József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

51 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2007-06-01A ponyva klasszikusairodalomtörténeti beavat(koz)ás Rejtő Jenő világába 1940: megjelenik a Piszkos Fred, a kapitánymegtekintés
2006-02-011938 - az elkötelezett regény mint a...kommunista magatartásformák bírálata Déry Tibor: A befejezetlen mondat (1938, megjelent: 1947)megtekintés
2005-03-01Az önmegértés szövegközisége2000: Esterházy Péter: Harmonia caelestismegtekintés
2005-02-01A "szerelmi" líra vége"Igazságosság " és az intimitás kódolása a későmodern költészetben. Szabó Lőrinc: Semmiért egészenmegtekintés
2005-01-01"Sötétben nézem magamat"Az individualitás változó formái Szabó Lőrinc Te meg a világ c. kötetében.megtekintés
2003-01-01Önéletírás és regény. Márai Sándor: Egy polgár vallomásai1935: megjelenik Márai Sándor: Egy polgár vallomásai c. regényemegtekintés
A szerző önazonossága József Attila...életművében 1934: Eszméletmegtekintés
A megérthetetlen megőrzéseKertész Imre: Sorstalanságmegtekintés
Az idegenség retorikája1936: megjelenik Illyés Gyula: Puszták népe c. önéletírásamegtekintés
A másik nő / Az önértelmezés alakzatai kortárs írónők...Azonosság és másság felfogásai magyar írónők műveiben: : A női szubjektivitás Erdős Virág: Portré in: Lenni jó; 2002: Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka (56-62.p.)megtekintés
Magyar avantgárd1921: megjelenik Kassák Lajos Világanyám c. kötetemegtekintés
Irodalom és fordítás1923: megjelenik a Romlás virágai a Nyugat műfordító-nemzedékemegtekintés
Molnár Ferenc színpada1929 az Egy, kettő, három bemutatójamegtekintés
Művészi önállóság - kulturális meghatározottság1929: megjelenik Kosztolányi Dezső Ady-bírálatamegtekintés
A tiszta forrás utópiája1930: Bartók Béla: Cantata Profanamegtekintés
Az elbeszélői autoritás elvesztése1930. megjelenik Krúdy Gyula: Boldogult úrfikoromban c. regényemegtekintés
Egy 20. századi próféta1931: Szabó Dezső: Feltámadás Makucskánmegtekintés
Ember és lap1932: megjelenik Németh László: Tanú c. folyóiratamegtekintés
A regényszerűség meghaladása1933: Kosztolányi Dezső: Esti Kornélmegtekintés
Esszéírás és irodalomtörténet1934: megjelenik Szerb Antal Magyar irodalomtörténet c. munkája és Babits Mihály Az európai irodalom története c. vállalkozásának első felemegtekintés
A népi-urbánus vitáról1934: Németh László: Sznobok és parasztokmegtekintés
Létösszeggző versciklus a pálya fordulóján1934: József Attila: Eszméletmegtekintés
A kettős Monarchia emléke a magyar irodalomban1924: megjelenik Kosztoányi Dezső: Pacsirta c. regényemegtekintés
Leatrice görög arca1934: Szentkuthy Miklós: Praemegtekintés
Szembesülés a naiv költői világépítés határaival1954: megjelenik Juhász Ferenc A tékozló ország c. művemegtekintés
Egy végtelenül magányos regény1942: Füst Milán: A feleségem történetemegtekintés
A túlélés poétikai problémái1945: megjelenik Szép Ernő: Emberszag c. kötetemegtekintés
Trauma és költészet: a nyelvi önmegalkotás folyamata1946: megjelenik Radnóti Miklós Tajtékos ég c. kötetemegtekintés
"Hároméves irodalom"1946: az Újhold c. folyóirat indulásamegtekintés
Szövegek metamorfózisa és vándorlása a gyermekirodalomban1955: Weöres Sándor: Bóbitamegtekintés
Az értelemadás kegyelme1959: Ottlik Géza: Iskola a határonmegtekintés
Kép, szöveg és személytelenítés a transzcendens...kommunikáció leépülésének lírájában 1959: Pilinszky János: Harmadnapon c. kötetemegtekintés
Az írók és a hataloma hatvanas évek Magyarországán 1962: Kádár János az irodalomolitikárólmegtekintés
A margó vándorai1965: az Új Symposion indulásamegtekintés
Örkény István groteszk pályafordulata1967: Örkény István: Nászutasok a légypapíronmegtekintés
A kívülálló ember1968: Mészöly Miklós: Saulusmegtekintés
Befejezetlen történet: a magyar struktualizmus rövid...tündöklése 1969: megjelenik Hankiss Elemér: A népdaltól az abszurd drámáig c. tanulmánykötetemegtekintés
Az (el)ismeretlen remekmű1970: Márai Sándor: Ítélet Canudosbanmegtekintés
Két világ határán:az utolsó fordulat előzményei Weöres Sándor költészetében 1970: megjelennek W.S. Egybegyűjtött írásaimegtekintés
Párhuzamok és metszéspontoka magyar film és az irodalom kapcsolatai a hatvanas hetvenes évekbenmegtekintés
Költőietlenség, versszerűtlenség, nyelvtelenség1971: Domonkos István: Kormányeltörésbenmegtekintés
A részek győzelme a józan egész fölött1973: megjelenik Tandori Dezső második kötete, az Egy talált tárgy megtisztításamegtekintés
Dráma és történelem1974: Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapjamegtekintés
Az önéletrajzi regény módozatai1977: Nádas Péter: Egy családregény végemegtekintés
A modern regény magyarul1977: Musil: A tulajdonságok nélküli ember Tandori Dezső fordításábanmegtekintés
Az ember természete és a természet embere1992: Bodor Ádám: Sinistra körzetmegtekintés
A kultúra határa, a határok kultúrája1985: Krasznahorkai László: Sátántangó. Témák ismétlődése K.L. életművében: Az ellenállás melankóliája (1989), Az urgai fogoly (1992), Théseus-általános (1993), Háború és háború (1999), Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó (2003), Rombolás és bánat az Ég alatt (2004)megtekintés
Az 1956-os emigráció prózairodalmából1991: Határ Győző: Heliáne (második kiad.)megtekintés
A magyarság (nyelven túli) emléke1992: megjelenik Tibor Fischer regénye az 1956-os forradadlomról (A béka segge alatt)megtekintés
Az esztétizmus nyomai a posztmodern lírában1994: Kovács András Ferenc: J.A. szonettjemegtekintés
Irodalom - hagyomány1997: megjelenik Márton László: Jacob Wunschwitz igaz története az életmű egyéb darabjai: Menedék, Átkelés az üvegen, Árnyas főutca, Testvériség, Kartigámmegtekintés