József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

264 db találat
ListaDátum downCímLeírás
1991-12-01A lélektan, a fantasztikum és a regény igazságaBabits Mihály: A gólyakalifa; (ld. o) Harsányi Kálmán: A kristálynézők Századeleji új lélektani irányzatok, ezek hatása a magyar irodalomra. Előzmények : Kemény Zsigmond, Petelei István balladisztikus novellái; modern elbeszélés fordulópontja: Cholnoky Viktor, az új lélektani novella megfogalmazása : Csáth Géza : Anyagyilkosság, Kosztolányi novellái, pl.Lidérc. A lélektani novellától a modern magyar lélektani regényig. Babits Mihály :A gólyakalifa(1913) és Harsányi Kálmán : A kristálynézők(1914) c. regényemegtekintés
1991-11-01EmlékeztetőCsathó Kálmán: A varjú a toronyóránmegtekintés
1991-08-01EmlékezetMóricz Zsigmond: A fáklyamegtekintés
1991-08-01A küzdés állandóSimon István Nem elég c. versérőlmegtekintés
1991-07-01Perben a dilettantizmussal és a magyar UgarralAmbrus Zoltán: Kultúra füzértánccal c. kisregényérőlmegtekintés
1991-05-01Déry Tibor költői világaDéry Tiborrólmegtekintés
1991-05-01Komjáthy Jenő költészetének szinkretista forrásaiKomjáthy Jenő költészetérőlmegtekintés
1991-03-01EmlékeztetőMóricz Zsigmond: Kerek Ferkómegtekintés
1990-12-01A nyolc szótagos sor mértékváltozataiA magyar költészet legelterjedtebb és legváltozatosabb típusáról, a nyolc szótagos sorról és annak mértékváltozatairól. 1. ütemhangsúlyos sorok, 2. időmértékes sorok, 3. szimultán mértékű sorok. Példák a népköltészetből, Babits, József Attila, Arany János Weöres Sándor verseiből.megtekintés
1990-11-01Csalimese és/vagy üdvtörténetSzabó Lőrincrőlmegtekintés
1990-10-01Bicikli- (pályám emlékezete)Gyurkovics Tiborrólmegtekintés
1990-08-01Takáts Gyula világaakáts Gyulárólmegtekintés
1990-08-01Stílus és témaSzentkuthy Miklós műveirőlmegtekintés
1990-08-01A "Peroratio" idejeZrínyi Miklós verseskönyvének záródarabja, "Záróvers": "Véghöz vittem immár nagyhírű munkámat"megtekintés
1990-08-01A mánia igazságaBertha Bulcsu: Füstkutyák, A bajnok életemegtekintés
1990-07-01A "csodás való"Tamási Áron és Federico García Lorca színjátékaibanmegtekintés
1990-07-01Grendel Lajos regényei-megtekintés
1990-05-01Az Istenek nyomábanMárai Sándor indulásamegtekintés
1990-05-01Jövő múltidőben. Rezeda Kázmér szabadsága.Krúdy Gyula: A vörös postakocsimegtekintés
1990-05-01Jövő múltidőben. Örök hátországSzép Ernő: A jázminok illatamegtekintés
1990-05-01A kontempláció mint kalandMárai Sándor Szindbád hazamegy c. könyvérőlmegtekintés
1990-05-01Klasszikus modernség - kartéziánus értéktávlatbanMárai Sándor: San Genarro véremegtekintés
1990-05-01Az árulás természetrajzaAz áruló, az árulás kérdésköre Márai regényeiben.Zendülők, Idegen emberek, Harminc ezüstpénzmegtekintés
1990-04-01A virágünnep végeGulácsy Lajos írásai és képeimegtekintés
1990-04-01A bukolika feléKassák szemléletváltása a 30-as évek második felébenmegtekintés
1990-03-01A Szerelem gyöngyei BertánakPetőfi Sándorrólmegtekintés
1990-02-01Pályám emlékezete: Egy megíratlan családregényrőlVisszaemlékezésmegtekintés
1990-02-01Vallomás a reményrőlJókai Anna: Szegény Sudár Annamegtekintés
1990-01-01A képzelet varázslójaKarinthy Frigyes és a tudományos fantasztikummegtekintés
1989-12-01Örökség, s nem divatKonrád György: A cinkosmegtekintés
1989-12-01A megverselt, megénekelt BibliaTinódi, mint bibliafordítómegtekintés
1989-11-01HatárokonSzilágyi Domokos lírája a hetvenes évek elejénmegtekintés
1989-10-01Az elméleties gyakorlat - a gyakorlatias elmélet embereKemény Zsigmond művelődéseszményemegtekintés
1989-10-01Sík Sándor modernségfelfogása-megtekintés
1989-09-01Egy régi jó konzervatívGvadányi József, 1725-1801megtekintés
1989-09-01Egy regénytöredék sorsaHeine, Heinrich: A bacherachi rabbimegtekintés
1989-08-01A végtelenné táguló pillanatMarcel Proust világamegtekintés
1989-07-01Déry utazása X-benDéry Tibor: G.A. úr X-benmegtekintés
1989-06-01DelelőközelbenAmbrus Zoltán novellái 1895-1903megtekintés
1989-06-01A sztoicizmus menedékeAz ideáljait kereső és újraértelmező Márai. Márai: A négy évszakmegtekintés
1989-05-01Világkép és ábrázolásmódKarinthy Frigyes Holnap reggel c. drámájárólmegtekintés
1989-05-01Hamvas Béla és a Scientia SacraHamvas Béla Scientia Sacra c. művérőlmegtekintés
1989-05-01Babits Mihály lélekszínpadaBabits Mihály: A második énekmegtekintés
1989-04-01Odysseus és a szirénekBabits Mihály novellájárólmegtekintés
1989-04-01Bródy Sándor fekete napjaBródy Sándor öngyilkossági kísérletéről.megtekintés
1989-03-01Kaffka Margit és a premodernekBodnár György a mese lélekvándorlása c. monográfiája kapcsán követi a premodernek, /Tömörkény, Ambrus, Cholnoky, Lovik, Gozsdu/ a századforduló novellisztikájának változását, fejlődését Krúdiig, Móriczig, Kaffka Margit Színek és évek c. regényéig.megtekintés
1989-02-01Kepler platonizmusa Madách Imre műveibenMadách Imre műveirőlmegtekintés
1989-01-01Közel s távolCs.Szabó László a magyar irodalombanmegtekintés
1988-12-01A ködlovag átkozott költőSomlyó Zoltán-problémákmegtekintés
1988-11-01Az emberélet keresztúti stációiFekete saskirály / Juhász Ferencmegtekintés
1988-09-01"Az út, amin haladtunk alámerült..."1,2.rTöredékes nyomozati rekonstrukció: Kassák Lajos és csavargótársai Európa útjain - 1909megtekintés
1988-08-01A végesség démonizmusaÁlomszimbólumok Csáth Géza novelláiban.megtekintés
1988-08-01Porlódi ásatásokTemesi Ferenc: Por I-II.megtekintés
1988-07-01A kozmikus otthonravágyásMolloy, Malone meghal, A megnevezhetetlen / Samuel Beckettmegtekintés
1988-06-01Álarcosan és álarc nélkülSzentkuthy Miklós: Iniciálék és ámenekmegtekintés
1988-05-01A dionüszoszi alternatívaNietzsche: A tragédia születésemegtekintés
1988-04-01A függetlenség paradoxona: Márai Sándor második pályakezdéseMárai Sándor "második pályakezdése".Emigrációs létforma a húszas években,művei 1930-34 között: Idegen emberek 99-103,Csutora 104-105, Műsoron kívül, Bolhapiac (tárcák)105-108, A szegények iskolája 108-110, A sziget 110-112megtekintés
1988-01-01"Polgárnak lenni?"Márai Sándor vallomásai. Márai Sándor: Egy polgár vallomásaimegtekintés
1988-01-01A filozófia odvai: Franz Kafkárólmegtekintés
1987-11-01A másik évfordulóraJózsef Attilárólmegtekintés
1987-11-01Neandervölgy és XX.sz.: A lírikus KarinthyKarinthy Frigyes, a lírikusmegtekintés
1987-10-01A Nagy Enciklopédia gondolatvilágaCímszavak a Nagy Enciklopédiához / Karinthy Frigyesmegtekintés
1987-10-01Szél, tűz, vízKarinthy Frigyes obszessziói Északi szél (nov.) Égő ház (nov.) Karácsonyi Karének (vers)megtekintés
1987-10-01SzázadsiratóAz Üzenet a palackban verseiről. Karinthy Frigyesmegtekintés
1987-09-01Egy hetvenéves dokumentarista kísérletÁllomások / Kaffka Margit megtekintés
1987-09-01A félreértett BerzsenyiSzéljegyzetek Csetri Lajos Berzsenyi-könyvéhez.megtekintés
1987-08-01A "mese" halála vagy lélekvándorlásaA tárcanovella: Thury Zoltán (1870-1906)megtekintés
1987-08-01A "mese" halála vagy lélekvándorlása.Lovik Károly (1874-1915)Az álmok és emlékek pikareszkjemegtekintés
1987-08-01A múlt jeleneVázlat Várkonyi Nándorrólmegtekintés
1987-07-01Marguerite YorcenarMarguerite Yourcenarrólmegtekintés
1987-06-01Dekonstruáljuk a Halotti BeszédetA Halotti Beszéd dekonstrukciója. (Nem elemzés!)megtekintés
1987-05-01A jövő biztonságvágyának eufóriája. Örömhöz / Kassák LajosÖrömhöz / Kassák Lajos Tematikus szám. K.L. 100. születésnapjára!megtekintés
1987-05-01A tér lírája. Kassák Lajos világképe.megtekintés
1987-05-01Kassák Lajos útjaimegtekintés
1987-05-01Elégiák költője Kassák Lajosmegtekintés
1987-05-01Az első műhelye (a Tett)Kassák és a magyar avantgarde első műhelye: a Tett.megtekintés
1987-05-01"..Ki üdvözöl .." 20-as évek, Kassák Lajos.Alanyiság és deperszonalizáció a 20-as évek Kassákjánál.megtekintés
1987-05-01Kassák, a rend lázadójamegtekintés
1987-03-01Musil és OttlikIskola a határon / Ottlik Géza, Törless iskolaévei / Musil, Robertmegtekintés
1987-03-01Költészet vagy valóság?Temesi Ferenc: Pormegtekintés
1987-03-01Világkép és novellaforma a XIX-XX. század fordulójánA mese felkutatása, kifosztása és megsemmisítése (Vázlat)megtekintés
1987-03-01Megjegyzések a XIX.-XX.sz.fordulójának irodalmi...népiességérőlmegtekintés
1987-03-01Világkép és novellaforma a XIX-XX. század fordulójánA mese felkutatása, kifosztása és megsemmisítése./Vázlat/megtekintés
1987-02-01A rózsa mégis-miértjeKosztolányi Dezsőrőlmegtekintés
1987-02-01Kosztolányi és a közhelyKosztolányi Dezső. Társadalom, beszéd és halál az 1920 előtti elbeszélésekbenmegtekintés
1987-02-01Kosztolányi és Esti Kornél: írni vagy meghalniKosztolányi és Esti: írni vagy meghalnimegtekintés
1986-12-01Opus magnumNádas Péter: Emlékiratok könyvemegtekintés
1986-12-01Lóvá tett lovagokWilliam Shakespeare: Lóvá tett lovagokmegtekintés
1986-11-01A Tóth Árpád-vers élénkítő és színező elemeimegtekintés
1986-11-01Eretnek ima. Képzettársítás az Elégia egy rekettyebokorhoz-tolvasva.megtekintés
1986-11-01A Nyugat elveinek képviseletébenmegtekintés
1986-11-01Költői önarckép Keats tükrében. Keats - Tóth Árpád: Óda...Tóth Árpád fordítása Keats, John : Óda egy görög vázáhozmegtekintés
1986-11-01"Lesz-e égi angyal akinek kardja védjen...?" Tóth ÁrpádTóth Árpád Rezignáció, Lámpafény, Örök tavaszban járnék, Egy régi ház előtt, Pajtás, igyunk, Esti harangjáték, Boldogság stb. versei.megtekintés
1986-11-01SzínképelemzésTóth Árpád: Tavaszi holdtöltemegtekintés
1986-11-01A csöndes tűnődés költője (Tóth Árpád)megtekintés
1986-11-01Tóth Árpád költői alkatamegtekintés
1986-11-01Az inga lassú fénye. Tóth Árpád költészetéről.Tóth Árpád költészete."inga-motívum"megtekintés
1986-11-01A költő két szavaTóth Árpád szóhasználata. A "bizarr" és "lomha" szavak költészetében.megtekintés
1986-07-01A mese halála vagy lélekvándorlása 3.részA rezonőrhang és a reflexív eleszélés Ambrus Zoltánról (1861-1932) 75-83. ld.o.! Az alaphelyzetek életképe Gárdonyi Gézáról (1863-1922) 83-88. ld.o.! A drámai leírás Bródy Sándorról 88-96. ld.o.!megtekintés
1986-06-01Egy élet foglalataJuhász Ferenc: Halott feketerigómegtekintés
1986-04-01A "helyzettragikum" prózájaMándy Iván Lélegzetvétel nélkül. Regények: Franciakulcs, A huszonegyedik utca, A pálya szélén. Novellák: Villám, A besúgó, Egyérintőmegtekintés
1986-03-01Erdélyi emlékírók 2. Cserei MihályCserei Mihály (1667-1752)megtekintés
1986-03-01Erdélyi emlékírók 2.Hermányi Dienes József (1699-1763)megtekintés
1985-12-01Változatok a búcsúzásraKosztolányi kisszerkezetei a Számadás c. kötethárom verse alapján. Ha negyvenéves (ld. itt!) Harsány kiáltások tavaszi reggel Öszi reggelimegtekintés
1985-12-01Egy családregény végeNádas Péter regényérőlmegtekintés
1985-12-01"Nagyon meg van ez csinálva"Sátántangó / Krasznahorkai Lászlómegtekintés
1985-11-01Esti Kornél humoraEsti Kornél / Kosztolányi Dezsőmegtekintés
1985-11-01Az Esti Kornél-novellák összefüggéseiEsti Kornél / Kosztolányi Dezsőmegtekintés
1985-11-01Színképelemzés: egy viszonyulás variánsaiHajnali részegség / Kosztolányi Dezsőmegtekintés
1985-11-01Halotti beszéd. Kosztolányi Dezső kései verseinek...személyiség-képemegtekintés
1985-10-01Erdélyi emlékírók. Árva Bethlen KataÁrva Bethlen Kata /1700-1759/ megtekintés
1985-10-01Erdélyi emlékírókKemény János (1607-1662)megtekintés
1985-10-01Erdélyi remekírókSzalárdi János /1601-1686/megtekintés
1985-09-01Krúdy Gyula: Asszonyságok díjaKrúdy Gyula művérőlmegtekintés
1985-09-01A "tündéri józanság" történeteMéhrajzás / Illés Endremegtekintés
1985-09-01Szociográfia, legenda, történelemSarusi Mihály: A kaporszakállú nádvágómegtekintés
1985-09-01Az életmű kapujábanSőtér István: A templomrabló - Júdásmegtekintés
1985-09-01Három dráma Gertrudis fiárólSzabó Magda: Béla királymegtekintés
1985-09-01A tárcaíró teljességeSzakonyi Károly: Vendég a palotábanmegtekintés
1985-07-01Narrativitás és valószerűségFüst Milán: A feleségem történetemegtekintés
1985-07-01RituálékHubay Miklós: Világvégjátékokmegtekintés
1985-06-01A hűség jegyébenIllyés Gyula drámáimegtekintés
1985-05-01A béke nőneműCseres Tibor: Hideg napok, Búcsú nélkül, Bizonytalan századmegtekintés
1985-02-01Valóság és fantasztikumEpepe / Karinthy Ferencmegtekintés
1985-02-01"Mélységes a múltnak kútja"Sőtér István: Komoly énekmegtekintés
1984-12-01Töredékek tanúságaÖrkény István: Önéletrajzom töredékekbenmegtekintés
1984-11-01A mókus és a Halál Angyala (Radnóti Miklós)Radnóti Miklósrólmegtekintés
1984-11-01Fecske földet szántva röpdes. Radnóti Miklós lírájamegtekintés
1984-11-01Szabadság, hosszucombu drága nimfa. Radnóti Miklós verseinek...egyik motívumáról. szabadság-motívummegtekintés
1984-11-01Tragikus hittevés a költészet mellett (Hangnem és magatartásRadnóti Miklós költészetében.megtekintés
1984-11-01Az angyal elejti kardját. Radnóti Miklós jelképeimegtekintés
1984-11-01Az avantgarde-tól a klasszicizmusig. Fordulat Radnóti költőiszemléletében.megtekintés
1984-11-01Radnóti végleteiRadnóti Miklós költészetének "fordított" útja: az avantgarde-tól a klasszicizmusig.megtekintés
1984-11-01"A világ új háboruba fordul" Háborús napló / Radnóti Miklósmegtekintés
1984-10-01Nézetek egy bohóc nézeteirőlBöll, Heinrich: Egy bohóc nézeteimegtekintés
1984-10-01Reménykedhetünk?Mándy Iván: Átkelésmegtekintés
1984-09-01"Kapcsos könyv"-líra a huszadik század végénÉnek a határtalanról /1980/, Posta messziről /1984/. Weöres Sándor köteteirőlmegtekintés
1984-08-01Az ideális és a torzNémeth László önéletírásaimegtekintés
1984-08-01A kollektív sorsviselés iskolájaSütő András: Az Idő markában. Esszékmegtekintés
1984-08-01Kardos G. György három regényeAvraham Bogatir hét napja, A történet vége, Hová tűntek a katonák? / Kardos G. Györgymegtekintés
1984-08-01Föld - ember - küzdelemRaffai Sarolta: Föld, ember, folyó c. könyvérőlmegtekintés
1984-08-01Az erkölcsi választás írójaA prózaíró Sőtér Istvánmegtekintés
1984-06-01RegényballadaTamás Menyhért: Holtágmegtekintés
1984-05-01Egy ember életeKassák Lajos életregényemegtekintés
1984-03-01A trilógia közepeDobai péter Vadon c. regényérőlmegtekintés
1984-02-01Arckép - csak a címlaponMoldova György: A napló. Che Guevararól írt regényemegtekintés
1984-02-01A másokért élők hiteRónay György: Szeptemberi halászatmegtekintés
1983-12-01KészletbejelentésSzakonyi Károly: Magányos biciklistamegtekintés
1983-11-01A püspök és a vadállatokBabits Mihály: Balázsolásmegtekintés
1983-11-01Babits valósága: Tények és érvek a Halálfiaihoz.Babits Mihály: Halálfiaimegtekintés
1983-11-01Egy hányatott sorsú versszakBabits Mihály: Az Isten és ördögmegtekintés
1983-11-01Babits "impresszionizmusa" és "szimbolizmusa"Babits Mihályrólmegtekintés
1983-11-01Babits Mihály, a regényíróGólyakalifa, Kártyavár, Timár Virgil fia, Halálfiai, Elza pilóta / Babits Mihálymegtekintés
1983-10-01Égő rózsamáglyaTruman Capote novelláiról: Karácsonyi emlék, Miriam, Gyerekek születésnapi díszbenmegtekintés
1983-09-01Élethazugságok - gyermekszemmelVámos Miklós: Zenga zének - Hanyatt-homlokmegtekintés
1983-08-01Nagyratörő szándék - felemás..A fiú, akinek angyalarca volt / Fejes Endremegtekintés
1983-07-11Önéletrajz és tükörVégh György: Mostoha éveim, A garabonciás diák, Esztermegtekintés
1983-06-01A csoda mindig elodázhatóNincs út Avilába / Károlyi Amymegtekintés
1983-05-01Még néhány szó Nagy Lajosról és két novellájárólNagy Lajos: Egy asszony, Schwarzékmegtekintés
1983-04-01Konkrét zeneIllyés Gyula Táviratok c. verseskötetéről.megtekintés
1983-04-01Hol vannak a tágas mezők?Emberi délkörön / Bella Istvánmegtekintés
1983-04-01"Annára gondolok, emléke enyhe, szép!"Juhász Gyula szerelmi lírájárólmegtekintés
1983-04-01"S én maradok a falusi költő"Juhász Gyula Vidék c. versének elemzésemegtekintés
1983-03-01A mértékelv szerepe Déry etikájábanA pályazáró korszak világképének szerkezetemegtekintés
1983-03-01Kelet-párizsi jelentésEsterházy Péter Daisy c. művérőlmegtekintés
1983-03-01A szeretet és az akarat áramkörébenAz emberi kapcsolatok jelentésszintjei Gyurkovics Tibor regényeiben megtekintés
1983-03-01Örző, üzenetközvetítő, jelzőHozzánk a hóbagoly / Kalász Mártonmegtekintés
1983-03-01Irói telitalálatÖrdögh Szilveszter: Titkos értelmű rózsamegtekintés
1983-03-01A magányos óriásMichael Tournier: A rémkirálymegtekintés
1983-02-01A lélek napéjegyenlőségeMann, Thomas: A varázshegymegtekintés
1982-11-01Erkölcsi autonómia - művészi autonómiaA Puszták népe műfaji kérdéseiről. Illyés Gyula szociográfiájáról.megtekintés
1982-11-01Az emberi létezés alapkonfliktusaiIllyés Gyula Tiszták c. művérőlmegtekintés
1982-10-01Az elveszett reményKapcsos könyv "Új folyama" / Arany János őszikék, kései balladákmegtekintés
1982-09-01A tölgyerdő kísérőfényeIgézet / Illés Endremegtekintés
1982-09-01A félbemaradt költőA tölgyek és a hegedű / Komlós Aladármegtekintés
1982-08-01Kérdések a Buda halála körülArany János: Buda halálamegtekintés
1982-08-01Goethe tegnap és maGoethe, Johann Wolfgang. A magyar romantikus triász és Goethe /Vörösmarty, Toldy, Bajza/megtekintés
1982-08-01A költő prózájaÉdes teher / Jékely Zoltánmegtekintés
1982-08-01Tárgyszerű törvények szerintMándy Iván: Tájak, az én tájaimmegtekintés
1982-08-01Önfaggatás, vallomás, életgyónásVas István: Mért vijjog a saskeselyű?megtekintés
1982-06-01Sodródó bábukSimonffy András: Kompország katonáimegtekintés
1982-06-01PatthelyzetbenBólya Péter: Védőiratmegtekintés
1982-05-01Minden egész eltöröttTandori Dezső: Mint egy elutazásmegtekintés
1982-03-01Szerep és egyéniség konfliktusaA Menekülők helye Raffai Sarolta regényeinek világában: Egyszál magam, Morzsahegyek, Jöhetsz holnap is, Menekülőkmegtekintés
1982-03-01Leírás és látomásJegyzetek Simon István költői természetéről. + arckép. Simon István:Györöki halászok, Téli csónakmegtekintés
1982-02-01Világkép és ábrázolásmód Lovik Károly műveibenLovik Károly műveirőlmegtekintés
1982-02-01Újabb történetek egy magányos hősrőlMoldova György: A Szent Imre-induló, Elhúzódó szüzességmegtekintés
1982-02-01"Egy hold föld Middlesexben.."Sükösd Mihály: A törvénytevő, Babilon hercegemegtekintés
1982-02-01Névtelenek krónikásaTar Sándor: A 6714-es személymegtekintés
1981-08-01A rendezetlen dolgok még ismeretlen, valódibb rendjeOttlik Gézárólmegtekintés
1981-04-01"Az én falum" írója - "Az én falum" világaGárdonyi Géza Az én falummegtekintés
1981-03-01Törvényen kívül és belülGalgóczi Erzsébet két kisregényérőlmegtekintés
1981-02-01A modern fizika forradalma és József AttillaJózsef Attiláról.megtekintés
1981-02-01A szeretet apostolaSzáz éve halt meg Dosztojevszkijmegtekintés
1981-02-01Márai Sándor regényei 1924 és 1943 közöttA mészáros, Bébi, vagy az első szerelem, A zendülők, Idegen emberek, Csutora, A sziget, Egy polgár vallomásai, Válás Budán, A féltékenyek, Vendégjáték Bolsanóban, Szindbád hazamegy, Az igazi, A gyertyák csonkig égnek, Sirály.megtekintés
1981-01-01Az eszmélkedő, kései Mikszáth. A kései novellákrólNovellaművészetének korszakilletékességérőlmegtekintés
1980-10-01A mulandóság lovagrendjeCervantes: A Don Quijote mint mítoszregénymegtekintés
1980-09-01A halál közelsége József Attila kései verseibenTalán eltűnök hirtelen..., Szürkület / József Attila-verselemzésmegtekintés
1980-08-01József Attila: ŐszVerselemzésmegtekintés
1980-05-01Babits lírája a kettes csöndtől az emberek életéigBabits Mihály. Költészete a 20-as években.megtekintés
1980-02-01Egy vers és a költői magatartásImpromptu / Kalász Mártonmegtekintés
1979-11-01Egy kisfiú sírLégy jó mindhalálig - Móricz regénye kapcsánmegtekintés
1979-10-01A relief kimondhatatlan igazságaLengyel József:Neve: Bernhardt Reisingmegtekintés
1979-09-01Mire az élet?Esterházy Péter Termelési-regény c. könyvérőlmegtekintés
1979-08-01"Legyen minékünk több erkölcsünk és hazafiúi szeretetünk"Széchenyi István Naplójárólmegtekintés
1979-07-01Teremtő szomorúságCsokonai Vitéz Mihály: A Magánossághozmegtekintés
1979-05-01Regény az értelmiség útjairólSőtér István: Budai Oroszlánmegtekintés
1979-04-01Szerkezet és ciklusWeöres Sándor Átváltozások c. szonett-ciklusárólmegtekintés
1979-03-01Példázat a szabadságrólDéry Tibor: Ébredjetek fel!megtekintés
1979-02-01A költő prózájaJékely Zoltán: Angyalfiamegtekintés
1979-01-01Az emlékezés regényeLengyel Péter: Cseréptörésmegtekintés
1979-01-01Egy racionalista regényPanek Zoltán: A földig már lépésbenmegtekintés
1975-11-01Pontos látomás egy kisvárosrólSzilágyi István: Kő hull apadó kútbamegtekintés
1975-09-01A költő gondolatainak kertjeFüst Milán: Reménytelenül. Verselemzésmegtekintés
1974-05-01Kommunista hitvallás - klasszika-filológiábanMesterházi Lajos: A Prométheusz-rejtélymegtekintés
1973-05-01Egy novella elemzéseNagy Lajos: A tolvaj macskamegtekintés
1972-12-01A ragasztás diadalaTandori Dezső: Mottók egymás elémegtekintés
1972-11-01Széljegyzetek a Háború és béké-hezTolsztoj: Háború és békemegtekintés
1972-08-01Fiú-e vagy lány?Megjegyzések Weöres Sándor Psychéjéhezmegtekintés
1972-02-01Ábrahám-komplexusKépzelt riport egy amerikai popfesztiválról / Déry Tibormegtekintés
1971-10-01\"A mindenséggel mérd magad!\"Makra / Kertész Ákosmegtekintés
1971-01-01Az év regényeSütő András: Anyám könnyű álmot ígérmegtekintés
1970-06-01Egy rendhagyó regényBulgakov: A Mester és Margarita c. regényérőlmegtekintés
1970-05-01Két halál ellen-az emberértJuhász Ferenc: Anyámmegtekintés
1970-04-01Kulcs az életműhözErnest Hemingway: Halál délutánmegtekintés
1970-03-01Az "új regény" kvantumugrásaRobbe-Grillet, Alain: Útvesztőmegtekintés
1969-08-01Egy hivatalnok pokolra szállA látogató / Konrád Györgymegtekintés
1969-07-01Elmulasztott lehetőségHernádi Gyula: Sirokkómegtekintés
1969-07-01Egy realista regényrőlAvraham Bogatir hét napja / Kardos G. Györgymegtekintés
1969-05-01Kirgiz sztyeppéken az eltűnt idő nyomábanAjtmatov, Csingiz: A versenyló halálamegtekintés
1968-12-01József Attila: Az a szép, régi asszonyAz a szép, régi asszony / József Attila. Verselemzés megtekintés
1967-08-01Nádas Péter: A BibliaNádas kisregényérőlmegtekintés
1967-05-01A gyilkosság és a módszerCapote, Truman: Hidegvérrelmegtekintés
1966-06-01Hét új könyvről tömörenKemény Dezső: Tirk, a sofőrmegtekintés
1963-12-01Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét - Húsz óraSánta Ferenc műveirőlmegtekintés
1963-10-01Pap Károly: Azarelelemzésmegtekintés
1963-04-01Déry Tibor: SzerelemSzerelem és más elbeszélések / Déry Tibor c. kötetről.megtekintés
1963-02-01Fejes Endre: Rozsdatemetőmegtekintés
1962-11-01Juhász Ferenc költeményérőlAz éjszaka képei / Juhász Ferencmegtekintés
1962-05-01Barsi Dénes: LázgörbeLázgörbe / Barsi Dénesmegtekintés
1962-02-01Egy jelentős szovjet regényrőlSolohov, Mihail: Feltört ugarmegtekintés
1961-07-01Megjegyzések Pilinszky János RekviemjérőlRekviem / Pilinszky Jánosmegtekintés
1961-06-01Németh László: A két Bolyaielemzésmegtekintés
József Attilai párhuzamokDéry Tibor Szemtől szembe c. regényébenmegtekintés
Mikszáth korszerűségeMikszáth Kálmán: A fekete városmegtekintés
Szabó Dezső életei ÉleteimÉleteimmegtekintés
Az Arany-balladák tragikumáhozArany János balladái. A tragikum változataimegtekintés
A végesség démonizmusaÁlomszimbólumok Csáth Géza novelláibanmegtekintés
Minden megbocsátott jóságKassák Lajos költészete, életművemegtekintés
"Csak az él, aki megtalál.."Kassák Lajosmegtekintés
A stílus hozadékaEsterházy Péter Fuharosok c. könyvérőlmegtekintés
A fájdalom verseWeöres Sándor: De profundismegtekintés
A metropolis fogságábanEpepe / Karinthy Ferencmegtekintés
"Tündérpalotában díszterem" Nagy Lajos önéletírásairólNagy Lajos önéletírásairól: A lázadó ember, A menekülő ember, Kiskunhalommegtekintés
Búcsúztató, jövendölés nélkülÉg és föld / Nagy Lászlómegtekintés
\\\"..tündér száll a táj felett\\\"Takáts Gyula: Helyettük szóljálmegtekintés
Az élet fintoraiVészi Endre: A messziről jött embermegtekintés
Szentkuthy Miklós: Arc és álarcElemzés a regényrőlmegtekintés
Egy Weöres-vers hátterében: A Le Journal születéseWeöres Sándor: Le Journalmegtekintés
Egy boldogtalan asszony lélek- és sorsrajzaJókai Mór: A tengerszemű hölgymegtekintés
Németh László Gandhi-ciklusaGandhi halálamegtekintés
A szent öregVirág Benedek 1754-1830megtekintés
Mindenütt csak kék az égAz egyetemesség és viszonylagosság költői élménye a fiatal Babitsnál. Babits Mihály: Cigánydalmegtekintés
Út a NyugathozJegyzetek Sík Sándorrólmegtekintés