József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Beavatás

34 db találat
Dátum downCímLeírás
A nemzeti óda újjászületése Arany költ.. Rendületlenülelemzés
A nemzeti óda újjászületése Arany költészetében. Magánybanelemzés
Egy magyar vers 1859-ből. Balassi Bálint: Egy katonaénekverselemzés
Beaumarchais, P.-A.: Figaro házasságaelemzés
Berzsenyi Dániel: Osztályrészem-három olvasatbanverselemzés
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.)verselemzés
Esterházy Péter: Pápai vizeken ne kalózkodj!elemzés
Homérosz: Odüsszeiaelemzés
Horatius: Thaliarchushozelemzés
Anekdotikus regények. Jókai Mór: Az új földesúrregényelemzés
József Attila: A város pereménelemzés
Karinthy Frigyes: Harun al Rasid utolsó kalandjaelemzés
A kétlelkű ember. Karinthy Frigyes: Találkozás egy fiatalembelemzés
Kosztolányi Dezső: A kulcsA kulcs / Kosztolányi Dezső Ételmezési modellek : az elbeszélés, mint 1.problémamegoldó folyamat 2.állapotváltozás 3.átértékelődési folyamat 4.ellentétpárok rendszere az elbeszélői nézőpont(narrátor) elemzési segédlet
Kosztolányi Dezső: Marcus AureliusElemzési segédlet
Kitérő: egy összevetésKosztolányi Dezső: Házi dolgozat. Elemzési segédlet.
A kétlelkű ember. Kosztolány Dezső: Esti Kornél (1.fej.)Elemzési segédlet
Krúdy Gyula: Utolsó szivar az arabs szürkénélelemzés
Anekdotikus novellák. Mikszáth Kálmán: A néhai bárányMikszáth Kálmán novellájáról
Az anekdotikus regény.Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyőjeelemzési segédlet!
Moliére: A fösvényműelemzés
Petri György: Horatiusi - második megközelítés, a vers érteelemzés
Eposz és komikus eposz 3.Petőfi Sándor: A helység kalapácsa
Plath, Sylvia: Beavatáselemzés
Plautus: A hetvenkedő katonaelemzés
Sánta Ferenc: Emberavatásműelemzés
Az AeneisVergilius: Aeneis
Vámos Miklós: Az ember dolgozni kezdelemzés
A groteszkÖrkény egypercesek: Hogylétemről, In memoriam dr.K.H.G., Legmerészebb álmaink is megvalósíthatók, Az óbudai ikrek
Petőfi-dalok nyomában. Lírai önarckép és ars poetica.A természet vadvirága, Dalaim / Petőfi Sándor
Petőfi-dalok nyomában. Bordalok: A borozó, Disznótorban.elemzés
Petőfi-dalok nyomában. Népdalok. Befordultam..,Fa leszek, ha
Petőfi-dalok nyomában.Népdal, helyzetdal, alakrajz, életkép.
Mikszáth Kálmán: A gavallérokrövid elemzés