József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

100 db találat
ListaDátum downCímLeírás
1995-04-14Weöres Sándor: Pastoraleelemzésmegtekintés
Alkaiosz: A hajóregényelemzésmegtekintés
Arany János: Hajdanában - danábanelemzésmegtekintés
Balasi Bálint: O, nagy kerek égverselemzésmegtekintés
Berzsenyi Dániel: Fohászkodásverselemzésmegtekintés
Blake, William: A méregfaverselemzésmegtekintés
Burns, Robert: Az ördög elvitte a fináncotverselemzésmegtekintés
Byron, George: Sénakherib pusztulásaverselemzésmegtekintés
Catullus: VII. költeményverselemzésmegtekintés
Csokonai Vitéz Mihály: A Magánossághozverselemzésmegtekintés
Faludi Ferenc: Tündérkertverselemzésmegtekintés
Assisi Szent Ferenc: Naphimnuszverselemzésmegtekintés
Goethe, Johann Wolfgang: Végrendeletverselemzésmegtekintés
Góngora, Luis de: Járjak meleg ruhábanverselemzésmegtekintés
Heine, Heinrich: A kisasszony állt a partonverselemzésmegtekintés
Horatius, Flaccus: C. Cilnius Maecenashozverselemzésmegtekintés
Hugo, Victor: Az alvó Boázverselemzésmegtekintés
Hörderlin, Friedrich: Az élet fele útjánAz élet fele útján / Friedrich Hölderlin verselemzésmegtekintés
Janus Pannonius: Pannónia dícséreteverselemzésmegtekintés
Keats, John: A hírnévrőlverselemzésmegtekintés
Kisfaludy Károly: Mohácsverselemzésmegtekintés
Kölcsey Ferenc: Zrínyi dalaverselemzésmegtekintés
Ronsard, Pierre de: Szonett, Heléna számáraverselemzésmegtekintés
Leopardi, Giacomo: Ünnepesteverselemzésmegtekintés
Lermontov, Mihail: A sziklaverselemzésmegtekintés
Petrarca, Francesco: Pó, gyorsfutásu...verselemzésmegtekintés
Poe, Edgar Allan: A hollóverselemzésmegtekintés
Puskin, Alekszandr Szergejevics: Elégiaverselemzésmegtekintés
Schiller, Friedrich: Az új évszázad kezdeténverselemzésmegtekintés
Shakespeare, William: 129. szonettverselemzésmegtekintés
Shelley, Percy Bysshe: Csüggedt nápolyi stancákmegtekintés
Szapphó: Úgy tűnik nékemverselemzésmegtekintés
Villon, Francois: Ballada a hajdani hölgyekrőlmegtekintés
Vörösmarty Mihály: Liszt Ferenchezverselemzésmegtekintés
Vogelweide, Walter von der: Egy kőre ültemmegtekintés
Wordsworth, William: Táncoló tűzliliomokmegtekintés
Zrínyi Miklós: Peroratioverselemzésmegtekintés
Tompa Mihály: A pipishezverselemzésmegtekintés
Whitman, Walt: Hallom Amerika dalátverselemzésmegtekintés
Baudelaire, Charles: Megfelelésekverselemzésmegtekintés
Petőfi Sándor: Világosságot!verselemzésmegtekintés
Vajda János: Nádas tavonverselemzésmegtekintés
Mallarmé, Stephane: Látomásverselemzésmegtekintés
Verlaine, Paul: Holdfényverselemzésmegtekintés
Rimbaud, Arthur: Szegények a templombanverselemzésmegtekintés
Reviczky Gyula: Számlálgatom...verselemzésmegtekintés
Kavafisz, Konsztantinosz: Ithakaverselemzésmegtekintés
Yeats, William Butler: Hajózás Byzantiumbaverselemzésmegtekintés
Jammes, Francis: Ima azért, hogy a szamarakkal mehessen...verselemzésmegtekintés
Valéry, Paul: A tengerparti temetőverselemzésmegtekintés
Machado, Antonio: A gaztett Granadában történtverselemzésmegtekintés
Rilke, Rainer Maria: Öszi napverselemzésmegtekintés
Ady Endre: Özvegy legények táncaverselemzésmegtekintés
Apollinaire, Guillaume: Egy szép vörösesszőkéhezelemzésmegtekintés
Juhász Gyula: Gulácsy LajosnakGulácsy Lajosnak / Juhász Gyulamegtekintés
Babits Mihály: Ádáz kutyámelemzésmegtekintés
Szép Ernő: Imádságelemzésmegtekintés
Kosztolányi Dezső: Halotti beszédelemzésmegtekintés
Tóth Árpád: Kaszáscsillagelemzésmegtekintés
Benn, Gottfried: Éj habjaelemzésmegtekintés
Kassák Lajos: Képkölteményelemzésmegtekintés
Áprily Lajos: Az irisórai szarvaselemzésmegtekintés
Pessoa, Fernando: Ezelemzésmegtekintés
Áttetsző, tengerzöldFüst Milán: Nyilas-havamegtekintés
Eliot, Thomas Stearns: Gerontionelemzésmegtekintés
Mandelstam, Oszip: Áthatolhatatlan köd takartaelemzésmegtekintés
Majakovszkij, Vlagyimir: Lilikénekelemzésmegtekintés
Blaga, Lucian: Megértettem a bűnt, amely házam nyomasztjaverselemzésmegtekintés
Jeszenyin, Szergej: Dűlők álmodnakelemzésmegtekintés
Montale, Eugenio: ArsenioMint Eliot vagy Füst Milánmegtekintés
Sinka István: Anyám balladát táncolelemzésmegtekintés
García Lorca, Federico: Antonito el Camborio elfogatása a seelemzésmegtekintés
Szabó Lőrinc: Mozart hallgatása közbenelemzésmegtekintés
Nezval, Vitezslav: Éjszakákelemzésmegtekintés
Guillén, Nicolas: Menni, menni!elemzésmegtekintés
Illyés Gyula: Óda a törvényhozóhozelemzésmegtekintés
József Attila: A Dunánálelemzésmegtekintés
Senghor, Léopold Sédar: Elégia a vízhezelemzésmegtekintés
Dsida Jenő: A sötétség verseelemzésmegtekintés
Radnóti Miklós: Erőltetett menetverselemzésmegtekintés
Vas István: Az új Tamásverselemzésmegtekintés
Kálnoky László: Szvidrigajlov utolsó éjszakájaelemzésmegtekintés
Jékely Zoltán: A marosszentimrei templombanelemzésmegtekintés
Thomas, Dylan: Fern Hillelemzésmegtekintés
Határ Győző: Kandallónálelemzésmegtekintés
Pilinszky János: Örökkön-örökkéelemzésmegtekintés
Nemes Nagy Ágnes: Ekhnáton jegyzeteibőlelemzésmegtekintés
Kormos István: Októberelemzésmegtekintés
Nagy László: Az Országház kapujában, 1946elemzésmegtekintés
Ginsberg, Allen: Napraforgó szutraverselemzésmegtekintés
Juhász Ferenc: Ady Endre utolsó fényképeverselemzésmegtekintés
Kányádi Sándor: Fekete-pirosverselemzésmegtekintés
Csoóri Sándor: Hó emlékeverselemzésmegtekintés
Szilágyi Domokos: Kényszerleszálláselemzésmegtekintés
Tandori Dezső: Délelőtt kórházlátogatás, délután fogcsináltaverselemzésmegtekintés
Tolnai Ottó: Vitéz nagyanyámverselemzésmegtekintés
Petri György: Elégiaverselemzésmegtekintés
Batsányi János: A franciaországi változásokramegtekintés
Mickiewicz, Adam: Míg én itt...megtekintés
Háfiz, Szamszu-dín: Fürtjeid sötétlő terheverselemzésmegtekintés