József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Modernitások, alkotók, párbeszédek

14 db találat
Dátum downCímLeírás
Kifejezés vagy nyelv?Berda József szabadverseiről
Weöres Sándor pályakezdéseés az irodalomfogalom változása
Tamási Áronés a magyar népi mozgalom
Rónay György költészetértelmezéseRónay György költészetéről
Cs. Szabó László kisepikai formáiCs. Szabó László elbeszéléseiről
Tamkó Sirató Károly játékos verseiTamkó Sirató Károly játékos versei
Világ- és magyar irodalmi példák között: A lírikus epilógja és az In HoratiumBabits Mihály A lírikus epilógja és az In Horatium című verseiről
Babits Mihály regényeirőlBabits Mihály regényeiről
Regénytér és valóságos tér, fikció és adomák: KártyavárBabits Mihály Kártyavár című regényéről
Karácsonyi Madonna: Megjegyzések Babits első novelláskönyvérőlBabits Mihály Karácsonyi Madonna című novelláskötetéről
Szövegépítés és szövegalkotás A Timár Virgil fia című regénybenBabits Mihály: Timár Virgil fia
A Babits-levelezésrőlBabits Mihály levelezése
Referencialitás, fikció, imagináció Kazinczy Ferenc Pályám emlékezete című művébenKazinczy Ferenc: Pályám emlékezete
Önéletírás, útirajz, faluszociográfia, szép-írásTamási Áron: Szülőföldem