József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Önértésváltozatok, identitástapasztalatok

12 db találat
Dátum downCímLeírás
Intertextualitás és történelmi tapasztalatEgy vajdasági indiánregény tanulságai
Identitásjelölő tárgyak a vajdasági magyar irodalombanKülönös tekintettel Gion Nándor Izsakhár című novellafüzérszerű regényében
A töredék poétikájaGrendel Lajos regényírása (Távol a szerelem; Négy hét az élet)
Önértéstörténet és emlékezéstapasztalatMezey Katalin válogatott novelláiról
Az akvárium mint szemiotikai centrum Tóth Krisztina regényébenTóth Krisztina: Akvárium
Kultúraköziség és idegentapasztalat Ferdinandy György prózájábanFerdinandy György: Nemezió González egyetemi tanár beszéde a Fekete-erdő állataihoz; A francia asszony
Lehetséges világok Dalos György regényeibenDalos György regényeiről
A Hajnali részegség verses olvasataiKosztolányi Dezső Hajnali részegség című versének átiratai
Mai héroszokNagy László Ki viszi át a Szerelmet című verséről
Szekéren, bárkán, gályánVajdasági Kocsi-út az éjszakában
Tragikus tér, léttragikumVörösmarty Mihály: A vén cigány
A palimpszeszt feléJózsef Attila hatása az Új Symposion költőire