1967-08-01Nádas Péter: A BibliaNádas kisregényéről
1967-05-01A gyilkosság és a módszerCapote, Truman: Hidegvérrel
1966-06-01Hét új könyvről tömörenKemény Dezső: Tirk, a sofőr
1963-12-01Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét - Húsz óraSánta Ferenc műveiről
1963-10-01Pap Károly: Azarelelemzés
1963-04-01Déry Tibor: SzerelemSzerelem és más elbeszélések / Déry Tibor c. kötetről.
1963-02-01Fejes Endre: Rozsdatemető
1962-11-01Juhász Ferenc költeményérőlAz éjszaka képei / Juhász Ferenc
1962-05-01Barsi Dénes: LázgörbeLázgörbe / Barsi Dénes
1962-02-01Egy jelentős szovjet regényrőlSolohov, Mihail: Feltört ugar
1961-07-01Megjegyzések Pilinszky János RekviemjérőlRekviem / Pilinszky János
1961-06-01Németh László: A két Bolyaielemzés
József Attilai párhuzamokDéry Tibor Szemtől szembe c. regényében
Mikszáth korszerűségeMikszáth Kálmán: A fekete város
Szabó Dezső életei ÉleteimÉleteim
Az Arany-balladák tragikumáhozArany János balladái. A tragikum változatai
A végesség démonizmusaÁlomszimbólumok Csáth Géza novelláiban
Minden megbocsátott jóságKassák Lajos költészete, életműve
"Csak az él, aki megtalál.."Kassák Lajos
A stílus hozadékaEsterházy Péter Fuharosok c. könyvéről
A fájdalom verseWeöres Sándor: De profundis
A metropolis fogságábanEpepe / Karinthy Ferenc
"Tündérpalotában díszterem" Nagy Lajos önéletírásairólNagy Lajos önéletírásairól: A lázadó ember, A menekülő ember, Kiskunhalom
Búcsúztató, jövendölés nélkülÉg és föld / Nagy László
\\\"..tündér száll a táj felett\\\"Takáts Gyula: Helyettük szóljál
Az élet fintoraiVészi Endre: A messziről jött ember
Szentkuthy Miklós: Arc és álarcElemzés a regényről
Egy Weöres-vers hátterében: A Le Journal születéseWeöres Sándor: Le Journal
Egy boldogtalan asszony lélek- és sorsrajzaJókai Mór: A tengerszemű hölgy
Németh László Gandhi-ciklusaGandhi halála
A szent öregVirág Benedek 1754-1830
Mindenütt csak kék az égAz egyetemesség és viszonylagosság költői élménye a fiatal Babitsnál. Babits Mihály: Cigánydal
Út a NyugathozJegyzetek Sík Sándorról