József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | A regény metamorfózisa

11 db találat
Dátum downCímLeírás
1996-09-01Világszerűség és megalkotottság Móricz ÁrvácskájábanVilágszerűség és megalkotottság Móricz Árvácskájában. A tanulmányban szó van a regény szerkezetéről,tartalmáról, filmszerűségéről. Párhuzamba állítja Csöre és Édes Anna sorsát, kiszolgáltatottságát, megaláztatottságát.
A regény metamorfózisa századunk első felében.+ Tipológiai kérdések, poétikai-narrataológiai modellek 21-32.p.
Vallomásosság és metaforikusság Krúdy Gyula N.N.c. regényébe
Lélektaniság és személyesség a Timár Virgil fiában
A regényíró Kosztolányi
Szövegek párbeszéde. Intertextualitás és mítosz Márai SándorZendülők c. regényében.
Időfelbontás és motivikus szerkesztésNémeth László Gyász c.regényében
A \"tündéri realizmus\" Tamási Áron Jégtörő MátyásábanTamási Áron: Jégtörő Mátyás
Mitikus és lélektani látás mögött.Szentkuthy Miklós : Fejezet a szerelemről
Tér és idő Karinthy Frigyes Utazás a koponyám körül c.reg-be
Az idő születésének mítosza.Füst Milán :A feleségem történet