József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Csáth Géza

70 db találat
Dátum downCímLeírás
2018-04-01Csáth GézárólFeljegyzések Csáth Gézáról
2017-10-01Műfajok keresztmetszetébenA dráma árnyalatai Csáth Géza Hamvazószerda című művében
2016-04-01Csáth-kultusz az adaptációk tükrébenNémeth Zoltán: Boldogságtelep, vetélőgépben - Csáth szeretője című verseskötetéről (recenzió)
2015-07-01"A mozgósítás napjától"Csáth Géza 1914 és 1916 közötti naplófeljegyzései és levelei
2014-08-01Irodalmi tébolyAz elmebaj ábrázolása az irodalomban
2014-06-01Művészet/allegóriákCsáth és Kosztolányi korai művészetfogalmáról
2014-05-00Lám megmondtam: perverzióCsáth-olvasmányok Jókai Dekameronjában.
2012-07-01"Mióta ismerem a tudományt (...) azóta...hiszek a művészetben" ; A természettudományos diskurzus és az esztétikai gondolkodás szerepe Csáth Géza novelláiban
2012-04-01Barnabás-identitásokCsáth és Kosztolányi, már sokadszor. A kutya című novelláról.
2012-02-01Csáth Géza az alkotói pótcselekvés igézetében- A Páciensek könyve mint Csáth-életmű tükre -
2012-02-01(Cs)áthajlásokLovas Ildikó Spanyol menyasszony című regényének és Csáth Géza naplóinak kapcsolódásai
2012-01-01A hagyományos és az újító Csáth125 éve született Csáth Géza
2012-01-01Napló és memoár között- Csáth Géza naplóinak néhány jellegzetességéről -
2012-01-01Visszhang és áthangolás- Mesehagyomány és figurativitás Csáth Géza prózájában, avagy két novella "áthallásai" -
2012-01-01Fantasztikum magyar módra- Csáth Géza A varázsló halála című novellájának elemzése Nancy H. Traill fantasztikum-elmélete alapján -
2012-01-01Kétszólamú variációk- A heterogén narráció példái Csáth Géza novellisztikájában -
2009-01-01Az élet a legjobb méregDrogmédiumok Csáth Gézánál
2007-06-01A véső hangjaÓpium - hangkritika
2007-04-01Nulla sor, nulla betűÓpium - Egy elmebeteg nő naplója / rend. Szász János, Csáth Géza művei nyomán magyar film, 2007.
2007-01-01Szüntelen ozmózisCsáthról és legutóbb megjelent naplóiról
2001-01-01"árnyék" rajtunk és bennünk"A mesehagyomány szerepe Csáth Géza prózájában.Mesealakulatok, különböző mesei formák Csáthnál. Mesék; A mester meséi; Mesék, amelyek rosszul végződnek; A kőszívű takarítónő; Mese az emberek rosszaságáról; Pesti mese; Szombat este; A varázsló kertje; Anyagyilkosság; Történet a három leányokról; A béka; A torzszülöttek; Cirkuszmulatság
1997-10-01Nem azok a fiúkWitman fiúk - magyar, 1996. Csáth Géza Anyagyilkosság c. novellájából írta és rendezte : Szász János. filmkritika
1996-08-01De hiszen akkor minden lehetséges...Musil és Csáth
1995-10-27Csáth Géza ismeretlen írásaiCsáth Géza írásairól
1995-04-01Csáth Géza: A varázsló kertjeCsáth Gáza összegyűjtött novelláiról
1991-04-01A halál tükrében élt élet: Csáth Géza naplójárólCsáth Géza: Napló
1988-08-01A végesség démonizmusaÁlomszimbólumok Csáth Géza novelláiban.
1988-01-01A gyermek toposza Csáth Géza novelláibanCsáth Géza novelláiról
1987-04-01Küzdelem a szecesszióvalEgy novella-forma rehabilitációjáért
1987-04-01Szecesszió és világkép összefüggése Csáth Géza prózájábanCsáth Gáza prózai munkáiról
1987-04-01A szecesszió mint formateremtő elv Csáth Géza novelláibanCsáth Géza novelláiról
1987-04-01Mese és elbeszélésCsáth Géza: Vörös Eszti. Mesemotívumok Csáth Géza elbeszéléseiben.
1987-04-01Konvenciók és új poétikai jelenségek Csáth elbeszélő művészetébenCsáth elbeszélő művészetéről.
1987-04-01Az azonosság/hasonlóság relációi Csáth Géza novelláibanCsáth Géza novelláiról.
1987-04-01Létélmény-variációk Csáth Géza műveibenCsáth Géza műveiről
1987-04-01A szereplő és a hős Csáth Géza novellisztikájábanCsáth Géza novelláiról
1987-04-01Csáth Géza és a modern zeneCsáth Gézáról
1987-02-01Egy rendhagyó mesterrőlCsáth Gézáról
1987-02-01Álmok és pokoljárások (Vázlat Csáth Gézáról)Csáth Gézáról
1987-01-01Csáth G. öröksége tud. ülésszakCsáth Géza születésének 100.évford. alkalmából 1987. dec. 10-11-én Bp.-n rend. konf. Bori I.:Küzdelem a szecesszióval 367-82. Juhász E.:A szecesszió mint formateremtő elv Cs. G. novelláiban
"Szemben valódi..."
A halál...
Csáth Géza: A békaelemzés
Nyugat-keleti átjáróösszehas.elemzés
A végesség démonizmusaÁlomszimbólumok Csáth Géza novelláiban
A csontváz hamvas bőreFilm és irodalom egymásra hatása. Az adaptáció változatai Pacskovszky József Esti Kornél csodálatos utazása és Szász János Witman fiúk c. filmjében
Csáth Géza: Délutáni álomelemzés
Búcsú az ifjúságtól. Csáth Géza: A vörös Eszti c. elbeszélé-sének szerkezeti elemei.
Csáth Géza: Anyagyilkosságnovellaelemzés
Csáth Géza: A kis Emmaműelemzés
Költészet "csodás kékségben"A kék szín George Trakl és Csáth Géza műveiben.
A csontváz hamvas bőreAz adaptáció változatai Pacskovszky József Esti Kornél csodálatos utazása és Szász János Witman fiúk c. filmjében
A magyar irodalom és a zene1898 Gozsdu Elek: Ének a zenéről c. novella Irodalom és zene Mo.: Gozsdu, Csáth, Pilinszky, Kertész Imre. Előzmények: Líra: Balassi, Bessenyei, Verseghy; Petőfi: Rózsavölgyi halálára, Vörösmarty: Liszt Ferenchez, Arany. Wagnerizmus: Reviczky. Juhász Gyula, Kosztolányi, Jékely. Rónay, Kassák, Szabó Lőrinc. BARTÓK. Balázs Béla,Kassák, Illyés Weöres, Juhász F. stb. Próza: Móricz, Gozsdu, Csáth, Balázs B., Babits, Lovik.
Életművek kölcsönhatása1908 Megjelenik Kosztolányi Dezső: Boszorkányos esték és Csáth Géza: A varázsló kertje c. prózai kötete
Álom-írás, álom-írókCsáth Géza korának felismerése, hogy az álom... megjelenítője, kulcsa az ember életének, öntudatának, identitása megragadásának. Freud, pszichoanalízis, Álomfejtés.
Határátlépések pszichoanalízis és irodalom közöttCsáth Géza: A kisasszony c. novellájáról
Morfium, matricidium és pszichoanalízisTémák és variációk Csáth Géza és Kosztolányi Dezső életében és műveiben
Csáth mint anyagyilkosCsáth Géza: Anyagyilkosság; Találkoztam anyámmal
Az elérhetetlen kereséseA korai sérülések jelentősége Csáth Géza pszichobiográfiájában
Spanyol ópium az állatkertbenCsáth Géza (és a feminizmus), mint kapcsolódási pont Lovas Ildikó: Spanyol menyasszony c. regénye, Szász János: Ópium c. filmje és az Éjszakai állatkert c. novellaantológia között.
A szerző "külsőlegessége magán a határon játszódik"De (hol) van ez a határ? Szász János filmje: Ópium - Egy elmebeteg nő naplója, 2007.
Mesék, amelyek rosszul végződnekCsáth-novellák negatív narratívája valamint az ezen túli műfaji önreflexió.
Az önéletrajzi térCsáth Géza: A vörös Eszti c. elbeszélésében
Élet - veszélyCsáth hintája határok között: identitás-keresés - A varázsló kertje c. novella kamaszhősei.
"Formálisan úgy cselekszel, mintha egy novellahősöd volnál"Irodalmon kívüliség és belüliség Csáth marginális műfajaiban - napló és levél - a mű árnyékában burjánzó (szöveg)világ
Csáth én-tűzijátéka és a Palics-álomba vezérlő...(villamos)kalauzok
"Tanúja egy csomó lelki küzdelemnek"Csáth Géza kamaszkori naplóiról.
Csáth Géza elmekórtani tanulmányaCsáth Géza: Egy elmebeteg nő naplójáról
A pszichoanalízis: Svevo és Csáth"Fried István a 19.századi német és orosz irodalmi példákban jelöli meg az ember kettős lényegűségének a felismerését"
Életművek kölcsönhatásaKosztolányi és Csáth Géza