Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

100 db találat
ListaDátum downCímLeírás
1995-04-14Weöres Sándor: Pastoraleelemzés
Alkaiosz: A hajóregényelemzés
Arany János: Hajdanában - danábanelemzés
Balasi Bálint: O, nagy kerek égverselemzés
Berzsenyi Dániel: Fohászkodásverselemzés
Blake, William: A méregfaverselemzés
Burns, Robert: Az ördög elvitte a fináncotverselemzés
Byron, George: Sénakherib pusztulásaverselemzés
Catullus: VII. költeményverselemzés
Csokonai Vitéz Mihály: A Magánossághozverselemzés
Faludi Ferenc: Tündérkertverselemzés
Assisi Szent Ferenc: Naphimnuszverselemzés
Goethe, Johann Wolfgang: Végrendeletverselemzés
Góngora, Luis de: Járjak meleg ruhábanverselemzés
Heine, Heinrich: A kisasszony állt a partonverselemzés
Horatius, Flaccus: C. Cilnius Maecenashozverselemzés
Hugo, Victor: Az alvó Boázverselemzés
Hörderlin, Friedrich: Az élet fele útjánAz élet fele útján / Friedrich Hölderlin verselemzés
Janus Pannonius: Pannónia dícséreteverselemzés
Keats, John: A hírnévrőlverselemzés
Kisfaludy Károly: Mohácsverselemzés
Kölcsey Ferenc: Zrínyi dalaverselemzés
Ronsard, Pierre de: Szonett, Heléna számáraverselemzés
Leopardi, Giacomo: Ünnepesteverselemzés
Lermontov, Mihail: A sziklaverselemzés
Petrarca, Francesco: Pó, gyorsfutásu...verselemzés
Poe, Edgar Allan: A hollóverselemzés
Puskin, Alekszandr Szergejevics: Elégiaverselemzés
Schiller, Friedrich: Az új évszázad kezdeténverselemzés
Shakespeare, William: 129. szonettverselemzés
Shelley, Percy Bysshe: Csüggedt nápolyi stancák
Szapphó: Úgy tűnik nékemverselemzés
Villon, Francois: Ballada a hajdani hölgyekről
Vörösmarty Mihály: Liszt Ferenchezverselemzés
Vogelweide, Walter von der: Egy kőre ültem
Wordsworth, William: Táncoló tűzliliomok
Zrínyi Miklós: Peroratioverselemzés
Tompa Mihály: A pipishezverselemzés
Whitman, Walt: Hallom Amerika dalátverselemzés
Baudelaire, Charles: Megfelelésekverselemzés
Petőfi Sándor: Világosságot!verselemzés
Vajda János: Nádas tavonverselemzés
Mallarmé, Stephane: Látomásverselemzés
Verlaine, Paul: Holdfényverselemzés
Rimbaud, Arthur: Szegények a templombanverselemzés
Reviczky Gyula: Számlálgatom...verselemzés
Kavafisz, Konsztantinosz: Ithakaverselemzés
Yeats, William Butler: Hajózás Byzantiumbaverselemzés
Jammes, Francis: Ima azért, hogy a szamarakkal mehessen...verselemzés
Valéry, Paul: A tengerparti temetőverselemzés
Machado, Antonio: A gaztett Granadában történtverselemzés
Rilke, Rainer Maria: Öszi napverselemzés
Ady Endre: Özvegy legények táncaverselemzés
Apollinaire, Guillaume: Egy szép vörösesszőkéhezelemzés
Juhász Gyula: Gulácsy LajosnakGulácsy Lajosnak / Juhász Gyula
Babits Mihály: Ádáz kutyámelemzés
Szép Ernő: Imádságelemzés
Kosztolányi Dezső: Halotti beszédelemzés
Tóth Árpád: Kaszáscsillagelemzés
Benn, Gottfried: Éj habjaelemzés
Kassák Lajos: Képkölteményelemzés
Áprily Lajos: Az irisórai szarvaselemzés
Pessoa, Fernando: Ezelemzés
Áttetsző, tengerzöldFüst Milán: Nyilas-hava
Eliot, Thomas Stearns: Gerontionelemzés
Mandelstam, Oszip: Áthatolhatatlan köd takartaelemzés
Majakovszkij, Vlagyimir: Lilikénekelemzés
Blaga, Lucian: Megértettem a bűnt, amely házam nyomasztjaverselemzés
Jeszenyin, Szergej: Dűlők álmodnakelemzés
Montale, Eugenio: ArsenioMint Eliot vagy Füst Milán
Sinka István: Anyám balladát táncolelemzés
García Lorca, Federico: Antonito el Camborio elfogatása a seelemzés
Szabó Lőrinc: Mozart hallgatása közbenelemzés
Nezval, Vitezslav: Éjszakákelemzés
Guillén, Nicolas: Menni, menni!elemzés
Illyés Gyula: Óda a törvényhozóhozelemzés
József Attila: A Dunánálelemzés
Senghor, Léopold Sédar: Elégia a vízhezelemzés
Dsida Jenő: A sötétség verseelemzés
Radnóti Miklós: Erőltetett menetverselemzés
Vas István: Az új Tamásverselemzés
Kálnoky László: Szvidrigajlov utolsó éjszakájaelemzés
Jékely Zoltán: A marosszentimrei templombanelemzés
Thomas, Dylan: Fern Hillelemzés
Határ Győző: Kandallónálelemzés
Pilinszky János: Örökkön-örökkéelemzés
Nemes Nagy Ágnes: Ekhnáton jegyzeteibőlelemzés
Kormos István: Októberelemzés
Nagy László: Az Országház kapujában, 1946elemzés
Ginsberg, Allen: Napraforgó szutraverselemzés
Juhász Ferenc: Ady Endre utolsó fényképeverselemzés
Kányádi Sándor: Fekete-pirosverselemzés
Csoóri Sándor: Hó emlékeverselemzés
Szilágyi Domokos: Kényszerleszálláselemzés
Tandori Dezső: Délelőtt kórházlátogatás, délután fogcsináltaverselemzés
Tolnai Ottó: Vitéz nagyanyámverselemzés
Petri György: Elégiaverselemzés
Batsányi János: A franciaországi változásokra
Mickiewicz, Adam: Míg én itt...
Háfiz, Szamszu-dín: Fürtjeid sötétlő terheverselemzés