József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Változatok a gyermeklírára

18 db találat
Dátum downCímLeírás
2002-05-01Nemes Nagy Ágnes gyermek- ésfelnőtt költészetének kapcsolata
A keresztyén gyermekvers múltja és jeleneBornemissza Péter, Literáti Mádi János, XIX.sz.: Varga Péter, Bezerédj Amália, Pósa Lajos; XX.sz.: Siklós József, Lukátsi Vilma, Balog Miklós, Békefi Pál.
Gyermek, nyelv, költészetgyermekirodalom, költészet
A magyar gyermekversklasszikusok és maiak. A gyermekvers jellemzői.
Gyermek az irodalom szélénnéhány 18-19. századi gyermekeknek írt mű kapcsán.
A gyermek és a szivárvány / Arany JánosKiknek, miképpen és miről szól Arany János verse?
Kedvencek a kánon pereménMóricz Zsigmond: A török és a tehenek; Iciri-piciri
A nyelvi kép Nemes Nagy Ágnesgyermeklírájában
Képvers a gyermekköltészetbenVizuális költészet megjelenése a gyermekirodalomban: Nemes Nagy Ágnes: Ugróiskola, Vízimolnár; Weöres S.: Tengermozgás, Pintér Lajos: Gyerekrajz őszi tűzfalon, Hárs Ernő: Vadludak, Kiss Benedek: Vonatozó, Juhász ferenc: Tulipán, Werbőczy Antal: Ősz
Az avantgárd stílusalakító szerepeTamkó Sirató Károly gyermeklírájában
A szürreális daltól a technokrata rigmusigTamkó Sirató Károly gyermekköltészetéről
GyermekbánatÖnéletrajz és gyermekvers Zelk Zoltán költészetében
A gyerek-lét motívumköre...Kormos István költészetében
Az emberalakú óceánKormos István gyermeklírájáról
A Fűketrec és más mesékLadik Katalin hangköltészete
Jung Károly...gyermeklírája
A hagyomány alternatíváiFerenczes István gyermekverseiben
(Gyermek)"Versreneszánsz közeleg"Kovács András Ferenc gyermekversei