József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Versek a középiskolában

176 db találat
Dátum downCímLeírás
Anakreón: Töredék a halálrólelemzésvázlatok
Szapphó: Aphroditéhozelemzésvázlatok!
Vergilius: IX. eclogaelemzésvázlatok!
Horatius: Licinus Murenáhozelemzésvázlatok!
Catullus: Éljünk, Lesbiaelemzésvázlatok!
Assisi Szent Ferenc: Naphimnuszelemzésvázlatok!
Vogelweide, Walter von der: A hársfaágak csendes árnyánelemzésvázlatok
Vogelweide, Walter von der: O jaj, hogy eltünt mindenÓ jaj, hogy eltűnt minden / Walter von der Vogelweide
Villon, Francois: Záróballadaelemzésvázlatok!
Shakespeare, William: 75. szonettelemzésvázlatok!
Petrarca, Francesco: Magamban, lassan, gondolkodva járomMagamban, lassan, gondolkodva járom / Francesco Petrarca elemzésvázlatok!
Petrarca, Francesco: Ti szerencsés füvekelemzésvázlatok!
Hölderlin, Friedrich: Menón panasza Diotimáértelemzésvázlatok!
Byron, George: Childe Harold búcsújaelemzésvázlatok!
Shelley, Percy Bysshe: Óda a nyugati szélhezelemzésvázlatok!
Wordsworth, William: Táncoló tűzliliomokelemzésvázlatok!
Keats, John: Óda egy görög vázáhozelemzésvázlatok!
Coleridge, Samuel Taylor: Kubla kánelemzésvázlatok!
Poe, Edgar Allan: A hollóelemzésvázlatok!
Heine, Heinrich: A dal szárnyára veszlekelemzésvázlatok!
Goethe, Johann Wolfgang: A Tündérkirályelemzésvázlatok!
Whitman, Walt: Hallom Amerika dalátelemzésvázlatok!
Baudelaire, Charles: Öszi énekelemzésvázlatok!
Baudelaire, Charles: Kapcsolatokelemzésvázlatok!
Verlaine, Paul: Költészettanelemzésvázlatok!
Rimbaud, Arthur: Kóborlásaimelemzésvázlatok!
Rimbaud, Arthur: A magánhangzók szonettjeelemzésvázlatok!
Rimbaud, Arthur: Részeg hajóelemzésvázlatok!
Mallarmé, Stephane: E szűz, e szertelen, s szép-szép mai napE szűz, e szertelen, s szép-szép mai nap /Stephane Mallarmé elemzésvázlatok!
Apollinaire, Guillaume: Kikericsekelemzésvázlatok!
Rilke, Rainer Maria: Öszi napelemzésvázlatok!
Rilke, Rainer Maria: A párducelemzésvázlatok!
Rilke, Rainer Maria: Archaikus Apolló-torzóelemzésvázlatok!
Benn, Gottfried: Énekekelemzésvázlatok!
Eliot, Thomas Stearns: A Háromkirályok utazásaelemzésvázlatok!
Omagyar Mária-siralomelemzésvázlatok!
Janus Pannonius: Búcsú Váradtólelemzésvázlatok!
Janus Pannonius: Saját lelkéhezelemzésvázlatok!
Balassi Bálint: Egy katonaénekelemzésvázlatok!
Balassi Bálint: Széllel tündöklenielemzésvázlatok!
Balassi Bálint: Adj már csendességetElemzésvázlatok!
Balassi Bálint: Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hoKiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott / Balassi Báliint elemzésvázlatok!
Balassi Bálint: Júliát hasonlítja a szerelemhezelemzésvázlatok!
Zrínyi Miklós: Peroratioelemzésvázlatok!
Csokonai Vitéz Mihály: Az estveelemzésvázlatok!
Csokonai Vitáz Mihály: A Magánossághozelemzésvázlatok!
Csokonai Vitéz Mihály: Konstancinápolyelemzésvázlatok!
Kölcsey Ferenc: Elfojtódáselemzésvázlatok!
Kölcsey Ferenc: Himnuszelemzésvázlatok!
Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitaselemzésvázlatok!
Kölcsey Ferenc: Zrínyi második énekeElemzésvázlatok!
Berzsenyi Dániel: A közelítő télelemzésvázlatok!
Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhozelemzésvázlatok!
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz I.elemzésvázlatok!
Berzsenyi Dániel: Osztályrészemelemzésvázlatok!
Vörösmarty Mihály: A Guttenberg-albumbaElemzésvázlatok!
Vörösmarty Mihály: Az emberekelemzésvázlatok!
Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárbanelemzésvázlatok!
Vörösmarty Mihály: Előszóelemzésvázlatok!
Vörösmarty Mihály: Késő vágyelemzésvázlatok!
Vörösmarty Mihály: A vén cigányelemzésvázlatok!
Vörösmarty Mihály: Szózatelemzésvázlatok!
Petőfi Sándor: A csaplárné a betyárt szeretteelemzésvázlatok!
Petőfi Sándor: A természet vadvirágaElemzésvázlatok!
Petőfi Sándor: Beszél a fákkal a bús őszi szélelemzésvázlatok!
Petőfi Sándor: Szörnyű időelemzésvázlatok!
Petőfi Sándor: A XIX.század költőielemzésvázlatok!
Petőfi Sándor: Az ítéletelemzésvázlatok!
Petőfi Sándor: A hegyek köztelemzésvázlatok!
Petőfi Sándor: Itt állok a rónaközépenelemzésvázlatok! OTK
Petőfi Sándor: Kiskunságelemzésvázlatok!
Petőfi Sándor: Temetésre szól az énekelemzésvázlatok!
Arany János: Összelelemzésvázlatok!
Arany János: Az örök zsidóelemzésvázlatok!
Arany János: Ágnes asszonyelemzésvázlatok!
Arany János: Epiloguselemzésvázlatok!
Arany János: Kertbenelemzésvázlatok!
Arany János: Letészem a lantotelemzésvázlatok!
Arany János: Mindvégigelemzésvázlatok!
Arany János: Tengeri-hántáselemzésvázlatok!
Arany János: V.Lászlóelemzésvázlatok!
Reviczky Gyula: Magamrólelemzésvázlatok!
Komjáthy Jenő: A homálybólelemzésvázlatok!
Vajda János: Nádas tavonelemzésvázlatok!
Vajda János: Húsz év múlvaelemzésvázlatok!
Vajda János: Az üstököselemzésvázlatok!
Vajda János: A vaáli erdőbenelemzésvázlatok!
Vajda János: Credoelemzésvázlatok!
Ady Endre: A Sion-hegy alattelemzésvázlatok!
Ady Endre: A Hortobágy poétájaelemzésvázlatok!
Ady Endre: Kocsi-út az éjszakábanelemzésvázlatok!
Ady Endre: Lédával a bálbanelemzésvázlatok!
Ady Endre: Páris, az én Bakonyomelemzésvázlatok!
Ady Endre: A magyar ugaronelemzésvázlatok!
Ady Endre: Az ős Kajánelemzésvázlatok!
Ady Endre: Emlékezés egy nyár-éjszakáraelemzésvázlatok!
Babits Mihály: A lírikus epilógjaelemzésvázlatok!
Babits Mihály: Jónás imájaelemzésvázlatok!
Babits Mihály: Mint különös hírmondóelemzésvázlatok!
Babits Mihály: Ösz és tavasz közöttelemzésvázlatok!
Babits Mihály: Esti kérdéselemzésvázlatok!
Babits Mihály: FortissimoElemzésvázlatok!
Juhász Gyula: Gulácsy Lajosnakelemzésvázlatok!
Juhász Gyula: Anna örökverselemzések!
Kosztolányi Dezső: Boldog, szomorú dalelemzésvázlatok!
Kosztolányi Dezső: Hajnali részegségelemzésvázlatok!
Kosztolányi Dezső: Mostan színes tintákról álmodomelemzésvázlatok!
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél énekeelemzésvázlatok!
Tóth Árpád: Körúti hajnalelemzésvázlatok!
Tóth Árpád: Álarcosanelemzésvázlatok!
Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhozelemzésvázlatok!
Tóth Árpád: Esti sugárkoszorúelemzésvázlatok!
Füst Milán: Öregségelemzésvázlatok!
Dsida Jenő: Nagycsütörtökelemzésvázlatok!
Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnekelemzésvázlatok!
József Attila: Reménytelenülelemzésvázlatok!
József Attila: Klárisokelemzésvázlatok!
József Attila: Medáliákelemzésvázlatok!
József Attila: Téli éjszakaelemzésvázlatok!
József Attila: Bukj föl az árbólelemzésvázlatok!
József Attila: Tudod, hogy nincs bocsánatelemzésvázlatok!
József Attila: Eszméletelemzésvázlatok!
Szabó Lőrinc: Az Egy álmaielemzésvázlatok!
Szabó Lőrinc: Különbékeelemzésvázlatok!
Szabó Lőrinc: Semmiért egészenelemzésvázlatok!
Szabó Lőrinc: Tücsökzene 243.Babitselemzésvázlatok!
Radnóti Miklós: Negyedik eclogaelemzésvázlatok!
Radnóti Miklós: Erőltetett menetelemzésvázlatok!
Radnóti Miklós: Tétova ódaelemzésvázlatok!
Pilinszky János: Halak a hálóbanelemzésvázlatok!
Pilinszky János: Mire megjösszelemzésvázlatok!
Pilinszky János: Kapcsolatelemzésvázlatok!
Pilinszky János: Apokrifelemzésvázlatok!
Pilinszky János: Francia fogolyelemzésvázlatok!
Nagy László: Menyegzőelemzésvázlatok!
Nagy László: Vállamon bárányos éggelelemzésvázlatok!
Nagy László: Versben bújdosóelemzésvázlatok!
Juhász Ferenc: A szarvassá vált fiú kiáltozása a titkok kapuelemzésvázlatok!
Juhász Ferenc: A csönd virágaelemzésvázlatok!
Lator László: Kagylóba, héjbaelemzésvázlatok!
Petri György: A sertés énekeibőlelemzésvázlatok!
Petri György: In memoriam Hajnóczy Péterelemzésvázlatok!
Petri György: Tél leszelemzésvázlatok!
Tolnai Ottó: Re-Kapitulációelemzésvázlatok!
Kálnoky László:Szvidrigaljov utolsó éjszakájaelemzésvázlatok!
Zelk Zoltán: Tűzből mentett hegedűelemzésvázlatok!
Rába György: Jelekelemzésvázlatok!
Illyés Gyula: Különös kannibálelemzésvázlatok!
Illyés Gyula: Testvérekelemzésvázlatok!
Illyés Gyula: Bartókelemzésvázlatok!
Illyés Gyula: Dőlt vitorlaelemzésvázlatok!
Jékely Zoltán: A budai Kapisztrán-toronyhozelemzésvázlatok!
Jékely Zoltán: Az ég játékaielemzésvázlatok!
Weöres Sándor: Háromrészes énekelemzésvázlatok!
Weöres Sándor: Négy Korálelemzésvázlatok!
Weöres Sándor: Dalok Naconxypan-ból
Weöres Sándor: Rongyszőnyeg 119.elemzésvázlatok!
Weöres Sándor: Merülő Saturnuselemzésvázlatok!
Weöres Sándor: Fughettaelemzésvázlatok!
Vas István: Nem számítelemzésvázlatok!
Vas István: óda a tegnapi asszonyokhozelemzésvázlatok!
Vas István: Cambridge-i elégiaelemzésvázlatok!
Nemes Nagy Ágnes: Ekhnáton jegyzeteibőlelemzésvázlatok!
Nemes Nagy Ágnes: Fákelemzésvázlatok!
Nemes Nagy Ágnes: A szomjelemzésvázlatok!
Tandori Dezső: Az átírás (az átírás)elemzésvázlatok!
Tandori Dezső: Hommageelemzésvázlatok!
Tandori Dezső: Koan III.elemzésvázlatok!
Csoóri Sándor: Elengednélek, visszahívnálakelemzésvázlatok!
Csoóri Sándor: Vadfiú hajjalelemzésvázlatok!
Szilágyi Domokos: Garabonciáselemzésvázlatok!
Szilágyi Domokos: Circumdederuntelemzésvázlatok!
Oravecz Imre: A KÉZ üreselemzésvázlatok!
Oravecz Imre: Az erdészet föltámasztásaelemzésvázlatok!
Vogelweide, Walter von der: O jaj, hogy eltűnt minden
Batsányi János: A franciaországi változásokra