Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

34 db találat
ListaDátum downCímLeírás
Arany János /1817-1882/Érettségi-felvételi témakörök, tételek Részletesebben tárgyalt művek : Toldi estéje 59-61 Öszikék 61-63
Babel, Iszaak: GedaliÉrettségi-felvételi témakörök, tételek
Balassi Bálint /1554-1594/, istenes versek, vitézi versekÉrettségi-felvételi témakörök, tételek Az istenes versek szerepe és jelentése B.B. költői pályáján. A reneszánsz jegyek B.B. vitézi verseiben
Balzac realizmusa a Goriot apó alapjánÉrettségi-felvételi témakörök, tételek.
Samuel Berclay Beckett /1906-1989/ Godot-ra várvaBeckett: Godot-ra várva
Berzsenyi Dániel /1776-1836/B.D. ódái, Az elégikus látásmód B.D. költészetében
Csokonai Vitéz Mihály /1773-1805/A felvilágosodás eszméi és stílusáramlatai Csokonai költészetében - néhány mű elemzése alapján.Lilla-versek Csokonai lírájában.
A homéroszi világ jellemzői - Homérosz egyik eposzaHomérosz: Odüsszeia
Illyés Gyula: Puszták népeEgy mai magyar regény elemzése
Szemelvények Juhász Gyula hangulati lírájábólÉrettségi, egyetemi, főiskolai felvételitételhez. Juhász Gyula költészetének jellemzői. Megemlített versek: Himnusz az emberhez, Milyen volt..., Testamentum, Tápai lagzi, Anna örök
József Attila /1905-1937/Érettségi-felvételi segédanyag J.A. Lírai vallomás a magyar tájról: Külvárosi éj /1932/, A város peremén /1933/, Téli éjszaka /1933/, Elégia /1933/ A költő igaz hazaszeretete: A Dunánál /1936/, Hazám /1937/
Kafka, Franz: Az átváltozásÉrettségi-felvételi segédanyag
Katona József: Bánk bánÉrettségire, felvételire készülőknek segédlet
Kosztolányi Dezső /1885-1936/Kosztolányi Dezső Érettségi, felvételi tételekhez segédlet. K.D. lírája néhány vers értelmezése, elemzése alapján : A szegény kisgyermek panaszai /1910/, Boldog, szomorú dal /1917/, A Számadás /1935/ kötet néhány verse : Öszi reggeli, Októberi táj, A vad kovács, Hajnali részégség, Szeptemberi áhítat. Édes Anna /regény, 1926/ - móelemzés 100-103.
Kölcsey Ferenc /1790-1838/Érettségi-felvételi témakörök. A haza és emberiség gondolata Kölcsey lírájában : Himnusz /1823/ A szabadságharcos emlékek felidézése. Új verstípusok Kölcsey lírájában. K. pesszimizmusának értékelése néhány verse alapján : Zrínyi dala, Vanitatum vanitas.
Madách Imre /1823-1864/Érettségi, felvételi tételekhez segédanyag. Az ember tragédiája, szerkezete (65-69., szereplőinek jellemzése (69-71)
Mikszáth Kálmán: Beszterce ostromaÉrettségi-felvételi tételekhez
Móricz Zsigmond: Úri muri /1928/Érettségire, felvételire készülőknek segédlet.
Móricz Zsigmond novellái. Szegény emberek /1916/, Barbárok /1931/Érettségire felvételire készülőknek segédlet
Nagy László költői üzenete néhány verse alapjánÉrettségire, felvételire készülőknek segédlet. Megemlített versek: Ki viszi át a Szerelmet /1957/, Menyegző/1964/ Versben bujdosó /1973/
Németh László /1901-1975/Érettségire-felvételire készülőknek segédlet. Tárgyalt művek : Horváthné meghal /1925/, Gyász /1931/, Iszony /1942-47/
Petőfi Sándor /1823-1849/Érettségire, felvételire készülőknek segédlet. Júlia- szerelem. Házassága.(Beszél a fákkal a bús őszi szél /1847/ Szeptember végén /1847/, Minek nevezzelek? /1848/.) Magánélet és közösségi harc egysége. Politikai költészete a forra- dalomban. A forradalmár költő. (Nemzeti dal /1848.márc.13./, A szabadsághoz /1848/, Respublika /1848.aug./, Az apostol 1848.jún- júl./) Szilveszter alakja, Összeütközések a feudális társ.-mal. Szerkezet, versforma, stílus
Pilinszky János (1921-1981)Harmadnapon /kötet és mű, 1959/
Sarkadi Imre /1921-1961/Érettségire, felvételire készülőknek segédlet. Oszlopos Simeon, Elveszett Paradicsom
Shakespeare, William: Rómeó és Júlia, Hamlet, dán királyfiÉrettségire, felvételire készülőknek
Jókai Mór: Sárga rózsaÉrettségire - felvételire készülőknek segédlet
Stendhal: Vörös és feketeÉrettségire, felvételire készülőknek.
Szophoklész /ie.496-406/ : AntigonéÉrettségire, felvételire készülőknek segédlet
Vörösmarty Mihály /1800-1855/Érettségire, felvételire készülőknek. A reformkori küzdelmek költője /1836-49/ : Szózat /1836/, A Gutenberg-albumba /1840/, Gondolatok a könyvtárban /1844//, Országháza /1846/. A szabadságharcelsiratója, az "új világ" reményének megszólaltatója /1849-1855/ : Előszó /1850/, A vén cigány /1854/. A nyelvművész
Zrínyi Miklós és a barokk /1620-1664/Érettségizőknek, felvételizőknek. A barokk eposz sajátosságai a Szigeti veszedelemben. A szerkezet és a jellemzés eszközei és szerepe a Szigeti veszedelemben. /1645/46 tele/.
Ady Endre /1877-1919/Érettségire, felvételire készülőknek segédlet. Én-szerep és ars poetica Ady költészetében. : Góg és Magóg fia vagyok én, A magyar Messiások/1907/, A muszáj Herkules /1908/, Hunn, új legenda/1913/ Léda-versek Ady lírájában : Ady és Léda, Temetés a tengeren /1906/ Héja nász az avaron /1905/, Lédával a bálban /1907/, Áldásadás a vonaton /1910/, Elbocsátó szép üzenet /1912/.
Babits Mihály (1883-1941)Babits-pályakép. Említett versek : Messze...messze(1909), A líri- kus epilógja(1903), Május huszonhárom Rákospalotán(1912), Húsvét előtt(1916), Jónás könyve - Jónás imája.
Radnóti Miklós (1909-1944)érettségizőknek
Tóth Árpád költői üzenete "lélektől lélekig"Elégia egy rekettyebokorhoz (1917); Esti sugárkoszorú (1923); Lélektől lélekig (1923); Jó éjszakát! (1924); Álarcosan (1927)