József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Az ének varázsa

41 db találat
Dátum downCímLeírás
Janus Pannonius elégiája a táborozó BalázshozA táborozó Balázshoz / Janus Pannonius
Próza és vers Katona József drámai nyelvébenA Jeruzsálem pusztulása prózai és verses változatának összevetése alapján.
A látomások költője: Vajda János
"..hogy valljalak, tagadjalak.." Olvasónapló József AttiláróJózsef Attila istenhite-tagadása.
Sík Sándor versei
"A megnőtt élet":A hetvenéves Illyés Gyula
Mítosz és valóság: Kodolányi János, a regényíró
Rónay György
Pilinszky JánosPilinszkyről, köteteiről, verseiről megjelent tanulmányok.
Elég: Jegyzetek egy Pilinszky-vershez
Halak a hálóban / Pilinszky János
Francia fogoly / Pilinszky János
Költemény: Tan. egy Pilinszky-vers születésének történetéről
Jegyzetek Pilinszky János néhány "rövid" költeményéhezIntroitusz, Egy szép napon és a Költemény c. verseinek elemzése.
Viszontlátás / Pilinszky Jánosbujkáló" vers, csak az 1996-ban megjelent Pilinszky Összesben jelent meg.
Életrajzi vázlat (Pilinszky János)
Az élet és a kín: Babits Mihály: Húsvét előtt
Esztétikai katolicizmus?Babits Mihály:Strófák egy templomhoz
Kosztolányi Dezső: Februári óda
"Míg kissebbítenek, lassan megnövünk"Dsida Jenő: Tükör előttverselemzés
Szentimrei Jenő: Pünkösdölő
A megfeszített Krisztus-magyarság. Márai Sándor: Mennyből....az angyal, menj sietve / Márai Sándor verse
Remekművet idézünk. Illyés Gyula: Egy mondat a zsanokságrólEgy mondat a zsanokságról
Szövetségben a fákkal / Tamás Menyhért verse
A másik - meg az egyetlen egy. Székely Magda: A másikSzékely Magda négysorosa.
A "nyitott mű"... Horror / Tandori DezsőTandori Dezső Egy talált tárgy megtisztítása c. kötetéből való négysoros.
Aki eljutott a világ tetejére (Marsall László: Kőrösi CsomaKőrösi Csoma Sándor / Marsall László verse
A tisztaság kockázata. A reggeli lap / Rolf Jacobsen verse
Negyven felé. Férfihangra / Rába György verse
Még ma / Görgey Gábor verse
És mégis. Gyönyörű gyönyörű / Balázsovics Mihály verse
Híradás - veszedelemrőlLejárt világ / Bodosi György
Napot kukorékolni. Kakasok / Pinczési Judit verse
"Hírhozó a tudattalan szerepéről"Hasonlat/ Nemes Nagy Ágnes
Szavunk - szívünk. Petrőczi Éva: Egy konzervdoboz ürügyén
A négyszáz éves Shakespeare
Szerelem és kötelesség Madame de Lafayette regényébenCleves hercegnő / Madame de Lafayette
Mártírok utóda: Soren Kierkegaard
Egy költő útja Rousseau-tól Szent Ferencig: Francis Jammes
Valóban gyönyörű a világ? Novellaelemzés - szakmunkástanulók
A vadász és a vadMészöly Miklós Saulusáról