József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Orpheus panasza

21 db találat
Dátum downCímLeírás
1995-04-01Orpheus és YorickKormos István költészetéről.Fehér virág, Vonszolnak piros delfinek,Tengermély, Orpheus panasza, Szegény Yorick c. verseinek elemzése
"Kötve vagy, szerencse, az én lábamhoz..."Szigeti veszedelem / Zrínyi Miklós A török ifjú éneke c. betétdal elemzése megjegyzések az eposzhoz.
Petőfi-mozaik
Vörösmarty Mihály elhamvadt verseiVörösmarty Mihály elégetett versei.
Az elégikus BerzsenyiMint kiderül lassan műfaja: "Biztatás"! Elégikus költő-e Berzsenyi?
"Forr gerjedt elmére, mint hangyafészekre, sok új vers.."Balassi Bálint szerelmi költészetéről, a Balasssi-strófáról,a Balassa-kódexről. B.saját kezű versfüzéréből 5 vers elemzése: Az erdéli asszony kezérűl Az maga elméjének gyors voltáról az szerelem.. Az Célia bánatjáról Bánja, hogy hajnalban kell az szerelmesétől... Ugyanakkor, hogy megkedveli Céliát, ekképpen Fulviáról
"Mégis győztes, mégis új és magyar"Vázlat Ady Endre költészetéről.Teljesség, küldetéstudat,élet-halál- téma, szerelmi költészete, magyarságversek.
A lírikus BabitsBabits Mihály életrajz, pályakép.
Az ismeretlen AranyZách Klára / Arany János. Gondolatok Zách Klára ürügyén.
Lélektől lélekigTóth Árpád (1886-1928)-pályakép
Tükör által: A lírikus KosztolányiKosztolányi Dezső lírájáról. ue. Tiszatáj diák-melléklete 24. 1995/3.
Termő avantgardeA ló meghal a madarak kirepülnek / Kassák Lajos
Juhász Gyula hálójábólJuhász Gyula versmagyarázatok: Glória, Véres ősz, Terzinák Móra Ferencnek, A vén cigánynak, Magyar..., Emberi hitvallás Venit summa dies, Remeteség
A csekei költőKölcsey Ferenc pályakép
Szeressetek szilajon!Szeretet-szeretethiány József Attila költészetében/Tiszta szívvel, Tedd a kezed../ Eszmélő, spirális versszerkezet/ Elégia,Óda, Téli éjszaka,Eszmélet stb./
Harc az ünnepértSzabó Lőrinc költészetéről.
Tűnő istenkedésRadnóti Miklós költészetéről.
Doktor Senky, a világteremtőWeöres Sándor pályakép
Költészet és metafizikaPilinszky János életrajza, költészete. Metaforavilága,szimbólumkincse. Címerem Ravensbrücki passió Apokrif stb.
A létezés ihleteNemes Nagy Ágnes költészete
A mulandóság megszelidítése. A Hafíz sírhalma / Csokonai V.MA Háfíz sirhalma / Csokonai Vitéz Mihály Csokonai, Háfíz és a sírhalom-motívum.