József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

32 db találat
ListaDátum downCímLeírás
A táj szerepe Balassi Bálint költészetében......a Borivóknak való c. verse alapján. Balassi Bálint: Borivóknak valómegtekintés
A múlt, a jelen, a jövő képeinek összkapcsolása......és a nemzethalál víziója Kölcsey Ferenc lírájában. Himnusz, Zrínyi dala, Zrínyi második éneke, Huszt.megtekintés
A "magyar Horác" ódáinak bemutatása. (Berzsenyi Dániel)Berzsenyi Dániel ódáiról. A magyarokhoz I., A magyarokhoz II.megtekintés
A magyar felvilágosodás jellegzetességei......és a felvilágosodás eszméinek megjelenése Csokonai Vitéz Mihály Az estve című verse alapján.megtekintés
A niklai remete költői arca elégiái tükrében (Berzsenyi D.)Berzsenyi Dániel és Horatius, Nikla és a házasság. Elégiái: Búcsúzás Kemenesaljától, Közelítő tél, Levéltöredék barátnémtól.megtekintés
A Himnusz és a Szózat összehasonlítóelemzésemegtekintés
A drámai mesejáték szerkezeti felépítése......a mesei játékosság és filozofikus gondolatiság bemutatása Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című művében.megtekintés
Petőfi Sándor Minek nevezzelek? című versének bemutatásamegtekintés
A bűn és a bűnhődés motívumának érvényesülése......Arany János balladáiban.megtekintés
A XIX. századi francia regény jellegzetes változata -...... - Honoré de Balzac Goriot apó című művének elemzése.megtekintés
Az eszmék szerepe Madách Imre Az ember tragédiája c. művébenmegtekintés
Mikszáth Kálmán A Noszty fiú esete Tóth Marival című......regényének elemző bemutatása.megtekintés
Hasonlóság és különbség Jókai Mór és Mikszáth Kálmán írói......világában.megtekintés
Jelkép és látomás Ady Endre tájverseibenAz Értől az Oceánig, A Hortobágy poétája,A Tisza-parton, A magyar Ugaron, Az eltévedt lovas.megtekintés
A drámaiság jegyei Móricz Zsigmond elbeszéléseibenTragédia, Szegény emberek, Barbárok / Móricz Zsigmondmegtekintés
A Nyugat című folyóirat jelentősége a XX. század irodalmábanmegtekintés
Babits Mihály Jónás könyve című költeményének elemzése -......Eltérések és hasonlóságok a bibliai és a babitsi Jónás-történet között.megtekintés
A haza, az emberiség féltése a fasizmus szorításában -......- A Hazám című szonettfüzér elemzése. József Attila: Hazám c. szonettfüzéréről.megtekintés
Az emlékké távolodott szerelem és az Anna-élmény bemutatása....Juhász Gyula költészetében.megtekintés
A lírai én katartikus élményének bemutatása, az élet......értelmének keresése Kosztolányi Dezső Hajnali részegség című versében.megtekintés
Thomas Mann Mario és a varázsló című kisregényének elemzésemegtekintés
A bori notesz legszebb versei - Radnóti Miklós költészetének...utolsó korszaka.megtekintés
Szabó Lőrinc Semmiért Egészen című versének bemutatásamegtekintés
Déry Tibor Szerelem című novellájának bemutatásamegtekintés
A világtól való iszonyodás lélektani folyamatának......bemutatása Németh László Iszony című regényében.megtekintés
A kisember tragédiája Arthur Miller Az Ügynök halála című......drámában.megtekintés
Golding A Legyek Ura című regényének értelmezésemegtekintés
A szerelem érzésének bemutatása Balassi Bálinttól......József Attiláig.megtekintés
A búcsú, a bujdosás, az útra indulás alapélménye......a magyar költészetben. Búcsú Váradtól / Janus Pannonius Siralmas énnékőm.../ Bornemissza Péter Ó, én édes hazám, te jó Magyarország / Balassi Bálintmegtekintés
Kérdések, válaszok, művészi megoldások...a mai magyar epikábanmegtekintés
Vallomások az egyén és a közösség viszonyáról az új......magyar lírában. Pilinszky János.megtekintés
Költői hitvallások a magyar irodalomban szabadon választottmegtekintés